De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’
, Martien Bokma

2 Projectteam WUR: NIFV: NVBR:
Martien Bokma (diergezondheid, maatschappelijke acceptatie) Sjoerd Bokma (huisvesting/milieu varkens, rundvee) Hilko Ellen (huisvesting / milieu pluimvee) Bart Bremmer (socioloog, RIO-projecten) Hans Hopster (gedragsdeskundige, koppeling VHL) NIFV: René Hagen (lector brandveiligheid) NVBR: Hans van Mensvoort (brandweer MWBrabant)

3 Aanleiding en probleemstelling
Rundvee Varkens Pluimvee Totaal branden 410 242 111 Branden met dode dieren 57 64 30 Totaal dode dieren 1422 23.724 Uit VHL-onderzoek Motie Graus: stalbrandpre ventieplan Motie Ouwehand: per regels voor veestallen Actieplan Stalbranden : Brandveilige bedrijfsvoering Brandveilige stallen voor mens en dier Inzicht in oorzaken en beheersbaarheid

4 Doel WUR-project stalbranden
Inzicht in naleving huidige bouwregelgeving m.b.t. brandveiligheid Mogelijkheden om dieren beter tegen brand te beschermen Advies aan initiatiefnemers Actieplan over verbetermogelijkheden, o.a. nieuwe regelgeving  initiatiefnemers adviseren de staatssecretaris medio ‘12 Afbakening: varkens, pluimvee, vleeskalveren, melkvee

5 Aanpak (projectteam 13-2)
Vijf blokken activiteiten: Overzicht brandveiligheidseisen veestallen Technische kant: inventarisatie huidige bouwuitvoering, ontwerpen, materialen en nieuwe materialen/technieken Procesmatige kant: proces, kennis brandveiligheid bij betrokkenen, wijze van besluitvorming vergunningen, controle op naleving, knelpunten en verbetermogelijkheden Diergedrag bij brand: relatie met evacuatiemogelijkheden; hoe zo kort en min mogelijk lijden Conclusies en advies en rapportage

6 Hoe (1) Bouwbesluit 2012, Leidraad BvB 2007, ..
NIFV maakt overzicht  Hoe leeft brandveiligheid bij maken bouwontwerp Contouren proces Knelpunten/blokkades Relevante issues/personen per sector Start: interviews bouwadviesbureaus veehouderij Verdiepende interviews stakeholders gemeenten met stalbrandervaring [gemeente, veehouders, dierenartsen, brandweer, installateurs, ...] Rollen en verantwoordelijkheden Kennisniveau stakeholders Knelpunten bij preventie en bestrijding stalbrand Verbetermogelijkheden Bouwadviesbureaus die aan bouwbegeleiding doen (niet alleen tekeningen maken): DLV Bouw, Milieu en Techniek Agramatic LTOBouw en Vastgoed (Joost Overbeek) Hendrix UTD Bouw Vergunningen Exlan Aanvullend kwantitatief onderzoek: enquêtes [breed stakeholdergroepen Toetsen (draagvlak) bevindingen Aanvullende informatie Verzamelen informatie materialen/technieken bij bedrijfsleven [Stalbouwers/-inrichters/installateurs.] Bestaande en nieuwe materialen .. Brandveiligheid/verbrandingswaarde Kosten

7 Hoe (2) Diergedrag bij brand: literatuur, interviews
Desk/lit (Van Hall, Efectis, ..) Interviews veehouders, dierenartsen, brandweer Expertview gedragsdeskundigen Lijden voorkomen of beperken! Resultaten Efectis inpluggen Analyse in projectteam Workshop experts (WUR, NIFV, NVBR, Efectis) RAPPORTAGE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8 Tijdpad 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorbereiding uitvoering X
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorbereiding uitvoering X Overzicht brandveiligheidseisen Interviews bouwadviesbureaus    Verdiepende interviews in gemeenten met brandervaring Aanvullend kwantitatief onderzoek  X Informatie opvragen bedrijfsleven Input Efectis: resultaten analyse stalbranden V Analyse door projectteam Workshop met experts Afstemmingsmomenten begeleidingscommissie Rapportage eindconcept vrijdag 29 juni ’12 v

9 Randvoorwaarden Medewerking stakeholders aan interviews
Medewerking bedrijfsleven aanleveren informatie Tijdige input Efectis-gegevens ..

10 Opmerkingen / adviezen ?


Download ppt "Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’"

Verwante presentaties


Ads door Google