De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie ds. Solanki India

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie ds. Solanki India"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

2 Mededelingen kerkenraad
Diensten 9:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best. 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij uit Eindhoven- Best./ ds. Solanki uit India De collecte is bestemd voor de De Verre Naasten voor het project: “Kerken helpen bij kerkplanting in New Delhi”’.

3 Agenda 2 april Bijbelstudieclub Dabar Ond: Meer dan genoeg schets 6 Inl: Everlien Spakman Bij: Henny Visscher

4 Deze week zijn jarig: 30 maart: br Nick van Middelkoop br K. Visscher
1 april: Christine Meeske 3 april: zr Anita de Putter-Hensen 5 april: Roos Barelds

5 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

6 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

7 175 C

8 Liturgie ds. Solanki India
● Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

9 Gezang 156, NG79: 1- 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

10 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: ● Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

11 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

12 Opwekking 717 God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

13 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God U bent mijn God...

14 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 2x God U bent mijn God... Ik rust in U alleen.

15 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

16 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: ● L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

17 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: ● Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

18 Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van Uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

19 Opwekking 642 Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: ontmoet Mij hier.

20 Opwekking 642 Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer. Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

21 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: ● T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

22 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: ● Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

23 Psalm 23 ben ik een schaap dan is de HEER mijn herder hij geeft genoeg voldaan kan ik weer verder groen is het gras het water een oase ik krijg weer moed een nieuwe levensfase hij maakt zich naam door mij de weg te leren en met zijn stok gevaren af te weren

24 Psalm 23 ik ben niet bang uw staf verkent de route hoe donker ook ik reken op uw hoede u neemt me mee om bij u thuis te eten een rijk diner mijn vijand mag het weten ik heb het goed met wat u mij wilt geven huis van de HEER hier kan ik eeuwig leven

25 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

26 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: ● Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

27 Psalm 73: 10 10 Wie heb ik in de hemel hoog behalve U? Wat zou mijn oog op aarde naast U ooit begeren? U kan ik immers nooit ontberen! Bezwijkt mijn vlees en hart in nood, U blijft mijn rots, zelfs tot de dood. Niets is er wat mij van U scheidt, mijn erfdeel tot in eeuwigheid.

28 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

29 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

30 Evangelisatie en kerkplanting in New Delhi, India
Reformed Presbyterian Church of India – RPCI in New Delhi, India

31 Voor iedereen een kerk die te voet bereikbaar is
Voor iedereen een kerk die te voet bereikbaar is! Dat is de droom van de RPCI voor miljoenenstad New Delhi. En ook: kerken helpen kerk te zijn! Door training en begeleiding.

32 Doel: 23 lokale kerken binnen 25 jaar
Veel ‘preekpunten’ zijn al uitgegroeid tot zelfstandige gemeenten. 12 gemeenten onderhouden zichzelf geheel of gedeeltelijk.

33 Samen bouwen aan groei Bemoediging, toerusting en coaching is cruciaal voor de ontwikkeling van de gemeentes. De kerk gaat haar begeleiding daarom intensiveren.

34 Evangelisten helpen en toerusten
Dominee Solanki is actief betrokken bij nieuwe kerkplantings-projecten. Dit door het geven van begeleiding, toerusting en ondersteuning.

35 Samen met Kerken in het Zuiden ondersteunt
De Verre Naasten de opleiding en toerusting van evangelisten. Helpt u mee? Hartelijk dank!

36 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 ● Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

37 Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal.

38 Opwekking 640 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer! Mijn hulp is van U, Heer.

39 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: ● Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

40 182 E 4-stemmig

41 Liturgie ds. Solanki India
Gezang 156: Opwekking 717: L. Psalm 23: Opwekking 642: T. Psalm 23: Psalm 23: Psalm 73: 10 Opwekking 640: Gezang 182E: Amen Collecte: de Verre Naasten

42 GEZOCHT! volwassen christen met een warm hart voor Jezus en jongeren tussen de 16 en 23.
Taakomschrijving / opdracht: -          Discipelen maken door jongeren te coachen en hen de weg te wijzen Skills / vaardigheden: -          gáán voor God en dat zielsgraag willen delen; je bent discipel! -          klik met jongeren en hun (denk)wereld snappen -          kan tegen een stootje, flexibel -          bereid jezelf kwetsbaar op te stellen -          kan werken in een team van collega-coaches en kringleiders -          leeftijd en geslacht zijn niet belangrijk, echtparen zeer welkom -          4 tot 6 uur per week beschikbaar en fulltime bereikbaar

43 GEZOCHT! volwassen christen met een warm hart voor Jezus en jongeren tussen de 16 en 23.
Indiensttreding /waardering: -          per direct meedraaien en leren, vanaf september full operational -          reageren graag voor 19 april a.s. Info bij: Arjan Borst, Sanne Bareman, Jesse van Leur, Roel van der Tempel, Sandra Pielman, Bart Meeske, Chris van de Kuilen, Carina Verschelling, Daan van der Weijden, Marco van Pijkeren, Lennard Sijtsma, Eelkje van de Kuilen, Luuk de Graaf


Download ppt "Liturgie ds. Solanki India"

Verwante presentaties


Ads door Google