De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

/#1. 2 3 4 5 DO in het HBO: Hoe doe je dat? Hogeschool Brabant: 10 oktober 2003 HBO-onderwijs over duurzame ontwikkeling EVEN VOORSTELLEN ……. Jan Looman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "/#1. 2 3 4 5 DO in het HBO: Hoe doe je dat? Hogeschool Brabant: 10 oktober 2003 HBO-onderwijs over duurzame ontwikkeling EVEN VOORSTELLEN ……. Jan Looman."— Transcript van de presentatie:

1 /#1

2 2

3 3

4 4

5 5 DO in het HBO: Hoe doe je dat? Hogeschool Brabant: 10 oktober 2003 HBO-onderwijs over duurzame ontwikkeling EVEN VOORSTELLEN ……. Jan Looman

6 6 DO in het HBO: Hoe doe je dat? FORMATIEPLAATJE …. 0,3 FTE Docent Marketing en Duurzaam Ondernemen 0,3 FTE Medewerker OKR 0,2 FTE INHOLLAND Alkmaar CDT 0,2 FTE INHOLLAND & duurzame ontwikkeling

7 7 DO in het HBO: Hoe doe je dat? OPBOUW PRESENTATIE I. STAP VOOR STAP …1998 – 2003 II. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN III.CONCLUSIES IV.OVERWEGINGEN

8 8 I. Stap voor stap: 1998 BEDRIJFSETHIEK (1CE) Boek J. de Leeuw & J. Kannekens Stappenmodel ethische analyse (bijbaan) Vele (heftige) discussies Positieve feedback van studenten Inbedding bedrijfsethiek in het vak marketing !?

9 9 I. Stap voor stap: heden MVO-THEMA’S (2CE) The Africa House De Groene Passage Rotterdamse kleine podia

10 10 I. Stap voor stap: The Africa House

11 11 I. Stap voor stap: De Groene Passage

12 12 I. Stap voor stap: Rotterdamse kleine podia

13 13 I. Stap voor stap: Opleidingsdag OPLEIDINGSDAG CE 2000 Te weinig aandacht voor normen en waarden Veel belangstelling bij docenten voor duurzaamheid Leuke MVO-projecten in 2CE Integratie van bedrijfsethiek in marketing: mislukt ! Projectvoorstel richting CvB: we willen meer …

14 14 I. Stap voor stap: Fusie …. FUSIE Christelijke hogescholen = (eigen) identiteit ? MVO als gezamenlijk, bindend element College van Bestuur: Lein Labruyere (DHO) Alkmaar (CDT): Lector Hans van Weenen Projectvoorstel R’dam + Delft => INHOLLAND

15 15 I. Stap voor stap: Een duurzame hogeschool INHOLLAND, een duurzame hogeschool ( ) Inzet van scriptanten op diverse locaties Inventarisatie, kennismaking, kennisuitwisseling ‘Omvangrijk’ projectvoorstel INHOLLAND Duidelijke afwijzing, maar.....

16 16 II. Huidige stand van zaken: Instellingsplan INSTELLINGSPLAN (2003 – 2006) De hogeschool wil herkenbaar aanwezig zijn in de samenleving, onder andere door de actieve participatie van studenten en medewerkers in maatschappelijke projecten bijvoorbeeld rond thema;’s jongeren, integratie en duurzaamheid. Inbedding van maatschappelijke thema’s in alle opleidingen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan thema’s als veiligheid, achterstandswijken, werkloosheid, ruimtelijke ordening, integratie en educatie.

17 17 II. Huidige stand van zaken: Instellingsplan INSTELLINGSPLAN (2003 – 2006) INHOLLAND streeft een duurzame ontwikkeling na en is toegetreden tot het Handvest Duurzaamheid Hoger Onderwijs, zowel in de facilitaire omgeving als in het onderwijs. In de periode 2003 – 2006 worden de duurzaamheidsdoelstellingen van dit Handvest gerealiseerd. Duurzame Technologie is een kenniskring binnen INHOLLAND. Een kenniskring heeft o.a. tot taak om het kennisgebied te laten terugkeren in het onderwijs in de vorm van inter/transdisciplinaire thema’s, case-studies en studentprojecten.

18 18 II. Huidige stand van zaken: CDT CDT (Centrum voor Duurzame Technologie) Lectoraat en Kenniskring Speerpunten: MKB & Duurzaam Ondernemen, Water, Duurzaam Bouwen, Hernieuwbare Materialen. Regionale functie (m.n. Alkmaar, Noord-Holland) INHOLLAND => taskforce …

19 19 II. Huidige stand van zaken: brainstormen … Brainstormen … Koppeling met accreditatie (AISHE, fase 2) ?! Aansluiting bij major/minors, hoe? Duurzaamheidscompetenties wel/niet? Organiseren van scholingsdag rond dit thema? Inzet van internet verder opvoeren !!

20 20 III. Enkele (persoonlijke) conclusies: Elke activiteit heeft nut (goed/fout) Maak praktische vertaalslag naar onderwijs Zoek support in alle lagen van de organisatie MVO als inspiratiebron voor nieuw onderwijs Noodzakelijke koppeling MVO met beroepspraktijk Meer ruimte dilemma’s, discussies, praktijk, etc. Accepteer scepsis als een gegeven Wees alert op dominee- of Swiebertje-effect Inbedding in managementsysteem (EFQM) Leer van fouten, etaleer de behaalde successen Bezoek ook bijeenkomsten buiten de ‘eigen’ kring Zoek medestanders met Passion & Pleasure

21 21 IV. Overwegingen: key agent … “Integrate sustainable development into education systems at all levels of education in order to promote education as a key agent for change” (VN conferentie, Johannesburgverklaring, 2002)

22 22 IV. Overwegingen: De VN Decade of Education for Sustainable Development, die van 2005 tot 2015 zal lopen, krijgt verder vorm. UNESCO is trekker van initiatieven in het kader van de Decade; ook de University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) zijn expliciet betrokken (Meer info: )www.unesco.org Bron:

23 23 IV. Overwegingen: Drie dimensies

24 24 IV. Overwegingen: Triple P

25 25 IV. Overwegingen: Triple HP (Van Melle)

26 26 V. Slot: citaat Alle dingen hangen samen en zijn van elkaar afhankelijk, niets bestaat op zichzelf. Het hele universum is een eco- systeem, vergelijkbaar met een spinnenweb – als een gedeelte ervan wordt beroerd, glinstert het hele web. Als gevolg van de samenhang en afhankelijkheid zal iedere uiting van energie, daarbij inbegrepen onze gedachten en bedoelingen, uiteindelijk al het andere beroeren en beinvloeden. Matthew FLickstein, Journey to the Center).

27 27 Dank voor uw aandacht !!!! Jan Looman Hogeschool INHOLLAND Rotterdam 010 – of


Download ppt "/#1. 2 3 4 5 DO in het HBO: Hoe doe je dat? Hogeschool Brabant: 10 oktober 2003 HBO-onderwijs over duurzame ontwikkeling EVEN VOORSTELLEN ……. Jan Looman."

Verwante presentaties


Ads door Google