De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorgsysteem SPO Presentatie 6 december 2005 Claudy Oomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorgsysteem SPO Presentatie 6 december 2005 Claudy Oomen."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorgsysteem SPO Presentatie 6 december 2005 Claudy Oomen

2 presentatie 6 december 2005 Doelstellingen inspireren scholen en bestuur in kaart brengen kwaliteit ontwikkelingen kunnen volgen gespreksstof voor scholen en bestuur

3 presentatie 6 december 2005 Uitgangspunten autonomie coproductie soberheid instrumentonafhankelijk aansluiting

4 presentatie 6 december 2005 Kwaliteitszorgmodel input throughput leider- schap resulta- ten proces- sen perso- neel visie cultuur & klimaat midde- len output waarde- ring maat- schappij waarde- ring klanten waarde- ring personeel

5 presentatie 6 december 2005 Project in vier stappen 1.inventarisatie 2.uitwerken model: startdeel en vervolgdeel 3.instrumentatie startdeel 4.beperkte ondersteuning implementatie startdeel Mogelijk vervolg: instrumentatie en beperkte ondersteuning implementatie vervolgdeel

6 presentatie 6 december 2005 Inventarisatie (stap 1) analyse schoolplannen en LOA2-plannen analyse Inspectiebeoordelingen en -rapportages vragenlijst per school Uitkomsten: Beleidsprioriteiten: onderwijsleerproces, leerstofaanbod, zorg en begeleiding, visie, leiderschap, personeel Startpositie gunstig, gebruik kwaliteitszorginstrumenten nog in kinderschoenen

7 presentatie 6 december 2005 Uitwerking SPO-kwaliteitszorgmodel (stap 2) 11 aandachtsgebieden + 28 kwaliteitsaspecten indicatoren per kwaliteitsaspect start- en vervolgdeel

8 presentatie 6 december 2005 Voorbeeld: aandachtsgebied processen Kwaliteitsaspecten: onderwijsleerproces leerstofaanbod zorg en begeleiding leertijd communicatie ouderbetrokkenheid

9 presentatie 6 december 2005 Voorbeeld: kwaliteitsaspect onderwijsleerproces de leraren hanteren binnen de les werkvormen die leerlingen activeren de leraren stemmen het onderwijsleerproces af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen de onderwijsactiviteiten zijn gestructureerd en doelmatig

10 presentatie 6 december 2005 Voorbeeld: aandachtsgebied waardering klanten Kwaliteitsaspecten: Waardering (toekomstige) ouders Waardering leerlingen

11 presentatie 6 december 2005 Voorbeeld: kwaliteitsaspect waardering (toekomstige) ouders Waardering voor leer- en werkklimaat Waardering voor veiligheid Waardering voor informatievoorziening Waardering voor participatiemogelijkheden Waardering voor inspraakmogelijkheden Waardering voor het functioneren van het personeel Waardering voor het onderwijs Waardering voor resultaten

12 presentatie 6 december 2005 Instrumentatie startdeel (stap 3) Selectie van instrumenten Opstellen beoordelingscriteria: dekking model SPO, aanschaf en gebruik Beoordeling instrumenten

13 presentatie 6 december 2005 Selectie instrumenten Cijfermatige gegevens: Cito-leerlingvolgsysteem, leerlingenadministratiesystemen, personele en financiële administratie Procesmatige gegevens: Bij voorkeur integraal kwaliteitszorginstrument. Kwaliteitsmeter PO het meest geschikt

14 presentatie 6 december 2005 Kwaliteitsmeter PO: op maat maken Matrix Kwaliteitsmeter PO niet geschikt: vervangen door vragenlijst directie/IB-er Iedere indicator uitgewerkt in een aantal vragen Zelfevaluatie docenten: bekeken of indicatoren en bijbehorende vragen goed uitgewerkt zijn, vervolgens aangepast Waarderingsvragenlijsten personeel, klanten (ouders, en leerlingen) en maatschappij: vervolgdeel

15 presentatie 6 december 2005 Vervolgstappen Technisch mogelijk maken Implementatie Instrumentatie en implementatie vervolgdeel


Download ppt "Kwaliteitszorgsysteem SPO Presentatie 6 december 2005 Claudy Oomen."

Verwante presentaties


Ads door Google