De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting PRIMO-Opsterland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting PRIMO-Opsterland"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting PRIMO-Opsterland
Standplaats: Beetsterzwaag Bestuursvorm: Stichting Leerlingen: Leerkrachten: 200 (130 fté) Stafbureau: Aantal scholen: 18 (27-150) Aantal dorpen: 15 Directeuren: 16 Algemene directie: 1

2 2006 / 2007 10 zwakke scholen 2 scholen met een normaal arrangement
6 zeer zwakke scholen 10 zwakke scholen 2 scholen met een normaal arrangement verwaarloosde organisatie bestuurlijke onder toezichtstelling

3 Beginsituatie ……

4 Een nieuw bestuur

5

6 In de hoofdrol ……. Toon mij een goede school en ik laat u een goede schoolleider zien

7 18 nieuwe directeuren benoemen

8 Crisis .... Committment …. Regisseren

9 If the children aren’t learning, we ‘re not teaching
In de hoofdrol ……. If the children aren’t learning, we ‘re not teaching (Siegfried E. Engelmann, juni 2001) BETER LEREN, BETER PRESTEREN Boudewijn Hogeboom e.a.

10 BEWUST ZIJN: “ 43% van de verschillen in lees- taal- en rekenscores kan worden toegeschreven aan de kwaliteit van de leerkracht “ (Kees Vernooy) “ Risicoleerlingen doen het bij goede leraren net zo goed als gemiddelde leerkrachten bij zwakke leerkrachten “ (R. Allington) “ Niets is effectvoller voor risicoleerlingen dan de kwaliteit van de leerkracht “ (R. Allington) “De kwaliteit van de schooldirectie is het belangrijkste kengetal van de organisatie en wordt nooit gemeten!”

11 Resultaat heide-overleg:
focus op opbrengsten, uitdragen! inspectiekader is maatgevend AU …. dit = nulmeting didactiek + instructie (vakmanschap) standaarden didactiek/instructie/zorg geen zeer zwakke scholen alle scholen groen (4 jaar)

12 Wat mogen scholen verwachten?

13 Van buiten naar binnen S B

14 Committment op school ... ....is dé uitdaging

15 Audits kernindicatoren man en paard terugkoppeling directeur
BMC / inspectiekader is leidend kernindicatoren man en paard terugkoppeling directeur positionering directeur terugkoppeling team .....>>>>>>>>>> plan van aanpak van 1 of 2 jaar voortgangsaudit

16 Algemeen beeld: onvoldoende
Effectieve instructie Effectief klassenmanagement Effectieve didactiek Afstemming 5. Activerend onderwijs 6. Functionele zorg 7. Analyse gegevens  Plan van aanpak

17 En aan de slag; diploma of niet

18 “Niemand is gehouden aan het onmogelijke”

19 Mindsetting S B

20 Alle politieagenten in actieve dienst moeten iedere 6 maanden een schietproef afleggen. Wie zakt krijgt bureaudienst, totdat er weer aan de eisen wordt voldaan. Verplegend personeel met medische taken moet verplicht deelnemen aan een jaarlijkse profcheck, anders mogen deze handelingen niet meer uitgevoerd worden S B Iedere piloot moet jaarlijks tijdens een testvlucht met een examinator alle vaardigheden met goed gevolg laten zien voor het verlengen van zijn brevet. Zakken op één of meer onderdelen betekent een vliegverbod en extra lessen met een instructeur.

21 Na de audit inventarisatie + plan van aanpak scholing en coaching
afspraken op schoolniveau centrale afspraken toetskalender monitoring onderwijskundig leiderschap = effect S B

22 "Degenen die zich aan je binden behoor je te eren en te beminnen.“
In de hoofdrol ……. "Degenen die zich aan je binden behoor je te eren en te beminnen.“ “Een verstandig heerser wil liever met zijn eigen soldaten verliezen dan met die van anderen winnen” Machiavelli

23 Doel? Effectief klassenmanagement Tijd
Methodes fatsoenlijk hanteren 2. Effectieve instructie + didactiek Afstemming Activerend onderwijs Convergent 3. Functionele zorg 4. Analyses gegevens Aanzet tot kwaliteitszorg Leiden tot voldoende opbrengsten Zorg voor personeel

24 Onontkoombaar S B Professionaliseringstrajecten

25 Eerste successen smaken naar meer
Na één jaar S B Eerste successen smaken naar meer

26 Na twee jaar S B

27 Na vier jaar ..... 2010 / 2011 0 zeer zwakke scholen 0 zwakke scholen
18 scholen met een BASISARRANGEMENT financieel gezonde organisatie tevreden mensen met zorgen over toekomst bestuur / RvT met boerenverstand

28 Succesfactoren (onderweg) ....
Urgentiebesef en de tijd Synergie Bestuurlijke moed Structurele ondersteuning door stafbureau Geluk Goeie onderwijskundige directeuren …. beschrijven de condities achteraf

29

30 De opbrengstgerichte directeur:
Communicatief vaardig; open en sympathiek Visionair Zichtbaar aanwezig Kennis van zaken van werkvloer Weten wat er speelt in, op en rondom school Empathisch en belangstellend Lef en besluitvaardig Gezond

31 De spin in het web

32 Elts skot is gjin einepyk

33 Volhouden

34 Fries Dagblad “Taal en rekenen stonden de afgelopen jaren centraal in Friesland. Die inhaalslag hebben we gemaakt. Het wordt weer tijd voor algemene ontwikkeling van het kind, anders wordt ons onderwijs te eenzijdig. Dat is meer dan alleen maar taal en rekenen”. ( )

35 Bedreigingen Krimp en financiële druk (57% negatief resultaat)
Terugvallen in oud gedrag Krimp en financiële druk (57% negatief resultaat) Meerschoolse directeuren Regiodirecteuren Focus op schoolorganisatie Goed onderwijs is tweede belang TREND: Managers in plaats van directeuren

36

37

38 Instructional versus administrative
(avs-magazine 5 november 2011)

39 De

40 Hoe houden we de directeuren ambitieus en aan het onderwijsroer opdat:
de leerkrachten gemotiveerd en scherp de leerlingen gelukkig de ouders tevreden de inspectie buiten de deur blijven/blijft.

41 door directeuren zelf te benoemen, investeren en scholen
te (laten) coachen en te ondersteunen - kwaliteitscoördinator voor zichzelf en organisatie - personeelsfunctionaris voor teamaangelegenheden - collegiaal voor al het andere (zelf)evaluatie op te zetten - organiseren auditing en monitoring verantwoording regelen en vastleggen

42

43 Sjoerd Bonnema, kwaliteitscoördinator PRIMO
Matty Delgrosso, directeur OBS DE FLECHT Sjoerd Bonnema, kwaliteitscoördinator PRIMO Jan Veenstra, directeur/bestuurder PRIMO


Download ppt "Stichting PRIMO-Opsterland"

Verwante presentaties


Ads door Google