De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebouwen van betekenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebouwen van betekenis"— Transcript van de presentatie:

1 Gebouwen van betekenis
Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

2 Klik om een titel te maken
Even voorstellen Annemieke Verstraten. Manager maatschappelijk vastgoed & Facility Lumens Groep. Bestuurslid stichting Robin Hood. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

3 Klik om een titel te maken
Wie is de Lumens Groep De Lumens Groep is een welzijnsorganisatie in Eindhoven: medewerkers en vrijwilligers die ervan overtuigd zijn dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op hun eigen leven. Samen met klanten, partners en opdrachtgevers werken we aan de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen. Dit doen we door hulp- en dienstverlening en we accommoderen en faciliteren met “gebouwen van betekenis”. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

4 Ontwikkelingen in de sector
Landelijk zien we turbulente ontwikkelingen binnen het maatschappelijk vastgoed: Knelpunten door spanning financieel verantwoord exploiteren en maatschappelijk rendement. Economische omstandigheden. Andere rol van de overheid. veranderende vraag van de burger. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

5 Ontwikkelingen in de sector
Gemeenten maken verschillende keuzen om de knelpunten rond beheer en exploitatie op te lossen. Voor Eindhoven geldt: De gemeente Eindhoven wenst meer te sturen op het maatschappelijk vastgoed (Coalitieakkoord ). Beleid is leidend. Effectiviteit en efficiency. Dichtbij de burger. Gebiedsanalyse brengt vraag en aanbod in kaart in 22 gebieden om uiteindelijk te komen tot synergie en een bezuinigingsopgave. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

6 Klik om een titel te maken
De klant aan zet! De Lumens Groep heeft een duidelijke visie gebaseerd op deze ontwikkelingen: De klant aan zet! Dichtbij de burger: Lumens Groep werkt buurtgericht. De burger is aan zet: Samen invulling geven aan programmering in de buurt. Accommodatie als bedrijfsmiddel. Wijkcentra als spil van wijken/buurten. Programma is leidend: sterke relatie tussen de programmarol en de facilitaire/financiële rol. Verantwoordelijkheid, risico en zeggenschap. Denken vanuit de klant, de klant centraal. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

7 Klik om een titel te maken
De klant aan zet! De rol van de Lumens Groep: Zeggenschap en verantwoordelijkheid bij de beheerder. Zeggenschap bij burgerraad als bestuurder, Lumens Groep als facilitaire dienstverlener. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

8 Anders kijken naar ruimte
Visie moet ondersteund worden door de praktijk. De unit Gebouwen van Betekenis van de Lumens Groep geeft vorm door anders te kijken naar maatschappelijke ruimte en anders te werken : Succesfactoren: Ondernemerschap: Van opdrachtnemer naar verzelfstandiging. Andere financiële strategie. Passend hospitality concept: Gastvrijheid. Veranderende rol professionals. Verbinding met de klant/wijk. Resultaatgericht: gerichte invulling van wijkaccomodaties: geprofileerd. Verzakelijking: goede rolverdeling en samenwerking met de gemeente. Scheiding bedrijfsvoering. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

9 Anders kijken naar ruimte
En onthoud, het verschil maken zit soms in relatief kleine dingen zoals bijvoorbeeld: Deel je kennis, faciliteer je expertise! De omgeving (buurt, burgers, organisaties, gemeente) bepaalt het programma, probeer zelf de rol als co-programmeur in te nemen. Maak het jezelf én je klant makkelijk: digitaliseer! Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

10 Anders kijken naar ruimte
Een voorbeeld van anders kijken naar ruimte. Lumens Groep is sinds 1 november 2012 gestart met het Alle organisaties met een maatschappelijke doelstelling kunnen deelnemen aan het social lab en tegen zeer lage kosten gebruikmaken van onze kantoorfaciliteiten. Inmiddels zijn 6 organisaties actief. Maatschappelijke ruimte / gemeenschapsgeld wordt beter benut. Broedplaats voor de sociale branche. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

11 Kansen binnen de branche
Bezuinigingen binnen het maatschappelijk vastgoed dwingen ons om nieuwe kansen te verkennen. Social Lab. Gebruikersraden, zeggenschap bij de burger. Gratis gebruik Jongerencentra. VTA 3.0. HNW en WMO ondernemingen in wijken . Buurtruimte040. Exploitatiecoach. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

12 Klik om een titel te maken
Buurtruimte040 Buurtruimte040 is een online reserveringssysteem en biedt Eindhovenaren de mogelijkheid om eenvoudig ruimte te reserveren bij een locatie in de stad voor bijvoorbeeld vergaderingen, workshops of buurtactiviteiten. Buurtruimte040 is een initiatief van de Lumens Groep en de gemeente Eindhoven. De boekingssite is een eenvoudig, snel en slim instrument om vraag en aanbod op het terrein van maatschappelijk vastgoed goed op elkaar af te stemmen. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

13 Klik om een titel te maken
Buurtruimte040 Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

14 Klik om een titel te maken
Buurtruimte040 De voordelen voor uw klanten: Inwoners hebben snel zicht op alle locaties en wat deze te bieden hebben. Inwoners kiezen zelf, kunnen snel en op elk gewenst moment een ruimte boeken. Inwoners kunnen direct online specifieke wensen kenbaar maken (koffie en andere faciliteiten). Buurtruimte 040 is geen concurrent van de zakelijke makelaardij. Het zet zich in voor meer besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij bewoners, instellingen en bedrijven. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

15 Klik om een titel te maken
Buurtruimte040 De voordelen voor uw beheer: Klanten vinden en leggen makkelijker contact met u. Boekingen worden sneller en efficiënter afgehandeld door slimme filtering van specifieke wensen van de gebruiker. Het systeem is voor iedereen toegankelijk en levert daardoor meer boekingen voor u op. U biedt extra en andere moderne service aan uw klant. Op de website zijn al heel wat wijkcentra en andere aanbieders van buurtruimte in Eindhoven aangesloten. Hoe meer maatschappelijk vastgoed vindbaar is op de website, hoe efficiënter er in Eindhoven met ruimte wordt omgegaan. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

16 Klik om een titel te maken
Exploitatiecoach De exploitatiecoach of ‘coach zelfstandige wijkcentra en accommodaties’ Aanleiding: verandering van beleid. verzelfstandiging van accommodaties. Borging van continuïteit van zelfstandige accommodaties. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

17 Klik om een titel te maken
Exploitatiecoach Doelstelling en gewenst resultaat: De inzet van de coach is er op gericht in te gaan op vragen en verzoeken van zelfstandige accommodatiebesturen. En reikt vervolgens daarbij concrete oplossingen voor kwalitatief exploitatie beheer, facilitair beheer en programma beheer aan zodat deze: een sluitende exploitatie kunnen bewerkstellingen; de wet en regelgeving op orde is; het activiteitenaanbod afgestemd is op de behoefte en vraag vanuit de wijk; Kostenbesparing oplevert door inkoop / contractbeheer; Kennis en expertise benutten inzake gebouwgebonden thema’s zoals meerjaren onderhoudsplanning. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.

18 Klik om een titel te maken
Tot slot Wij zien de noodzaak van een betere sturing op de maatschappelijke accommodaties. Het verhaal van de Lumens Groep geeft richting aan de discussie. We zetten graag onze expertise in om een uitwerking in meerdere modellen mee vorm te geven. Dank voor uw aandacht. Klik om een titel te maken Welzijn Eindhoven, Dynamo, Speelpark de Splinter, Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant, Vrijwilligerspunt en DommelRegio zijn onderdeel van de Lumens Groep.


Download ppt "Gebouwen van betekenis"

Verwante presentaties


Ads door Google