De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie"— Transcript van de presentatie:

1 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Integratie van meer geformaliseerde specialisatie in het NELOS opleidingsmodel Verhandeling voorgedragen tot het behalen van de titel NELOS 3* instructeur mei 2007 Kurt Lommens Fysica 2*-Duiker

2 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Inhoud Inleiding Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie Andere duikfederaties en specialisatie Algemeen besluit Vragen en antwoorden Fysica 2*-Duiker

3 Inleiding NELOS duikonderricht staat niet stil
Hervorming opleiding 1* instructeur Nieuw brevettensysteem in 2005 Van duiktabellen naar decompressietechnieken Aanpassing aan de Europese normen ... NELOS hoofdbrevetten en -titels > formeel opleidingsmodel Krijtlijnen van het opleidingsmodel Sterktes en zwaktes van het opleidingsmodel Algemeen en/of gespecialiseerd opleiden ? Integratie van meer geformaliseerde specialisatie Grensoverschrijdend onderzoek mbt gebruik van specialisatie

4 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Inhoud Inleiding Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie Andere duikfederaties en specialisatie Algemeen besluit Vragen en antwoorden Fysica 2*-Duiker

5 Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht
mix van onderwijskundige concepten COMPETENTIES BEKWAAMHEIDSEISEN KWALIFICATIES doelpubliek Teach the student Teach the teacher

6 Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht
COMPETENTIES: domeinen waarbinnen individuele groei kan plaatsvinden van minder naar meer bekwaam. Brevet Benaming Theorie Zwembad Open Water Duikleiding 1* duiker Elementair duiker 2* duiker Elementair duikleider 3* duiker Duikleider 4* duiker Algemeen duikleider Modules Teach the student Titel VTS Benaming Module Omschrijving 1* instructeur Initiator Module 1 Open Water (proeven en duikleidingen) Module 2 Theorie/examen AG en SG Initiator Module 3 Didactische stages (praktijk en theorie) Module 4 Examen didactische stages Module 5 Academische zitting NELOS Modules Teach the student Teach the teacher Titel VTS Benaming Luik Omschrijving 2* instructeur (Trainer B) Luik 1 Theoretisch examen Luik 2 Zeestage 3* instructeur (Trainer A) Verhandeling Luik 3 Luiken (semi-modules) Teach the student Teach the teacher

7 Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht
BEKWAAMHEIDSEISEN: geven een bepaald minimumniveau aan dat iemand moet beheersen om een bepaalde taak te kunnen of mogen uitvoeren. Algemene bekwaamheidseisen competentie-overschrijdend Hoofdbrevetten definities Hoofdttitels doelstellingen en verwachtingen Specifieke bekwaamheidseisen competentie-gerelateerd Hoofdbrevetten zeer uitgebreid en accuraat Hoofdttitels minder uitgebreid, met duidelijke hiaten

8 Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht
KWALIFICATIES: erkenning dat iemand voldoet aan een specifieke set van samenhangende bekwaamheids-eisen die binnen een leeromgeving worden erkend. Hoofdbrevetten 1* duiker elementair duiker 2* duiker elementair duikleider 3* duiker duikleider 4* duiker algemeen duikleider (assistent-instructeur) Hoofdtitels 1* instructeur 2* instructeur 3* instructeur

9 Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht
UNIFORMITEIT versus SPECIALISATIE Uniformiteit Intra-kwalificatief: tussen de kwalificaties onderling > wordt grotendeels nagestreefd Infra-kwalificatief: binnen de verschillende kwalificaties > wordt absoluut nagestreefd Specialisatie doorbreken van de absolute infra-kwalificatieve uniformiteit minder stug (flexibiliteit) grotere aansluiting bij individuele interesses betere kennisopbouw en –overdracht betere captatie van formele/informele kennis ...

10 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Inhoud Inleiding Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie Andere duikfederaties en specialisatie Algemeen besluit Vragen en antwoorden Fysica 2*-Duiker

11 Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie
VASTSTELLINGEN Specialisatie is een internationale trend in de duiksport Specialisatie is reeds aanwezig én evolueert verder in het NELOS opleidingsmodel Opgepast voor wildgroei, ondercapaciteit en inefficiëntie ! Lijst van mogelijke specialisatie-onderwerpen is zeer uitgebreid Aanbod van algemene en gespecialiseerde opleidingen oa. afhankelijk van geografische, commerciële en doelpubliek-gerelateerde factoren NELOS is een regionale, niet-commerciële organisatie en ze moet zich bewust zijn van de beperkingen die dat met zich meebrengt Het traditionele gemotiveerde NELOS doelpubliek wordt deels vervangen door sporthoppers

12 Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie
KEUZES MAKEN Welke onderwerpen zijn belangrijk volgens NELOS? Welke onderwerpen zijn belangrijk volgens de leden van NELOS? Wat zijn de evoluties binnen de (inter)nationale duiksportwereld? SAMENWERKEN (nationaal en internationaal) NELOS kan/moet niet alles alleen doen – efficiënter gebruik van middelen We kunnen/moeten zeker leren van elkaar Bevorderen van (inter)nationale uniformiteit binnen CMAS FORMELE EN INFORMELE KENNIS CAPTEREN Belang van een degelijke kennisopbouw en -overdracht Centrale kennissystemen worden steeds belangrijker Verdere objectivering van het evaluatieproces

13 Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie
HET NELOS OPLEIDINGSMODEL VANDAAG zo goed als geen geïntegreerde specialisaties degelijk aantal nevenspecialisaties Hoofdopleidingen Algemene kwalificaties Geïntegreerde specialisaties Nevenspecialisaties 1* Duiker 2* Duiker 3* Duiker 4* Duiker (Duiker-Redder) (Instructer Duiker-Redder) (Hoger Redder) (Duiker-Hulpverlener) Begeleider Jeugdduiken Instructeur Jeugdduiken Instructeur Jeugdduiken Evaluator Alle kwalificaties Nitrox, ER en Trimix Alle kwalificaties Onderwaterfotografie Whet Wheels Begeleider Whet Wheels Gespecialiseerd Begeleider Whet Wheels Instructeur Begeleider Whet Wheels Instructeur Gespecialiseerd Begeleider 1* Instructeur Duiker-Hulpverlener Algemeen Gedeelte Initiator 2* Instructeur 3* Instructeur Gespecialiseerde opleidingen

14 Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie
HET NELOS OPLEIDINGSMODEL IN DE TOEKOMST voorstellen en ideeën Algemeen NELOS masterplan voor het duikonderricht van de toekomst Mix van uniforme basisopleiding en gespecialiseerde opleidingen per kwalificatie gespecialiseerde opleidingen als keuzeset gespecialiseerde opleidingen met toegangsniveau gespecialiseerde opleidingen met wegingscoëfficiënt Decompressieduiken als nevenspecialisatie of geïntegreerde specialisatie verworven recht of speciale (niet standaard) manier van duiken? Pedagogisch/didactische specialisatie voor kandidaten 2* en 3* instructeur Management-skills voor 3* instructeurs Bredere en meer diepgaande (inter)nationale samenwerking CMAS Europe kan hier een belangrijke rol spelen

15 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Inhoud Inleiding Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie Andere duikfederaties en specialisatie Algemeen besluit Vragen en antwoorden Fysica 2*-Duiker

16 Andere duikfederaties en specialisatie
VASTSTELLINGEN specialisatie is aanwezig in elk onderzocht opleidingsmodel. nevenspecialisatie is prominenter aanwezig dan formeel geïntegreerde specialisatie. specialisaties lijken meestal voorzien te zijn van een toegangsniveau (kwalificatie). specialisaties met wegingscoëfficiënten zijn niet gevonden, alhoewel sommige federaties nominale aantallen opleggen voor bepaalde kwalificaties. het aantal uitgewerkte specialisaties lijkt een evenredigheid te vertonen met de omvang van de federatie (en dus ook met de middelen). de onderzochte CMAS federaties vertonen onderling relatief grote verschillen in zowel de hoofdopleidingen als in de uitgewerkte specialisaties. PADI legt een wereldwijde uniformiteit op in haar opleidingsmodel.

17 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Inhoud Inleiding Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht Het NELOS opleidingsmodel en specialisatie Andere duikfederaties en specialisatie Algemeen besluit Vragen en antwoorden Fysica 2*-Duiker

18 Algemeen besluit Het NELOS opleidingsmodel is competentiegericht en zeer goed uitgewerkt, maar vertoont nog enkele hiaten: modulaire versus semi-modulaire structuur algemene bekwaamheidseisen: definities versus doelstellingen/verwachtingen aanvullingen nodig in de specifieke bekwaamheidseisen voor instructeurs ontbreken van pedagogisch/didactische opleidingen voor 2* en 3* instructeurs Het NELOS opleidingsmodel streeft intra- en infra-kwalificatieve uniformiteit na Het doorbreken van de infra-kwalificatieve uniformiteit mbv een keuzeset gespecialiseerde opleidingen kan substantieel bijdragen tot de kwaliteit en het succes van het NELOS opleidingsmodel specialisaties versus de algemeenheid van de opleidingen meer specialisaties betekent keuzes maken Meer specialisaties betekent een betere captatie van formele/informele kennis specialisaties kunnen bijdragen om de toegangsdrempel (verder) te verlagen

19 Algemeen besluit Overhaasting is zeker niet aan de orde !
(Inter)nationale samenwerking is belangrijk: meer internationale uniformiteit (zeker voor de CMAS federaties) efficiëntere inzet van (beperkte) middelen

20 Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie
Zijn er nog vragen? Fysica 2*-Duiker


Download ppt "Nelos Presentatie - Verantwoordelijke uitgever : EDIT sectie"

Verwante presentaties


Ads door Google