De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bemoeizorg Meten Remmers van Veldhuizen. “Waar bemoeien ze zich mee?” Bemoeizorgers: origineel, non-conformist ondernemend, individueel Dat heb je nodig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bemoeizorg Meten Remmers van Veldhuizen. “Waar bemoeien ze zich mee?” Bemoeizorgers: origineel, non-conformist ondernemend, individueel Dat heb je nodig."— Transcript van de presentatie:

1 Bemoeizorg Meten Remmers van Veldhuizen

2 “Waar bemoeien ze zich mee?” Bemoeizorgers: origineel, non-conformist ondernemend, individueel Dat heb je nodig bij je werk Dat is lang ook “ de standaard” geweest Maar dan is de standaard een soort persoonlijkheid wat je hebt of niet.. Dan is er dus weinig te organiseren Bovendien weet je dan verder weinig over “werkzame factoren”

3 Daarom toch gestart met uitpluizen: wat werkt in bemoeizorg Werkgroep GGZ Nl en Trimbos met o.a. Simone van de Lindt, Maaike van Vugt, Ellen de Haan en enkele experts Product: BAS Bemoeizorg, Ankerpunten en Scores

4 BAS Lijst met 52 items (ankerpunten) Per item 5 scores Te gebruiken door externe auditors Of als zelfscorelijst Geeft inzicht aan team of men bemoeizorg optimaal aanbiedt, Biedt feedback naar organiserende instanties en naar financiers

5 BAS Is ontwikkeld nav andere schema’s –DACTs (ACT), FACTs (FACT-team) en IPC (Roeg, 2007) Is uitgeprobeerd in twee rondes Extra ingewikkeld doordat bemoeizorg in verschillende teams (ACT, Vangnet, FACT, OGGZ) kan worden gedaan en vaak in samenwerkingsconstructies

6 Stappen in het bemoeizorg proces Voorbereiding (Casefinding) Contact zoeken (verkennen) Contact maken (vertrouwen winnen) Incidenteel oplossen probleem (uitbouwen) Contacttrouw realiseren Planmatig werken Werkrelatie evalueren Werkrelatie beëindigen

7 Deelgebieden BAS: het stramien ! IOrganisatiestrategie IITeamkenmerken IIIMethodieken IVSamenwerking VDeskundigheid VI Middelen en voorwaarden VIIProfessionele organisatie VIIIZelfstandigheid IXWerkrelatie XDoelen - resultaten

8 De BAS per deelgebied Met de uitslagen van de tweede ronde

9 Resultaten per deelgebied I.organisatiestrategie3,8 + visie op werkwijze en methodiek op schrift + beschrijving doelgroep, zorgproducten en zorgproces (weet je wat je doet, zorg je voor continuïteit)

10 Resultaten per deelgebied II.Teamkenmerken3,9 + teamverband: individueel of teamwork + teamgeest +- teamsamenstelling: VERSCHILLENDE disciplines

11 Resultaten per deelgebied III.Methodieken (14 items !) 3,9 + outreachende zorg / assessment / signalering IV. + verleidingsmethodieken, presentie + assertieve hulpverlening + contactfrequentie - rehabilitatiebenadering / specifieke interventies (DD / Autisme)

12 Resultaten per deelgebied IVSamenwerking 3,9 + structureel overleg (in eigen organisatie en extern) + regie over ingezette zorg - 24 uurbereikbaarheid +- bereikbaarheid en wijkgericht

13 Resultaten per deelgebied VDeskundigheid4,1 + kennis over stoornissen + kennis sociale kaart + basistechnieken + kennis specifieke terreinen

14 Resultaten per deelgebied VIMiddelen en voorwaarden3,8 + Materiële middelen + Langdurende zorg +- Deskundigheidsbevordering +- Stabiele financiering - Intervisie

15 Resultaten per deelgebied VII.Professionele organisatie3,7 + registratie bemoeizorg + afspraken nieuwe aanmeldingen +- cliëntvolgsysteem - zorgplan

16 Resultaten per deelgebied VIII.Zelfstandigheid (HOERA!!)4,9 + indelen tijd + keuze activiteiten > optimale bemoeizorg! + ruimte persoonlijke stijl

17 Resultaten per deelgebied IX.Werkrelatie4,3 + assertief en aanhoudend contact met cliënten + balans behoeftes cliënt en externen

18 Resultaten per deelgebied X.Doelen en resultaten(OH NEE..)2,9 +- toegang tot voorzieningen +- registratie functioneren cliënten en blijvend in zorg - registratie cliënttevredenheid - registratie overlast - registratie tevredenheid omgeving

19 Totaal ronde 1 en ronde 2

20 Vervolgtraject BAS Op internet beschikbaar als self-rating scale www.ggznederland.nl en www.trimbos.nl/verbeterdezorg www.ggznederland.nl www.trimbos.nl/verbeterdezorg

21 Naast de BAS nog andere kwaliteitsmetingen HKZ certificering: structuur gericht KRAS (kwaliteit regionale aanpak schizofreniezorg): Hoe werkt de hele schizofreniezorg in een regio (incl. vroege psychosen, klinische en ambulante zorg etc) Top Klinische Zorg: landelijk profilerend Certificering van teams (ACT en FACT)

22 Voor ACT en FACT teams:

23 Waarom certificeren? Bevorderen kwaliteit van ACT en FACT Benoemen ondergrens –(F)ACT wordt ‘beschermd’ begrip Uitleggen aan zorginkopers, cliënten en familie wat ACT en FACT levert Tbv onderzoek naar werkzame factoren

24 we groeien 30 ACT 60 FACT 10 VIP

25 Inmiddels + 100 ACT / FACT teams Deels al ‘modelgetrouw’, deels in ontwikkeling Zo’n landelijke ontwikkeling vereist: Landelijke eenduidigheid qua modellen –Herkenbaar voor landelijke verzekeraars Een duidelijke ondergrens –wie mag zich ACT / FACT team noemen ? Borging van implementatie –Hoe blijf je voldoen aan modeltrouw?

26 Daarom dus DACTs en FACTs met aandacht voor: Samenstelling team Werkwijze team Implementatie EBM Team in de transmurale keten Team in maatschappelijk netwerk Evaluatie, ROM, kwaliteitsbeleid

27 HOE gaat dat certificeren ? Eerst check op minimale vereisten: –Met caseload >35, nauwelijks psychiater en geen EBM en nauwelijks outreach, heeft aanvrage geen zin Invullen infolijst (2 uur); betaling 3.500,-- 1 Dag; 2 auditoren; bij (F)ACT bord en daarna 4-5 gesprek; 1 huisbezoek; dossiers Verslag –Wel / Geen certificaat –Voorlopig Certificaat (bij starters) –Opname in register gecertificeerden –>4.1 Optimale Implementatie –Adviezen suggesties

28 ROL Stichting CCAF: Centrum Certificering ACT/ FACT Onafhankelijk; heldere procedures –Zie website CCAF.nl Brede adviesraad –Werkers, klanten, financiers, beleidsmakers, kwaliteits- / certificeringsdeskundigen Auditoren gecertificeerd (inhoud en TNO) CCAF kaart en register van gecertificeerde teams Doorontwikkeling DACTs & FACTs Uitleg aan beleidsmakers en financiers

29 DUS Hoogste tijd voor Kwaliteit Bemoeizorg meten met BAS Bemoeizorg kan in allerlei teams Sommige van die teams (ACT / FACT) kunnen ook certificering aanvragen

30 www.ccaf.nl www.ccaf.nl DISCUSSIE


Download ppt "Bemoeizorg Meten Remmers van Veldhuizen. “Waar bemoeien ze zich mee?” Bemoeizorgers: origineel, non-conformist ondernemend, individueel Dat heb je nodig."

Verwante presentaties


Ads door Google