De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger. Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger. Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger."— Transcript van de presentatie:

1

2 Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger

3 Alarmontvanger algemeen
Geluid aan Dag, datum en tijd In netwerk Triller aan Batterij status Terug toets (Escape) Verlichting aan/uit Scroll toetsen Algemene instellingen Bevestigingstoets Display

4 Menu’s De verschillende menu’s kan met de scroll toetsen worden gekozen Kiezen :   Menu weergeven :  • Inbox • Mappen • Prullenbak • Tijd en datum • Info • Algemene instellingen Groen toets indrukken

5 Toetsen • Scroll toetsen     - Menu kiezen,   - Menu weergeven,  - Functie kiezen,   - Functie aan of uit zetten,  - Stap terug,  - Ongelezen berichten weergeven,     • Rode toets - Stap terug (escape toets) - Ingedrukt houden: display verlichting aan of uit • Groene toets - Bevestigingstoets - Algemene instellingen

6 • De huidige keuze wordt als een zwarte balk weergegeven
Toetsen • De huidige keuze wordt als een zwarte balk weergegeven - Kiezen van menu of bewerken van het menu • Symbool: O -  - Een functie kiezen O Klik  Toon O Geen geluid - Functie niet actief O - Functie actief  • Symbool:  -  - Functie niet actief   Normaal  In houder - Functie niet actief  • Nadat een functie is gekozen, keert de alarmontvanger terug naar standby scherm

7 Algemene instellingen
• Uitschakelen van alarmontvanger - Uitschakelen, groene toets indrukken - Inschakelen, groene toets indrukken • Display instellingen - Contrast - Tijd display verlichting, 5 tot 90 sec. – stappen van 5 sec - Display verlichting, functie aan of uit zetten • Alarmtype - Triller aan of uit - Alarm niveau instellen, still – oplopend – zacht - hard • Alarmtijd - Kort, enkele beep - Normaal, 10 seconden alarm tijd - Continu, normaal wordt herhaald met een korte tussen pauze

8 Algemene instellingen
• Toon indrukken van een toets - Kiezen: klik – toon - uit • Houder/clip functie - Het bericht wordt wel of niet 90 º verdraaid indien de alarmontvanger in de houder/clip is geplaatst (Werkt alleen indien netwerk aanwezig is, display ) - Kiezen: aan of uit - Kiezen: wel of geen toon • Schermtijd - Het scherm/display gaat wel of niet na 60 sec. uit - Kiezen: aan of uit

9 Algemene instellingen
Uitschakelen De ontvanger en alle ontvangst functies worden uitgeschakeld Druk in (Alarmtoontjes) Druk in Aanzetten Druk in , Instellen contrast  , bevestigen  Uit Instellingen Alarmtype Alarmtijd Toets toon In houder Schermtijd Bijzonder Display LCD contrast Verlichting  Display licht , Instellen tijd  , bevestigen  Tijd: 5 tot 90 s, stappen: 5 s Kiezen:      display verlichting uit    display verlichting aan Kies functie:  

10 Algemene instellingen
   triller uit    triller aan  Triller O Stil O Oplopend O Zacht  Hard Kiezen  , bevestigen  Uit Instellingen Alarmtype Alarmtijd Toets toon In houder Schermtijd Bijzonder O Kort  Normaal O Continu Kiezen  , bevestigen  Kies functie:   O Klik  Toon O Geen geluid Kiezen  , bevestigen 

11 Algemene instellingen
 Aan O Uit  Toon Kiezen  , bevestigen     toon uit Uit Instellingen Alarmtype Alarmtijd Toets toon In houder Schermtijd Bijzonder    toon aan Kies functie:   Uit de houder    display na 60 sec. uit    display blijft aan  Normaal  In houder Kies functie:   In de houder    display na 60 sec. uit Kies functie:      display blijft aan Bijzonder: NVT

12 Inbox • Alle Berichten - Verwijderen naar Prullenbak - Grote of kleine letter Deze instellingen: ook voor Mappen en Prullenbak - Alarmtoon instellen - Sleutel woord(en) kiezen Alarmtoon indien een sleutel woord(en) in het bericht aanwezig zijn Geen sleutel woord(en) in het bericht aanwezig dan geen alarmtoon echter de oproep wordt wel in de Inbox opgeslagen • Per bericht - Verwijderen naar Prullenbak - Bericht verplaatsen naar een Map - Bericht beschermen of niet beschermen Beschermde bericht(en) kunnen niet worden verwijderd

13 Inbox Alle berichten worden weergegeven Kiezen  Inbox Druk in 
Kies bericht:   Druk in: Naar boven Bericht Verwijder alles Alarmtoon  Grote letter Naar boven Verwijder alles Alarmtoon  Grote letter Bericht Voor alle berichten Per bericht

14 Inbox Kies bericht:    Bevestigen Druk in:
Gekozen bericht verplaatsen naar Map Kies functie:    Map kiezen , bevestigen  Opslaan in Verwijder  Bescherm Naar boven Bericht Verwijder alles Alarmtoon  Grote letter  Gekozen bericht naar Prullenbak    gekozen bericht is beschermd    gekozen bericht is onbeschermd Kies functie:    Alle berichten naar prullenbak

15 Inbox  Alarmtoon weergegeven    op alle “woorden” (standaard)
   op “woord” binnen het bericht (zie “Op woorden”)  Op alles Op woorden Alarmtoon Op woorden Kies functie:   , letter kiezen    ,  bevestigen. Naar boven Bericht Verwijder alles Alarmtoon  Grote letter     naar Num,  bevestigen Num/teken kiezen    ,  bevestigen “Woord”gekozen,     naar  , Kies functie:    bevestigen Alleen HOOFDLETTERS , kiezen    ,  bevestigen.

16 Mappen • Eerst een Map kiezen • Alle Berichten - Verwijderen naar Prullenbak - Grote of kleine letter Deze instellingen: ook voor Inbox en Prullenbak • Per bericht - Verwijderen naar Prullenbak - Bericht verplaatsen naar een andere Map - Bericht beschermen of niet beschermen Beschermde bericht(en) kunnen niet worden verwijderd

17 Mappen Alle mappen worden weergegeven Kiezen  Mappen Druk in  OVD
HV731 De mappen Kies een map:   Bevestigen:  Alle berichten van gekozen map worden weergegeven Kies bericht:   Druk in: Naar boven Bericht Verwijder alles  Grote letter Naar boven Verwijder alles  Grote letter Bericht Per map, per bericht Per map, alle berichten

18 Mappen Kies map:   Bevestigen   Bevestigen Kies bericht:  
 Gekozen bericht verplaatsen naar Map Druk in:  Map kiezen , bevestigen  Opslaan in Verwijder  Bescherm Naar boven Bericht Verwijder alles  Grote letter  Gekozen bericht naar Prullenbak Kies functie:      gekozen bericht is beschermd Kies functie:      gekozen bericht is onbeschermd  Alle berichten naar prullenbak

19 Prullenbak • Alle Berichten - Wissen van alle berichten - Grote of kleine letter Deze instellingen: ook voor Inbox en Mappen • Per bericht - Opslaan in Inbox

20 Prullenbak Alle verwijderde berichten worden weergegeven
Kiezen  Prullenbak Druk in  Kies bericht:   Druk in: Bevestigen  Naar boven Opslaan in Inbox Verwijder alles  Grote letter Gekozen bericht verplaatsen naar Inbox Bevestigen   Alle berichten wissen

21 Tijd/Datum • Wekker - Wektijd instellen - Wekker aanzetten - Wektoon kiezen • Klok en datum - Tijd instellen - Datum instellen • Alarmontvanger automatisch uit en aan - Tijd dat de alarmontvanger uit gaat - Uit functie activeren - Tijd dat de alarmontvanger aan gaat - Aan functie activeren • 24 uur - 24 uur of VM/NM tijd indicatie

22  Kiezen  , bevestigen 
Tijd en datum Huidige tijd en datum worden weergegeven Kiezen  Tijd/Datum Druk in  Druk in: Wekker Alarmtoon : “Bel”    Wekker Klok…. Autom. aan/uit  24 uur uren minuten wekker uit, X Kies functie:   wekker aan, V Bevestigen   Kiezen  , bevestigen  Kies functie:   : Maa Mrt       uren minuten dag maand dag jaar Bevestigen 

23 Tijd en datum   Tijd aan Tijd uit XX : XX V of X Kies functie:  
   uren minuten uit, X aan, V Bevestigen  Wekker Klok…. Autom. aan/uit  24 uur Indicatie van de tijd Kies functie:      24 uur    VM/NM

24 Info • Capcode’s - Overzicht van cap code’s - Capcode’s uit of aan zetten • Flex Diagnose - Netwerk indicatie • Algemene instellingen - Informatie alarmontvanger - Batterij informatie • Hardware test - De meeste functies van de alarmontvanger kan worden getest

25 Info  De BMP file wordt weergegeven Kiezen  Info Druk in  Druk in:
Capcode 4000 is aan  0E  0E  0E 0E Capcode 5000 is aan Capcode 5001 is uit Capcode 5002 is altijd aan Capcodes Flex diagnostics Algemene instelling Watchdog activity Hardware tests (Niet uit te zetten) Kies capcode:   Kies functie:    Capcode uit   capcode aan  Capcode aan   capcode uit

26 Informatie van fouten in ontvangen frames
Rust Ontvangst Receiver  Receiver Sync  Sync 4 level level Data  Data Noise Noise Kies functie:   Receiver status Block info Errors Capcodes Flex diagnostics Algemene instelling Watchdog activity Hardware tests Rust Frame Cap code Cyc/Fr Spd/Lv Block ……………. Collaps Phase Kies functie:   Frame ontvangen Frame ontvangen met oproep met eigenoproep Informatie van fouten in ontvangen frames

27 Info   Serienummer Protocol ESN: 55.0.2.24 Code: FLEX
Freq: Hz Band: 138 –174 MHz Batterij: 133 Low batt: No Holster: No Frequentie Frequentieband Huidige batterij waarde Batterij laag actief Capcodes Flex diagnostics Algemene instelling Watchdog activity Hardware tests Holster/houder Overzicht van de Watch dog activiteit Kies functie:  

28 Info   Display LCD test (normal)  LCD test (inverse) 
LCD test (de display moet steeds goed af te lezen zijn)  Backlight test  Functie test Vibrator test  LED test  Luidspreker test  Toetsen test  Houder test test  Alle Display Functie test Geheugen Ontvanger Capcodes Flex diagnostics Algemene instelling Watchdog activity Hardware tests Geheugen NVRAM test  ROM Checksums  Kies een test:   Kies functie:   Ontvanger Frequency afregeling  Signaal sterkte  Receiver test  Ontvanger test 

29 Berichten geheugen • Maximaal 128 berichten - Beschermde en onbeschermde berichten - Alle berichten in Inbox, Mappen en Prullenbak • 64 beschermde berichten - Beschermde kunnen niet worden verwijderd • Geheugen vol - Nieuwste bericht in het geheugen en oudste wordt gewist

30 Extra alarmtonen Oproep herhaling • Oproepherhaling, 4 beepjes - Herhalingstijd, 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 seconden Buitenbereik indicatie • Buitenbereik indicatie, 3 beepjes - Na 5 min. nadat netwerk is verdwenen en daarna om de 30 min. - In het display is de indicatie  verdwenen Batterij laag • Batterij laag, 2 beepjes - Batterij laag wordt herhaald: na 16 uur, na 8 uur, na 4 uur, na 2 uur daarna om het uur • Batterij waarschuwing moet worden bevestigd door een toets in te drukken

31 Ontvangen van een oproep
• Alarmontvanger in standby mode • Alarmontvanger moet in het netwerk aanwezig zijn, display  • Plaats nu de alarmontvanger in de clip of houder • Een oproep wordt ontvangen door de alarmontvanger - Alarmtoon - Bericht wordt direct in het display weergegeven Bericht naar Map dan wordt een koptekst weergegeven Bericht naar Inbox dan is de koptekst altijd Inbox - Verlichting is aan

32 Oproep met bericht • Bericht weergave is afhankelijk of de houder wordt gebruikt Koptekst In houder Uit houder

33 Karakters • Aantal karakters in het display - 7 regels - Per regel: 12 karakters - Meer dan 84 karakters, druk groene toets in om het bericht te lezen (Achter 371:……) In houder • Totaal aantal karakters is afhankelijk van de samenstelling van het bericht

34 Karakters • Aantal karakters in het display - 3 regels - Regel 1 en 2: 20 karakters - Regel 3: 18 karakters - Meer dan 58 karakters, druk groene toets in om het bericht te lezen Uit houder (Achter 371:……) • Totaal aantal karakters is afhankelijk van de samenstelling van het bericht

35 • Ongelezen bericht(en) uitlezen met de scroll toets, 
1 -  indrukken, laatst ontvangen bericht wordt weergegeven 2 -  indrukken, voorlaatste ontvangen bericht wordt weergegeven met alarmtoon 3 -  indrukken, voorlaatste ontvangen bericht is uitgelezen alarmtoon stopt • Herhalen totdat alle ontvangen berichten zijn uitgelezen • De oproepherhaling stopt indien alle ontvangen berichten zijn uitgelezen

36 Ongelezen berichten • Ongelezen bericht(en) uitlezen met de groene toets 1 - indrukken, laatste ontvangen bericht wordt weergegeven 2 - indrukken, voorlaatste ontvangen bericht wordt uitgelezen met alarmtoon De bijbehorende map wordt weergegeven 3 -  indrukken, daar voorlaatste ontvangen bericht wordt weergegeven 4 - De bijbehorende map wordt weergegeven • Herhalen totdat alle ontvangen oproepen zijn uitgelezen • De oproepherhaling stopt indien alle ontvangen berichten zijn uitgelezen

37 Oproep met bericht tijdens bewerking
• Ontvangen van een oproep tijdens het weergeven van een oproep - De oproep wordt normaal afgewerkt - De nieuwe oproep wordt hierna direct weergegeven • Ontvangen van een oproep tijdens uitlezen berichten geheugen - Nieuwe oproep direct wordt weergegeven • Ontvangen van een oproep tijdens instellen van alarmontvanger - De oproep wordt ontvangen maar niet weergegeven • Wanneer wordt de oproep met alarmtoon wel weergegeven? - Alarmontvanger terug keert naar het standby scherm - Automatisch na 60 seconden of middels een toets Info menu verlaten: toets indrukken

38 Default fabrieksinstellingen
• Display contrast: 50% • Display verlichting: 10 seconden • Display verlichting: aan • Alarmtype: triller aan • Alarmtype: oplopend • Alarmtijd: normaal, 10 seconden • Toets toon: klik • In houder: aan • In houder toon: aan • Schermtijd: aan • Schermtijd in houder: aan

39 EINDE


Download ppt "Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger. Gebruiksaanwijzing Xstream alarmontvanger."

Verwante presentaties


Ads door Google