De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit
Contactpersoon Raf Orens

2 inhoud Accounting: verdieping financial accounting en management accounting + interne en externe audit Fiscaliteit : personenbelasting, vennootschapsbelasting, internationale fiscaliteit, btw, erfenisrechten, etc. Wetenschappelijk onderzoek in het AF domein

3 Docenten Diversiteit aan docenten:
Docenten met een onderzoeksachtergrond: Martine Cools, Karen Crabbé, Raf Orens, Steve Van Uytbergen Docenten en gastsprekers uit het bedrijfsleven Bart Beheydt, André Clybouw, Eugeen Dieltiëns, Luc Kordel, Roger Tiest, Lieven Van Brussel, Patrick Van Impe, Christiaan Van Rompay, Paul Weyns

4 Opbouw master Accountancy en Fiscaliteit
4 opleidingsonderdelen van 6 studiepunten Consolidatie en IFRS (1ste semester) Advanced Management Accounting (1ste semester) Personen- en vennootschapsbelasting (1ste semester) Interne controle (2de semester) 1 opleidingsonderdeel van 6 studiepunten te kiezen uit: Externe controle (2de semester) Btw en andere belastingen (2de semester) 1 opleidingsonderdeel van 6 studiepunten vrij te kiezen Onderzoeksmethodologie: voor alle masters samen (2 studiepunten) Een deel eigen aan Accountancy en Fiscaliteit (4 studiepunten) Masterproef (18 studiepunten)

5 Opbouw master Accountancy en Fiscaliteit
Semester 1 Semester 2 Consolidatie en IFRS (kernvak) Interne controle (kernvak) Advanced Management Accounting (kernvak) Externe controle (keuzevak) Personen en vennootschapsbelasting (kernvak) BTW en andere belastingen (keuzevak) Onderzoeksmethodologie AF Evt. Keuzevak uit andere afstudeerrichting Evt. keuzevak uit andere afstudeerrichting Masterproef (Literatuurproef + individueel onderzoeksvoorstel) Masterproef (Individuele wetenschappelijke paper)

6 Consolidatie en IFRS Module “Consolidatie” (Raf Orens)
Controle en belangenpercentage Consolidatieverplichtingen Consolidatiekring Consolidatiemethoden Opmaak van de geconsolideerde jaarrekening Module “IFRS” (André Clybouw) Historiek en huidige draagwijdte Belangrijkste IFRS-normen Jaarrekening volgens IFRS

7 Advanced Management Accounting
Module “Strategic Management Accounting” (Paul Weyns) Activity Based Costing & Activity Based Management Just-in-time, Target costing, Product life cycle costing Quality costing, Total quality management Customer profitability analysis Module “Managementcontrole” (Martine Cools) Responsibility accounting Balanced scorecard Benchmarking Module “Multinational Accounting” (Martine Cools) Corporate governance in MNO’s, Sarbanes-Oxley Internationale fiscaliteit / Transfer pricing

8 Personen- en vennootschapsbelasting
Module “Personenbelasting” (Christiaan Van Rompay) Toepassingsgebied Belastbare grondslag Aftrekbare bestedingen en belastingverminderingen Aangifte, belastingberekening en aanslag Procedure Module “Vennootschapsbelasting” (Karen Crabbé) Aangifte, belastingsberekening en aanslag Verdeling van het maatschappelijk vermogen

9 Interne controle Module “Interne controle” (Lieven Van Brussel)
Institutioneel kader COSO-rapport Proces van interne audit Beschrijving en evaluatie van het interne controlesysteem Operationele audit Module “IT-audit en IT-governance” (Luc Kordel) COBIT-rapport IT-audit IT-governance

10 Externe controle Module “Wettelijke controleopdrachten” (Lieven Van Brussel) Institutioneel kader Testen Dossierbeheer en rapportering Financiële audit Module “Extra controleopdrachten” (Patrick Van Impe) Controle opdrachten n.a.v. inbreng in natura, fusie, etc. Due diligence Forensische audit

11 BTW en andere belastingen
Module “BTW” (Bart Beheydt) Toepassingsgebied Belastbare handelingen Maatstaf van heffing en tarief Aftrekregeling Bijzondere regelingen Procedure Module “Andere belastingen” (Eugeen Dieltiëns) Internationale fiscaliteit Registratierechten Successierechten

12 Onderzoeksmethodologie af
Doel: ondersteuning van de masterproef Benadering onderzoek in AF domein Wijze van rapportering Kritische analyse van bestaand onderzoek Methodologie eigen aan het domein Aanpak Bespreking van specifieke methodologie Hoe zoek je informatie, welke bronnen zijn beschikbaar Kwantitatieve technieken (survey, regressies …) Kwalitatieve technieken (case studies, interviews, content analyse, …) Analyse van wetenschappelijke literatuur uit het domein

13 Masterproef AF Proces Promotoren (Martine Cools, Karen Crabbé, Raf Orens & Steve Van Uytbergen) geven onderzoeksthema’s op Studenten werken per 4 binnen onderzoeksthema Studenten maken per 4 collectieve literatuurstudie Studenten maken individueel onderzoeksvoorstel op (dat binnen hun thema kadert) Studenten voeren wetenschappelijk onderzoek uit Studenten schrijven individuele paper Alles onder intensieve begeleiding van promotor en/of onderzoeksassistent

14 Masterproef AF Enkele voorbeelden: Invloed van non-auditfees en auditconcentratie op winststuring Sociale informatierapportering en de kapitaalkost voor Belgische beursgenoteerde bedrijven Kwaliteit van de financiële verslaggeving: verschillen tussen familiale en niet-familiale Europese beursgenoteerde ondernemingen De invloed van audit op de effectieve belastingvoet in België De aanpak van management controle in franchiseketens Een studie in de creatieve sector in Vlaanderen naar het stimuleren en beperken van creatieve werknemers door het gebruik van management controle systemen Impact van vlaktaks op tewerkstelling Effectieve belastingsdruk bij bedrijven : Is er een verschil tussen de effectieve belastingsdruk van arbeidsintensieve en kapitaalintensieve Vlaamse bedrijven?

15 Toekomstmogelijkheden
Accounting: Accountant Bedrijfsrevisor Boekhouder Interne auditor Controller (assistant controller, controller in MNO…) Management accountant Fiscaliteit: Belastingconsulent Fiscalist Overheid Management Consulting ...


Download ppt "Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google