De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cehave Landbouwbelang

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cehave Landbouwbelang"— Transcript van de presentatie:

1 Cehave Landbouwbelang
Presentatie EVC 16 november 2006 Cehave Landbouwbelang Maarssen, 27 november 2007 Theo Vervoort

2 EVC Aanmoedigingsprijs
Juryrapport Cehave Landbouwbelang: Veel waardering voor breed perspectief; Nieuw traject binnen de sector; Samenwerking met Productschap Diervoeders; Gedegen aanpak en goede rolverdeling; Gericht op alle niveaus en functies; Aandachtspunt: managen grootschaligheid

3 PRIJS Theo Vervoort, Ton Friesen, Geert Theeuwen, Jos Falvay en Hein Gonlag nemen de “EVC Aanmoedigingsprijs 2006” in ontvangst

4 Algemene gegevens De coöperatie fungeert als holding. Alleen leden in Nederland bij Voeders en Agerland. Alles wordt aangestuurd als private onderneming. Dus: Hoofddirectie is bestuur van de Coöperatie èn bestuurt (=directie) de onderneming Toezicht door Raad van Beheer (RvC) en Ledenraad (AvA) Sturingscriteria: Bedrijfsresultaat, Cashflow, Rona Meerdere zelfstandige bedrijven 2000 medewerkers, omzet € 1 miljard 6000 leden in Nederland

5 Cehave Landbouwbelang
Duitsland Nederland Polen Oekraïne België China Hongarije

6 Missie De missie van Cehave Landbouwbelang is, ten behoeve van haar leden (eigenaren) op een duurzame wijze, waarde te genereren.

7 “Added value through innovative, entrepreneurial people”
Missie Door: Ondersteuning van de klanten in hun bedrijven bij het bereiken van een optimaal rendement Voor de medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn De waarde van de onderneming te verhogen, hetgeen via de winstuitkering ten gunste komt van de leden “Added value through innovative, entrepreneurial people”

8 Strategie Waarde genereren in het bedrijf van de leden Rendabele
groei door bewezen kunnen Focus op voer Kerncompetentie: Agrotechnologische Kennis Investeren in kennis

9 Continu werken aan Betere producten en diensten
Verlaging kostprijs eindproduct leden Kostenbewustzijn organisatie Innovatieve toepassingen Investeren in kennis

10 Waarom investeren in kennis?
Dynamische (krimpende) markt Onderscheiding in positionering Voedselveiligheid Tempo innovaties & technologische ontwikkelingen Toenemende internationalisering

11 Waarom investeren wij in kennis?
Ondernemend vermogen door de medewerker Behoud kwaliteit, motivatie & kennis Inzetbaarheid, rendement medewerkers Employability Grotere behoefte aan hoger opgeleiden DUS: een leven lang leren

12 Hoe investeren wij in kennis?
Combineren leren & werken Faciliteren startkwalificatie Inzetten EVC, opleiden BBL Stageplaatsen, trainees Subsidiëren externe opleidingen Distribueren interne kennis Programma’s met instituten, collega-bedrijven Wereldwijde kennisuitwisseling universiteiten

13 Samenwerking Een leven lang leren
Intentieverklaring (feb’06) door: Minister van Landbouw,Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Kennis Coöperatie Het Kenniscentrum AEQUOR Coöperatie Cehave Landbouwbelang Projectdirectie “Leren & Werken”

14 Definitie Een leven lang leren
Opleidingsbeleid als structureel onderdeel van algemeen beleid Kennis en vaardigheden medewerkers laten meegroeien met het bedrijf Leervaardigheid, -gierigheid in stand houden Op elk niveau (MBO, HBO en WO).

15 Een leven lang leren Scholingwensen integreren in: EVC
Beroeps Begeleidende Leerwegen

16 Voordelen bedrijfsopleiding (1)
Laagdrempelig – op de werkplek Vertrouwde en veilige omgeving Persoonlijke ontwikkeling & vakbekwaamheid Minimale kosten

17 Voordelen bedrijfsopleiding (2)
Verbetering kansen arbeidsmarkt Interne doorgroeimogelijkheden Vergroting arbeidsvoldoening Behalen officieel erkend diploma

18 EVC als strategische keuze
Laat mensen ontwikkelen op competenties waar ze op tekortkomen. Geef mensen vrijstelling op competenties die ze al beheersen. Stel een POP op samen met medewerker, benadruk persoonlijke aandachtsgebieden en investeer daarin.

19 EVC als visie en instrument
Eisen van de arbeidsmarkt veranderen vaker en sneller. Niemand is ooit uitgeleerd. Mensen moeten zich flexibel aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen. Het instrument EVC brengt kennis en kunde in beeld.

20 EVC doelstellingen Competentieniveau verhogen: Employability verhogen:
Vaktechnisch Kernwaarden/beroepshouding Employability verhogen: Waarde op arbeidsmarkt Zelfbewustzijn

21 EVC knelpunten Wantrouwen medewerker (ontslag, waarom) Tijdsdruk
Onvoldoende communicatie Druk op organisatie Druk op operatie Beperkte kennis bij EVC bij vele aanbieders Onvoldoende samenwerking onderwijsinstanties

22 EVC resultaten kwalitatief (1)
Betere prestaties (intern en extern) Deelnemers meer zelfbewust Teams functioneren effectiever Verhoging flexibiliteit Imago onderneming Cultuurverandering

23 EVC resultaten kwantitatief (2)
450 medewerkers zijn gestart 202 daarvan hebben EVC doorlopen Daarna BBL bedrijfseigen modules

24 EVC stand van zaken

25 EVC 2008 Voltooien lopen trajecten Gevolgd door BBL
Start HBO trajecten Start internationalisering (Belgie Polen) EVC onderdeel HR beleid, nieuwe medewerkers EVC

26 Bedankt voor uw aandacht
Presentatie EVC 16 november 2006 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Cehave Landbouwbelang"

Verwante presentaties


Ads door Google