De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONFIDENTIAL. 2 Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE Eric Dorn, Voorzitter SPF 15 april 2014 2014-001320.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONFIDENTIAL. 2 Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE Eric Dorn, Voorzitter SPF 15 april 2014 2014-001320."— Transcript van de presentatie:

1 CONFIDENTIAL

2 2 Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE Eric Dorn, Voorzitter SPF 15 april 2014 2014-001320

3 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

4 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

5 CONFIDENTIAL 5 Algemeen Ontwikkelingen 2013 o Pensioenambitie nog steeds onder druk o Einde korte termijn herstelplan o Toeslagverlening o Fondsrendement - rentebijschrijving VPS / PPS o Governance (modelkeuze) o Succession Planning Bestuur / VO o Onrustige financiële markten / renteafdekking o Ontwikkelingen binnen Sabic Nederland WIN project Samenvoeging pensioenfondsen o Pensioenambitie nog steeds onder druk o Einde korte termijn herstelplan o Toeslagverlening o Fondsrendement - rentebijschrijving VPS / PPS o Governance (modelkeuze) o Succession Planning Bestuur / VO o Onrustige financiële markten / renteafdekking o Ontwikkelingen binnen Sabic Nederland WIN project Samenvoeging pensioenfondsen

6 CONFIDENTIAL Algemeen: Dekkingsgraad 100% 104,6% Premie actieven Opbrengsten beleggingen Pensioen betalingen DEKKINGSGRAAD = VERMOGEN VERPLICHTINGEN MINIMUM-EIS DNB SPF 116,5%LANGE TERMIJN HERSTELPLAN DNB 2013-00**** Algemeen: Dekkingsgraad

7 CONFIDENTIAL Algemeen: fondsomvang (2013 onder Voorbehoud) (SIP aansluiting pas op 1.1.2014) -7- 2013-001951 € mln Ult.2013 73% 13% 14% D.G. 100% 111% (BPR 58/ VPS 1)

8 CONFIDENTIAL Bestuur en Verantwoordingsorgaan Bestuur: Jos Visser als opvolger van Sander Verlaar Bestuur: Jos Visser als opvolger van Sander Verlaar Verantwoordingsorgaan: Gerard Tummers als opvolger van Coen Mehlkop (1/1/2014) Verantwoordingsorgaan: Gerard Tummers als opvolger van Coen Mehlkop (1/1/2014) 2013-001951 Wijzigingen SPF Bestuur en Verantwoordingsorgaan

9 CONFIDENTIAL SPF Bestuur Guido Croonen – Dries Nagtegaal – Jos Visser – Frans Noteborn Maurice Pelsers – Giselle Verwoort – Eric Dorn – Eric Hogenboom – Robert Tielens (afwezig Cor van der Sluis)

10 CONFIDENTIAL Succession Planning Deskundig en competent operationeel bestuur is verantwoordelijkheid van bestuur. Zorgdragen voor continuiteit - kandidatenlijst vanuit alle 3 de geledingen. Normaal traject: Bestuur Verantwoordings Orgaan Visitatie Commissie Kandidatenlijst Nominaties Opleidingen plan o Gepensioneerden: Ed van Lamoen, Jos Meulenberg o Start opleidingsprogramma in H1-2014

11 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

12 CONFIDENTIAL Feiten haalbaarheid pensioenambitie SPF Kans op korten jaaropbouw 2014 (kostendekkende premie) DNB eis nominale zekerheid (97,5%) Kans op korten ultimo 2014 Kans op toekomstige indexaties Vereiste dekkingsgraad binnen 15 jaar (116,5%) Kans op korten jaaropbouw na 2015 o Besproken met sociale partners wordt meegenomen in discussie “nieuw pensioencontract” o Algemeen: Persoonlijke financiële planning wordt steeds groter aandachtspunt o Besproken met sociale partners wordt meegenomen in discussie “nieuw pensioencontract” o Algemeen: Persoonlijke financiële planning wordt steeds groter aandachtspunt

13 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

14 CONFIDENTIAL Evaluatie herstelplan SPF -14- 2009 2010 2011 2012 2013 110,8% 104,6%

15 CONFIDENTIAL Financiële positie SPF 2013 Indexatie / Toeslagen – Indexatie volledig toegekend in 2014 (over 2013): 0,9% voor de inactieven en 1,5% voor de actieven (o.b.v. gestegen dekkingsgraad (110,8%), pensioenreglement, economische vooruitzichten en DNB-regels inzake herstelplan) – Inhaalperiode gemiste indexaties verlengd van 5 naar 10 jaar – Niet gekende toeslagen (2008-2013) Actieve medewerkers: 10,13% Gepensioneerden & slapers: 7,95% – Indexatie volledig toegekend in 2014 (over 2013): 0,9% voor de inactieven en 1,5% voor de actieven (o.b.v. gestegen dekkingsgraad (110,8%), pensioenreglement, economische vooruitzichten en DNB-regels inzake herstelplan) – Inhaalperiode gemiste indexaties verlengd van 5 naar 10 jaar – Niet gekende toeslagen (2008-2013) Actieve medewerkers: 10,13% Gepensioneerden & slapers: 7,95% -15-

16 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

17 CONFIDENTIAL Bestuursmodel- Wet Versterking Bestuur o Doel: verdere kwaliteitsverbetering van pensioenfondsbesturen o Pensioenfondsen kiezen een nieuw bestuursmodel (start 1 juli 2014) o 5 modellen: keuze is verantwoordelijkheid van het pensioenfonds (afgestemd met werkgever / vakbonden/ VO / VGSE) o Belangrijke criteria bij deze keuze:  Zeggenschap / besturen  Medezeggenschap / verantwoording  Intern toezicht  Geschiktheid / deskundigheid  Tijdsbesteding (tijd en kosten) SPF heeft gekozen voor voortzetting van het paritaire model o Doel: verdere kwaliteitsverbetering van pensioenfondsbesturen o Pensioenfondsen kiezen een nieuw bestuursmodel (start 1 juli 2014) o 5 modellen: keuze is verantwoordelijkheid van het pensioenfonds (afgestemd met werkgever / vakbonden/ VO / VGSE) o Belangrijke criteria bij deze keuze:  Zeggenschap / besturen  Medezeggenschap / verantwoording  Intern toezicht  Geschiktheid / deskundigheid  Tijdsbesteding (tijd en kosten) SPF heeft gekozen voor voortzetting van het paritaire model

18 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

19 CONFIDENTIAL Eén pensioenfonds in Nederland 1.Intentie van de werkgever SABIC is om te komen tot 1 pensioenfonds in Nederland, dat 1 pensioenregeling uitvoert 2.Voorkeur Werkgever: o CDC-regeling SPF gezien als voorbeeld voor de toekomst o SPF als fonds voor de toekomst (nieuwe naam), liquidatie PF SABIC IP o Bestaande rechten naar SPF via Collectieve waardeoverdracht 3.2 stappen (met separate goedkeuring door SPF Bestuur) A.Aansluiting van 1400 actieve SIP-medewerkers – nieuwe opbouw vanaf 2014 B.Collectieve waardeoverdracht – reeds opgebouwde rechten 1.Intentie van de werkgever SABIC is om te komen tot 1 pensioenfonds in Nederland, dat 1 pensioenregeling uitvoert 2.Voorkeur Werkgever: o CDC-regeling SPF gezien als voorbeeld voor de toekomst o SPF als fonds voor de toekomst (nieuwe naam), liquidatie PF SABIC IP o Bestaande rechten naar SPF via Collectieve waardeoverdracht 3.2 stappen (met separate goedkeuring door SPF Bestuur) A.Aansluiting van 1400 actieve SIP-medewerkers – nieuwe opbouw vanaf 2014 B.Collectieve waardeoverdracht – reeds opgebouwde rechten

20 CONFIDENTIAL Deelnemers 2.750 1.400 4.150 Vermogen (€ mln) 760 0 760 Dekkingsgraad 111% SPF 1-1-2014 82% 10% 8% SABIC Limburg SABIC Europe SABIC Capital SABIC IP SABIC IP IP TOTAL PF SIP beheert oude rechten SIP medewerkers SPF Eén pensioenfonds – Nieuwe opbouw SIP (gerealiseerd per 1.1.2014)

21 CONFIDENTIAL Eén pensioenfonds – CWO (nog) niet gerealiseerd 2014-00**** Deelnemers - Actief - Gepensioneerd - Slapers 2.750 2.000 350 370 Vermogen (€ mln) 760 5.200 1.400 1.100 2.700 950 SPFSIP Aandachtspunt: vertegenwoordiging gepensioneerden (Limburg, BoZ) in Bestuur + VO

22 CONFIDENTIAL Samenvoeging - uitgangspunten voor SPF De belangen van SPF deelnemers mogen niet worden geschaad  Financieel (pensioenambitie, opbouw, premieruimte, additionele risico’s)  Niet financieel (service niveau, communicatie, vertegenwoordiging geledingen, etc) Evenwichtigheid tussen belangengroepen en tussen generaties Mogelijke voordelen van een groter fonds  Groter fondsvermogen  Lagere uitvoeringskosten  Levensvatbaarheid fonds op langere termijn Kansen, risico’s en bedreigingen dienen zorgvuldig te worden afgewogen zorgvuldigheid gaat voor snelheid De belangen van SPF deelnemers mogen niet worden geschaad  Financieel (pensioenambitie, opbouw, premieruimte, additionele risico’s)  Niet financieel (service niveau, communicatie, vertegenwoordiging geledingen, etc) Evenwichtigheid tussen belangengroepen en tussen generaties Mogelijke voordelen van een groter fonds  Groter fondsvermogen  Lagere uitvoeringskosten  Levensvatbaarheid fonds op langere termijn Kansen, risico’s en bedreigingen dienen zorgvuldig te worden afgewogen zorgvuldigheid gaat voor snelheid

23 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

24 CONFIDENTIAL Wat brengt 2014? o Pensioenregeling per 1 januari 2014 (implementatie) o Nieuw Pensioencontract 2015(eigen mening + gezamenlijk traject met SP)  Aanpassing vanwege wijzigingen in FTK  Witteveenkader (opbouw 1,875%, max. € 100.000)  Implementatie per 1 januari 2015  Risicobereidheidsonderzoek o Implementatie Bestuursmodel (1-7-2014) o Dienstverleningsovereenkomst met DPS (afgerond) o Eventueel Collectieve waardeoverdracht PF Sabic IP -> SPF o DNB vereisten t.a.v. Bestuur / voortgang Succession Planning o Pensioenregeling per 1 januari 2014 (implementatie) o Nieuw Pensioencontract 2015(eigen mening + gezamenlijk traject met SP)  Aanpassing vanwege wijzigingen in FTK  Witteveenkader (opbouw 1,875%, max. € 100.000)  Implementatie per 1 januari 2015  Risicobereidheidsonderzoek o Implementatie Bestuursmodel (1-7-2014) o Dienstverleningsovereenkomst met DPS (afgerond) o Eventueel Collectieve waardeoverdracht PF Sabic IP -> SPF o DNB vereisten t.a.v. Bestuur / voortgang Succession Planning

25 CONFIDENTIAL Samenvattend Dekkingsgraad boven 110% In 2013 indexatie voor deelnemers Korting blijft een gevaar ook in 2014 Na eventuele CWO wordt SPF een fonds met een forse toename van gepensioneerden vanuit de Sabic IP entiteit dit kan gevolgen hebben voor de vertegenwoordiging in bestuur en verantwoordingsorgaan Dekkingsgraad boven 110% In 2013 indexatie voor deelnemers Korting blijft een gevaar ook in 2014 Na eventuele CWO wordt SPF een fonds met een forse toename van gepensioneerden vanuit de Sabic IP entiteit dit kan gevolgen hebben voor de vertegenwoordiging in bestuur en verantwoordingsorgaan

26 CONFIDENTIAL Agenda 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag 1.Algemeen 2.Pensioenambitie Sociale partners 3.Financiële positie en herstelplan SPF 4.Bestuursmodel 5.Aansluiting SABIC IP 6.Wat brengt 2014? 7.Rondvraag

27 CONFIDENTIAL Rondvraag

28 CONFIDENTIAL Meer informatie over SPF?

29 CONFIDENTIAL Samenvoeging SPF – SIP: Proces en belanghebbenden Werkgever SIP BV Vakbonden SIP PF SIP Oude rechten - Vermogensoverdracht - Nieuwe opbouw 1.1.2014 VERZOEK SPF VERZOEK Nog niet ontvangen Werkgever Limburg/Europe/ Capital Vakbonden Limburg Afstemming SPF – sociale partners

30 CONFIDENTIAL Bestuur Dagelijks Bestuur Adviescommissies Verantwoordings Orgaan Visitatie Commissie Werkgever Actieven Gepensioneerden Slapers Vakbonden DPS Uitvoerings- organisatie Accountant Compliance Officer Actuaris Pensioen reglement Pensioen overeenkomst Toezicht Verantwoording Uitbestedings overeenkomst Uitvoerings overeenkomst Succession Planning 2 PF SIP toehoorders Wijzigingen SPF Bestuur en Verantwoordingsorgaan

31 CONFIDENTIAL SPF pensioenovereenkomst SABIC Werk- nemers pensioenreglement uitvoeringsovereenkomst -31- Pensioen ambitie Financiering Beleggings beleid Pensioenambitie (opbouw en indexatie) Risico vs Rendement Vaste bijdrage 2014-2018 Pensioenambitie: Aan welke knoppen kan bestuur draaien?


Download ppt "CONFIDENTIAL. 2 Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE Eric Dorn, Voorzitter SPF 15 april 2014 2014-001320."

Verwante presentaties


Ads door Google