De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellen en mensen Jacob Wijngaard. www.wyngaard.nl (let op: y in plaats van ij)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellen en mensen Jacob Wijngaard. www.wyngaard.nl (let op: y in plaats van ij)"— Transcript van de presentatie:

1 Modellen en mensen Jacob Wijngaard

2 www.wyngaard.nl (let op: y in plaats van ij)

3 Een echte tekenaap

4 Klein en Groot: Modellen en Operations Management

5 Hoe kun je de productie goed inrichten en coördineren? Productie in brede zin: – Inclusief aan en afvoer – Inclusief productontwikkeling en service

6 Operations Management coördinatie/logistiek Wie doet wat wanneer? Afstemmen van inkoop en productie op verkoop Afstemmen van de bewerkingen op elkaar Is er voldoende capaciteit? Welke informatie is nodig?

7 Operations management coördinatie/logistiek

8 Modellen A(Tempo) B(Dribbelen)

9 Modellen A(Dribbelen) B(Tempo)

10 Hoeveel loopt de snelle loper (A) meer dan de langzame (B)? Snelheid A: v (tempo), w(dribbel) Snelheid B: r ּ v (tempo), r ּ w (dribbel) Neem aan:r < 1 A loopt steeds een ronde (=1) plus een beetje: + (1 – r 2 )/((v/w + r)(w/v + r)) Bij v/w = 2 en r = 0.9 is dat 0.046. Bij v/w = 1 en r = 0.9 is dat 0.053. Bij v/w = 4 en r = 0.9 is dat 0.034.

11 Modellen a)Bepaling productieserie b)Bepaling van de veiligheidsvoorraad c)Order acceptatie d)Productie afvlakking e)Cyclische productie: volgorde, lengte cyclus f)Vraagvoorspelling g)Productie allocatie h)Distributiestructuur i)Transportplanning j)Magazijn inrichting

12 Stochastisch versus deterministisch Alles van te voren bekend: deterministische modellen Je weet van te voren langs welke patronen het onverwachte zich gedraagt: stochastische modellen (“werken met kansen”) Alles is mogelijk, niets is zeker: ???

13 Stochastische modellen Wachttijd modellen: – Onzekerheid in aankomst en bediening Voorraadmodellen: – Onzekerheid in vraag Onderhoudsmodellen: – Onzekerheid in faalgedrag …..

14 Model en “echt”

15 Daar sta je dan met je modellen

16 Dynamische programmering Huis verkopen binnen bepaalde tijd Bij niet verkopen opbrengst 0 Elke tijdseenheid gemiddeld één bod Waarde hangt af van hoeveel tijd er nog is Biedingen tussen 1 en 2 ton: 12g

17 Δt V(t)V(t)V(t - Δt) Kans is (2 – g) ּ Δt Verkocht voor (g +2)/2 Accepteren bij bod van minstens g

18 V(t) = {(2 – g) ּ Δt ּ (g + 2)/2 + + (1 – (2 – g) ּ Δt) ּ V(t – Δt)} V(t) = max g {(2 – g) ּ Δt ּ (g + 2)/2 + + (1 – (2 – g) ּ Δt) ּ V(t – Δt)} (V(t) – V(t – Δt))/Δt = max g {(2 – g)((g + 2)/2 – V(t))} g = V(t)

19 V ’(t) = (1/2)(2 – V(t)) 2, V(0) = 0 Stel f (t) = 2 – V (t). f ’ (t) = - (1/2)(f (t)) 2, f (0) = 2 f (t) = 2/(t + 1) V(t ) = 2t/(t + 1)

20 Waarde (t)

21 Rol van modellen/modelleren Helpt leren denken in praktijk situaties Geeft inzicht in praktijk Is toepasbaar bij beslissingsondersteuning

22 Helpt leren denken?

23 Grappen Lopen in de regen: hoe snel lopen bij buien? Captain Hornblower: links of rechts zoeken? Rij dominostenen bouwen: waar gaten laten? Aftelrijmpje: wie blijft over? Mastermind spelen: optimale eerste vraag? …..

24 Geeft inzicht in de praktijk? Voorraadmodellen met beperkte capaciteit h, b D(t)D(t)L, K, C ???

25 De deterministische OR oplossing: Gewoon optimaliseren. Bij onzekerheid vaak herplannen.

26 Bij stochastiek: Simuleer het maar:

27 Ontwerpen

28

29 Productiebeheersing Afstemming op Verkoop Keten coördinatie Productie eenheden KOOP

30 Productiebeheersing Afstemming op Verkoop (wiel) Keten coördinatie (frame) Productie eenheden (bakjes) KOOP

31 ℓ1ℓ1 ℓ2ℓ2 ℓ3ℓ3 Material Requirements Planning: vaste doorlooptijden weinig aandacht voor capaciteitsbeperkingen weinig aandacht voor onzekerheid

32 Alle kruiwagens hebben dezelfde structuur, maar …..

33 Rol van modellen/modelleren Helpt leren denken in praktijk situaties Geeft inzicht in praktijk Bruikbaar bij het ontwikkelen van eenvoudige en breed toepasbare besturingselementen Is toepasbaar bij beslissingsondersteuning

34 Hiërarchische besturing

35 Aggregaat plan: eerst totale productie en totale voorraad bepalen

36 Toewijzing

37

38 Samen met: Roland Bemelmans Karel van Donselaar Rene de Koster Paul Giesberts Hans ten Kate Taco van der Vaart Nicky van Foreest …..

39 Planningstructuur ontwerpen:

40 Planningstructuur ontwerpen: mensenwerk structureren

41 Planningstructuur: mensenrollen De mogelijkheden om te structureren zijn erg situatie specifiek: – De mensen ter plekke kunnen daar rekening mee houden Het ontwerp is nooit volledig – De mensen die er mee werken vullen nader in en moeten ook weer kunnen afwijken

42 Empirisch onderzoek dus. Maar hoe ???

43 Empirisch onderzoek dus: Wat zijn de spelregels? Welke rollen? Wanneer wijken spelers af van spelregels? Zijn de spelregels duidelijk? In hoeverre is er bij de spelers begrip van het organisatiebelang ? Hoe gaan spelers om met interferentie tussen eigenbelang en organisatiebelang? Hoe gaan de spelers om met onderlinge belangentegenstellingen? Wordt de speelruimte die er is consistent ingevuld? De invloed van persoonskenmerken op het spel?

44 Samen met: Paul Konijnendijk (relatie Verkoop – Productie) Jan de Vries (planningstructuur – organisatiestructuur) Taco van der Vaart (inkooprelaties) Aukje Nauta (Verkoop Binnendienst - Logistiek – Productie in de procesindustrie) Gera Welker (order acceptatie in MtO bedrijven) Arnout Pool/Durk-Jouke van der Zee (lean planning bij DE-Joure) …..

45 Het schiet niet op Vraagt veel diepgaand case onderzoek Planningstructuren vaak vaag/action research Het leidt niet tot veel publicaties Nauwelijks geschikt voor AIO’s Geen main stream onderzoek

46 Externe factoren (bedrijfsleven) – ERP (software wereld) – “lean” (consultancy) – Het gaat om innovatie Interne factoren (wetenschap) – Moeilijk, je laat je afleiden – Twee “ontwerp” benaderingen in Groningen – Survey onderzoek (wetenschap)

47 Survey onderzoek: Integratie helpt? Zijn jullie lekker samen bezig? Schiet het op?

48 Het zij zo OK, het probleem blijft nog wel even bestaan Theorie bouwen kost nu eenmaal tijd Het onderzoek vraagt een goede relatie met de praktijk Geschikt voor SOM: – OPERA (Operations management & Operations Research) – HRM&OB (HRM & Organisational Behaviour) – B&IS (Business & Information Systems) Sluit aan bij RHO (Health Care) Past in het onderwijs

49 Operations Management (coördinatie): Onderwijs Master of Business Administration/Operations and Supply Chains (RuG): academicus die kan ontwikkelen tot logistiek veranderaar TBK (RuG): academicus die kan ontwikkelen tot logistiek ontwerper EMLog (vLm): praktijk professional die leert de problematiek in een breder perspectief te zien, aandacht voor proces verbetering Master Zorglogistiek (vLm/NVZ): accent op procesverbetering, aandacht voor coördinatie

50 Een goed onderwerp dus. Maar ik ga er niet meer over

51

52 “Getting things done with people ???”

53 Bedrijfskunde: “Getting things done with people !!!”


Download ppt "Modellen en mensen Jacob Wijngaard. www.wyngaard.nl (let op: y in plaats van ij)"

Verwante presentaties


Ads door Google