De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 15 Informatiesystemen Systemen Soorten systemen UML Ontwikkelmethoden SDM DSDM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 15 Informatiesystemen Systemen Soorten systemen UML Ontwikkelmethoden SDM DSDM."— Transcript van de presentatie:

1 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 15 Informatiesystemen Systemen Soorten systemen UML Ontwikkelmethoden SDM DSDM

2 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Systeem E E E Een systeem bestaat uit een aantal componenten die onderling zijn verbonden (er is een structuur). Tussen de elementen vindt interactie plaats.

3 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Systeem Omgeving Output Soorten systemen. E E E Input Open systeem: het systeem heeft relaties met de omgeving. Gesloten systeem: het systeem heeft geen relaties met de omgeving. Voorbeeld: De Galapagos-eilanden voordat ze door de mens ontdekt waren.

4 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Systemen beschrijven. Beschrijving van de componenten op detailniveau compositie interface Relaties tussen de componenten en de omgeving van het systeem Skateboard: wieltjes, assen, bevestigingsplaatjes, plateau, boutjes en moeren Skateboard: wielen en plateau

5 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Soorten deelsystemen. 1.Subsysteem of Segmentsysteem: Een deel van het systeem, bijvoorbeeld het subsysteem hoofd van het systeem menselijk lichaam. 2.Aspectsysteem: Die componenten bekijken die een bepaalde functie van het systeem vervullen of een bepaalde rol hebben, bijvoorbeeld de bloedsomloop van het menselijk lichaam.

6 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Als een systeem ingewikkeld is wordt er meestal een Systeemmodel gemaakt. Dat is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid Systeemmodel en black box Black Box : alleen kijken naar input en output van het systeem en niet naar de componenten. Model van een en- schakeling En-schakeling als black box

7 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Real-time systemen Een real-time systeem is een computersysteem dat binnen een bepaalde tijd (de responstijd) moet reageren op externe invoer de correctheid van het systeem is niet alleen afhankelijk van het resultaat ook van het tijdstip waarop dat resultaat gegeven werd niet op tijd reageren is even erg als foutief reageren

8 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Soorten real-time systemen harde real-time - systemen: absolute noodzaak om te reageren binnen een deadline –bijv een vlucht-controle systeem –wanneer de deadlines erg klein zijn en de mogelijke gevolgen catastrofaal zijn dit zeer kritische systemen zachte real-time - systemen: deadline is belangrijk, maar het systeem functioneert correct ook als een deadline ‘af en toe’ gemist wordt –bijv het verzamelen van gegevens bij procescontrole –de waarde van een reactie vermindert als deze te laat komt, maar heeft geen catastrofale gevolgen

9 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden real-time systemen automatische bediening van vliegtuigen en raketten luchtverkeer controle bankoperaties per terminal hartbewakingssysteem in ziekenhuizen pacemakers bij patiënten mobiele telefoniesystemen procesbeheersingssystemen in chemische fabrieken communicatiesystemen in een auto inbraakalarm-meldingsysteem.

10 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Kenmerken van een RTS Moet extreem betrouwbaar en veilig zijn. –Steeds meer vitale functies in de samenleving worden toevertrouwd aan computer systemen –Slecht functionerende systemen kunnen catastrofaal zijn, vaak zijn mensenlevens gemoeid –Vaak parallelle systemen die elkaars taken kunnen overnemen

11 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Kennissysteem of expertsysteem In dit systeem wordt kennis vastgelegd. Kan voorgelegde problemen interpreteren en analyseren waarna een oplossing of diagnose wordt gegeven Werkt altijd in combinatie met een database Bij de ontwikkeling worden speciale programmeertalen gebruikt: vaak SmallTalk of Prolog Expertsystemen probeert men zo te maken dat het lijkt alsof ze ‘menselijke intelligentie’ hebben: kunstmatige intelligentie

12 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Pijlers van Kennissysteem Kennisbank (of knowledge base) Database met gegevens: bevat feitelijke kennis alsmede regels hoe de kennis gebruikt moet worden. Alle mogelijke relaties tussen kenniselementen zijn nauwkeurig aangegeven. Referentiesysteem (interference engine) Mechanisme dat logische regels op het kennisbestand toepast om een voorgelegd probleem op te lossen; ook wel redeneeralgoritme genoemd.

13 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Systeem voor signaleren van fraude Adviessysteem (bijvoorbeeld hypotheek) Herkenningssystemen (gezicht, handschrift, nummerbord) Systeem dat aardbevingen voorspelt Schaakprogramma De Maeslantkering heeft deuren die op basis van een kennisgebaseerd systeem worden geopend of gesloten Het alarmnummer 112 gebruikt een kennisgebaseerd systeem om te bepalen of er een ambulance mag worden gestuurd of niet Verzekeraar AEGON gebruikt een kennisgebaseerd systeem om te kijken onder welke voorwaarden iemand voor een autoverzekering mag worden geaccepteerd Het gebruik van een neuraal netwerk. Voorbeelden van kennissystemen

14 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De werkelijkheid wordt nagebootst (gesimuleerd). Ervaringen met simulatiesystemen geven inzicht in het gedrag van het werkelijke systeem. ─Vooraf is grondige studie van praktijksituatie nodig. Uitvoer bestaat uit bewegende beelden en geluid. ─Dit vereist hoge verwerkingscapaciteit. Speciale randapparatuur is nodig om de beleving van de werkelijkheid op verschillende niveaus zichtbaar te maken. Simulatiesystemen

15 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden van Simulatiesystemen Weersimulatiesystemen Systemen voor opleiding en training, bijvoorbeeld een vluchtsimulator. Filmproductiesystemen Virtual Reality voor specifieke toepassingen SimCity

16 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoe werken simulatiesystemen In dynamische computersimulaties worden de veranderingen in de tijd van het systeem nagebootst door de tijd op te delen in kleine blokjes. Ook de ruimte kan worden opgedeeld in kleine blokjes; we noemen dit cellulaire automaten. De essentie van cellulaire automaten is hoe een willekeurige eenvoudige reeks van enen en nullen in het volgende tijdstip tot een andere reeks enen en nullen ontwikkelt. Voorbeeld: Game of Life Toepassing: Onderzoek van complexe processen in de natuur, zoals koraalgroei, bloedstroming in het menselijk lichaam, verdeling van insecten en/of bacteriën over de ruimte, de verspreiding van epidemieën of bosbranden, enz. De toestand van het systeem wordt op basis hiervan stapsgewijs berekend, door middel van iteratie.

17 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Wat is een embedded systeem? Een product dat onzichtbaar door een microcomputer wordt bestuurd –software is onlosmakelijk verbonden met het product –software wordt niet apart verkocht –software biedt vaak belangrijke toegevoegde waarde –het product vervult een bepaalde functie Zeer veel voorbeelden in de huidige consumentenmarkt Real-time systemen zijn vaak ook embedded systemen

18 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden van embedded systemen wasmachine –één specifieke taak, beperkte functionaliteit –weinig flexibel –goedkoop, massaproductie communicatiesysteem in auto –zeer complex –goedkoop –zware real-time vereisten –laag vermogen gebruik –moet zeer flexibel zijn, open voor nieuwe toepassingen

19 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voorbeelden van real-time en embedded –hoofdcomponenten van de globale infrastructuur al onze energiebronnen hangen af van embedded systemen (olie, gas, nucleaire energie) vliegtuigen vliegen, schepen varen, allemaal gebaseerd op embedded systemen voedsel, drank, zuiver water komen hoofdzakelijk van processen die afhankelijk zijn van embedded systemen –de farmaceutische industrie gebruikt embedded systemen om medicijnen te produceren en te creëren –embedded systemen zijn vitaal in autoproductie, medische uitrusting, telecommunicatie, radio en televisie, enz

20 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Systeemontwikkeling Tijdens de systeemontwikkeling wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een (gedeeltelijk) nieuw informatie- systeem. Definitie van een informatiesysteem: Het geheel van mensen, apparaten, programma’s en procedures dat zorgdraagt voor de informatievoorziening van (een deel van) een organisatie, product of dienst

21 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML UML: Unified Modeling Language. UML is een modelleertaal die we kunnen gebruiken om situaties te beschrijven of te tekenen, voordat er wordt begonnen met programmeren. UML is geen ontwikkelmethode, maar het helpt om een te maken systeem te visualiseren, en te communiceren met anderen. De eisen (de zogenaamde Requirements) voor een systeem worden m.b.v. UML beschreven.

22 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML: use-case diagram beschrijving van het gedrag van een systeem vanuit het standpunt van een gebruiker. use-case systee m actor

23 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML: Klassen en objecten Bij informatiesystemen heb je te maken met objecten, dat zijn zaken die bepaalde handelingen verrichten. De verzamelnaam voor alle objecten is een klasse. Een object is een instantie van de bijbehorende klasse. In UML worden klassen door rechthoeken voorgesteld, met bovenin een vak waarin de naam van de klasse. De attributen staan in het middelste vak en de methoden in het onderste vak.

24 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML: Sequentiediagram Sequentiediagram of volgordediagram: Een diagram met een aantal objecten, waarin de interactie tussen de objecten in de tijd zichtbaar wordt gemaakt. De objecten staan horizontaal naast elkaar, verticaal wordt er een tijdbalk getekend. In welke chronologische volgorde worden de verschillende acties uitgevoerd?

25 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML: Sequentiediagram (2) event actief objec t Tijd balk object actief objec t

26 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Toestandsdiagram of statechartdiagram Een toestandsdiagram geeft aan op welke wijze een object van toestand kan veranderen als reactie op gebeurtenissen. Op de volgende dia zie je wat er op het scherm van de pinautomaat verschijnt, dus de toestand van het pinapparaat, na bepaalde acties. UML: Toestandsdiagram

27 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica UML: Toestandsdiagram (2) eindpunt startpun t

28 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Ontwikkelmethoden: Watervalmethode Realisatie Definitie Ontwerp Analyse Fasen vinden na elkaar plaats. Een fase moet eerst af zijn voordat de volgende kan beginnen. Na elke fase een rapport (mijlpaal) 1. Watervalmethode

29 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Voordelen en nadelen van de Waterval methode Voordelen: Heldere procesgang Scheiding van taken Kwaliteitscontrole Kostencontrole Er wordt vanwege de nadelen nog weinig gebruik gemaakt van de Waterval methode Nadelen: Neemt veel tijd in beslag Kans op het bouwen van een verouderd systeem met verouderde technieken

30 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Ontwikkelmethoden: Cyclische methode Product 4 Product 3 Product 2 Product 1 Tijd Het product wordt gemaakt en in stappen verder ontwikkeld todat de volledige functionaliteit is bereikt 2. Cyclische methode of evolutionaire methode

31 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Principes van de cyclische methode Principe: Iteratieve verfijning Probeer zo snel mogelijk iets aan de praat te krijgen! Opeenvolgende verfijningen De gebruiker geeft steeds commentaar op de volgende verfijning Snelle prototypes Pilot, schaduwdraaien Veel overeenkomsten met de Deming-cirkel

32 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica SDM: System Development Methodology SDM is een watervalmethode; speciaal voor informatiesystemen. Het behandelt de hele levenscyclus Bij iedere fase wordt in een mijlpaalproduct vastgelegd wat is gedaan/afgesproken. Voor fase 0-6, werd in de jaren 1970-1980 ongeveer 1 tot 2 jaar uitgetrokken. De fase Gebruik en beheer duurde vijf jaar of langer. Daarna vonden veel bedrijven het noodzakelijk een nieuw systeem aan te schaffen, dus een systeem ging circa zeven jaar mee.

33 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De fasen van SDM 1 Definitiestudie 2 Functioneel ontwerp 5 Testen 7 Gebruik en beheer 3 Technisch ontwerp 4 Programmeren 6 Conversie en invoering 0 Vooronderzoek

34 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica SDM-fasen samengevat 0 VooronderzoekOnderzoeken wat de wensen en behoeften van de klant zijn en wat de tekortkomingen van het vorige systeem zijn. 1 DefinitiestudieOnderzoeken of de ontwikkeling van het informatiesysteem zinvol en mogelijk is. 2 Functioneel ontwerpVaststellen wat het systeem moet doen en vaststellen van het ontwerp van het systeem in algemene zin. 3 Technisch ontwerpEen nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving geven van het te maken systeem; ook de interface. 4 ProgrammerenProgrammeren en productiegereed maken van het systeem. 5 TestenIn samenhang testen. De klant doet een acceptatietest. 6 Conversie, InvoeringGegevens van het oude systeem zullen omgezet moeten worden. Nieuwe systeem invoeren en overdragen. 7 Gebruik en beheerIn gebruik nemen, onderhouden en beheren

35 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica De meest bekende RAD-methode (Rapid Application Development) 1Gebruikersbetrokkenheid is cruciaal 2DSDM teams moeten kunnen beslissen 3Het team levert regelmatig producten 4De producten moeten onmiddelijk bruikbaar zijn voor het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld 5Herhalende en cyclische ontwikkeling zijn nodig om het product zo optimaal mogelijk te laten zijn 6Alle veranderingen die gedurende de ontwikkeling gedaan worden, zijn omkeerbaar 7Er wordt uitgegaan van een hoog niveau van benodigdheden 8Er wordt gedurende de hele levenscyclus van een product getest 9Alle betrokkenen moeten meewerken en samenwerken DSDM: Dynamic System Development Method

36 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica 1.Haalbaarheidsonderzoek 2.Bedrijfsonderzoek Wat moet de applicatie doen (functioneel) en hoe wordt het opgezet (architectuur) 3.De functiebepalende cyclus Er worden prototypes gebouwd voor de functionaliteit 4.De cyclus ontwerpen en bouwen Er worden prototypes gebouwd om in het operatonele proces gebruikt te kunnen worden 5.De implementatie cyclus Het nieuwe (deel)systeem wordt in de operationele omgeving geïmplementeerd Daarna zijn er vier mogelijkheden: Het is klaar; er is geen behoefte aan verdere ontwikkeling (pijl 1 op de volgende dia) Een nieuwe functionele omgeving is ontdekt; de verdere ontwikkeling start dan weer bij het bedrijfsplan (pijl 2 op de volgende dia) Een deel van de functionele omgeving ontbreekt. Er wordt weer gestart met het bepalen van de functionaliteiten (pijl 3 op de volgende dia) Een functioneel onderdeel was onvoldoende ontwikkeld; terug naar ontwerp en bouw van dat onderdeel (pijl 4 op de volgende dia) DSDM bestaat uit de volgende vijf fasen:

37 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica 1 Haalbaarheidsonderzoek 2 Bedrijfsonderzoek Train gebruikers Herzie bedrijfs- voering Gebruikers goed- keuringen en aanwijzingen Implementeren 5 Implementatie 4 Ontwerpen en bouwen Stel ontwerp prototype vast Herzie ontwerp protottype Overeen- gekomen plan Bouw ontwerp prototype 2 3 4 Systematiek van DSDM Klaar 1 3 Functies bepalen Overeengeko- men plan Herzie prototype Maken functioneel prototype Stel functioneel prototype vast

38 LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Verschil DSDM en SDM SDM: Het gevraagde product ligt vast De benodigde tijd niet Einde DSDM: De tijd ligt vast Gebruik van tijdframes Je weet niet of alle wensen binnen die tijd gerealiseerd kunnen worden. Bepaling volgens het MoSCoW-principe. Volgens de Paretoregel gebeuren toch 80% van de dingen in 20% van de tijd


Download ppt "LauwersCollege Buitenpost LauwersCollege Buitenpost Informatica Hoofdstuk 15 Informatiesystemen Systemen Soorten systemen UML Ontwikkelmethoden SDM DSDM."

Verwante presentaties


Ads door Google