De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GLOBAL TEEN CHALLENGE Introductie tot het Teen Challenge Rehabilitatie Programma Teen Challenge Training Course 501.01 iTeenChallenge.org.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GLOBAL TEEN CHALLENGE Introductie tot het Teen Challenge Rehabilitatie Programma Teen Challenge Training Course 501.01 iTeenChallenge.org."— Transcript van de presentatie:

1 GLOBAL TEEN CHALLENGE Introductie tot het Teen Challenge Rehabilitatie Programma Teen Challenge Training Course 501.01 iTeenChallenge.org

2 WIL MET EEN INDIVIDUELE AANPAK EEN TOTALE VERANDERING VOOR MENSEN MET LEVENSBEHEERSENDE PROBLEMEN MOGELIJK MAKEN Teen Challenge

3 Introduction Ons hart gaat uit naar het bereiken van verloren mensen en hen laten zien dat zij waardevol zijn in Gods ogen en dat Hij een doel heeft met hun leven. Ons hart gaat uit naar het bereiken van verloren mensen en hen laten zien dat zij waardevol zijn in Gods ogen en dat Hij een doel heeft met hun leven. Wij geloven dat het belangrijk is om gekwetste mensen in onze samenleving te leren zien als mensen met het potentieel om waardevolle ouders, werknemenrs, leraren, predikanten, zendelingen of evangelisten, etc. te worden. Wij geloven dat het belangrijk is om gekwetste mensen in onze samenleving te leren zien als mensen met het potentieel om waardevolle ouders, werknemenrs, leraren, predikanten, zendelingen of evangelisten, etc. te worden.

4 De filosofie van Teen Challenge A. Teen Challenge helpt mensen om een zinvol antwoord te ontdekken voor alle problemen van hun leven. Wij zijn overtuigd dat Jezus Christus herstel geeft voor alle levensbeheersende problemen. A. Teen Challenge heeft een holistische benadering: een totaal herstel voor de totale persoon. De geestelijke, mentale, emotionele, opvoedkundige, fysieke en sociale dimensies van de persoon worden als een geïntegreerd geheel gezien.

5 Totaal herstel van verslaving Mentale & Emotionele Welzijn Geestelijke dimensie Sociaal Fysieke behoeftenScholing en training

6 1. De geestelijk dimensie Dit heeft betrekking op ieder gebied van ons leven. Verslaving problemen moeten we benaderen als symptomen die een geestelijke wortel hebben. Dit heeft betrekking op ieder gebied van ons leven. Verslaving problemen moeten we benaderen als symptomen die een geestelijke wortel hebben. a.Echte genezing beging als de geestelijke nood aangepakt wordt. Door Jezus Christus wordt het leven van een verslaafde veranderd. b.Door het nieuwe leven en de kracht van de Heilige Geest leren ze problemen aan te pakken.

7 2. Mentale & Emotionele Strijd De bijbel leert ons: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is” (Rom. 12:2)

8 Mentale & Emotionele Strijd (vervolg) Mentale & Emotionele Strijd (vervolg) a.De mensen die bij TC binnenkomen lijden aan de consequenties van ‘verkeerd denken’. b.Regelmatige bijbelstudie verhoogt mentale en emotionele gezondheid en dient als een fundament voor het herstructureren van gedachten patronen. Op deze wijze ontstaat een nieuwe en stabiele levenswijze. c.Persoonlijke- en groepsbegeleiding maakt mentale en emotionele groei mogelijk.

9 3. Scholing en training a.Sommige bewoners hebben gedurende hun verblijf misschien de mogelijkheid om opleidingen af te ronden. b.Anderen worden geholpen in onafgemaakte basisschool vakken, zoals lezen en schrijven. c.Teen Challenge helpt waar mogelijk in het op gang brengen van beroeps- opleiding en het trainen in de wereld van het werken.

10 4. Fysieke behoeften Teen Challenge zorgt voor de lichamelijke behoeften van de bewoners door het verschaffen van goed onderdak, gezond voedsel, vrijetijdsbesteding, en werk therapie als een vast onderdeel van het dagelijkse programma.

11 5. Sociale factoren a.De bewoners leren om op een positieve wijze om te gaan met hun huisgenoten, de medewerkers, hun familie en de maatschappij. b.Zij leren om verantwoordelijkheid te nemen als waardevolle leden van de maatschappij, voor hun families en de gemeente van Jezus Christus. c.Zij leren om te noden van anderen te zien onzelfzuchtig te leven, en elkaar te helpen.

12 De doelen van het Teen Challenge Rehabilitatie Programma 1.Breng mensen tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus. 1.Train en voedt hen op in praktisch discipelschap. 2.Bereid de bewoners voor om succesvol terug te keren in de maatschappij.

13 Vermijdt twee gevaren in Teen Challenge Rehabilitatie 1.Dat de bewoner de ’juiste woorden zegt zonder de ervaring te hebben van de verandering die komt door het begrijpen en toepassen van de betekenis van die woorden. 2.Het ervaren van een emotionele ontspanning (geestelijke ‘kick’) in plaats van een echte geestelijke verandering. Iemand voelt zich misschien schuldig over misstappen in het verleden, belijdt onder tranen zijn zonden en voelt zich als een gevolg hiervan beter. Maar echte geestelijke verandering begint met bekering (=zich afkeren van de zonde)Iemand voelt zich misschien schuldig over misstappen in het verleden, belijdt onder tranen zijn zonden en voelt zich als een gevolg hiervan beter. Maar echte geestelijke verandering begint met bekering (=zich afkeren van de zonde)

14 De structuur van het rehabilitatie programma A.Teen Challenge is zeer gestructureerd. De regel en het beleid helpen de bewoners om zich bewust te maken van hun daden en houdingen en welke deze hebben op anderen. Het doel van de structuur is om: a.Negatief gedrag en gewoonten te overwinnen. b.Zich te realiseren dat zij hun gedachten, handelingen, en houdingen moeten disciplineren in ieder facet van hun leven.

15 De structuur van het rehabilitatieprogramma (vervolg) c.Een stabiele omgeving te hebben die voorspelbaar is, bescherming en veiligheid biedt. d.Te assisteren in het geven van positieve informatie over positieve houdingen die zich voortzetten nadat iemand het TC-programma heeft verlaten. B.Als de bewoner groeit en vertrouwen opbouwt, dan verdient hij meer privileges en krijgt hij meer verantwoordelijkheid.

16 De structuur van het TC-Rehabilitatie Programma Motivatie Fase (1 - 3 maanden Beginners fase 3 – 6 maanden Training fase 6 maanden tot de afsluiting Officiële Afsluiting van het Rehabilitatie Programma

17 Dagelijks/Wekelijks Schema MaandagDinsdagWoensd.Donderd.VrijdagZaterdagZondag 6.30OpstaanOpstaanOpstaanOpstaanOpstaan-- 7.00 Stille tijd -- 7:30OntbijtOntbijtOntbijtOntbijtOntbijt-- 8.00CorveeCorveeCorveeCorveeCorvee-Ontbijt 8.30-----Ontbijt- 9.00KapelKapelKapelKapelKapel-Kerk 10.00GroepstudieGroepstudieGroepstudieGroepstudieGroepstudie Kleine klus - 12.00 LunchLunchLunchLunchLunch Kleine klus Lunch Lunch 13.00WerkenWerkenWerkenWerkenWerken-- 15.00WerkenWerkenWerkenWerkenWerken Vrije Tijd - 17.30 Warme maaltijd 18.00CorveeCorveeCorveeCorveeCorvee-- 19.00ZelfstudielAvondsluitingKerkCounselingKapel Vrije tijd - 21.00LezenLezenLezenLezenLezen-- 22:30 Lichten uit

18 De motivatie fase (Evangelisatie) A.Dit is de eerste bekendmaking met het Evangelie en Teen Challenge. A.Het intake gesprek is een belangrijke bron om feiten en informatie te verzamelen voordat iemand gaat deelnemen aan het rehabilitatie programma.

19 De beginners fase (De eerste 3-6 maanden in Teen Challenge ) A.Intake A.De eerste 14 dagen zijn erg belangrijk omdat dit een periode is van aanpassen en orientatie. Staff en bewoners hebben een kans om met elkaar kennis te maken. B.Het is belangrijk voor de staf dat mensen het programma binnenkomen die heel verschillend zijn: Etnische en culturele verschillen Etnische en culturele verschillen Niveau verschil op intellectueel gebied Niveau verschil op intellectueel gebied Geestelijke verschillen (bekendheid met het evangelie. Geestelijke verschillen (bekendheid met het evangelie.

20 De beginners fase (de eerste 3-6 maanden) vervolg Het is belangrijk dat de mededwerkers begrijpen welke invloed ze hebben op de studenten (=bewoners) Het is belangrijk dat de mededwerkers begrijpen welke invloed ze hebben op de studenten (=bewoners) Grenzen – disciplinaire maatregelen – autoriteit Grenzen – disciplinaire maatregelen – autoriteit Wat wij willen bereiken Wat wij willen bereiken Kritische zaken die de bewoners aangaan. Kritische zaken die de bewoners aangaan.

21 De Training Fase (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar) A.Geestelijke ontwikkeling 1.Betrouwbaarheid 2.Verantwoordelijkheid 3.Zichtbare tekenen van verandering B.Voortgezette opleiding 1.Bijbelstudies voor gevorderden 1.Bijbelstudies voor gevorderden 2.Bijspijker scholing (remedial teaching) 2.Bijspijker scholing (remedial teaching)

22 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) Beroeps training Beroeps training 1. Het leren van een juiste werkhouding 3. Administratie 4. Dienen in de kerk 5. Management 6. Sales and marketing 7. Public relations

23 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) D.Kritische momenten voor de bewoner: 1.Een ‘aanmodderen’ mentaliteit 2.Verkeerd idee van zekerheid (‘Ik heb het programma niet meer nodig’) 3.Het opduiken van oude problemen. 4.Een nieuw gevoel van verantwoor- delijkheid voor zaken buiten het centrum: a.Familie aangelegenheden b.Justitiële aangelegenheden c.Financiële zaken

24 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) 5. Angst om te mislukken (faalangst) 6. Geestelijke trots en misleiding 7. Leven onder zelfveroordeling 8. Gebrek aan morele overtuigingen 9. Gebrek aan eigenwaarde 10. Op willen geven 11. Impulsief besluiten nemen 12. Morele reinheid tegenover lustgedachten 13. Het verkrijgen van gezonde relaties

25 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) 14. Druk van buitenaf 15. Negatieve groepsdruk 16. Luiheid 17. Gehoorzamen aan gezag 18. Schuld geven aan anderen

26 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) E.Disciplinaire maatregelen 1.Overtreding van de regels 2.Opstandigheid en verzet 3.Roken 4.Uitbarstingen van boosheid 5.Misleiding (leugens, misleidend zijn, selectieve manier van het vertellen van een verhaal, overdrijving) 6.Conflicten met medebewoners en staf

27 De Training Fase (vervolg) (van 6 maanden tot het afzwaaien 1 à 2 jaar ) 8. Hoogmoed 9. Stelen 10.Ongeoorloofd verlaten van het terrein F.Toekomst visie 1.Waar wonen 2.Plannen van je carriere / sollicitatie 3.Herstel van familie en/of gezin 4.Keuze van een kerkelijke gemeente 5.Voortzetten van opleidingen

28 Het creëren van de juiste atmosfeer die uitnodigt tot verandering Teen Challenge is ‘thuis’ èn een gezin! A.Staf B.Geestelijke atmosfeer

29 Ideeën voor het afzwaaien A.Officiële ceremonie B.Afsluiten van het rehabilitatie programma met een diploma-uitreiking die 6 maanden tot een later is om de deelnemers de gelegenheid te geven om zichzelf te bewijzen. C.Tijdens een speciale dienst in een kerk/gemeente D.Een speciale Teen Challenge kapeldienst E.Geschenken ideeën

30 Re-entry This is when the student begins a new life in society after graduation. A.Reentry models b.Facilitating reentry

31 The following slides have examples of forms that are used in various Teen Challenge centers. To see more examples click on the resources tab at iteenchallenge.org

32 Sample Application 1

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 De groepstudies voor nieuwe Christenen zijn fundamentele gereedschappen in het proces om een diepere relatie met Jezus Christus te ontwikkelen. The 14 lessen onderwijzen Bijbelse principes en geven handvatten om deze toe te passen in de levens van de studenten. Alhoewel deze cursussen in de eerste plaats ontwikkeld zijn voor nieuwe gelovigen, zijn ze een geweldige opfrisser voor degenen die al meer volwassen zijn in hun geloof. Deze groepsstudies geven praktische hoop voor het leven in de maatschappij van nu. Groepstudies voor nieuwe Christians

44 De “Persoonlijke Studies voor Nieuwe Christenen (PSNC) is een ontraditionele benadering om nieuwe gelovigen te trainen. De docent werkt op een een-op-een basis met iedere student in het klaslokaal. Iedere student werkt in het PSNC klaslokaal op zijn eigen tempo door een serie Bijbelstudies, karakter kwaliteiten, memorisatie van bijbelverzen en nog veel meer. Deze studies richten zich op een persoonlijke toepassing in het leven van alledag en helpen nieuwe gelovigen om praktische manieren te ontdekken om Bijbelse principes toe te passen in hun dagelijks leven. Persoonlijke studies voor nieuwe Christenen

45 For more information about this course and other training resources: Contact Global Teen Challenge at GTC@Globaltc.org Or visit our training website at iTeenChallenge.org


Download ppt "GLOBAL TEEN CHALLENGE Introductie tot het Teen Challenge Rehabilitatie Programma Teen Challenge Training Course 501.01 iTeenChallenge.org."

Verwante presentaties


Ads door Google