De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loslaten. Verhaal Ernest Hemingway “The Capitol of the World”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loslaten. Verhaal Ernest Hemingway “The Capitol of the World”"— Transcript van de presentatie:

1 Loslaten

2 Verhaal Ernest Hemingway “The Capitol of the World”

3 Lucas 6 : 27 - 38 Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben. ~ bijbeltekst ~

4 Lucas 6 : 27 - 38 Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen. Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. ~ bijbeltekst ~

5 Lucas 6 : 27 - 38 En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat,waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden. ~ bijbeltekst ~

6 Kern van dit gedeelte: 1. Wat te doen in het geval dat - mensen je haten, vervloeken, smadelijk behandelen - mensen iets van je vragen 2. Hoe te handelen in het algemeen - als je iets van anderen ziet - loslaten - geven ~ kern ~ Wat doen mensen met jou en wat doe jij met mensen ?

7 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan.

8 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan.

9 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan. Boosheid

10 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan. BoosheidWraak

11 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan. BoosheidWraakAngst

12 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan. BoosheidWraakAngstSchuld

13 Gekwetst worden is als een trein: er komt altijd iets achteraan. BoosheidWraakAngstSchuld Loslaten gaat over de wagons. Wat doe je met datgene wat je is aangedaan ?

14 Vergeving van God ontvangen is bevrijdend. Elkaar vergeven ook.

15 Touwen

16 Vergeving is niet iets wat we zo nu en dan aan iemand schenken: het is een permanente houding. Maarten Luther King

17 Woorden die zeer doen. Gebeurtenissen die wonden slaan. Wat doe je ermee ?

18 Woorden die zeer doen. Gebeurtenissen die wonden slaan. Wat doe je ermee ? Laat het horen aan God.

19 Woorden die zeer doen. Gebeurtenissen die wonden slaan. Wat doe je ermee ? Laat het horen aan God. Vraag Hem om kracht

20 BoosheidWraakAngstSchuld Wil jij een verandering ? Wil jij het loslaten ?

21 BlijheidWraakAngstSchuld Wil jij een verandering ? Wil jij het loslaten ?

22 BlijheidLiefdeAngstSchuld Wil jij een verandering ? Wil jij het loslaten ?

23 BlijheidLiefdeVredeSchuld Wil jij een verandering ? Wil jij het loslaten ?

24 BlijheidLiefdeVredeVrijheid Wil jij een verandering ? Wil jij het loslaten ? BoosheidWraakAngstSchuld


Download ppt "Loslaten. Verhaal Ernest Hemingway “The Capitol of the World”"

Verwante presentaties


Ads door Google