De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 A Grammar of Partitive Constructions Door Riet Vos Dissertatie KU Brabant.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 A Grammar of Partitive Constructions Door Riet Vos Dissertatie KU Brabant."— Transcript van de presentatie:

1 1 A Grammar of Partitive Constructions Door Riet Vos Dissertatie KU Brabant

2 2 onderwerp Quantificational nominal phrases in Dutch, German and Spanish Direct partitive constructions Indirect partitive constructions

3 3 Direct Partitive Construction Een paar grappige voorbeelden Een boel mensen Een glas bier Een doos postzegels Een bus toeristen

4 4 Indirect partitive constructions Een van de zeven postzegels Een van die toeristen Twee van de voorbeelden Een of meer van de 28 mannen

5 5 Een doos boeken Twee lezingen - een hoeveelheid boeken ter grootte van een doosvol (DPC: Direct Partitive Construction) - een doos gevuld met boeken (DCC: Direct Content Construction)

6 6 test Omschrijving met met: Een doos met boeken (DCC-lezing, geen DPC) NB: deze test werkt niet steeds – vgl. Dat kost klauwen / bakken met geld (hoeveelheidlezing, geen letterlijke klauwen of bakken geïmpliceerd)

7 7 samenstellingen Jan drinkt een glas bier (DPC) #Jan drinkt een glas bier (DCC) #Jan drinkt een bierglas Jan houdt een glas bier vast. (DCC) Jan houdt een bierglas vast.

8 8 anafora Jan drinkt een glas melk. Ze is zuur. Jan houdt een glas melk vast. Het is mooi versierd. #Jan drinkt een glas melk. Het is mooi versierd. #Jan houdt een glas melk vast. Ze is zuur.

9 9 structuur

10 10 Meervoudsloze meervouden Vier liter bier Twee pond kaas Zeven kilometer fietsen Acht jaar lang Dertig centimeter dik 10 euro te veel Vier paar schoenen

11 11 Uitstapje naar Hongaars (Wikipedia) Hungarian nouns are marked for number: singular or plural. However, Hungarian uses the plural form sparsely for nouns, i.e. only if quantity is not otherwise marked. Therefore the plural is not used with numerals or quantity expressions. Examples: öt fiú ("five boys"); sok fiú ("many boys"); fiúk ("boys"). In phrases that refer to existence/availability of entities, rather than their quantity, the singular is used in Hungarian (unlike in English): Van szék a szobában "There are chairs in the room", Nincs szék a szobában "There aren't chairs in the room". (The singular may be considered as partitive here.) Also, product names are usually written out in the singular, e.g. Lámpa "Lamps".partitive The plural noun marker is the suffix -ok/(-ak)/-ek/-ök/-k.plural

12 12 Verschil tussen telwoorden en indefiniete kwantoren Vier liter melk Vier liters melk *Enkele liter melk Enkele liters melk *Diverse liter melk Diverse liters melk

13 13 Effect van adjectief Twee liter hele lekkere melk Twee lekkere liters melk *Twee lekkere liter melk Het adjectief heeft een individualiserend effect: twee lekkere liters melk zijn twee aparte hoeveelheden melk, maar twee liter lekkere melk is een hoeveelheid melk van twee liter

14 14 Geen enkelvoudige meervouden bij Twee groepen/*groep mannen Twee emmers/*emmer water Twee dozen/*doos sigaren Twee bussen/*bus toeristen Twee repen/*reep chocola Twee hompen/*homp brood Twee plakken/*plak kaas

15 15 stuk Twee stukken brood Twee stuks speelgoed ?Twee stuk appeltaart

16 16 Vgl ook Twee personen Twee-persoonsbed Geef mij maar een tweepersoons. Een of twee personen Een persoon of twee

17 17 man Voor deze klus heb ik acht man nodig. Acht mannen werden aangewezen. Hoeveel man heb je nodig? Hoeveel mannen heb je nodig? Zij ontvangen zeventig euro de man *Zij ontvangen zeventig euro de student *Zij ontvangen zeventig euro de vrouw

18 18 congruentie Twee liter melk is zuur geworden Twee liters melk zijn zuur geworden

19 19 Kwantitatief ER Heb je kwartjes? Ja, ik heb er drie [e] *Ja, ik heb drie [e] Yes, I have three [e] Ja, ich habe drei [e] Oui, j'en ai trois [e]

20 20 Kwantitatief ER krijg je bij Telwoorden Indefiniete determinatoren: enkele, een paar, veel, meerdere, diverse Niet bij universele determinatoren Ik heb er diverse. Ik heb er enkele. *Ik heb er alle. *Ik heb er deze. *Ik heb er deze vijf.

21 21 sommige Heb jij kwartjes voor me? Ik heb er enkele / een paar. *Ik heb er sommige.

22 22 Sommige  enkele Er waren enkele corpsballen op het feestje. *Er waren sommige corpsballen op het feestje.

23 23 Er + maatuitdrukkingen Wie heeft kwartjes voor de automaat? Hij heeft er een paar. Zij heeft er ook een aantal. Ik heb er een boel.

24 24 Er + maatuitdrukkingen Wie heeft hier kamelen? *Hassan heeft er een kudde. Wie heeft hier melk? *Marie heeft er een liter. Wie heeft hier suiker? *Piet heeft er wel een kilo.

25 25 Indirect Partitive Constructions Vier van de jongens *Alle van de jongens *Vier van jongens

26 26 Restricties Een boel van de jongens Een stuk van de taart Een kilo van deze/?de appels Een bak van deze/??de appels ?Een stel van de jongens *een soort van de problemen

27 27 deel Een deel van de jongens Een deel jongens (verouderd, < 1800) Een deel van de taart *Een deel taart

28 28 10. Eene vrij aanzienlijke hoeveelheid, een vrij groot aantal (t.w. van wat er van de bedoelde soort bestaat), nogal wat, eene troep. Verg. eng. a deal. In dezen zin slechts gewestelijk nog in gebruik, vooral in Z.-Ndl. Dan suldyse legghen … in een panneken … met wat Olijf-olye, ende weynich verjuys, ende een goet deel witten Wijns, ende zout te maten, Koockb. 48 [1599]. Don Juan de Braccamonte … met een deel lieutenanten van cavalerie ende capiteinen enz., duyck, Journ. 2, 761 [1600]. Wat sal hij hier doen? Leeghgaen ende een deel geld verdoen? M. V. REIGERSB., Br. 226. Het Schip met beeldewerck beset is een goet deel, Hoe bralt die gaeldery, dat Vorstelijck kasteel. … Het geen de Nood bedocht misbruycktge om meê te proncken, Vondel 2, 172 [1623]. Soo langh alsser wat te drincken, ente klincken is, soo sullen sy getrouwelijck rontsom u gelijck als een deel vliegen komen swermen, poirters, Mask. 191 [ed. 1688]. Dewyl het regeeren al een heel kunstje is, moet gy u niet verwonderen, dat de meeste Mannen maar een deel droevige broddelaars in dit stuk zyn, wolff en deken, Leev. 5, 138 [1785]. WNT

29 29 specificiteit Een van de jongens Een van hen Een van die jongens Een van ons Een van onze jongens Een van beide jongens *Een van enkele jongens *Een van jongens *Een van vier jongens

30 30 zulke Twee van zulke pizza's Drie van zulke poppen Zulke: niet-definiet, wel specifiek Er waren zulke poppen in de zaak *Er waren de poppen in de zaak Er waren leuke poppen in de zaak

31 31 Scrambling: specifiek Jan heeft twee boeken vaak bij zich Jan heeft vaak twee boeken bij zich Blauw: specifieke lezing Rood: nonspecifieke lezing

32 32 zulke Jan heeft zulke boeken vaak bij zich Jan heeft vaak zulke boeken bij zich

33 33 NB: soms geeft scrambling generische lezing aan Jan wil meisjes graag versieren Jan wil graag meisjes versieren Generisch: uitspraak over soort Niet-generisch: uitspraak over individuen

34 34 Quantifier Stranding: Duits Frauen hat er keine eingeladen. Frauen hat er gestern nur zehn eingeladen. Kaffee muss ich noch eine Tasse trinken. Schweinefleisch habe ich noch ein Pfund gekauft.

35 35 Nederlands Grafputten mocht ik er zelf eenige aanschouwen (Groningsche Volksalmanak, 1911) Kassa's waren er zeker veertig (Simon Vestdijk, De kellner en de levenden) Gesluierde vrouwen ziet men nog vele (J. Cremer Sr., Op de fiets de wereld in)

36 36 Variatie *Bejaarden heb ik gisteren een gele bus gezien. *Bejaarden heb ik gisteren een bus gezien. Bejaarden heb ik gisteren een HELE bus gezien. Bejaarden heb ik gisteren een bus vol gezien.

37 37 N2 modificatie: Een fles wijn Een fles lekkere wijn Een fles hele lekkere wijn Een fles nog lekkerder wijn *Een fles lekkerste wijn Een fles beste wijn (geen superlatief)

38 38 Geen kwantificerende adjectieven *een aantal talrijke studenten *een aantal voldoende studenten *een paar genoeg studenten *een paar enige studenten (OK in lezing: leuke, schattige)

39 39 Recursie Een aantal kilo's meel *Een kilo aantal(len) meel Een drietal groepen kleuters Een paar kuddes olifanten Een twaalftal rijen kratten Een heel stel slierten kinderen


Download ppt "1 A Grammar of Partitive Constructions Door Riet Vos Dissertatie KU Brabant."

Verwante presentaties


Ads door Google