De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ajn09 Mini conferentie Evidence-based leren: potentie in de praktijk Het 4 C-ID Model Wetenschap en Praktijk Ontwerpen op basis van onderzoeksresultaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ajn09 Mini conferentie Evidence-based leren: potentie in de praktijk Het 4 C-ID Model Wetenschap en Praktijk Ontwerpen op basis van onderzoeksresultaten."— Transcript van de presentatie:

1 ajn09 Mini conferentie Evidence-based leren: potentie in de praktijk Het 4 C-ID Model Wetenschap en Praktijk Ontwerpen op basis van onderzoeksresultaten Utrecht 5 juni 2009 Ameike Janssen-Noordman UNIVERSITEIT MAASTRICHT

2 ajn09 4 C-ID model wetenschap beroeponderwijs

3 Het 4C-ID-Model

4 ajn09 Kern van het 4C-ID model Werken aan authentieke leertaken leertaken complexe leeruitkomsten; competenties Simultaan, geïntegreerd proces van kennisconstructie/netwerkvorming VH verwerving/ schema-automatisering attitudevorming opdrachten cases projecten problemen...... transfer

5 5ajn07Probleem Hoe leert de student de juiste kennis op het juiste moment in te zetten in de juiste situatie? …Transferprobleem Het vermogen om het geleerde in verschillende situaties te kunnen toepassen (Simons, 1990) ajn09

6 6ajn07 Spreekuur patient met rugklachten onderzoekendiagnosticeren adviseren inventariseren klachten uitvoeren lich.onderzoek interpreteren bevindingen lasegue ajn09 Kennis Vaardigheden Attitude

7 ajn07 A NA K V A doel doel netwerk ajn09 Spreekuur patiënt met rugklachten

8 ajn08 uitgewerkt voorbeeld omgekeerd probleem doelvrij probleem aanvulprobleem conventioneel probleem Veel ondersteuning Weinig ondersteuning ajn09

9 Aanvulprobleem Studenten krijgen een beschrijving van een patiënt met lage rugklachten en informatie over enkele onderzoeken die zijn uitgevoerd. Studenten moeten bedenken of ze meer onderzoek en bijbehorende testen zouden willen doen, deze ook uitvoeren op elkaar. Zonodig testen apart trainen. Ze moeten tot een diagnose en advies komen rekening houdend met deze specifieke patiënt. ajn09

10 transferprobleem wat biedt het 4 C-ID model? Aanbieden van een authentieke taak in zijn geheel (K-V-A en NA-A) (van Merrienboer, 1997; deeltaakbenadering belemmert transfer, Wightman & Lintern, 1985; informatie in schema’s georganiseerd is beter toegankelijk voor gebruik, Boshuizen & Schmidt, 1995) Continu in- en uitzoomen; eerst geheel, daarna details (zoomlensmetafoor, elaboratietheorie, Reigeluth, 1983) ajn09

11 ajn07 Van meet af aan oefenen van combinaties in vele variaties en afnemende ondersteuning (10 versch.casus, zelfde pathologie Paas & van Merrienboer, 1994) Indien nodig automatiseren door herhaling / drill & practice /overlearning Deeltaakoefening altijd afwisselen met het werken aan de hele taak (Bray, 1948;Dempster, 1988) Onderscheid in aanpak en feedback van te automatiseren en niet te automatiseren aspecten ajn09

12 Take Home Message Zorg ervoor dat er altijd sprake is van realistische, complete taken waarin kennis vaardigheden en attitudes geintegreerd aan bod komen. Varieer binnen taakklassen met onderdelen van gelijke moeilijkheidsgraad, zodat studenten flexibel voorbereid worden op de praktijk. Splits studieonderdelen die te zwaar of omvangrijk zijn bij voorkeur in delen die uit blijven gaan van de gehele taak, bijvoorbeeld door eerst globaal en daarna meer in detail te werken.

13 ajn08

14 Identificeer samen met experts wat de moeilijkheidsgraad van taken in de praktijk is, zodat taken in taakklassen van opvolgende complexiteit kunnen worden geplaatst.

15 ajn07 Transfer vindt niet spontaan plaats Aanpak niet te automatiseren en te automatiseren aspecten Niet te automatiseren Toverwoord voor transfer = veel variatie & veel oefenen (10 verschillende casus van patiënten met rugklachten die verschillen in klachten en in looppatroon op basis van dezelfde pathologie, Paas & van Merrienboer, 1994) Te automatiseren Veranderen van uitvoeringscriteria Verkorten van de simulatietijd Spreiden van oefensituaties ajn09

16 Feedback niet te automatiseren en te automatiseren aspecten Cognitieve feedback – Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van niet te automatiseren aspecten – In termen van beter, minder goed. Meer of minder effectieve aanpak. Vragen naar voor- en nadelen van verschil in aanpak – Eigen probleemoplos proces kritisch vergelijken en contrasteren met die van anderen – Vuistregels Correctieve feedback – Feedback op de kwaliteit van de uitvoering van te automatiseren aspecten – In termen van goed of fout. Verklaringen en hints geven. – Vaste regels ajn07ajn09

17 workshop

18 18ajn07Voorbeeld Docentenprofessionalisering Hoe? Toetscursus PGO cursus Cursus Vaardigheidsonderwijs E-learning …en zo verder…maar ook… Lerarenopleidingen Basisschool, VWO, HO ajn09

19 Verzorgen van een korte cursus Cursus Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Begeleiden Doel bepalen Volgorde vaststellen Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren

20 ajn09 a)Complexiteit inhoud b)Beschikbaarheid materiaal c)Groep studenten d)Beschikbare tijd Van eenvoudig naar complex Simplificerende assumpties

21 ajn09 Taakklasse 1 Taakklasse 2 Taakklasse 3 Inhoud Eenduidig, min of meer standaard Minder eenduidig Discutabel Beschikbaar- heid materiaal Veel lesmateriaal voorhanden Niet alles voorhanden Geen lesmateriaal voorhanden Studenten Bereid tot feedback Onwil, onbegrip Uitermate lastig Beschikbare tijd OnbeperktMatige tijdsdruk Tijdsdruk

22 ajn09 “Lastig maar leuk?” Marjo zit met de voorbereiding van de volgende onderwijsbijeenkomst in haar maag; ze ligt er zelfs wakker van. Ze komt in tijdnood, dat voelt ze al aankomen. Ze heeft erg weinig materiaal over dit onderwerp gevonden. En op het laatste congres bleek er nauwelijks consensus te bestaan. Toch is het een belangrijk onderwerp. Daar komt nog eens bij dat ze dit jaar een lastige groep heeft. Vooral die ene jongen die bij het bespreken van zijn portfolio steeds in de verdediging schiet. Hij luistert helemaal niet.

23 Taakklasse 3: a)Inhoud/ problematiek tamelijk discutabel b)Geen lesmateriaal etc voorhanden c)Het geven van feedback is uitermate lastig d)Tijdsdruk is vrij groot ameike janssen

24 Toetsing + evaluatie Uitvoering (toetsing+ evaluatie) Ontwerpen, voorbereiden (uitv.+toets+ evaluatie) casus 1casus 3 college casus 5 college casus 2casus 4casus 6 reflectie assessment & reflectie - verslag Opklimmend in complexiteit 2 dagen 2 dagen 2 dagen Doorlopende leerlijn werkplek&cursus 1 dag Followup Inhoud, Materiaal Student Tijd Taakklasse 1 2 3

25 ameike janssen-noordman Wat gebruikt? simplificerende assumpties taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject Wat gebruikt? simplificerende assumpties taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject

26 Opdracht maken van taakklassen  een taakklasse is een categorie equivalente leertaken  taakklassen staan in een volgorde van eenvoudig naar complex  het maken van taakklassen is gebaseerd op aannamen over het eenvoudiger/ complexer kunnen maken van de hele taak zoek naar de eenvoudigste vorm waarin de hele taak door iemand die de taak beheerst in de praktijk wordt uitgevoerd zoek naar de meest ingewikkelde vorm zoek een vorm tussen eenvoudigste en ingewikkeldste Bepaal de belangrijkste factoren die de taak vereenvoudigen (zie voorbeeld)

27 ajn09 Opdracht Stel u krijgt de opdracht in uw werk om een scholingstraject te ontwerpen voor docenten die zich moeten gaan toeleggen op de rol van mentor

28 ajn09 1.Hoe ziet die taak er in de werkelijkheid uit. Maak het beeldend voor elkaar in groepen van 5 2.Bepaal daarna 4 factoren die deze rol in zijn uitvoering complexer maken 3.Maak op basis hiervan een indeling in 3 taakklassen en zet dit uit in een matrix op flap (zie voorbeeld) 4.Presenteer de taakklassen daarna aan elkaar

29 ajn06 Maak een opbouw in complexiteit Bepaal welke factoren deze situatie meer of minder complex maken Maak op basis daarvan een indeling in 3 taakklassen

30 De volgende sheets zijn reserve

31 Taakklasse 3: a)Inhoud/ problematiek tamelijk discutabel b)Geen lesmateriaal etc voorhanden c)Het geven van feedback is uitermate lastig d)Tijdsdruk is vrij groot De nadruk ligt in deze taakklasse op de voorbereiding, maar toetsing + uitvoering horen er ook bij. ameike janssen

32 ajn08 verzorgen van een korte cursus Cursus Ontwerpen Cursus Uitvoeren Cursus Toetsen/ Evalueren Begeleiden Doel bepalen Volgorde vaststellen Constructie Toets/Vragenlijst VH demonstreren Taakklassen Backward chaining & Sneeuwbal effect & Nadrukmanipulatie Tkkl.1Tkkl.2Tkkl.3

33 Toetsing + evaluatie Uitvoering (toetsing+ evaluatie) Ontwerpen, voorbereiden (uitv.+toets+ evaluatie) casus 1casus 3 college casus 5 college casus 2casus 4casus 6 reflectie assessment & reflectie - verslag Opklimmend in complexiteit 2 dagen 2 dagen 2 dagen Doorlopende leerlijn werkplek&cursus 1 dag Followup Inhoud, Materiaal Student Tijd Taakklasse 1 2 3

34 ameike janssen-noordman Wat gebruikt? simplificerende assumpties + backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject Wat gebruikt? simplificerende assumpties + backward chaining + sneeuwbaleffect + nadrukmanipulatie taakklassen authentieke taken in zijn geheel theorie als ondersteunende informatie performance assessment reflectie verslag / portfolio / intervisie/ LLL (persoonlijke) leerdoelen in een doorlopend leertraject

35 ajn08

36 Universiteit Maastricht en de nieuwe instrumenten op de juiste wijze gebruikt

37 ajn07 The Learning Pyramid Teach others Lecture Discussion group Demonstration Audiovisual Reading Practice by doing 5% 10% 20% 30% 50% 75% 80% Average Retention Rate National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA

38 ajn07 Door hele taken aan te bieden waarin alle aspecten die bij elkaar horen, verbonden blijven Leertaken het ontwikkelen van netwerken

39 ajn07 Waarom ? Informatie zo georganiseerd = Beter toegankelijk voor gebruik Transfer

40 ajn07 Geen aparte bouwstenen op elkaar stapelen maar combinaties beoefenen netwerken ontwikkelen


Download ppt "Ajn09 Mini conferentie Evidence-based leren: potentie in de praktijk Het 4 C-ID Model Wetenschap en Praktijk Ontwerpen op basis van onderzoeksresultaten."

Verwante presentaties


Ads door Google