De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Online samenwerken: wat hebben we te winnen? Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek /Universiteit Utrecht Technisch Ontwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Online samenwerken: wat hebben we te winnen? Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek /Universiteit Utrecht Technisch Ontwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Online samenwerken: wat hebben we te winnen? Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek /Universiteit Utrecht Technisch Ontwerpen en Informatica / TU Delft SURF Herfstschool 2008

2 Bijsluiter De inhoud van deze lezing kan leiden tot kennistheoretische ontreddering SURF Herfstschool 2008

3 Opdracht vandaag: Wat hebben we te winnen met online samenwerken ? SURF Herfstschool 2008 is de constructieve kwaliteit van ten behoeve van…? Wat is de constructieve kwaliteit van creëren, distribueren, communiceren en valideren van (wetenschappelijke) kennis onder de articulatie van het medium ICT ? samenwerken

4 Bijsluiter ICT geweldig medium voor opslag, distributie en beschikbaar stellen van data ICT geweldig medium voor opslag, distributie, beschikbaar stellen van (en communicatie over) informatie ICT en (wetenschappelijke) kennis maken. Medium geschikt? Aufhebung? (Hegel) (out-up lifting); Vernauwing kennis?  Spoort techniek?  Spoort didactiek  Spoort methodologie  Spoort strategie  Spoort beleid SURF Herfstschool 2008 McLuhan: the medium is the message samenwerking wordt onder ICT voorgestructureerde invuloefening

5 McLuhan (1988) Laws of Media Simultaneous process:  What does the medium enhance?  What does the medium make obsolete?  What does the medium retrieve that had been obsolesced earlier?  What does the medium flip into when pushed to extremes? SURF Herfstschool 2008 NB: Online kost het aandeel televisiekijken, maar niet het aandeel boeken lezen!

6 Wetenschappelijke kennis Wetenschappelijke kennis betekent een systematisch geheel waaraan specifieke eisen worden gesteld  Planmatig  Gebruik methoden en technieken  Discipline  Logische samenhang in uitspraken  Toetsbaar zijn (tijd, plaats, eenheden)  Informatief zijn (kenmerken, eenheden, falsificatoren)  Expliciet zijn (openheid, herhaalbaarheid) als communicatieproces DEMO MT1 ACS 2008

7 Onderdelen Data, informatie, kennis, competentie, wijsheid. Kennis om te overleven Hoe werkt kennis maken? Discipline en akademische waarden Boodschap brengen Open uitwisseling van kennis Kwaliteit van een concept Oplossingsverzameling VKC? Existentiële claims (KeySet) Veronderstellingen en verdere discussie SURF Herfstschool 2008 Ieder deel steeds gevolgd door bijsluiter

8 Deel 1: data, informatie, kennis, competentie, wijsheid. SURF Herfstschool 2008 wat zie je niet omdat je het weet? Ommat PSY

9 ‘Uitgang’ Data: figuren en kleuren Informatie: uitgang (betekende data) Kennis: hier kan je er uit (gewaardeerde informatie) Competentie: het lukt om de zaal te verlaten) Wijsheid: mens is ‘drager’ van kennis Magritte 1929 DEMO PARTNER EDU UU 2007 Rimonabant (SR141716A)

10 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie. Waardering van informatie betekent een samenwerkingsproces. Wat betekent kennis maken in de wetenschap? Wat te doen met competentie en wijsheid? SURF Herfstschool 2008

11 Deel 2: Kennis om te overleven SURF Herfstschool 2008

12 Hoe weet je wat je wel en wat je niet kunt eten? Kennis is gewaardeerde informatie. Door wie? Alle kennis is kennis om te overleven. Ouders gaan (hoeveel?) eerder dood. Nog steeds? Hoeveel tijd hebben we om uit te leggen wat een idee betekent ( l’ élan vital: liefde, zorg, verdriet, haat..) Wat neemt de ‘Ander’ over aan behoeftenvoorziening. Hoeveel kennis is al ingeklonken?? SURF Herfstschool 2008

13 Abraham Maslow (1908 – 1970) hierarchy of human needs DEANDERDEANDER SURF Herfstschool 2008

14 Bijsluiter Voorziet gebruik van ICT (‘elektriciteit’) in een behoefte? Hoe verhoudt het zich tot de verschillende lagen van de behoeftehiërarchie? Omgekeerd?  Self A*****  Esteem ****  Belonging ***  Safety **  Phys * SURF Herfstschool 2008 ICT: individualiserend / humanistic / single vision ???

15 Deel 3: hoe werkt kennis maken? SURF Herfstschool 2008

16 Knowledge is means and outcome Knowledge is means and outcome of social practices of system elements querying communicatingdistributing validating keeping /throwing away LWW5-03 VKC@EUNIS03 EIA9 2003 emcsr 04 SURF Herfstschool 2008 Process is universal Result/ quality: depends on the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera The earth is flat!!! Processing information means….. PSY

17 Knowledge is means and outcome Knowledge is means and outcome of social practices of system elements VKC@EUNIS03 LWW5-03 leuven 260304 validating communicating distributing querying Process is universal Result/ quality: depends on the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera Earth is round EIA9 2003 SURF Herfstschool 2008 PSY

18 K nowledge is a matter of corresponding / correspondence querying communicating keeping One can refer to knowledge as being an ice-canoe. It is made of the same material we try to sail on. Knowledge is frozen ignorance. Only with a lot of energy (social constructions, education and technology) we can succeed in keeping our knowledge frozen. VKC@EUNIS03 LWW5-03 leuven 260304 EIA9 2003 SURF Herfstschool 2008 distributing Process is universal Result/ quality: depends of the state of affairs in society, education, technology, politics, etcetera Useful knowledge doesn’t need to be true! It is the outcome of CORRESPONDENCE PSY

19 ice canoe querying communicatingdistributing keeping information runs COLD into knowledge leuven 260304 LWW5-03 EIA9 2003 emcsr 04 libraries are freezers SURF Herfstschool 2008 PSY delay time

20 ‘Ice’ Structure Appreciation delay leuven 260304 time space knowledge is a form of information delayed under the cloak of appreciation information rain Information rain knowledge BLAST Information rain emcsr 04 UU 2005St Barbara 2005SURF Herfstschool 2008 knowledge = a matter of time

21 Bijsluiter Als kennis een vorm van vertraging is, betekent samenwerken onder de articulatie van ICT dan een vorm van versnelling (minder vertraging)?  Speeding up information?  Speeding up knowledge?  Speeding up wisdom? SURF Herfstschool 2008 Wisdom: “snappen” hoe kennis maken werkt…?

22 Deel 4: discipline en academische waarden kennis: wat moet je er voor uit je hoofd laten? SURF Herfstschool 2008

23 “ Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionée, organisée, et redistribué par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’ événement aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité” (Michel Foucault, 1979) Discipline SURF Herfstschool 2008 OMMAT

24 “Ik veronderstel dat in elke maatschappijvorm de productie van het gesproken en geschreven woord gecontroleerd, geselecteerd en georganiseerd wordt, en dan op nieuw onder de mensen gebracht. Dit alles geschiedt gelijktijdig en wel door middel van een aantal procedures die tot taak hebben het vermogen en de gevaren van het woord te bezweren, het vervreemdend gebeuren dat daarin besloten ligt te bedwingen, en het drukkende en angstaanjagende aspect ervan uit de weg te ruimen”. (Michel Foucault, 1979) Discipline SURF Herfstschool 2008 OMMAT

25 Wetenschap een kringspel? doorgeven van woord in de kring wat maakt dat het woord verandert? niet SURF Herfstschool 2008 OMMAT

26 Spelregels wetenschap continuïteit : toetsbaarheid; informativiteit; explicitering, (paradigma).. discontinuïteit : creativiteit, zoeken voorbij de grondslagen; paradigma wisseling SURF Herfstschool 2008 NOBEL PRIJS!!!!!! OMMAT

27 Academische * waarden kritisch onderzoeken het vak belangeloos beoefenen intellectuele vrijheid waarborgen waarheidsgetrouwe, zij het geen naïef objectieve, kennis aanhangen Voorbeeld: Galileo * Tuin gewijd aan Akademos gekocht door Plato voor zijn filosofieschool Wetenschap systematisch geheel van kennis  Planmatig  Logische samenhang in uitspraken  Gebruik methoden en technieken  Discipline  --------------------------------------------------------------  Toetsbaar zijn (tijd, plaats, eenheden)  Informatief zijn (kenmerken, eenheden, falsificatoren)  Expliciet zijn (openheid, herhaalbaarheid) SURF Herfstschool 2008 OMMAT

28 Bijsluiter Betekent samenwerken onder de articulatie van ICT disciplinering van de disciplinering? Is er sprake van regie van (academische) waarden over het proces van kennis maken?  Kritisch onderzoeken  Het vak belangeloos beoefenen  Intellectuele vrijheid waarborgen  Waarheidsgetrouwe, zij het geen naïeve objectieve kennis aanhangen SURF Herfstschool 2008

29 Deel 5: boodschap brengen rapporteren, corresponderen, parafraseren & presenteren SURF Herfstschool 2008

30 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren Rapporteren: onderzoekers rapporteren hun bevindingen aan hun opdrachtgevers en overleggen met hen, meestal achter gesloten deuren, over de betekenis van de onderzoeksresultaten. Kennis bedoeld voor het nemen van beslissingen (praktijkgericht onderzoek). Onderzoekers doen afstand van de resultaten SURF Herfstschool 2008DEMO MT1 ACS 2006

31 Casus: Chris Kruse DEMO PARTNER EDU UU 2007 Zoektocht naar innovatieve geneesmiddelen voor de toekomst Doel onderzoek: “Discovery of Novel Classes of Selective CB1 Receptor Antagonists” A receptor antagonist is a type of receptor ligand or drugliganddrug that does not provoke a biological response itself upon binding to a receptor, but blocks or dampens agonist-mediated responses.[1]receptoragonist[1] SURF Herfstschool 2008 1996 - 2004

32 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren Corresponderen: Letterlijk en figuurlijk.  Letterlijk: uitwisseling van gegevens via e-mail, congresbijdragen (papers) en artikelen in tijdschriften  Figuurlijk: bereiken van overeenstemming over deze resultaten.  Kennis bedoeld voor medeonderzoekers gericht op het vooruithelpen van het vakgebied Casus: Jos Brosschot SURF Herfstschool 2008 Immuunsysteem verdedigt het lichaam via het aanmaken van ‘natural killers’. Als stress een toename van natural killers zou betekenen, vormt stress een bedreiging van het immuunsysteem met mogelijk het gevolg van verzwakking ervan (verkoudheid etc.). DEMO MT1 ACS 2006

33 DEMO MT1 ACS 2008 Correspondentie: bronnen en verspreiding 1986 - 1997 Idee: directe collega’s (gang); elektronische discussiegroepen Poster /Paper: vakgenoten (congres) Artikel: vakspecialisten: (reviewers) Dissertatie: commissie van wetenschappers Boek: redactieraad (op verzoek) Encyclopedie: redactieraad (naar verdienste)

34 Rapporteren, corresponderen,, parafraseren en presenteren Onderzoekers parafraseren uitkomsten van onderzoek voor beroepsgroepen die er in de praktijk mee te maken krijgen.  Hulpverleners  Personen verantwoordelijk voor maatschappelijke veranderingen.  Verspreiden van kennis onder vakgenoten in het veld Vakpublicaties Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid en het Adoptietijdschrift. Gebruik digitale kenniscentra, -banken, -pleinen… SURF Herfstschool 2008 DEMO MT1 ACS 2006

35 Rapporteren, corresponderen, parafraseren en presenteren Presenteren: ‘informatie met een praatje’ Lezingen voor (select) publiek, kwaliteitskranten met bijlagen; televisie, radio… NEMO; Klokhuis; Noorderlicht; NRC; Discovery Channel; Ted’s Talks Ook parallel op/via het Internet SURF Herfstschool 2008DEMO MT1 ACS 2006

36 Corresponderen, rapporteren, parafraseren en presenteren DEMO PARTNER EDU UU 2007 kennis maken (wetenschap) vakgenoten community praktijkveld maatschappij het volk Actualiteit Impact Conflicten Nieuwswaarde SURF Herfstschool 2008

37 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie, zonder waardering geen kennis. Tweerichtingsverkeer. Waardering is een vorm van feedback (reactie) van de ander (persoon) of de Ander (groep, community, volk). Kennis gaat rond en wordt ‘beter’ gemaakt via feedback Georganiseerde en ongeorganiseerde feedback (review, commentaar, ingezonden brief, weg zappen….) SURF Herfstschool 2008

38 Deel 6: open uitwisseling van kennis speelt de taal een spelletje met je? SURF Herfstschool 2008

39 “Op een dag……” Op een dag drink je geen bier meer maar Grolsch! Geniet, maar drink met mate! Bier is gezond! SURF Herfstschool 2008 DEMO PARTNER EDU UU 2007

40 zender - boodschap - ontvanger “Op een dag……” taalspelen / Wittgenstein referent Referentie: verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bewering. Referent: persoon, situatie, tekst, wetenschappelijke citatie, geometische locatie, etc. waarnaar verwezen wordt. DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

41 zender - referent - ontvanger “Op een dag……” machtsbalans in de communicatie zender - referent – ontvanger (performatief) zender - referent - ontvanger (prescriptief) zender - referent - ontvanger (denotatief) DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008 denotatie = vast omschreven betekenis

42 zender - referent - ontvanger “Op een dag……” zender - referent – ontvanger (performatief) zender - referent - ontvanger (prescriptief) zender - referent - ontvanger (denotatief) Op een dag drink je geen bier meer maar Grolsch! Geniet, maar drink met mate! Bier is gezond! (vies!) (geel!) (koud!) (etc.!) DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

43 “Op een dag…… ” De structuur van wetenschap is…??? 1. zender - referent – ontvanger (performatief) 2. zender - referent - ontvanger (prescriptief) 3. zender - referent - ontvanger (denotatief) DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

44 Bijsluiter Wetenschap is denotatief: zender en ontvanger zijn even machtig als het gaat om het vaststellen van de referent De referent komt tot stand via onderzoek dat volgens vaste methodologische regels en procedures plaatvindt De referent wordt in de vorm van data, informatie, kennis, opgeslagen, de referent is doorzoekbaar en staan open voor hergebruik door iedereen Onderzoeken, communiceren, distribueren en valideren van de referent gebeurt in (wetenschappelijke) communities Kennis is mensenwerk: mens is ‘drager’ van kennis SURF Herfstschool 2008

45 Deel 7: kwaliteit van een concept hoe ‘hetzelfde’ te verbeteren? SURF Herfstschool 2008

46 Kwaliteit Een concept (begrip, bewering, idee) heeft gewenste kwaliteit indien er bij het constructieproces op is gelet dat men in een bepaalde richting met de constructie doorgaat en die is: dat bij gebruik van het concept kwaliteitsverhoging kan worden gerealiseerd. (Groen, Kersten en De Zeeuw 1980) SURF Herfstschool 2008 P. Groen, A. Kersten en G. de Zeeuw (1980), Beter Sociaal Veranderen, Muiden: Coutinho

47 Kwaliteitsverhoging Een concept leidt tot kwaliteitsverhoging als de gebruikers er van tot beter handelen kunnen komen of tot goed handelen (Groen et. al. 1980) Kwaliteitsverhoging betreft respectievelijk individuele, collectieve, relationele of constructieve kwaliteit (Groen et. al. 1980) SURF Herfstschool 2008

48 Kwaliteitsverhoging complex aanpassingssysteem Individueel: welke emotie heb ik bij het concept (ontwerp, construct) ? Collectief /objectief: wat betekent het concept / wat zijn de eigenschappen? Relationeel: wie allemaal kennen dit concept? Met wie ben ik in dit concept wel of niet verbonden? Constructief: hoe ‘werkt’ het concept? Voldoet het aan een groeiende behoefte? SURF Herfstschool 2008 het weerbericht, de democratie, samenwerking ten behoeve van..

49 Types of quality claims:  It is meant for (constructive)  They know more about it (relational)  It is / it is named (objective)  It find it (subjective) Constructief: Het bedoelt … Relationeel: Zij weten er alles van.. Objectief: Dit kan allemaal Subjectief: Ik vind het… ‘distributed’; ’24/7; snel; bronnen en experts bij de hand;… vakgenoten / community online samenwerken Shit! De server ligt weer plat! Vier dimensies van kwaliteit complex adaptive system Zo kom je nog eens aan je kennis! SURF Herfstschool 2008

50 Bijsluiter Complex adaptive system: dynamic network of many agents (which may represent cells, species, individuals, firms, nations) acting in parallel, constantly acting and reacting to what the other agents are doing. Kwaliteitsverhoging: ‘hetzelfde’ verplaatst zich naar een hoger plan SURF Herfstschool 2008

51 Deel 7: Oplossingsverzameling VKC? DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

52 Kwaliteitsverhoging: beter handelen…… Bibliotheek al twee decennia opgescheept met digitalisering en de bijkomende noodzaak dit op te lossen (verbergen) voor de gebruiker Bewaren van data, informatie en kennis onder de articulatie van ICT vraagt om een oplossing die het proces zelf van informatie verzamelen en kennis maken meeneemt (kenniscreatie) in het bewaren en opnieuw uitgeven ervan. Bibliotheek vraagt oplossingsverzameling met alle betrokken partijen SURF Herfstschool 2008

53 Bibliotheek schuift op… Retrieve Collaborate Capture Publish Share Store Communicate DEMO PARTNER 03 UBU 2008 KLASSIEK:SelecterenVerwervenOrdenenOntsluitenBeschikbaarstellenKLASSIEK:SelecterenVerwervenOrdenenOntsluitenBeschikbaarstellen SURF Herfstschool 2008 in het proces van kenniscreatie met behoud van oorspronkelijke diensten

54 Oplossingsverzameling VKC? Maak een elektronische werkomgeving (Vitueel Kennis Centrum) waar de gebruiker online toegang heeft tot een breed scala aan relevante informatie en wetenschappelijke bronnen, waar een overzicht van, en toegang tot het netwerk (experts, onderzoekers) wordt gegeven (geregeld via een lidmaatschap tijdens studie te verkrijgen) en waar de inhoudelijke betrokkenheid bij het eigen wetenschappelijke vakgebied en beroepsdomein virtueel vorm krijgt en permanent ondersteund wordt – ook na het afstuderen. DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008

55 Digitale werkomgeving Ordening via het werkproces (en niet via het leerproces)  gebaseerd op proces van het ontwikkelen (wetenschappelijke) producten Ordening via lidmaatschap: student verwerft tijdens.. Ordening via methodologie van onderzoek doen (collaboratory – repository model)  Onderzoeken  Distribueren  Communiceren  Valideren DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008

56 Betrokkenheid (relationele kwaliteit) In informatievoorziening In communicatie  Diverse tools (synchroon en asynchroon) In collaboratie  Correspondentie (letterlijk en figuurlijk)  Waarborg In repository  Opslag (versiebeheer)  Doorzoekbaarheid  Vinden  Inzage (rechten) DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008

57 Research group Social Economic History Utrecht University DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008 Presentatie Jikke de Groot (UBU) SURF Herfstschool woensdag 5 november

58 Bron Moret 2005 Leerlijn Lidmaatschap Virtueel Kenniscentrum DEMO PARTNER EDU UU 2007 SURF Herfstschool 2008

59 Jong geleerd… DEMO PARTNER 03 UBU 2008 SURF Herfstschool 2008

60 Bijsluiter Bibliotheek al veel langer getergd…. Kwaliteitsverhoging: gebruiker in staat tot beter handelen bij het kennis maken middels een VKC omgeving. Gevaar dat online (articulatie ICT) de feitelijke energiebron (het samenwerken) verdringt. VKC kan niet zonder inzicht (benul) wat het maken van kennis betekent. Via leerlijn VKC krijgt toekomstige gebruiker kans zich te verhouden tot wat hij weet (deel 1 t/m 7 van deze presentatie) SURF Herfstschool 2008

61 Deel 8: Existentiële claims (KeySet) claim je positie in het kennis domein TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

62 what is this? DATA TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

63 what is this? DATA is provided with METADATA INFORMATION information = ‘signified data’ TIMESPACE VS5 KeySet SURF Herfstschool 2008

64 KeySet signifies correspondence (chaos <> self organization) CLAIMS CONSTRUCTIVE SUBJECTIVE RELATIONAL OBJECTIVE EMOTION OPINION FEELING COMPONENTS PROPERTIES MATERIAL USERS CULTURE VISITORS CONCEPT IDEA CONSTRUCT STYLE TYPE Gi@99/e leuven 260304LWW5-03 EIA9 2003 systems are objects in coupled motion Robbin Hough 1999 understanding swallows up whatever is understood TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

65 Types of quality claims:  It is meant for (constructive)  They know more about it (relational)  It is / it is named (objective)  It find it (subjective) Constructive: It is meant to be… Relational: They know more about it.. Objective: Facts Subjective: I find it… sun is shining; no precipitation; 80º Fahrenheit; gentle breeze. people listening to the radio weather report Let’s go! Four dimensions of quality complex adaptive system Nice weather for the beach! LWW5-03 emcsr 04 EIA9 2003 TIMESPACE VS5 Santa Barbara SURF Herfstschool 2008 Shit! Hot again!

66 what is this? Informatics I / Fall 2004 - 2005 database with information Philosophy of science 2004 2005 ICI TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

67 what is this? CHAOS correspondence self organization KNOWLEDGE = valued information 7 data with the same claims on 3 dimensions! TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008

68 Bijsluiter Kennis is gewaardeerde informatie Kennis raakt ingeklonken Belang van behoud van inbreng van subjectieve kwaliteit in het systeem van waarderen van kennis Mens is drager van kennis SURF Herfstschool 2008

69 Deel 9: Veronderstellingen en verdere discussie TIMESPACE VS5 SURF Herfstschool 2008 HRFSTSCHL

70 Veronderstellingen Kennis gaat rond ten behoeve van overleving. Kennis heeft bepaalde constructieve kwaliteit. Deze kwaliteit bepaalt wat deze kennis kan kennen en wat niet (voorbeeld wetenschappelijke kennis) Kennis wordt talig bemiddeld. Taal is een bemiddelingssysteem met een bepaalde constructieve kwaliteit. Deze kwaliteit bepaalt wat de taal kan uitdrukken Kennis wordt gedistribueerd en gecommuniceerd middels een medium dat eveneens een bepaalde constructieve kwaliteit heeft. Deze bepaalt hoe het medium de kennis (ver-)draagt. SURF Herfstschool 2008

71 Veronderstellingen Kennis, taal en medium worden als één geheel geleverd hetgeen (pragmatische) consequenties heeft voor elk der onderdelen. Online samenwerken (samenwerken onder de articulatie van ICT) is samenwerken in specifiek medium Kennis, taal en medium ‘ontdubbelen’ van hun eigenaardigheden en (pragmatische) consequenties is moeilijk, wel nodig om te kijken of er sprake is van verbetering, niet altijd verstandig en soms gevaarlijk…..men geraakt al gauw achter de grondslagen. SURF Herfstschool 2008

72 Veronderstellingen Kennis maken is een interactief systeem van simultaan optredende processen van (onder-)zoeken, distribueren, communiceren en valideren van informatie, in termen van een complex aanpassingssysteem. Het concept Virtueel Kennis Centrum (model UU) vormt de uitwerking van het idee van kennis maken in termen van een complex aanpassingssysteem. SURF Herfstschool 2008

73 Veronderstellingen ICT (elektriciteit) versnelt elementen uit de processen van kennis maken en ‘passeert’ daarbij (reële) gevoelens van identiteit, eigendom, verschil, bruikbaarheid en waarheid Het gevaar van Aufhebung / Out-Up Lifting dreigt : de oplossingen die ICT biedt, vormen vervolgens het kader (de grondslag) waarbinnen de processen van kennis maken moeten verlopen. Kennistheoretisch benul is noodzakelijk als men online samenwerken tot norm verheft….. SURF Herfstschool 2008

74 hier kan je er uit !! DEMO MS2 PSY 2006 NIET SURF Herfstschool 2008


Download ppt "Online samenwerken: wat hebben we te winnen? Jan Kooistra Sociale Wetenschappen / Universiteit Utrecht Bibliotheek /Universiteit Utrecht Technisch Ontwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google