De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober."— Transcript van de presentatie:

1

2 Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober 2010

3 Starten als zelfstandige3 Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf We gaan het hebben over: De onderzoeksperiode Het ondernemingsplan De drie mogelijkheden om te starten De herlevingstermijn Vrijwillige verzekering zelf- standige Nog meer informatie is te vinden op…

4 Starten als zelfstandige4 De onderzoeksperiode Onderzoeksperiode voor de duur van 6 weken is een richtlijn: Geen sollicitatieplicht Wel acceptatieplicht Let op: hier mag geen acquisitie worden verricht! Ondernemersvaardighedentest Betreft alleen onderzoeksmatige activiteiten ter voorbereiding van een mogelijke start als zelfstandig ondernemer.

5 Starten als zelfstandige5 Ondernemingsplan / bedrijfsplan Voor u & uw financier Wat er zoal in staat: Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? Wat gaat u aanbieden en waarom? Aan wie? Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? Wie is uw concurrent? Wat is uw plan van aanpak? Wat kost het? Wat moet het opleveren? Ook al hebt u geen financieringsbehoefte, dan nog is het sterk aanbevolen om een ondernemingsplan te schrijven. Een ondernemingsplan is belangrijk voor de beoordeling van de startperiode door de werkcoach.

6 Starten als zelfstandige6 Starten als zelfstandige en uw WW-uitkering Begin niet voor het eerste contact met werkcoach! Drie mogelijkheden: Direct starten als zelfstandige: Definitieve uren vermindering Als de start ligt voor de 1e WW-dag dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de startersregeling (startperiode) Starten met startperiode: Inkomensverrekening Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering: Herlevingsrecht

7 Starten als zelfstandige7 Direct starten als zelfstandige Urenvermindering: Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering. Voorbeeld urenvermindering: U gaat de 1e week 20 uur aan de slag, vermeldt dit op uw WW- wijzigingsformulier en uw uitkering wordt voor 20 uur beëindigd. In de 2e week werkt u slechts 10 uur. U krijgt echter toch maar 20 uur WW- uitkering, omdat de uitkering al eerder voor 20 uur is beëindigd. Met andere woorden: de urenkorting is definitief tenzij binnen de herlevingstermijn volledig wordt gestopt met de zelfstandige werkzaamheden. Deze manier zou zinvol kunnen zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren.

8 Starten als zelfstandige8 WW 30 uur Zelfstandig 10 uur WW 10 uur Zelfstandig 30 uur WW 40 uur WW 10 uur Zelfstandig 25 uur WW 5 uur Zelfstandig 35 uur WW 5 uur Zelfstandig 20 uur Zelfstandig Zelfstandige uren met verlies van werknemerschap WeekWWZelfst. urenRest. WW 1401030 2403010 3402510 440355 540205 Verlies van werknemerschap

9 Starten als zelfstandige9 Zelfstandige uren Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren? Alle productieve uren, inclusief de niet declarabele uren, bijvoorbeeld ook: Het werven van opdrachten Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken Het verdiepen in vakkennis UWV vergelijkt de urenopgave met de uren zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst

10 Starten als zelfstandige10 Regeling ‘Startperiode als zelfstandige’ Startperiode maximaal 26 weken WW-uitkering op voorschotbasis: Geen sollicitatieplicht Geen acceptatieplicht passend werk Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf Verzekerd voor Ziektewet en WIA Eén plan/idee per uitkeringsduur Voorwaarde om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige!

11 Starten als zelfstandige11 De toekenning aanvraag startperiode Toekenning door uw werkcoach Op basis van: Realistische haalbaarheid Uw motivatie Geschiktheid als zelfstandige (competentietest) Doorzettingsvermogen …. Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan. Contactmomenten gedurende gehele traject door de werkcoach Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode

12 Starten als zelfstandige12 De inkomstenverrekening Uitkering = voorschot Verrekening fiscale winst over verrekeningsperiode (52 weken) - 52 weken vanaf aanvang werkzaamheden - Helft wordt voor 70% verrekend - Ook fiscale winst na startperiode - Bij de verrekening wordt er gekeken naar de fiscale winst plus de ondernemersaftrek. Definitieve verrekening na circa 2 gesloten boekjaren Dit kan er toe leiden dat er geld terugbetaald moet worden. De uitkering is een voorschot. Op eigen verzoek is vermindering van voorschot mogelijk Zie voor meer informatie factsheet

13 Starten als zelfstandige13 Na de startperiode: en dan? Volledig als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt beëindigd Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering loopt door - Sollicitatieverplichting Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd - Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren) - Sollicitatieverplichting Daarnaast moeten de gegevens ook goed meetbaar zijn.

14 Starten als zelfstandige14 Starten zonder gebruik WW-uitkering Zelfstandige maakt geen gebruik van WW-uitkering: Herlevingsrecht Starten voor eerste contact werkcoach

15 Starten als zelfstandige15 Herlevingstermijn Herlevingstermijn begint na (geheel of gedeeltelijk) stopzetten WW-uitkering Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur: Minimaal 18 maanden Maximaal 38 maanden Resterende uitkering herleeft Voor meer informatie zie factsheet

16 Starten als zelfstandige16 Vrijwillige verzekering zelfstandige Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA). Om het risico te dekken dient de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten. Ziekte Arbeidsongeschiktheid Waar? UWV Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd. Verzekeringsmaatschappij Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode).

17 Starten als zelfstandige17 Nog meer informatie is te vinden op… kvk.nl uwv.nl/eigenbedrijf werk.nl belastingdienst.nl rijksoverheid.nl freelance.nl mkb.nl antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google). Voor informatie over ‘Verklaring arbeidsrelatie’ zie factsheet

18 Starten als zelfstandige18 Vreemd vermogen Particuliere lening aan startende ondernemers biedt fiscale voordelen. Voor info: belastingdienst.nl Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente. Durfkapitalisten. Voor info: www.nebib.nl Diverse Banksites bijvoorbeeld: Rabobank (kengetallen) ABNAMRO (financiering door ex-ondernemers) ING

19 Starten als zelfstandige19


Download ppt "Starten als zelfstandige Starten als zelfstandige Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google