De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’ 23-2-2012, Martien Bokma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’ 23-2-2012, Martien Bokma."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’ 23-2-2012, Martien Bokma

2 Projectteam  WUR: ● Martien Bokma (diergezondheid, maatschappelijke acceptatie) ● Sjoerd Bokma (huisvesting/milieu varkens, rundvee) ● Hilko Ellen (huisvesting / milieu pluimvee) ● Bart Bremmer (socioloog, RIO-projecten) ● Hans Hopster (gedragsdeskundige, koppeling VHL)  NIFV: ● René Hagen (lector brandveiligheid)  NVBR: ● Hans van Mensvoort (brandweer MWBrabant)

3 Aanleiding en probleemstelling  Motie Graus: stalbrandpre- ventieplan  Motie Ouwehand: per 1-1-2013 regels voor veestallen  Actieplan Stalbranden 2012-2016: 1. Brandveilige bedrijfsvoering 2. Brandveilige stallen voor mens en dier 3. Inzicht in oorzaken en beheersbaarheid 2005-2009RundveeVarkensPluimvee Totaal branden 410242111 Branden met dode dieren 576430 Totaal dode dieren 142223.724711.934 Uit VHL-onderzoek

4 Doel WUR-project stalbranden  Inzicht in naleving huidige bouwregelgeving m.b.t. brandveiligheid  Mogelijkheden om dieren beter tegen brand te beschermen  Advies aan initiatiefnemers Actieplan over verbetermogelijkheden, o.a. nieuwe regelgeving  initiatiefnemers adviseren de staatssecretaris medio ‘12 Afbakening: varkens, pluimvee, vleeskalveren, melkvee

5 Aanpak (projectteam 13-2) Vijf blokken activiteiten: 1. Overzicht brandveiligheidseisen veestallen 2. Technische kant: inventarisatie huidige bouwuitvoering, ontwerpen, materialen en nieuwe materialen/technieken 3. Procesmatige kant: proces, kennis brandveiligheid bij betrokkenen, wijze van besluitvorming vergunningen, controle op naleving, knelpunten en verbetermogelijkheden 4. Diergedrag bij brand: relatie met evacuatiemogelijkheden; hoe zo kort en min mogelijk lijden 5. Conclusies en advies en rapportage

6 Hoe (1) Bouwbesluit 2012, Leidraad BvB 2007,.. Start: interviews bouwadviesbureaus veehouderij Verdiepende interviews stakeholders gemeenten met stalbrandervaring Aanvullend kwantitatief onderzoek: enquêtes Verzamelen informatie materialen/technieken bij bedrijfsleven NIFV maakt overzicht  Hoe leeft brandveiligheid bij maken bouwontwerp Contouren proces Knelpunten/blokkades Relevante issues/personen per sector [gemeente, veehouders, dierenartsen, brandweer, installateurs,...] Rollen en verantwoordelijkheden Kennisniveau stakeholders Knelpunten bij preventie en bestrijding stalbrand Verbetermogelijkheden [breed stakeholdergroepen Toetsen (draagvlak) bevindingen Aanvullende informatie [Stalbouwers/-inrichters/installateurs.] Bestaande en nieuwe materialen.. Brandveiligheid/verbrandingswaarde Kosten

7 Hoe (2) Diergedrag bij brand: literatuur, interviews Resultaten Efectis inpluggen Analyse in projectteam Workshop experts (WUR, NIFV, NVBR, Efectis) Desk/lit (Van Hall, Efectis,..) Interviews veehouders, dierenartsen, brandweer Expertview gedragsdeskundigen Lijden voorkomen of beperken! RAPPORTAGE, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8 Tijdpad 2012 123456789101112 Voorbereiding uitvoering X Overzicht brandveiligheidseisen X Interviews bouwadviesbureaus X Verdiepende interviews in gemeenten met brandervaring X X Aanvullend kwantitatief onderzoek X X Informatie opvragen bedrijfsleven XX Input Efectis: resultaten analyse stalbranden V Analyse door projectteam X Workshop met experts X Afstemmingsmomenten begeleidingscommissie    Rapportage eindconcept vrijdag 29 juni ’12 X XX X X v

9 Randvoorwaarden  Medewerking stakeholders aan interviews  Medewerking bedrijfsleven aanleveren informatie  Tijdige input Efectis-gegevens ..

10 Opmerkingen / adviezen ?


Download ppt "Begeleidingscommissie WUR-project ‘Stalbranden’ 23-2-2012, Martien Bokma."

Verwante presentaties


Ads door Google