De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Succes is een keuze!” Prof. dr. Frans J.M. Feron Department of Social Medicine Faculty of Health Medicine and Life Sciences Maastricht University

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Succes is een keuze!” Prof. dr. Frans J.M. Feron Department of Social Medicine Faculty of Health Medicine and Life Sciences Maastricht University"— Transcript van de presentatie:

1 “Succes is een keuze!” Prof. dr. Frans J.M. Feron Department of Social Medicine Faculty of Health Medicine and Life Sciences Maastricht University f.feron@maastrichtuniversity.nl

2 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 2 Canon van de geneeskunde:...het meisje van Yde... (1 e eeuw na Chr.) Referenties: Huisman, van Lieburg; Canon van de Geneeskunde, 2009; Drents Museum, Assen: www.drentsmuseum.nlwww.drentsmuseum.nl

3 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 3 Canon van de Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijke context begin vorig eeuw:  Hoge kindersterfte  Slechte hygiëne  Infectieziekten  Armoede

4 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 4 Pioniers in de JGZ voor het jonge kind: Aletta Jacobs (1854-1929) Dr. B.J.B. Plantenga (1870-1955)A.G. van Hulst (1868-1930)

5 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 5 1900: leerplichtwet

6 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 6 1904: eerste schoolarts in Nederland

7 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 7 …van de… Canon van de JGZ anno 2010:

8 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 8 Jeugdgezondheidszorg: succesvolle keuzes… Lage kindersterfte Reductie morbiditeit/mortaliteit door effectieve vaccinaties Reductie SIDS Effectieve screeningen Hoog draagvlak / bereik Laagdrempeligheid

9 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 9 Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijke context anno 2010:  Psychosociale problemen  Overgewicht / obesitas  Onveilige omgeving  Middelengebruik / verslaving  Chronische ziekten

10 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 10 Jeugdgezondheidszorg: bedreigingen Preventieparadox Neiging om belang preventie te onderschatten omdat de ziekten, dankzij preventie, niet meer bestaan… Toenemende bureaucratie Vormdiscussies (CJG, ZAT, DD-JGZ, integrale JGZ) Keurslijf t.g.v. regelgeving (“BTP: minimum = maximum”) Contactmomenten schoolgaande leeftijd (= 0,0015%) Spanningsveld programma risicozorg Jaarlijks begrotingsdiscussies Chronisch recidiverende bezuinigingsdreiging Onvoldoende anticiperen op maatschappelijke context, bijvoorbeeld:

11 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 11 Psychosociale problemen

12 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 12 NRC 15 december 2010: één op de elf kinderen groeit op in ’armoede’

13 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 13 Overgewicht / obesitas BMI….? Euhh….

14 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 14 Middelengebruik / verslaving

15 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 15 Onveilige omgeving Kindermishandeling Huiselijk geweld Pesten Ongevallen Criminaliteit

16 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 16 Chronisch zieke kinderen: impact voor kind en omgeving

17 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 17 Bio-ecologische transactionele model

18 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 18 Bio-ecologische transactionele model

19 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 19 19 Biopsychosociale model Ref: Brunner & Marmot, 2006

20 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 20 20 Biopsychosociale model Ref: Brunner & Marmot, 2006

21 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 21 Genomics  prospective health care: Ref: Snyderman R. The role of genomics in enabling prospective health care. In: Willard H, Ginsburg GS, eds. Genomic and personalized medicine. Durham, NC: Elsevier, 2009:378–85.

22 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 22 22 Vanderbilt doing long-term study of child health Dec. 3, 2010, 3:03 a.m. CST Associated Press NASHVILLE, Tenn. (AP) — Vanderbilt University Medical Center in Nashville and others have begun a major long-term study of child health in the United States. The National Children's Study will examine how environment, behavior and genetics impact children's health, development and growth. It will track 100,000 children from before birth to age 21.

23 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 23 23 Vanderbilt doing long-term study of child health Dec. 3, 2010, 3:03 a.m. CST Associated Press NASHVILLE, Tenn. (AP) — Vanderbilt University Medical Center in Nashville and others have begun a major long-term study of child health in the United States. The National Children's Study will examine how environment, behavior and genetics impact children's health, development and growth. It will track 100,000 children from before birth to age 21.

24 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 24 “Klassiek” voorbeeld: hielprik AandoeningPer jaar (NL) Adrenogenitaal Syndroom (AGS)15-20 Biotinidase deficiëntie (BIO)2 Congenitale hypothyreoïdie (CH)70-90 Galactosemie (GAL)6 Glutaar acidurie type I (GA-I)1 HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG)? Homocystinurie (HCY)1-2 Isovaleriaan acidemie (IVA)3 Long-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie (LCHAD)? Maple syrup urine disease (MSUD)1 Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD)15-17 3-methylcrotonyl-CoAcarboxylase deficiëntie (3-MCC)(?) Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD)? Phenylketonurie (PKU)10-15 Sikkelcelziekte (SZ)40-60 Thalassemie25-50 Tyrosinemie type I (TYR-I)2 Very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (VLCAD)? Cystic Fibrosis (CF)50 Totaal per jaar op ca 180.000240-320

25 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 25 “Klassiek” voorbeeld: hielprik AandoeningPer jaar (NL) Adrenogenitaal Syndroom (AGS)15-20 Biotinidase deficiëntie (BIO)2 Congenitale hypothyreoïdie (CH)70-90 Galactosemie (GAL)6 Glutaar acidurie type I (GA-I)1 HMG-CoA-lyase deficiëntie (HMG)? Homocystinurie (HCY)1-2 Isovaleriaan acidemie (IVA)3 Long-chain hydroxyacylCoA dehydrogenase deficiëntie (LCHAD)? Maple syrup urine disease (MSUD)1 Medium-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (MCAD)15-17 3-methylcrotonyl-CoAcarboxylase deficiëntie (3-MCC)(?) Multiple CoA carboxylase deficiëntie (MCD)? Phenylketonurie (PKU)10-15 Sikkelcelziekte (SZ)40-60 Thalassemie25-50 Tyrosinemie type I (TYR-I)2 Very long-chain acylCoA dehydrogenase deficiëntie (VLCAD)? Cystic Fibrosis (CF)50 Totaal per jaar op ca 180.000240-320

26 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 26 26 Voorbeeld: ADHD Russell A. Barkley, 2006 The totality of evidence indicates that neurological and genetic factors play a substantial role in the origins and the expression of this disorder

27 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 27 27 ADHD: genetic contribution is a “fact in the bag” Evidence-based genetic association with ADHD:  DRD4- dopamine D4 receptor  DRD5- dopamine D5 receptor  DAT- dopamine transporter gen  DBH- dopamine β-hydroxylase  5-HTT- serotonin transporter gen  HTR1B- serotonin receptor gen  SNAP-25- synaptosomal-associated protein 25 Faraone et al, Biol Psychiatry, 2005;57:1313

28 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 28 Voorbeeld: schisis

29 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 29 Voorbeeld: early life stress

30 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 30 Voorbeeld: Kindermishandeling Ref: Nature Neuroscience 2009, vol. 12 no. 8

31 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 31 Samenhang preventiebegrippen

32 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 32 Paradigmashift:

33 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 33

34 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 34 34 Challenges and benefits PH-Genomics for child and youth health care… To develop and make family history tools available for prevention To understand health effects of gene-environment interaction via public health investigations To improve quality of life for our children & families To reduce health costs through early detection and intervention To improve long-term health outcomes in a life course perspective, with children transitioning to healthy and productive adults Child Health Genomics Working Group, Canada 2008

35 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 35 Concerning child and youth health… Many of the most complex and devastating diseases of childhood have a strong genetic basis:  Birth defects  Neurodevelopmental diseases autism mental retardation ADHD schizophrenia  Obesity and type-2-diabetes  Auto-immune, inflammatory and allergic disease type 1 diabetes asthma  Childhood cancer

36 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 36 Paradigmashift(s) in de JGZ: Universele  specifieke benadering Collectieve  individuele aanpak Preventieve  preëmptieve JGZ Rationalisme  pragmatisme Loketfunctie  outreachend Output  outcome Public health  public health genomics

37 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 37 “….equalizing Youth Health Care…” universeelspecifiek collectief individueel preventiefpreëmptief rationalismepragmatisme loketfunctieoutreachend outputoutcome public healthpublic health genomics

38 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 38

39 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 39 Gouden regels voor succes in de JGZ: 1.Stel concrete doelen 2.Richt je op de ‘unique selling-points’ van JGZ 3.Haal voordeel uit veranderingen 4.Focus op outcome (“wat heeft het kind eraan…”) 5.Anticipeer op ‘needs and demands’ van kinderen & ouders 6.Bouw je reputatie op integriteit, kwaliteit en waarde 7.Persisteer in je passie voor de JGZ 8.Denk creatief 9.Wees veelbelovend…en biedt meer 10.Werk slimmer, niet harder… 11.Overleef je eigen succes…

40 FHML - Social Medicine – Prof. dr. F. Feron slide 40 Namens de doelgroep van JGZ… …wens ik u veel succes bij het maken van de juiste keuzes!

41 …met dank voor uw aandacht Ede, 2010 - Prof. dr. Frans J.M. Feron


Download ppt "“Succes is een keuze!” Prof. dr. Frans J.M. Feron Department of Social Medicine Faculty of Health Medicine and Life Sciences Maastricht University"

Verwante presentaties


Ads door Google