De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?"— Transcript van de presentatie:

1 Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?

2 Geboren, opgegroeid en eigen Staat deel Coevorden rond 2000

3 EuroStaete met twee drielandenpunten

4 Beide grenspalen met nummer 144 De oude grensteen 144

5

6 EuroStaete EuroStaete

7 EuroStaete Doelstellingen: –Werken aan een betere wereld dan de huidige –Eerlijke verdeling van onze enorme rijkdommen –Ontwikkelen van nieuwe projecten –Werken aan leugenvrije rechtelijke uitspraken Iedereen is en blijft gelijk

8 EuroStaete Eigen wet- en regelgeving Banksysteem en munt: de GuldenMark Kennis, kunde, tijd en geld in dienst stellen van nieuwe projecten. Ieder lid van EuroStaete kan met een nieuw project aankomen, dat door en breed spectrum uitwoners wordt beoordeeld op haalbaarheid.

9 Het verwezenlijken van projecten Nodig bij een project: –Geld –Mankracht –Tijd –Middelen –Afspraken –Wet en regelgeving –Locatie Medewerking Tegenwerking is al aanwezig en dat blijft zo, of groeit exponentieel.

10 Respect voor elkaars ideeën Respect voor elkaars kennis, kunde, ideeën, octrooien, hulp, tekortkomingen en fouten. –Serendipity –Patenten –Licenties –Goodwill

11 Projecten Projecten Kennis Kunde Mankracht Geld Materialen Tijd Interesse Doelen Bereidheid Wet/regelgeving Markt Inzicht Nieuwe projecten

12 Projecten Mankracht Materialen Mankracht 70- 80 %

13 Kosten project in de tijd Mankracht Materialen 70- 80 % Voor elk project zijn de kosten verschillend, doch in grote lijnen vooraf vast te stellen. Materialen Tijd Salarissen Totale kosten Ons enig probleem?

14 Participatie EuroStaete 1 EuroStaete participeert in kennis, kunde, mankracht, geld en middelen: dus in projecten. EuroStaete participeert in elk project, waar ook ter wereld, als de haalbaarheid door zeven kundige leden van EuroStaete schriftelijk is vastgesteld en met berekeningen zijn onderbouwd. (Deze leden zijn op hun beslissingen nooit aan te spreken. De eindverantwoording ligt altijd bij EuroStaete) Niemand kent de identiteit van deze zeven leden behalve de staf van EuroStaete. (Staf: Gretha, Ans, Rob, een vierde, vijfde, zesde en Gerard) EuroStaete is geen eigenaar van het project. De projectgroep is eigenaar van het project en wordt projecthouder, waarbij alle afspraken van te voren vast liggen.

15 Participatie EuroStaete 2 Geen schriftelijke afspraken betekent geen project via EuroStaete. EuroStaete participeert, faciliteert en begeleidt daarna het project. EuroStaete houdt hierbij de voortgang in de gaten.

16 Participatie EuroStaete 3 EuroStaete vergoedt alle arbeidskosten van een project uitbetaald in Guldenmarken, of in rato aandelen van het eindproject. Dit is van te voren vastgelegd. Arbeidsuurloon in elk project door EuroStaete gefinancierd is voor iedereen gelijk (25 GM/uur) Geen rente wordt berekend. Derden (firma’s of participanten) zorgen voor de materialen. Uitbetaling in euro’s, leningen of aandelen eindproject. Dit moet van te voren vast liggen.

17 Participatie EuroStaete 4 Een renteloze lening voor de arbeidskosten wordt in 20 jaar terug betaald aan EuroStaete, hierbij geldt altijd: 1,0 euro is gelijk aan 1,0 GM. EuroStaete verwerft na rato kosten een aandeel in het eindproject, of krijgt licenties, royalty's. Samenvattend: EuroStaete is geen eigenaar van het project doch draagt zorg, dat het project volgens afspraak wordt uitgevoerd en deelt mee in de winst en het verlies. De winst van projecten gaat weer in nieuwe projecten

18 Voorbeelden Stormvogel Waterstof Supermagneten Vrije energie } Elektriciteit Waterstof Energie Geen uitstoot van CO2, andere gassen en metalen!

19 Stormvogels op zee

20 Hotel in Duitsland Gretha en Wim willen hun hotel in Duitsland ombouwen naar een ontmoetingscentrum/vergaderruimte met overnachtingen. Geen Duitse bank wil hierin participeren. Hoe nu verder?

21 Algen Algengroei op zee Kost CO2 en levert: –Bio-diesel, voedsel, medicijnen, enz., enz.

22 Mijn ideeën Oorzaak Anorexia Nervosa Monochromator Nieuw type porfyrie Hogedruk vloeistofchromatograaf Scheiding met behulp van statische lading. Serendipity EGO (Exploitatie van Goede Octrooien)

23 Testament van dr G.J.J. Beukeveld Als ik, dr G.J.J. Beukeveld, eigenaar van EuroStaete, vanwege activiteiten rondom EuroStaete vroegtijdig kom te overlijden, dan draag ik het eigendom van EuroStaete voor 45% over aan mijn vrouw en beide dochters, waarbij ieder 15% van het aandeel EuroStaete krijgt. Mijn zus en zwager, (Gretha en Wim Muller) en hun kinderen krijgen 50% van EuroStaete met als opdracht de doelstellingen van EuroStaete voort te zetten. De laatste 5% van EuroStaete gaat gelijkelijk naar alle leden van EuroStaete met als hoofddoel zorg te dragen, dat iedereen in de wereld op gelijke wijze wordt behandeld, zoals ook elk lid van EuroStaete wenst te worden behandeld.


Download ppt "Geboren, opgegroeid en een eigen staat Coevorden rond 1900 Duitsland Wat kunnen wij met deze soevereine staat doen?"

Verwante presentaties


Ads door Google