De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online samenwerken: wat hebben we te winnen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online samenwerken: wat hebben we te winnen?"— Transcript van de presentatie:

1 Online samenwerken: wat hebben we te winnen?
SURF Herfstschool 2008 Online samenwerken: wat hebben we te winnen? Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek /Universiteit Utrecht Technisch Ontwerpen en Informatica / TU Delft SURF Herfstschool 2008

2 Bijsluiter De inhoud van deze lezing kan leiden tot kennistheoretische ontreddering SURF Herfstschool 2008

3 is de constructieve kwaliteit van
Opdracht vandaag: samenwerken Wat hebben we te winnen met online samenwerken ? is de constructieve kwaliteit van ten behoeve van…? Wat is de constructieve kwaliteit van creëren, distribueren, communiceren en valideren van (wetenschappelijke) kennis onder de articulatie van het medium ICT ? SURF Herfstschool 2008

4 Bijsluiter McLuhan: the medium is the message
samenwerking wordt onder ICT voorgestructureerde invuloefening ICT geweldig medium voor opslag, distributie en beschikbaar stellen van data ICT geweldig medium voor opslag, distributie, beschikbaar stellen van (en communicatie over) informatie ICT en (wetenschappelijke) kennis maken. Medium geschikt? Aufhebung? (Hegel) (out-up lifting); Vernauwing kennis? Spoort techniek? Spoort didactiek Spoort methodologie Spoort strategie Spoort beleid McLuhan: the medium is the message SURF Herfstschool 2008

5 McLuhan (1988) Laws of Media
Simultaneous process: What does the medium enhance? What does the medium make obsolete? What does the medium retrieve that had been obsolesced earlier? What does the medium flip into when pushed to extremes? McLuhan, Laws of Media (1988) Postuum uitgegeven. NB: Online kost het aandeel televisiekijken, maar niet het aandeel boeken lezen! SURF Herfstschool 2008

6 Wetenschappelijke kennis
als communicatieproces Wetenschappelijke kennis betekent een systematisch geheel waaraan specifieke eisen worden gesteld Planmatig Gebruik methoden en technieken Discipline Logische samenhang in uitspraken Toetsbaar zijn (tijd, plaats, eenheden) Informatief zijn (kenmerken, eenheden, falsificatoren) Expliciet zijn (openheid, herhaalbaarheid) DEMO MT1 ACS 2008

7 Ieder deel steeds gevolgd door bijsluiter
Onderdelen Data, informatie, kennis, competentie, wijsheid. Kennis om te overleven Hoe werkt kennis maken? Discipline en akademische waarden Boodschap brengen Open uitwisseling van kennis Kwaliteit van een concept Oplossingsverzameling VKC? Existentiële claims (KeySet) Veronderstellingen en verdere discussie Ieder deel steeds gevolgd door bijsluiter SURF Herfstschool 2008

8 Deel 1: data, informatie, kennis, competentie, wijsheid.
wat zie je niet omdat je het weet? SURF Herfstschool 2008 Ommat PSY

9 ‘Uitgang’ Data: figuren en kleuren
Informatie: uitgang (betekende data) Kennis: hier kan je er uit (gewaardeerde informatie) Competentie: het lukt om de zaal te verlaten) Wijsheid: mens is ‘drager’ van kennis Rimonabant (SR141716A) Magritte 1929 DEMO PARTNER EDU UU 2007

10 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie.
Waardering van informatie betekent een samenwerkingsproces. Wat betekent kennis maken in de wetenschap? Wat te doen met competentie en wijsheid? SURF Herfstschool 2008

11 Deel 2: Kennis om te overleven
SURF Herfstschool 2008

12 Hoe weet je wat je wel en wat je niet kunt eten?
Kennis is gewaardeerde informatie. Door wie? Alle kennis is kennis om te overleven. Ouders gaan (hoeveel?) eerder dood. Nog steeds? Hoeveel tijd hebben we om uit te leggen wat een idee betekent ( l’ élan vital: liefde, zorg, verdriet, haat..) Wat neemt de ‘Ander’ over aan behoeftenvoorziening. Hoeveel kennis is al ingeklonken?? SURF Herfstschool 2008

13 Abraham Maslow (1908 – 1970) hierarchy of human needs
SURF Herfstschool 2008

14 ICT: individualiserend / humanistic / single vision ???
Bijsluiter Voorziet gebruik van ICT (‘elektriciteit’) in een behoefte? Hoe verhoudt het zich tot de verschillende lagen van de behoeftehiërarchie? Omgekeerd? Self A ***** Esteem **** Belonging *** Safety ** Phys * ICT: individualiserend / humanistic / single vision ??? SURF Herfstschool 2008

15 Deel 3: hoe werkt kennis maken?
SURF Herfstschool 2008

16 Knowledge is means and outcome of social practices of system elements
Processing information means….. querying keeping /throwing away validating Process is universal Result/ quality: depends on the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera The earth is flat!!! communicating distributing SURF Herfstschool 2008 LWW5-03 EIA9 2003 emcsr 04 PSY

17 Knowledge is means and outcome of social practices of system elements
querying validating Process is universal Result/ quality: depends on the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera Earth is round communicating distributing SURF Herfstschool 2008 LWW5-03 leuven EIA9 2003 PSY

18 Knowledge is a matter of corresponding / correspondence
One can refer to knowledge as being an ice-canoe. It is made of the same material we try to sail on. Knowledge is frozen ignorance. Only with a lot of energy (social constructions, education and technology) we can succeed in keeping our knowledge frozen. querying keeping Process is universal Result/ quality: depends of the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera Useful knowledge doesn’t need to be true! It is the outcome of CORRESPONDENCE distributing communicating SURF Herfstschool 2008 LWW5-03 leuven EIA9 2003 PSY

19 ice canoe libraries are freezers querying keeping communicating
information runs COLD into knowledge delay < Χρονος > time libraries are freezers communicating distributing SURF Herfstschool 2008 LWW5-03 leuven EIA9 2003 emcsr 04 PSY

20 knowledge = a matter of time
information rain knowledge = a matter of time BLAST Information rain Information rain ‘Ice’ Structure Appreciation knowledge delay time space knowledge is a form of information delayed under the cloak of appreciation emcsr 04 SURF Herfstschool 2008 St Barbara 2005 UU 2005 leuven

21 Wisdom: “snappen” hoe kennis maken werkt…?
Bijsluiter Als kennis een vorm van vertraging is, betekent samenwerken onder de articulatie van ICT dan een vorm van versnelling (minder vertraging)? Speeding up information? Speeding up knowledge? Speeding up wisdom? Wisdom: “snappen” hoe kennis maken werkt…? SURF Herfstschool 2008

22 Deel 4: discipline en academische waarden kennis: wat moet je er voor uit je hoofd laten?
SURF Herfstschool 2008

23 Discipline “ Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionée, organisée, et redistribué par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’ événement aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité” (Michel Foucault, 1979) OMMAT SURF Herfstschool 2008

24 Discipline “Ik veronderstel dat in elke maatschappijvorm de productie van het gesproken en geschreven woord gecontroleerd, geselecteerd en georganiseerd wordt, en dan op nieuw onder de mensen gebracht. Dit alles geschiedt gelijktijdig en wel door middel van een aantal procedures die tot taak hebben het vermogen en de gevaren van het woord te bezweren, het vervreemdend gebeuren dat daarin besloten ligt te bedwingen, en het drukkende en angstaanjagende aspect ervan uit de weg te ruimen”. (Michel Foucault, 1979) OMMAT SURF Herfstschool 2008

25 Wetenschap een kringspel?
doorgeven van woord in de kring wat maakt dat het woord verandert? niet OMMAT SURF Herfstschool 2008

26 Spelregels wetenschap
continuïteit : toetsbaarheid; informativiteit; explicitering, (paradigma).. discontinuïteit : creativiteit, zoeken voorbij de grondslagen; paradigma wisseling NOBEL PRIJS!!!!!! OMMAT SURF Herfstschool 2008

27 Academische * waarden kritisch onderzoeken
Wetenschap systematisch geheel van kennis Planmatig Logische samenhang in uitspraken Gebruik methoden en technieken Discipline Toetsbaar zijn (tijd, plaats, eenheden) Informatief zijn (kenmerken, eenheden, falsificatoren) Expliciet zijn (openheid, herhaalbaarheid) kritisch onderzoeken het vak belangeloos beoefenen intellectuele vrijheid waarborgen waarheidsgetrouwe, zij het geen naïef objectieve, kennis aanhangen Voorbeeld: Galileo * Tuin gewijd aan Akademos gekocht door Plato voor zijn filosofieschool OMMAT SURF Herfstschool 2008

28 Bijsluiter Betekent samenwerken onder de articulatie van ICT disciplinering van de disciplinering? Is er sprake van regie van (academische) waarden over het proces van kennis maken? Kritisch onderzoeken Het vak belangeloos beoefenen Intellectuele vrijheid waarborgen Waarheidsgetrouwe, zij het geen naïeve objectieve kennis aanhangen SURF Herfstschool 2008

29 Deel 5: boodschap brengen rapporteren, corresponderen, parafraseren & presenteren
SURF Herfstschool 2008

30 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren
Rapporteren: onderzoekers rapporteren hun bevindingen aan hun opdrachtgevers en overleggen met hen, meestal achter gesloten deuren, over de betekenis van de onderzoeksresultaten. Kennis bedoeld voor het nemen van beslissingen (praktijkgericht onderzoek). Onderzoekers doen afstand van de resultaten DEMO MT1 ACS 2006 SURF Herfstschool 2008

31 Casus: Chris Kruse A receptor antagonist is a type of receptor ligand or drug that does not provoke a biological response itself upon binding to a receptor, but blocks or dampens agonist-mediated responses.[1] Zoektocht naar innovatieve geneesmiddelen voor de toekomst Doel onderzoek: “Discovery of Novel Classes of Selective CB1 Receptor Antagonists” DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

32 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren
Immuunsysteem verdedigt het lichaam via het aanmaken van ‘natural killers’. Als stress een toename van natural killers zou betekenen, vormt stress een bedreiging van het immuunsysteem met mogelijk het gevolg van verzwakking ervan (verkoudheid etc.). Corresponderen: Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk: uitwisseling van gegevens via , congresbijdragen (papers) en artikelen in tijdschriften Figuurlijk: bereiken van overeenstemming over deze resultaten. Kennis bedoeld voor medeonderzoekers gericht op het vooruithelpen van het vakgebied Casus: Jos Brosschot DEMO MT1 ACS 2006 SURF Herfstschool 2008

33 Correspondentie: bronnen en verspreiding
Idee: directe collega’s (gang); elektronische discussiegroepen Poster /Paper: vakgenoten (congres) Artikel: vakspecialisten: (reviewers) Dissertatie: commissie van wetenschappers Boek: redactieraad (op verzoek) Encyclopedie: redactieraad (naar verdienste) DEMO MT1 ACS 2008

34 Rapporteren, corresponderen,, parafraseren en presenteren
Onderzoekers parafraseren uitkomsten van onderzoek voor beroepsgroepen die er in de praktijk mee te maken krijgen. Hulpverleners Personen verantwoordelijk voor maatschappelijke veranderingen. Verspreiden van kennis onder vakgenoten in het veld Vakpublicaties Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid en het Adoptietijdschrift. Gebruik digitale kenniscentra, -banken, -pleinen… DEMO MT1 ACS 2006 SURF Herfstschool 2008

35 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren
Presenteren: ‘informatie met een praatje’ Lezingen voor (select) publiek, kwaliteitskranten met bijlagen; televisie, radio… NEMO; Klokhuis; Noorderlicht; NRC; Discovery Channel; Ted’s Talks Ook parallel op/via het Internet DEMO MT1 ACS 2006 SURF Herfstschool 2008

36 Corresponderen, rapporteren, parafraseren en presenteren
< tweerichtingsverkeer > Actualiteit Impact Conflicten Nieuwswaarde kennis maken (wetenschap) vakgenoten community praktijkveld maatschappij het volk DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

37 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie, zonder waardering geen kennis. Tweerichtingsverkeer. Waardering is een vorm van feedback (reactie) van de ander (persoon) of de Ander (groep, community, volk). Kennis gaat rond en wordt ‘beter’ gemaakt via feedback Georganiseerde en ongeorganiseerde feedback (review, commentaar, ingezonden brief, weg zappen….) SURF Herfstschool 2008

38 Deel 6: open uitwisseling van kennis speelt de taal een spelletje met je?
SURF Herfstschool 2008

39 “Op een dag……” Op een dag drink je geen bier meer maar Grolsch!
Geniet, maar drink met mate! Bier is gezond! DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

40 “Op een dag……” taalspelen / Wittgenstein
referent zender - boodschap - ontvanger Referentie: verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bewering. Referent: persoon, situatie, tekst, wetenschappelijke citatie, geometische locatie, etc. waarnaar verwezen wordt . DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

41 “Op een dag……” machtsbalans in de communicatie
zender - referent - ontvanger zender - referent – ontvanger (performatief) zender - referent - ontvanger (prescriptief) zender - referent - ontvanger (denotatief) denotatie = vast omschreven betekenis DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

42 “Op een dag……” zender - referent - ontvanger
Op een dag drink je geen bier meer maar Grolsch! zender - referent – ontvanger (performatief) Geniet, maar drink met mate! zender - referent - ontvanger (prescriptief) Bier is gezond! (vies!) (geel!) (koud!) (etc.!) zender - referent - ontvanger (denotatief) DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

43 “Op een dag…… ” De structuur van wetenschap is…???
1. zender - referent – ontvanger (performatief) 2. zender - referent - ontvanger (prescriptief) 3. zender - referent - ontvanger (denotatief) 3. zender - referent - ontvanger (denotatief) DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

44 Bijsluiter Wetenschap is denotatief: zender en ontvanger zijn even machtig als het gaat om het vaststellen van de referent De referent komt tot stand via onderzoek dat volgens vaste methodologische regels en procedures plaatvindt De referent wordt in de vorm van data, informatie, kennis, opgeslagen, de referent is doorzoekbaar en staan open voor hergebruik door iedereen Onderzoeken, communiceren, distribueren en valideren van de referent gebeurt in (wetenschappelijke) communities Kennis is mensenwerk: mens is ‘drager’ van kennis SURF Herfstschool 2008

45 Deel 7: kwaliteit van een concept hoe ‘hetzelfde’ te verbeteren?
SURF Herfstschool 2008

46 Kwaliteit Een concept (begrip, bewering, idee) heeft gewenste kwaliteit indien er bij het constructieproces op is gelet dat men in een bepaalde richting met de constructie doorgaat en die is: dat bij gebruik van het concept kwaliteitsverhoging kan worden gerealiseerd. (Groen, Kersten en De Zeeuw 1980) P. Groen, A. Kersten en G. de Zeeuw (1980), Beter Sociaal Veranderen, Muiden: Coutinho SURF Herfstschool 2008

47 Kwaliteitsverhoging Een concept leidt tot kwaliteitsverhoging als de gebruikers er van tot beter handelen kunnen komen of tot goed handelen (Groen et. al. 1980) Kwaliteitsverhoging betreft respectievelijk individuele, collectieve, relationele of constructieve kwaliteit (Groen et. al. 1980) SURF Herfstschool 2008

48 Kwaliteitsverhoging complex aanpassingssysteem
Individueel: welke emotie heb ik bij het concept (ontwerp, construct) ? Collectief /objectief: wat betekent het concept / wat zijn de eigenschappen? Relationeel: wie allemaal kennen dit concept? Met wie ben ik in dit concept wel of niet verbonden? Constructief: hoe ‘werkt’ het concept? Voldoet het aan een groeiende behoefte? het weerbericht, de democratie, samenwerking ten behoeve van.. SURF Herfstschool 2008

49 Vier dimensies van kwaliteit
complex adaptive system Zo kom je nog eens aan je kennis! Constructief: Het bedoelt … Relationeel: Zij weten er alles van.. Objectief: Dit kan allemaal Subjectief: Ik vind het… online samenwerken Types of quality claims: It is meant for (constructive) They know more about it (relational) It is / it is named (objective) It find it (subjective) vakgenoten / community ‘distributed’; ’24/7; snel; bronnen en experts bij de hand;… Shit! De server ligt weer plat! SURF Herfstschool 2008

50 Bijsluiter Complex adaptive system: dynamic network of many agents (which may represent cells, species, individuals, firms, nations) acting in parallel, constantly acting and reacting to what the other agents are doing. Kwaliteitsverhoging: ‘hetzelfde’ verplaatst zich naar een hoger plan SURF Herfstschool 2008

51 Deel 7: Oplossingsverzameling VKC?
SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER EDU UU 2007

52 Kwaliteitsverhoging: beter handelen……
Bibliotheek al twee decennia opgescheept met digitalisering en de bijkomende noodzaak dit op te lossen (verbergen) voor de gebruiker Bewaren van data, informatie en kennis onder de articulatie van ICT vraagt om een oplossing die het proces zelf van informatie verzamelen en kennis maken meeneemt (kenniscreatie) in het bewaren en opnieuw uitgeven ervan. Bibliotheek vraagt oplossingsverzameling met alle betrokken partijen SURF Herfstschool 2008

53 Bibliotheek schuift op…
KLASSIEK: Selecteren Verwerven Ordenen Ontsluiten Beschikbaar stellen Store Publish Collaborate Retrieve Communicate Capture Share in het proces van kenniscreatie met behoud van oorspronkelijke diensten SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER 03 UBU 2008

54 Oplossingsverzameling VKC?
Maak een elektronische werkomgeving (Vitueel Kennis Centrum) waar de gebruiker online toegang heeft tot een breed scala aan relevante informatie en wetenschappelijke bronnen, waar een overzicht van, en toegang tot het netwerk (experts, onderzoekers) wordt gegeven (geregeld via een lidmaatschap tijdens studie te verkrijgen) en waar de inhoudelijke betrokkenheid bij het eigen wetenschappelijke vakgebied en beroepsdomein virtueel vorm krijgt en permanent ondersteund wordt – ook na het afstuderen. SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER 03 UBU 2008

55 Digitale werkomgeving
Ordening via het werkproces (en niet via het leerproces) gebaseerd op proces van het ontwikkelen (wetenschappelijke) producten Ordening via lidmaatschap: student verwerft tijdens.. Ordening via methodologie van onderzoek doen (collaboratory – repository model) Onderzoeken Distribueren Communiceren Valideren SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER 03 UBU 2008

56 Betrokkenheid (relationele kwaliteit)
In informatievoorziening In communicatie Diverse tools (synchroon en asynchroon) In collaboratie Correspondentie (letterlijk en figuurlijk) Waarborg In repository Opslag (versiebeheer) Doorzoekbaarheid Vinden Inzage (rechten) SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER 03 UBU 2008

57 Research group Social Economic History Utrecht University
Presentatie Jikke de Groot (UBU) SURF Herfstschool woensdag 5 november DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008

58 Leerlijn Lidmaatschap Virtueel Kenniscentrum
Bron Moret 2005 DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

59 Jong geleerd… SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER 03 UBU 2008

60 Bijsluiter Bibliotheek al veel langer getergd….
Kwaliteitsverhoging: gebruiker in staat tot beter handelen bij het kennis maken middels een VKC omgeving. Gevaar dat online (articulatie ICT) de feitelijke energiebron (het samenwerken) verdringt. VKC kan niet zonder inzicht (benul) wat het maken van kennis betekent. Via leerlijn VKC krijgt toekomstige gebruiker kans zich te verhouden tot wat hij weet (deel 1 t/m 7 van deze presentatie) SURF Herfstschool 2008

61 Deel 8: Existentiële claims (KeySet) claim je positie in het kennis domein
TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

62 DATA what is this? TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

63 DATA is provided with METADATA
INFORMATION what is this? information = ‘signified data’ KeySet TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

64 correspondence KeySet signifies (chaos <> self organization)
COMPONENTS PROPERTIES MATERIAL CLAIMS CONSTRUCTIVE SUBJECTIVE RELATIONAL OBJECTIVE CONCEPT IDEA CONSTRUCT STYLE TYPE USERS CULTURE VISITORS EMOTION OPINION FEELING systems are objects in coupled motion Robbin Hough 1999 understanding swallows up whatever is understood LWW5-03 EIA9 2003 leuven TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

65 Four dimensions of quality
complex adaptive system Nice weather for the beach! Constructive: It is meant to be… Relational: They know more about it.. Objective: Facts Subjective: I find it… weather report Types of quality claims: It is meant for (constructive) They know more about it (relational) It is / it is named (objective) It find it (subjective) people listening to the radio sun is shining; no precipitation; 80º Fahrenheit; gentle breeze. Let’s go! Shit! Hot again! LWW5-03 EIA9 2003 emcsr 04 Santa Barbara TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

66 database with information
Philosophy of science Informatics I / Fall what is this? database with information ICI TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

67 correspondence CHAOS what is this? KNOWLEDGE = valued information
self organization CHAOS 7 data with the same claims on 3 dimensions! TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

68 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie Kennis raakt ingeklonken
Belang van behoud van inbreng van subjectieve kwaliteit in het systeem van waarderen van kennis Mens is drager van kennis SURF Herfstschool 2008

69 Deel 9: Veronderstellingen en verdere discussie
HRFSTSCHL TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

70 Veronderstellingen Kennis gaat rond ten behoeve van overleving .
Kennis heeft bepaalde constructieve kwaliteit. Deze kwaliteit bepaalt wat deze kennis kan kennen en wat niet (voorbeeld wetenschappelijke kennis) Kennis wordt talig bemiddeld. Taal is een bemiddelingssysteem met een bepaalde constructieve kwaliteit. Deze kwaliteit bepaalt wat de taal kan uitdrukken Kennis wordt gedistribueerd en gecommuniceerd middels een medium dat eveneens een bepaalde constructieve kwaliteit heeft. Deze bepaalt hoe het medium de kennis (ver-)draagt. SURF Herfstschool 2008

71 Veronderstellingen Kennis, taal en medium worden als één geheel geleverd hetgeen (pragmatische) consequenties heeft voor elk der onderdelen. Online samenwerken (samenwerken onder de articulatie van ICT) is samenwerken in specifiek medium Kennis, taal en medium ‘ontdubbelen’ van hun eigenaardigheden en (pragmatische) consequenties is moeilijk, wel nodig om te kijken of er sprake is van verbetering, niet altijd verstandig en soms gevaarlijk…..men geraakt al gauw achter de grondslagen. SURF Herfstschool 2008

72 Veronderstellingen Kennis maken is een interactief systeem van simultaan optredende processen van (onder-)zoeken, distribueren, communiceren en valideren van informatie, in termen van een complex aanpassingssysteem. Het concept Virtueel Kennis Centrum (model UU) vormt de uitwerking van het idee van kennis maken in termen van een complex aanpassingssysteem. SURF Herfstschool 2008

73 Veronderstellingen ICT (elektriciteit) versnelt elementen uit de processen van kennis maken en ‘passeert’ daarbij (reële) gevoelens van identiteit, eigendom, verschil, bruikbaarheid en waarheid Het gevaar van Aufhebung / Out-Up Lifting dreigt : de oplossingen die ICT biedt, vormen vervolgens het kader (de grondslag) waarbinnen de processen van kennis maken moeten verlopen. Kennistheoretisch benul is noodzakelijk als men online samenwerken tot norm verheft….. SURF Herfstschool 2008

74 hier kan je er uit !! NIET DEMO MS2 PSY 2006 SURF Herfstschool 2008


Download ppt "Online samenwerken: wat hebben we te winnen?"

Verwante presentaties


Ads door Google