De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 1 Bedrijfspresentatie KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

Verwante presentaties


Presentatie over: "What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 1 Bedrijfspresentatie KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)"— Transcript van de presentatie:

1 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 1 Bedrijfspresentatie KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)

2 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 2 Huis van professionele kwaliteit 1 e inrichtingsniveau 2 e inrichtingsniveau 3 e inrichtingsniveau Kenmerken kennisintensieve organisatie - -Uitdaging - -Leerconditie - - Taakstelling - - Informatie- en comm.voorziening - - Feedback - - Autonomie Kenmerken kenniswerker - - Kennis - - Leervermogen en leerbereidheid - - -Intrinsieke motivati Managementstijl, Personeelsbeleid, Processen en Cultuur Systemen (P&C), MVDS en Structuur KWALITEIT KENNISINTENSIEVE ARBEID (denkwerk of kenniswerk)

3 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 3 Succesfactoren professional performance Professional Performance Kennis Uitdaging Leervermogen Leerbereidheid Leercondities Taakstelling Info. & comm.voorziening Intrinsieke motivatie Feedback Autonomie Meeste kenmerken van professional (na werving) slechts in beperkte mate beïnvloedbaar!

4 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 4 Wie we zijn KULTIFA is een buro dat zich richt op Knowledge Performance Improvement (KPI): prestatieverbetering van kenniswerkers en kennisintensieve organisatie-onderdelen gefascineerd door kennismanagement en (human) performance improvement mix van bedrijfskundigen, kennistechnologen en opleidingskundigen Onze GROEI-waarden: gedegen (research-based), 3R (ruil, relatie en reputatie) ontwikkelingsgericht, eenvoudig, interactief advies én onderzoek groot door klein te blijven (8 m/v)

5 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 5 Wat we doen 1 Prestatieverbetering van kenniswerkers en kennisintensieve organisaties (KIO’s) door: Kennismanagement (KM)Kennismanagement (KM) KM is een benadering, een methode, om de productiviteit van kenniswerkers en KIO’s te continueren en te verbeteren. - juiste inrichting (performance conditions) - juiste uitvoering van kennisprocessen Kwaliteitszorg (in kennisintensieve organisaties)Kwaliteitszorg (in kennisintensieve organisaties) De kwaliteit van kennisintensieve arbeid wordt bepaald door: - de kenmerken van de professionals - de kenmerken van diens omgeving. HRDHRD Leren door en tussen kenniswerkers

6 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 6 Wat we doen 2 Diensten- portfolio OnderzoekAdviesProfessionalisering Professional Performance Improvement XXX KennismanagementXXX Human Resource Development X Kwaliteitzorg (in kennisintensieve org.) X Kennismakelen X

7 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 7 Over KM en PM in KIO´s

8 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 8 Voor & met wie we werken We werkten samen met Leones, Accenture, Cap Gemini, Det Norske Veritas (DNV), LandbouwEconomisch Instituut (LEI), Triam Kennismanagement en Universiteit Wageningen KULTIFA lid van ISPI, HPT-Nederland en neemt zij zitting in de redactie van IK, tijdschrift over Intellectueel Kapitaal.

9 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 9 Presentatiekennismanagement Boek ´Kennis in uitvoering. Werkboek kennismanagement´

10 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 10 Stappenplan kennismanagement Op basis van Cozijnsen en Vrakking (1995)

11 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 11 Kennismanagement = het geheel van activiteiten dat een onderneming ontplooit om haar kennis en human resources beter te benutten (Nota ´Kennis in balans´, Ministerie van Economische Zaken 1996); een grondstof waaruit probleemoplossend vermogen is opgebouwd (Akkermans, 1995); het er voor zorgen dat de juiste kennis, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek, op het juiste tijdstip aanwezig is (Van Kroonenberg, 1994). Stap 1 Definities & begrippen KM 1

12 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 12 Definitie van KULTIFA KM is een benadering, een methode, om de productiviteit van KIO’s te continueren en te verbeteren. Kennis is een vermogen van mensen. De inrichting (performance conditions) van organisaties en de juiste uitvoering van kennisprocessen kan het vermogen van kenniswerkers en het rendement van denkwerk doen toenemen Stap 1 Definities & begrippen KM 2

13 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 13 Vanuit de optiek dat kennis: een geheel is van betekenissen, begrippen, vaardigheden, werkwijzen, etc. dat voor juist en waar wordt gehouden en richting geeft aan handelen (Spijkervet, 19996); het kunnen voorspellen is van het gedrag van dingen en mensen (Blom, 1996); een geheel is van relatief stabiele interpretatiekaders waarmee we onze omgeving begrijpen (Jacobs, 1998); Stap 1 Definities & begrippen KM 3

14 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 14 Vanuit de optiek dat kennis: een (al dan niet bewust) persoonlijk vermogen is dat iemand in staat stelt een taak uit te voeren. Een vermogen dat een metaforisch product is van enerzijds informatie en anderzijds ervaringen, vaardigheden en attituden waarover iemand op een bepaald moment beschikt (Weggeman, 1997). Stap 1 Definities & begrippen KM 4

15 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 15 1. < 1990Awareness km- Wat is het? - Waarom van belang? - Stock- en flowconcepten 2. 1990 - hedenkm = ictE-mail, intranet, contact en yellow pages. Kennis is stock 3. 1995 - hedenkm = hrmEmployability, corporate universities, knowledge maturity levels, meester-gezel relaties, Return on Knowledge. Kennis is flow 4. 1998 - hedenkm = organisatieFuzzy-, hypertext- en webstructuren, Knowledge Infrastucture Engineering, hercentralisatie Weggeman (2000) 5. Anno 2003km = middel voor prestatieverbetering Stap 1 Ontwikkeling KM

16 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 16 Stap 2 Aanleidingen voor KM Vergroten van effectiviteit, efficiency, flexibiliteit en/of creativiteit (Hardjono & Bakker, 2001) Terugkerend of onoplosbaar probleem Veranderende externe eisen Technologische ontwikkelingen & innovatie Verlies en recessie Demotivatie en cultuur Markveranderingen Cozijnsen en Vrakking (1995)

17 Top 8 kennisproblemen 1. Bepaald werk wordt beter/sneller uitgevoerd door een medewerker met veel ervaring. 2. Voor sluitingstijd ’weet de organisatie’ een stuk meer dan na sluitingstijd. 3. Wanneer medewerkers het bedrijf verlaten, verdwijnt hierdoor waardevolle kennis 4. We vinden regelmatig hetzelfde wiel uit. 5. Fouten / risico’s komen voort uit een tekort aan kennis. 6. Er heerst een ‘kennis is macht’ cultuur. 7. Kennis van de toekomst is niet aanwezig. 8. De kwaliteit van de dienstverlening is te persoonsgebonden.

18 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 18 Ambities KM Kennismanagement: kan leiden tot vergroting van de efficiency; kan een verkorting van de lead time to market tot gevolg hebben; De optimalisering van de interactie tussen productontwikkeling en markering kan met behulp van KM worden bereikt; kan de marktpositie van een bedrijf versterken; kan de continuïteit en winstgevendheid van een bedrijf ten goede komen; Door KM gaat een bedrijf zich focussen op de core business en kritische bedrijfskennis EIM (1997)

19 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 19 Stap 2a Kennishuishouding De kennishuishouding van een organisatie wordt gevormd door de individuele en collectieve kennis (activa) die de organisatie gebruikt om haar taken te vervullen Probst et al. (2000)

20 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 20 Kennissoorten 1

21 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 21 Kennissoorten 2 Kennissoorten KULTFA: Vakkennis Organisatiekennis Omgevingskennis

22 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 22 Kennisniveaus en -categorieën weten / kennen begrijpen / interpreteren reproduceren / toepassen analyseren / verbeteren combineren / synthetiseren versus feiten begrippen relaties structuren methoden

23 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 23 Stap 2b Kennisinfrastructuur De kennisinfrastructuur is het samenhangend geheel van structuren, middelen en mechanismen die worden ingezet ter ondersteuning van kennisprocessen De Groot (2002)

24 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 24 Kennisprocessen kennis-awareness kenniscreatie kennisdeling kennisbenutting kennisverwerving kennisexploitatie kennisborging kennislering

25 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 25 Stap 3 KM-model 1: ESH-model Weggeman (1992)

26 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 26 Stap 3 KM-model 2: INK-model Positiebepaling Kennismanagement, Triam kennismanagement

27 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 27 Stap 3 Organisatietype vs. Strategie van KM Jansen, Jägers en Steenbakkers (1997)

28 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 28 Stap 4 Ontwerpen KM-oplossingen Zie voorbeelden KM-projecten op www.kultifa.nl Voor en door gebruikers Op basis van doelen Geen ´one best way´ In relatie met elkaar

29 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 29 Bank- en verz.maatschappij Uitdaging Vergroten van omzet / terugdringen van fouten & risico’s door kennistekortWie Senior acceptanten en schadebehandelaarsKennisacties Expliciteren en activeren van expertkennis en deze spelenderwijs verspreiden aan niet expertsResultaat Kennisspel Referentiesysteem

30 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 30 Proces- kennisspel

31 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 31 Overheidsinstelling Uitdaging Kennismanagement te gebruiken als hefboom voor vergroting van de kwaliteit van middelen, mensen en organisatieWie ProjectmanagersKennisacties In kaart brengen: - wie deed/weet wat - vorm, locatie, tijd en kwaliteit van kennis - kennisontwikkelpadenResultaat Kennislandschap

32 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 32 Kennis- landschap

33 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 33 Stap 5 Implementeren KM Implementatiefacetten Implementatiestrategieën Inpasbaarheid (aangrijpingspunt) Prestatie-indicatoren Communicatie Plan van aanpak

34 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 34 Stap 6 KPI´s KM

35 What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 35 Maakt u gebruik van KULTIFA-ervaring? www.kultifa.nl


Download ppt "What did you learn today? And your company? Presentatie KULTIFA © 2004 1 Bedrijfspresentatie KULTIFA improving knowledge performance (www.kultifa.nl)"

Verwante presentaties


Ads door Google