De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zorg UZ Leuven Refractaire symptomen Refractaire symptomen bij het levenseinde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zorg UZ Leuven Refractaire symptomen Refractaire symptomen bij het levenseinde."— Transcript van de presentatie:

1 Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zorg UZ Leuven Refractaire symptomen Refractaire symptomen bij het levenseinde

2 1 - Procedure van medische besluitvorming 2-Praktische aspecten bij palliatieve sedatie 3-Praktische aspecten bij euthanasievragen Refractaire symptomen bij het levenseinde Refractaire symptomen bij het levenseinde

3 1 - Procedure van medische besluitvorming 1 patient & familie 1 patient & familie 2 arts 3 gemeenschap & andere hulpverleners Min of meer Autonomie,… Min of meer EBM, Interdisciplinariteit, … Al of niet wetten, algemeen belang, financiën, …

4 1-Procedure van medische besluitvorming 1-* Sommige patienten maken besluit: 1-* Sommige patienten maken besluit: - Alleen - Met advies van hulpverleners. - In samenspraak met hulpverleners *Andere patiënten willen *Andere patiënten willen - Dat de artsen de beslissing in hun plaats nemen. Autonomie 9% 73% 18%

5 1-Procedure van medische besluitvorming 1 Op het einde van het leven willen patiënten: 1 Op het einde van het leven willen patiënten: Behandeld worden met waardigheid Behandeld worden met waardigheid  Zoals ze waren (professioneel, sociale status, leeftijd,…)  Als een individu Erkend en gerespecteerd worden Erkend en gerespecteerd worden Hulp, om mensonwaardigheid te vermijden Hulp, om mensonwaardigheid te vermijden

6 1-Procedure van medische besluitvorming 1 Meeste patiënten willen : Niet tot iedere prijs in leven gehouden worden Niet tot iedere prijs in leven gehouden worden Dat de familie nabij is ( …of niet …om hen te sparen) Dat de familie nabij is ( …of niet …om hen te sparen) Thuis sterven (…maar niet tot last zijn van de familie !?) Thuis sterven (…maar niet tot last zijn van de familie !?) Vredig en waardig sterven Vredig en waardig sterven Pijnvrij sterven (…of juist niet pijnvrij, Pijnvrij sterven (…of juist niet pijnvrij, uit angst voor verlies verstandelijke vermogens)

7 1-Procedure van medische besluitvorming 2 Hulpverleners: vragen ! Hoe lang is palliatieve zorg nodig/nuttig ? Hoe lang is palliatieve zorg nodig/nuttig ? Wat doen we nog wel, niet/niet meer? Wat doen we nog wel, niet/niet meer? Levensverlengende therapie of palliatieve zorg? Levensverlengende therapie of palliatieve zorg?  hospitalisatie, vocht, voeding, reanimatie, intensieve verpleegafdeling, beademing, … ?  hospitalisatie, vocht, voeding, reanimatie, intensieve verpleegafdeling, beademing, … ? Palliatieve sedatie, Palliatieve sedatie,euthanasie of geassisteerde zelfdoding? <5%

8 1-Procedure van medische besluitvorming 2 Hulpverleners : vragen ! m Wat wil deze patiënt wél/niet? m “Wat geeft NU last ?” m “Wat is NU het meest belangrijke in Uw leven?” “Kijk verder dan stereotypes, Kijk naar de individuele patiënt !!”

9 1-Procedure van medische besluitvorming 2 Hulpverleners : taken!  Help patiënt/familie HUN oplossing te vinden - Arts/hulpverlener = katalysator in besluitvorming - Arts/hulpverlener = katalysator in besluitvorming -= boodschapper/brenger van standaardoplossingen -= boodschapper/brenger van standaardoplossingen  Check wat de patiënt wil, niet éénmaal, maar op regelmatige tijdstippen  Geef antwoord op hun vragen, niet op de onze!

10 1-Procedure van medische besluitvorming 2 Hulpverleners : taken ! Kunnen we spreken tot onze patiënten: - als gelijken, zonder hiërarchie ? - onder vier ogen ? - zonder tafel tussen ons ? - zittend (op dezelfde hoogte !) ? het levenseinde is een dynamisch proces !!

11 1-Procedure van medische besluitvorming 2 Hulpverleners : taken “Palliatieve zorg = promotie van het leven” “Terminale zorg = stervensbegeleiding (= zorg voor de stervende patient en zijn familie)

12 1-Procedure van medische besluitvorming patiënt Is individuele evenwichtsoefening + Is individuele evenwichtsoefening + hulpverleners hulpverleners puur absolute paternalisme autonomie informed consent dialoog model

13 1-Procedure van medische besluitvorming Evenwichtsoefening puur paternalisme absolute autonomie niet schaden goed doen respect  autonomie behoud v/ authenticiteit

14 1-Procedure van medische besluitvorming 3 Publiek belang -Wetgeving -Financiering gezondheidszorg: ( prestatiegeneeskunde) - Rol van de gemeenschap, media, wetstraat, gezondheidsmedewerkers,…

15 Soms doet palliatieve zorg de symptomen niet / niet voldoende verdwijnen : niet / niet voldoende verdwijnen : “refractaire symptomen” 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

16 “moeilijk behandelbare” “refractaire” symptomen -indien voor de patiënt de symptomen : - onaanvaardbaar blijven - een serene laatste levensfase verhinderen - een serene laatste levensfase verhinderen -én indien alle adviezen van competente experten reeds geïmplementeerd werden in de behandeling. 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

17 Palliatieve Sedatie : Inductie van volledig bewustzijnsverlies Intermittent of continue Eén/meer refractaire symptomen Bij terminale palliatieve patiënten Zonder dood te veroorzaken/stervensproces te versnellen 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

18 Arts Ja Neen geen palliatieve sedatie Ja Neen geen palliatieve sedatieMultidisciplinair Team Neen Ja Palliatieve Sedatie Ja Palliatieve Sedatie Is de patiënt terminaal? Refractair symptoom? Symptoomcontrole Interdisciplinair 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

19 Naastbestaanden Naastbestaanden Team Team intermittent continue intermittent continue PATIENT Informatie Informatie Informed Consent Keuze van sedatie 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

20 2 Interval tussen indicatiestelling en start 2 Interval tussen indicatiestelling en start # afscheidsritueel (eten, telefoon, ziekenzalving…) # nieuw gesprek: patiënt familie arts-verpleegkundigen arts-verpleegkundigen Liefst >24 u CommunicatieConsensus Start palliatieve sedatie -Doel, procedure in dossier -Formulier " Therapiebeperking" invullen

21 Patient -Mondzorg -Symptoomcontrole -Klinisch onderzoek -Refractaire sympt.? -Titratie medicatie Overlijden van de patiënt Begeleiding FamilieBegeleiding team 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

22 Indicaties voor palliatieve sedatie bij PST- en PZE- patiënten in de UZ Leuven. 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

23 PZE N=16 Intermittente Palliatieve Sedatie Permanente Palliatieve Sedatie Morfine equiv. dosis mg. /d. (sc/iv) LeeftijdV/M Duur (d.) midazolam mg. /12u Communicatie mogelijk? Duur (d) midazolam mg./24u. 71 V53030-50 68 M475 - 9030 77 V3320 - 90Ja10330 71 M530Ja560 - 13560 56 V275150 60 M675 - 18040 47 V130 - 6010 - 20 65 M3150 - 225300 46 M135Ja135 - 60300 57 V790 - 225160 80 M2135 70 V490 - 225500 - 530 69 M390 - 120160 46 V1130 - 45Ja115080 73 V430Ja 59 M41203000

24 De keuze van het medicament is empirisch: De keuze van het medicament is empirisch: midazolam (Dormicum®) midazolam (Dormicum®) – werkt snel, snel uitgewerkt (intermittente sedatie !) – s.c.- i.v. - i.m. wij gebruiken géén andere medicatie voor palliatieve sedatie: wij gebruiken géén andere medicatie voor palliatieve sedatie: haloperidol (Haldol®), chlorpromazine (Largactil®) haloperidol (Haldol®), chlorpromazine (Largactil®) opioiden opioiden psychotrope drugs (barbituraten) psychotrope drugs (barbituraten) of een combinatie van deze of een combinatie van deze 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

25 2003 2004 7.7% 4.5% 2.6% 2.2% 1.3%2.2% op de UZ- palliatieve zorgeenheid

26 Ethische beschouwingen : -uitzonderlijke behandeling ~ een uitzonderlijk symptoom ~ een uitzonderlijk symptoom -indicatie wordt interdisciplinair gesteld volgens protocol - soms fysieke pijn, frekwenter andere symptomen 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

27 Ethische beschouwingen : Palliatieve sedatie realiseert: efficiënte controle van refractaire symptomen efficiënte controle van refractaire symptomen met empathie van de familie en de hulpverleners met empathie van de familie en de hulpverleners in een ethisch en wettelijk kader overal in de wereld in een ethisch en wettelijk kader overal in de wereld 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL 2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

28 3 Practische aspecten van de Euthanasie Euthanasie behoort niet tot het normaal medisch handelen

29 Hulpverleners en patiënt moeten zich realiseren dat: recht op euthanasie niet bestaat plicht tot euthanasie niet bestaat vragen hebben / stellen niet automatisch leidt tot daadwerkelijk euthanaserend handelen 3 Practische aspecten van de Euthanasie

30 Euthanasieprocedure = stappenplan:   moet voldoen aan kwaliteitseisen van medisch handelen   zorgvuldige interdisciplinaire indicatiestelling en besluitvorming spelen een centrale rol !   medisch-technisch perfecte uitvoering   adequate verslaggeving 3 Practische aspecten van de Euthanasie

31   Exploratie van de hulpvraag:   Wat heeft de patiënt precies bedoeld?   Wanneer stelde deze patiënt de vraag, nog als gezonde persoon ? Ontluistering, aftakeling, pijn, angst voor dood? Naastbestaanden sparen/niet tot last zijn? Autonomie?   Deze exploratie leert familie en zorgverleners communiceren en afspraken maken !!! 3 Practische aspecten van de Euthanasie

32 New England Journal of Medicine; 1996 Vol 335 no22, 1699-1705

33

34 +37% +9% +27% (2448 3117) +40% (286 542)

35 New England Journal of Medicine 2000; Vol 342 no8, 551-556.

36

37 Extra UZ-maatregelen buiten de wettelijke voorzieningen: -Inschakelen van palliatief support team (palliatieve filter) -Interdisciplinair overleg -Behandelend arts informeert zijn diensthoofd -Arts vraagt stappenplan/evt. begeleiding aan PST -Arts vraagt recept aan PST -Arts zorgt begeleiding van patient/familie/hulpverleners -Arts geeft kopie evaluatieformulier aan voorzitter ethische commissie -zo geen euthanasie:-evaluatie andere therapeutische opties met PST -begeleiding van pt-fam -hulpverleners 3 Practische aspecten van de Euthanasie

38 Voorstel praktisch euthanasiestappenplan UZ Leuven Prof. Dr. Vermylen, Voorzitter Commissie Medische Ethiek Prof. Dr. E Vandermeersch, Diensthoofd Anesthesie Ap. F. Vanbeek, Diensthoofd Apotheek Ap. Th. Derijdt, Apotheek Dr. B. Morlion, Coördinator Multidisciplinair Pijncentrum Dr. J. Menten, Coördinator Palliatieve Zorg

39 Behandelend arts, in overleg met hulpverlenend team, -beoordeelt de vraag, -bouwt palliatieve filter in, -concludeert Behandelend arts, -die oordeelt dat er geen andere mogelijkheden zijn -dat de vraag wettelijk is -en zelf bereid is de euthanasie uit te voeren -zal zelf zorgen voor organisatie en uitvoering van de procedure 3 Practische aspecten van de Euthanasie

40 Euthanasie gebeurt -binnen normale werkuren (08-19u), -in aanwezigheid van 1 of meer getuigen (fam., Dr., VPK, pastor, soc. werker, psycholoog, huisarts,…). De behandelend geneesheer zal zelf de volledige procedure doen, hij kan dit nooit overlaten aan een assistent of VPK Zorg voor begeleiding van patiënt, familie, hulpverleners. 3 Practische aspecten van de Euthanasie

41 Voorschrift: - Linisol 2% tien milliliter -Infuus I : Pentothal vier gram in 100 ml. NaCL 0,9% II: Norcuron twintig milligr. in 100 ml. NaCL 0,9% Staflid apotheek overhandigt de infusen zelf in oververpakking aan behandelend medisch staflid 3 Practische aspecten van de Euthanasie

42 Doe nazorg voor alle betrokkenen, bespreek op volgende teamvergadering of zaaltoer Vul registratieformulieren in : -Federale controle en evaluatiecommissie -kopij Voorzitter Commissie Medische Ethiek 3 Practische aspecten van de Euthanasie

43 Besluit: De euthanasievraag: 1- Is een moeilijk ethisch probleem voor: - patiënt/familie/hulpverleners 2- Waar we als hulpverlener allemaal mee te maken krijgen 3- Behandel- interdisciplinair - volgens vaste procedure 3 Practische aspecten van de Euthanasie

44 Besluit: euthanasieprocedure: 1- Is soms zeer moeilijk (practisch - ethisch – sociaal - psychologisch,...) 2- Vraagt dezelfde zorgvuldigheid als normaal medisch handelen, 3- Wordt steeds interdisciplinair volgens UZ- procedure gedaan 4- Moet regelmatig geëvalueerd, zonodig gecorrigeerd worden *** 3 Practische aspecten van de Euthanasie


Download ppt "Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zorg UZ Leuven Refractaire symptomen Refractaire symptomen bij het levenseinde."

Verwante presentaties


Ads door Google