De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactmiddag GBKN Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactmiddag GBKN Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 Contactmiddag GBKN Zuid
Stichting GBKN-Zuid Matenplantopografie Ingrid Hugen Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009

2 Definitie Doelen Ontwerptopografie Bebouwingsplan en infrastructuur
K&L beheer Ondergrond KLIC Doelen

3 Initiatief Maart 2006 KLO : centraal, uitwisseling en uniformering
Maart 2007 KLO: eindrapport Uniformering Matenplantopografie Incl. pilot in Friesland Voorstel KLO: Ontwerp Topografie in de GBKN overleg LSV GBKN besturing : LSV GBKN operationele uitvoering: Kadaster Financiering: kostenverdeelsleutel GBKN.

4 Redenen te meer… Matenplannen onderdeel van de BGT LSV: pilot Kadaster
Conclusies: draagvlak en bereidheid bij gemeenten om mee te werken voorgestelde aanpak uitvoerbaar en betaalbaar

5 Gefaseerde opstart BGT nog niet van start Behoefte nuts is urgent
Mei 2009 AB LSV : Wettelijk kader binnen BGT Opstart bij Kadaster/RIB GBKN-Zuid opschonen en distribueren van matenplannen o.b.v. (KLO) specificaties

6 Inschatting productieverloop
pilot-productieomgeving van Alliander (Nuon)

7 Begroting 2010 Matenplantopografie

8 Procesgang Communicatie en marktbewerking RSV’s
Centraal loket ruwe plannen bij het Kadaster en RIB Zuid Opschonen ruwe matenplannen door marktpartij Controle opgeschoond matenplan en levering aan Netwerkbedrijven binnen 48 uur (2 werkdagen) door Kadaster en RIB Zuid Opslag en beheer van geschoond matenplan in GBKN database Product wordt beschikbaar gesteld voor KLIC on Line Distributie van matenplannen naar alle GBKN deelnemers

9 Rolverdeling opstellen specificaties opstellen bestek
Kadaster RIB GBKN-Zuid opstellen specificaties X opstellen bestek aanbesteding en gunning Communicatie met leveranciers matenplannen (bronhouders) Ontvangen matenplannen, doorsturen aan marktpartij, bewaking voortgang Schonen van door marktpartij geleverde matenplannen Controle geschoonde matenplannen Afrekening en projectadministratie geschoonde matenplannen Opslag en beheer Leveren geschoonde matenplannen (distributie)

10 Europese aanbesteding opschoning
Aanlevering ‘ruwe’ matenplannen Schonen Teruglevering ‘geschoonde’ matenplannen Nazorg leverancier (gemeente, provincie, waterschap, rijk, projectontwikkelaar) Kadaster/RIB GBKN-Zuid Marktpartij 23 november 2009 inlevering offerten aanbesteding

11 LKI conform Code Beschrijving B01 hoofdgebouw B02 bijgebouw B04
kunstwerk B07 BO8 Tussenmuur Tussenmuur (let op alleen in ZUID) B17 kant overbouw B20 kant onderbouw L00 Leidingstrook (strook waarin de netbeheerders hun leidingen projecteren) L06 rioolleiding Q01 spoorrails Q02 as spoor Q03 as weg Q06 walbescherming Q07 kade muur Q10 steiger Q19 overig lijnvormig object (boven- en onderkant talud, en de buitenkant van ondergrondse containers) Q26 boom, struik Q28 rioolput Q39 overig puntvormig object S01-2 symbool gesloten verh. klein S02-2 symbool open verh. klein S04 talud S05 symbool water T00 Terreinafscheiding (toekomstige perceelsgrenzen) T01 T09 Muur Insteeek sloot T22 vlakafsluiter V00 kant verharding algemeen W00 Z03 kant water Huisnummer bijgebouw (let op alleen ZUID) Z19 TEKST Overige Tekst Teksten: huisnummers, straatnamen, naam waterlopen. Verklarende teksten tondergronondergrondse container, LKI conform

12 Attribuutwaarden Classificatie:
Classificatie: LKI Classificatietabel t.b.v. Matenplantopografie (als hierboven) P.I.B.: De velden P, I en B worden overeenkomstig het gestelde in Rec. 04, subrecord Q van de brochure GBKN uitwisseling in NEN 1878, laatste versie van het LSV ingevuld. P = 0 I = 0 B = 0 Opnamedatum: De datum waarop het geschoonde matenplan wordt aangeboden aan het loket van het Kadaster / sector GBKN Zichtbaarheid: Conform GBKN uitwisseling in NEN 1878. Wijze van inwinning: 3 = digitalisering kaart (D) Bronvermelding: MP (5 posities, laatste drie posities leeg laten, spaties) Status: Een geschoond matenplan altijd aanleveren als mutatiebestand (G) met alleen nieuwe objecten, waarde 1 nieuw object. Coördinaten: De ligging van elk detailpunt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

13 Matenplan Noordschil, voor bewerking

14 Matenplan Noordschil, eindresultaat in NEN

15 Matenplan Kloosterbos, voor bewerking

16 Matenplan Kloosterbos, eindresultaat in NEN

17 Wat vragen wij de leveranciers?
Doe mee! Prognose aantallen….? Data naar Lever formulier meta-info mee!

18 Wat vragen wij de nuts? Distributie via het Kadaster

19 Wat vragen jullie ons?


Download ppt "Contactmiddag GBKN Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google