De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaap Timmer Hoofddocent Politie- en Veiligheidstudies VU Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU POLITIEGEWELD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaap Timmer Hoofddocent Politie- en Veiligheidstudies VU Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU POLITIEGEWELD."— Transcript van de presentatie:

1 Jaap Timmer Hoofddocent Politie- en Veiligheidstudies VU Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU POLITIEGEWELD

2 Politie in Nederland km 2 16 miljoen inwoners 57,000 executieve politieambtenaren 27 politiekorpsen –25 politie regio’s (eigen korpsbeheerder) –Korps landelijke politiediensten (min. BZK) –Koninklijke marechaussee (min. Defensie) Gezag in Sr optreden: OM (min. Justitie) NL 356 agenten per inwoners Duitsland: 320 per (oud) Frankrijk: 394 per (oud) Moordratio NL 1,4 per Moordratio D 1,0 per

3 Vragen Hoe hanteert de politie het geweldmonopolie? Wat zijn de gevolgen van het geweldgebruik van en tegen de politie? Wat is er veranderd in het geweldgebruik van en tegen de politie en de gevolgen daarvan?

4 Bronnen Geweldmelding agenten alle korpsen Beoordeling Korpschef + Hoofdofficier Klachten Rijksrecherche Nederlands Forensisch Instituut Rechtenbanken en Gerechtshoven Kranten + tijdschriften Correspondentie en interviews Literatuur

5 Definitie (politie)geweld Artikel 1 lid 3 sub b Ambtsinstructie 1994: “elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken”; Praktisch/sociologisch: gerichte aantasting fysieke integriteit van personen of groepen met doel gedragsalternatieven te beperken; Inbreuk grondrechten.

6 Grondrechten Artikel 6 Internationaal Verdrag betreffende Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR): recht op leven, niemand mag willekeurig van leven worden beroofd; Artikel 2 EVRM: recht van ieder op leven en verbod van opzettelijke levensberoving; Artikel 15, 2 EVRM: recht op bescherming van leven; Artikel 11 NL Grondwet beschermt recht op lichamelijke integriteit; Inbreuk niet toegestaan; Tenzij: bij wet geregeld!

7 (Internationale) verankering geweldbevoegdheid Code of Conduct for Law Enforcement Officials 1979 (VN); Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990 (VN); 8 Politiewet 1993 Ambtsinstructie 1994 Voorwaarden politiegeweld: dient legitiem doel, in balans met doel (proportioneel) en niet indringender dan nodig (subsidiair) Geoefendheid, melden aan meerdere

8 Uitgewerkte bevoegdheid ●Pepperspray –12 Ambstinstructie 1994: aanhouding bij verzet en/of wapen, zelfverdediging Traangas en waterwerper (Ambtsinstructie 1994) Dienstvuurwapen (WP5, MP5) –7 Ambstinstructie 1994: aanhouding vuurwapengevaarlijke personen+ verdachten/veroordeelden misdrijf vier jaar cel of meer, tevens aantasting persoonlijke leefsfeer of lichamelijke integriteit, of bedreigend voor samenleving Precisievuurwapen (HK PSG1 HK G3, Mauser SR93) –voorkoming of bestrijding van (potentieel) zeer ernstige misdrijven onder direct levensbedreigende omstandigheden

9 POLITIE EN GEWELD = 100

10 Politieel vuurwapengebruik gedood, 382 gewond

11 Ongewilde schoten Ongewilde letselschoten: –Klungelschoten –Reflexschoten –worstelschoten Helft ongewilde letselschoten: uit nog slechts ter hand genomen dienstpistolen

12 Schieten op auto’s Helft alle gericht schoten afgevuurd op auto’s Doorgaans achter auto’s aan Meestal mis, soms met letsel Meerderheid niet rechtmatig Relatief veel vervolgingen en straffen

13 Politiegeweld 2000 TotaalLetsel Fysiek geweld: Wapenstok:19681 Diensthond: Vuurwapen (588):5911 Overig:12161 Pepperspray: PMPM Totaal:

14 Doel politiegeweld 2000 Totaal% Aanhouden vuurwapengevaarlijke VE Aanhouden overig: Noodweer politie: Noodweer overig:1396 Overig:251 Totaal:

15 Sr-feit politiegeweld 2000 Totaal% Geweld:95646 Bedreiging:25612 WWM:1246(64%) Vermogen:21310 Verkeer:1849 Overig:36117 Totaal:

16 Typen gevaarsituaties Totaal 1058Overig8 528Belediging7 735Twist6 950Spontaan geweld5 1263Wederspannige omststanders Verbaal optreden3 1589Agressieve verstoorde Wederspannige verdachte1 %Aantal

17 Letsel politiezijde Letsel p/j aantal% sterkte Jaren Jaren 1990*7001,7 2005*9952,0 * schattingen Schade: €11,5 miljoen p/j Vermoorde agenten Totaal 34 jaar13

18 Verantwoording Meldingsplicht, voorgeschreven formulier Beoordeling korpsleiding via adviseur Twijfel, aangifte, klacht > onderzoek BIO Letsel en/of schieten > melden Hoofdofficier Raak schieten > onderzoek Rijksrecherche Onderzoek Rijksrecherche: getuige tenzij Beoordeling Hoofdofficier, gehoord OM-commissie vuurwapengebruik Beslissing: sepot of vervolgen Substantiële kritiek Hof: hoor-termijnen, objectiviteit, publieke uitspraken leidinggevenden Substantiële kritiek EU Hof: objectiviteit door termijn inzet RR en inzet personeel RP ASD onderzoek Nieuwe Politiewet: Rijksrecherche zelfstandig

19 Toetsing politiegeweld VuurwapenAnder geweldGeïmproviseerdGemiddeld KC accoord92%97%63%93% KC niet acc9%3%73%7% OM accoord 84%95%-87% OM niet acc 16%5%-13%

20 Toetsing vuurwapengebruik –980 gevallen gericht schieten –Op auto’s HO 31% akkoord, op personen 75% –346 rake zaken –31 vervolgingen agent –11 schuldig bevonden –10 strafoplegging : 5 x 12 Sv Hof tegen sepot HOvJ : zeker 10 x 12 Sv Juridisering Mondigheid Marktbewuste advocaten

21 Gedempt politiegeweld? Professionalisering: –Verbeterde wet- en regelgeving –Verbeterde opleiding en training Specialisering: –Invoering en ontwikkeling ME –Invoering en ontwikkeling AT Vermaatschappelijking –Maatschappelijk betrokken, ingebedde en aangestuurde politie

22 Kerncijfers Arrestatieteams 1992 tot en met = 100

23 Verklaring meer gevaar politiewerk Meer geweld in samenleving Verruwing omgangsvormen Instant individuele behoeftebevrediging Onvoldoende informatie Onvoldoende voorbereiding Goedmoedige agent Agent laat zich verrassen Geen voorbeschreven veilige werkwijzen Onvoldoende coördinatie, leiding, aansturing en organisatie

24 Veiliger politiewerk? Maak het schijnbaar onvoorspelbare voorspelbaar Informatiegestuurd politieoptreden Registratie en analyse geweld van en tegen politie Toepassing kennis in organisatie, aansturing, opleiding en training Meer en vooral beter IBT VAG toevoegen aan opleiding + IBT Meer specialisten?

25 Stellingen 1Voorkomen is beter dan vervolgen 2Melding, registratie, analyse voor info basispolitie maakt politiewerk veiliger 3Slimme procedures voor basispolitie toevoegen aan IBT-doel/aanpak-analyse maakt politiewerk veiliger 4Het schijnbaar onvoorspelbare is voorspelbaarder te maken! Workshop 1 ●Communicatieve vaardigheden verbeteren ●Leiding geven verbeteren ●Beoordeling + verantwoording verbeteren

26 BEDANKT!


Download ppt "Jaap Timmer Hoofddocent Politie- en Veiligheidstudies VU Centrum voor Politie- en Veiligheidswetenschappen VU POLITIEGEWELD."

Verwante presentaties


Ads door Google