De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting GBKN-Zuid Matenplantopografie Ingrid Hugen Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting GBKN-Zuid Matenplantopografie Ingrid Hugen Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting GBKN-Zuid Matenplantopografie Ingrid Hugen Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009

2 Definitie Ontwerptopografie Bebouwingsplan en infrastructuur K&L beheer Ondergrond KLIC Doelen

3 Initiatief Maart 2006 KLO : centraal, uitwisseling en uniformering Maart 2007 KLO: eindrapport Uniformering Matenplantopografie Incl. pilot in Friesland Voorstel KLO: Ontwerp Topografie in de GBKN overleg LSV GBKN 1.besturing : LSV GBKN 2.operationele uitvoering: Kadaster 3.Financiering: kostenverdeelsleutel GBKN.

4 Redenen te meer… Matenplannen onderdeel van de BGT LSV: pilot Kadaster Conclusies: 1.draagvlak en bereidheid bij gemeenten om mee te werken 2.voorgestelde aanpak uitvoerbaar en betaalbaar

5 Gefaseerde opstart BGT nog niet van start Behoefte nuts is urgent Mei 2009 AB LSV : Wettelijk kader binnen BGT Opstart bij Kadaster/RIB GBKN-Zuid opschonen en distribueren van matenplannen o.b.v. (KLO) specificaties

6 Inschatting productieverloop pilot-productieomgeving van Alliander (Nuon)

7 Begroting 2010 Matenplantopografie

8 Procesgang Communicatie en marktbewerking RSV’s Centraal loket ruwe plannen bij het Kadaster en RIB Zuid Opschonen ruwe matenplannen door marktpartij Controle opgeschoond matenplan en levering aan Netwerkbedrijven binnen 48 uur (2 werkdagen) door Kadaster en RIB Zuid Opslag en beheer van geschoond matenplan in GBKN database Product wordt beschikbaar gesteld voor KLIC on Line Distributie van matenplannen naar alle GBKN deelnemers

9 Rolverdeling Kadaster RIB GBKN- Zuid opstellen specificaties X opstellen bestek X aanbesteding en gunning X Communicatie met leveranciers matenplannen (bronhouders) X Ontvangen matenplannen, doorsturen aan marktpartij, bewaking voortgang X Schonen van door marktpartij geleverde matenplannen X Controle geschoonde matenplannen X Afrekening en projectadministratie geschoonde matenplannen X Opslag en beheer XX Leveren geschoonde matenplannen (distributie) X

10 Europese aanbesteding opschoning Aanlevering ‘ruwe’ matenplannen SchonenTeruglevering ‘geschoonde’ matenplannen Nazorg leverancier (gemeente, provincie, waterschap, rijk, projectontwikkelaar ) Kadaster/RIB GBKN-Zuid MarktpartijKadaster/RIB GBKN-Zuid 23 november 2009 inlevering offerten aanbesteding

11 LKI conform CodeBeschrijving B01hoofdgebouw B02bijgebouw B04kunstwerk B07 BO8 Tussenmuur Tussenmuur (let op alleen in ZUID) B17kant overbouw B20kant onderbouw L00Leidingstrook (strook waarin de netbeheerders hun leidingen projecteren) L06rioolleiding Q01spoorrails Q02as spoor Q03as weg Q06walbescherming Q07kade muur Q10steiger Q19overig lijnvormig object (boven- en onderkant talud, en de buitenkant van ondergrondse containers) Q26boom, struik Q28rioolput Q39overig puntvormig object S01-2symbool gesloten verh. klein S02-2symbool open verh. klein S04talud S05symbool water T00Terreinafscheiding (toekomstige perceelsgrenzen) T01 T09 Muur Insteeek sloot T22vlakafsluiter V00kant verharding algemeen W00 Z03 kant water Huisnummer bijgebouw (let op alleen ZUID) Z19 TEKST Overige Tekst Teksten: huisnummers, straatnamen, naam waterlopen. Verklarende teksten tondergronondergrondse container,

12 Attribuutwaarden Classificatie:LKI Classificatietabel t.b.v. Matenplantopografie (als hierboven) P.I.B.:De velden P, I en B worden overeenkomstig het gestelde in Rec. 04, subrecord Q van de brochure GBKN uitwisseling in NEN 1878, laatste versie van het LSV ingevuld. P = 0 I = 0 B = 0 Opnamedatum:De datum waarop het geschoonde matenplan wordt aangeboden aan het loket van het Kadaster / sector GBKN Zichtbaarheid:Conform GBKN uitwisseling in NEN 1878. Wijze van inwinning: 3 = digitalisering kaart (D) Bronvermelding:MP (5 posities, laatste drie posities leeg laten, spaties) Status:Een geschoond matenplan altijd aanleveren als mutatiebestand (G) met alleen nieuwe objecten, waarde 1 nieuw object. Coördinaten:De ligging van elk detailpunt in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

13 Matenplan Noordschil, voor bewerking

14 Matenplan Noordschil, eindresultaat in NEN

15 Matenplan Kloosterbos, voor bewerking

16 Matenplan Kloosterbos, eindresultaat in NEN

17 Wat vragen wij de leveranciers? Doe mee! Prognose aantallen….? Data naar “planlever@gbkn-zuid.nl” Lever formulier meta-info mee!

18 Wat vragen wij de nuts? Distributie via het Kadaster

19 Wat vragen jullie ons?


Download ppt "Stichting GBKN-Zuid Matenplantopografie Ingrid Hugen Contactmiddag GBKN Zuid 18 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google