De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Woningbouwstrategie grote en kleine kernen 25 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Woningbouwstrategie grote en kleine kernen 25 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Woningbouwstrategie grote en kleine kernen 25 januari 2011

2 Programma Opening wethouder Ruud Wilting Presentatie woningbouwstrategie Kirsten Klasen Pauze 20.15-20.30 Vraagstelling en discussieronde Vervolgtraject Afsluiting van de avond

3 Opening wethouder Ruud Wilting

4 Aanpak bevolkingskrimp 2 keuzes Bestrijden: woningen bouwen en aantrekken werkgelegenheid Accepteren: strategie ontwikkelen

5 Noodzaak aanpassen woningbouwprogramma Ontwikkelingen in de markt goed volgen Proactief aan de slag, niet afwachten Noodzaak aanpassen woningvoorraad aan kleinere woningvraag Inzicht in cijfers als uitgangspunt Kwalitatieve invulling, zoals type woningen en locaties nog nader bepalen

6 Presentatie woningbouwstrategie Kirsten Klasen

7 Afnemende demografische groei bevolkingskrimp nieuw verschijnsel daadwerkelijke krimp bij afname aantal huishoudens landelijke krimp na 2040

8 bevolking krimp groei huishoudens

9 Concluderend Trend bevolkingskrimp moeilijk om te buigen Krimp komt, echter vraag wanneer

10 Situatie Coevorden Meer mensen vertrekken dan er binnenkomen, ondanks inspanningen Terugloop in vraag naar nieuwbouw Prognoses krimp zet in na 2020 Conclusie: bewust ingrijpen

11

12 Gebruikte onderzoeken Hoe komen we tot deze cijfers: Woononderzoek Companen Kernenkansenkaart Companen: afweging voorzieningenniveau, woz- waarde, migratie, bereikbaarheid Woonplan II: woningbouwprogramma van gemeente tot nu toe Bestaand woningaanbod: wat staat er te koop

13 Getoetste beleidskaders Wat weegt nog meer mee: Cultuurhistorie Gemeentelijke grondpositie: grondverwerving versus financiën Voorzieningen en functieveranderingen Zorggerelateerde voorzieningen Provinciaal beleidskader Gemeentelijk beleidskader

14 Woningbouwopgave algemeen Woonbehoefte verdeeld over de vier deelgebieden Per deelgebied spelen verschillende factoren een rol, zoals cultuurhistorie Per deelgebied dus verschillende aanpak

15 Woningbouwopgave: deelgebied 1 Woonbehoefte: 160 woningen In uitvoering: ‘t Haantje, Noord-Sleen en Wezuperbrug Nieuw programma: Schoonoord en Sleen Geen ontwikkelingen: Erm en De Kiel Consequentie: planvorming conform behoefte (166)

16 Woningbouwopgave: deelgebied 2 Woonbehoefte: 60 woningen In uitvoering: Meppen en Zwinderen Nieuw programma: Oosterhesselen en Aalden/Zweeloo Geen ontwikkelingen: Benneveld, Gees en Wezup Consequentie:opschaling programma (116)

17 Woningbouwopgave: deelgebied 3 Woonbehoefte: 185 woningen In uitvoering: Dalerpeel, Geesbrug en Steenwijksmoer Nieuw programma: geen Geen ontwikkelingen: Nieuwe Krim Consequentie: bijstelling programma (73)

18 Woningbouwopgave: deelgebied 4 Woonbehoefte: 170 woningen In uitvoering: Dalerveen en Wachtum Nieuw programma: Dalen Geen ontwikkelingen: Stieltjeskanaal Consequentie: opschaling programma (191)

19 Uitgangspunten college woningbouwstrategie (1) Acceptatie cijfers provincie: woonbehoefte 1025 tot 2020, 450 stad en 575 overige kernen Geen drastische maatregelen: harde plannen voor 185 woningen gaan door 360 woningen toevoegen aan grote kernen, 30 woningen reservepot

20 Bestaand programma, exclusief programma in grote kernen

21 Uitgangspunten college woningbouwstrategie (2) Kernvergrotend Sleen:80 en Dalen:165 Bouwen binnen de kern Aalden/Zweeloo:40, Schoonoord:40 en Oosterhesselen:35 Kleinere kernen in beginsel geen uitbreiding: 30 woningen in reservepot voor incidentele knelpunten

22 Nieuw programma

23 Uitgangspunten college woningbouwstrategie (3) Terughoudend in verwerven van grondposities: Dalen gemeente partij, Aalden marktpartijen aan zet Woningcorporaties belangrijke partij voor opgave bestaand bestand en bijzondere doelgroepen

24 Geen programma

25 Uitgangspunten college woningbouwstrategie (4) Kwalitatieve insteek nader bepalen door afstemming woningcorporaties en andere marktpartijen Bij nieuwbouwplannen rekening houden met gevolgen voor bestaande voorraad Monitoring blijft van belang

26 Resumerend 575 woningen is maximaal haalbaar Maatwerk leveren op projectniveau Combinatie van actieve inzet gemeente en marktwerking Strategie uitwerking heeft tijd nodig Programma niet haalbaar, bijstellen noodzakelijk

27 Pauze

28 Zijn er vragen?

29 Terugkoppeling avond marktpartijen discussiepunten 18 januari jl. gesprek met marktpartijen: Aandacht voor kwaliteit Voorzichtig uitbreiden, maar verdeel het goed Begeleid de krimp Tempo

30 Vervolgaanpak wethouder Wilting Reageren op notitie tot 8 februari schriftelijk tav K.Klasen of via mail k.klasen@coevorden.nl Geen officiële reactieprocedure Wel inbreng ideeën en suggesties Besluitvorming college en raad, maart Alle documenten te vinden op www.coevorden.nl. www.coevorden.nl


Download ppt "Informatiebijeenkomst Woningbouwstrategie grote en kleine kernen 25 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google