De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huwelijken in de bijbel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huwelijken in de bijbel"— Transcript van de presentatie:

1 Huwelijken in de bijbel
Christus en Zijn gemeente Eph 5: Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord, opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn.

2 Huwelijken in de Bijbel
Van Eeuwigheid Tot Eeuwigheid Adam & Eva Christus & de gemeente Abraham & Sara Isaak & Rebekka Aquila & Priscilla Jakob & Rachel Ananias & Saffira Boas & Ruth Zacharias & Elisabeth David & Bathseba

3 Adam en Eva – de „Honeymoon“ voorbij.
In het paradijs Buiten het paradijs Eva is de in zonde gevallen Zij had alles en toch wilde zij meer - 1. Joh. 2: 16 Adam volgt haar, deelt haar lot, maar dan geeft hij haar de schuld <-> Christus nam onze schuld op Zich. Zij erkenden dat zij naakt waren. Zij voelden zich schuldig. In de hemel gepland. Voor elkaar geschapen, in het beeld van God, naar Zijn gelijkenis. Zij woonden in Eden en een ieder had zijn taak. Daar was een orde van liefde. Een relatie van onschuld en reinheid, zij waren in vrede met God, met zichzelf, en met elkaar.

4 Konsequenties: Adam en Eva De aardbodem is vervloekt
Zwetend moet de man zijn brood verdienen Met smarten zal de vrouw kinderen krijgen Naar haar man zal haar verlangen zijn - sterke emotionele binding: vrouwen leven sterk op personen betrokken, mannen zijn meer zakelijk betrokken De dood maakt aan alles een einde.

5 Overwinnen: Adam en Eva
Buigen onder het oordeel van God over de oude mens. Uitzien naar het zaad van de vrouw: Christus Hij zal de slang het hoofd verbrijzelen. Satan heeft geen ruimte in het huwelijk. Adam noemt haar Eva: Moeder van alle levenden: Leven in Christus Jezus: hoop. Hoe wij leven, wordt duidelijk in onze kinderen - zie: Kain en Abel

6 Abraham en Sara – Ja, mijn Heer. Hebr. 11:11; 1. Petr.3:5,6
Leiding – onderdanig zijn Sara gaat met Abraham naar Kanaan. Strijd in het geloof 1. Abraham verloochent haar in Egypte, zij heeft hem niet tegen gesproken, ook als Abraham een fout maakt. 2. Zij hebben geen zoon. Zij plannen om Gods zegen door menselijke hulpmidelen te bereiken, Sara regelt: Hagar=wet, Ismael: een mens als een woudezel. Aan het eind vertrouwen ze God. (Genade <-> wet) 3. In de zaak met Ismael, waar Abraham niet regelt, moet hij naar Sara luisteren. 4. Zij laat Isaak met Abraham naar Moria trekken.

7 Isaak en Rebekka – Spreek met mij
Hemels - aards Een goed begin en een gelovige partner, de bron,Woord van God. Maar hoe gaat het verder? Het lijkt erop, dat ze niet veel met elkaar praten. Blijkbaar weet Isaak niets van de voorspelling met betrekking tot Jakob. Hun kindereen vertonen hun levensmanieren, ieder heeft zijn lieveling. Ezau betekent voor Isaak dat, wat hijzelf nooit was. Rebekka vindt in Jakob het begrip dat zij bij Isaak miste. Zij hebben zich uit elkaar geleefd: Ieder heeft zijn eigen wereld. In de zegen aan hun kinderen komt deze toestand aan het licht: geen geloof, geen gesprek, geen herinnering aan Gods belofte, alleen het koude zoeken van hun eigen voordeel. 4. Zij spreken niet meer met elkaar: <-> Emmaus discipelen

8 Jakob – Rachel Nooit tevreden
En weest dankbaar Liefde op het eerste gezicht. Jakob moet haar hebben. Jakob is bereid 7 jaren van zijn leven voor haar te geven en op haar te wachten. Liefde kan wachten. Liefde onder grote Stress: 1. Laban bedriegt hem en geeft Lea in plaats van Rachel. (trucjes om een echtgenoot te krijgen.) 2. Jakob trouwt toch ook met Rachel. 3. Rachels echte karakter wordt nu openbaar: afgunst, jaloersheid, Zij heeft alles: schoonheid, de liefde van haar man. 4. Zij wil kinderen, en de naam van Jozef – hij mag toevoegen, toont haar ontevredenheid (Zij had de afgoden gestolen en liegt.) Liefde onder grote smart: Zij sterft bij de geboorte van Benjamin, haar man korrigeert de naam van Benjamin; een eenzame vrouw, die nooit de waarde van de liefde van haar man begrepen heeft. Zij werd alleen begraven - en dat alles, omdat haar hart nooit tevreden was.

9 Boaz - Ruth Voor elkaar bereid zijn
Tot rust gebracht Hun geestelijke voorbereiding: Een duidelijke beslissing van Ruth Boas is een man Gods En stralende verlovingstijd: 1. Zij ontmoeten elkaar op het veld. Zij weet van Gods leiding. 2. Hij is zich van haar innerlijke schoonheid bewust: in haar ootmoed, oprechtheid, ijver in het verzamelen, en het verzorgen van haar schoonmoeder. 3. Hij gaat naast haar zitten – de relatie begint. 4. Zij herinnert hem aan zijn plichten. Zij gaan zich verloven. 5. Zij houden zich rein. Een gelukkig huwelijk: Zij komt tot rust bij haar man, een zoon wordt geboren.

10 David - Bathseba Gevangen in de val van de duivel
Welgelukzalig de mens, wiens overtredingen vergeven zijn Het lege genot van de zonde: Lui zijn, vergeten dat er oorlog is. Toegeven aan de vezoeking: Lust -> zonde -> dood De zware hand van tucht: Ps. 32; 38 ; 51 1. Zwaard 2. Eigen huis vol van geweld 3. Zijn vrouwen aan een ander gegeven. 4. Kind sterft. Gelukkige zekerheid van vergeving: Zij gebruiken hun verdere leven tot verheerlijking van God. Salomo: vrede; Jedidja: door Jah geliefd

11 Zacharias - Elisabeth Het onmogelijke gebeurd
Niets is onmogelijk bij God. Een voorbeeld aan toewijding: Zij leven voor God. Maar zij hebben ook hun problemen: Zij hebben geen kinderen. Maar zij blijven elkaar trouw De bijzondere dag: God grijpt in genade in en schenkt hun een zoon. En Maria, de moeder van de mens Jezus Christus ,bezoekt hen. Bij God is niets onmogelijk.

12 Ananias - Saffira Laat ons oprecht zijn
Het woord van God brengt ons in het licht Zij hadden elkaar: Maar zij leefden ook in het midden van het volk van God. Het was een tijd van geestelijke opwekking: De gelovigen hadden alles gemeenschappelijk. Sommige verkochten hun land om het geld aan de Heer te geven De zonde van Annanias en Saffira: Zij wilden graag diegenen schijnen die ook deze toewijding hadden, net als Barnabas. Maar tegelijk hadden zij niet het Godsvertrouwen om alles te geven. Zo komen zij tot het besluit te doen alsof. Zij hoefden de akker niet te verkopen, zij hoefden ook niet alles te geven, maar ze hadden oprecht moeten zijn. De tucht van God

13 Aquila - Priscilla Zij aan zij
Zij hadden hetzelfde werk: Zij waren tentenmakers. Daar hebben zij Paulus ontmoet die hetzelfde beroep had. Zij zijn samen (op)gegroeid in het woord : Ze hebben samen de bijbel gelezen… …en samen aan Apollos het woord beter verklaard. Zij hebben samen de Heer gediend: De vergadering was in hun huis. Rom. 16: 3-5) Ook vandaag nog: onze huizen openen voor de Heer. Opvallend: 4 van de 6 keer, word Priscilla het eerst genoemd. Het lijkt erop zij meer kennis in de dingen van de Heer bezat. Maar zij heeft dit gebruikt als hulp en steun voor haar man, tot verheerlijking van God.

14


Download ppt "Huwelijken in de bijbel"

Verwante presentaties


Ads door Google