De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Challenge the future Aerospace Engineering Bestuurlijk najaarsoverleg CvB / MT LR 11 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Challenge the future Aerospace Engineering Bestuurlijk najaarsoverleg CvB / MT LR 11 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Challenge the future Aerospace Engineering Bestuurlijk najaarsoverleg CvB / MT LR 11 november 2013

2 2 Challenge the future Inhoud 1.Onderwijs 2.Onderzoek en Kennisvalorisatie 3.Bedrijfsvoering 4.Financiën

3 3 Challenge the future Onderwijs

4 4 Challenge the future Onderwijs – Resultaten 2013 Studiesucces: BSA-acties genomen : wakkerschudden, monitoren en bijspijkeren, community bouwen MSc : ‘Grip op de Master’ gaat 1 jan 2014 van start Online education: MOOC in de maak & Master Structures pilot BKO-project loopt, voor 15 dec 2013 iedereen beoordeeld OW-management : besluit voor nieuwe structuur Onderwijsvisitatie: positieve eerste indruk

5 5 Challenge the future % 2012# 2012Streefwaarde 2013 EindPositief53%18260% Negatief24%84 Aangehouden2%6 Staker21%73 AugPositief45%15450%62% Twijfel10%3512% Negatief24%82 Aangehouden0%1 Staker21%73 MrtPositief33%11538%56% Twijfel16%5518% Negatief29%101 Aangehouden0%1 Staker21%73 DecPositief20%25%50% Twijfel23%25% Negatief54% Staker3% Onderwijs – Streefwaarden BSA

6 6 Challenge the future Onderwijs – Plannen 2014 Studiesucces: studiekeuzegesprekken nieuwe studenten, exitgesprekken studiestakers Onderzoek naar aanpassing indeling 1e jaar BSc : TN, Wb en Civiele techniek BKO review: resultaten > modules BKO of equivalentie Implementatie resultaten Masterproject Nieuw onderwijsmanagement uitgerold > sterkere community onderwijsgevers

7 7 Challenge the future Onderwijs – Aandachtspunten Selectie nieuwe eerstejaars in de toekomst Gebruik online onderwijs voor ‘matching’ aankomende studenten Strategie online education Aerospace Engineering Bemensing O&S Werkdruk in onderwijs t.o.v. impact op binnenhalen grants

8 8 Challenge the future Onderzoek en Kennisvalorisatie

9 9 Challenge the future Onderzoek - Resultaten 2013 Multidisciplinair onderzoek gestimuleerd, interne Call AE cross fertilization research incentive Infrastructuur gescand, incl. toekomstverwachtingen Aerospace Engineering Advisory Council uitgebreid en aangepast

10 10 Challenge the future Kennisvalorisatie – Resultaten 2013 Position paper richting EU breed uitgezet Betrokkenheid netwerken als Pegasus, Acare en EASN geintensiveerd Internationale focus vastgesteld: Rusland, China, Brazilië, Toulouse H2020: Ruimtevaart onderwerpen op de kaart gezet AE speler in opstelling beleidsnota Ruimtevaart (TU breed) AE betrokken bij DRI’s Energy, DIMI, Robotica-instituut (vliegarena) en Safety & Security Instituut TU Delft

11 11 Challenge the future Onderzoek – Plannen 2014 Buitenwereld/valorisatiestrategie vastleggen Kwantiteit verhogen door formuleren doelstellingen (#PhD’s/WP) Verkrijgen plan voor vergroten research impact van jonge honden Implementeren toekomstvisie infrastructuur Voorbereiden onderzoeksvisitatie herfst 2014

12 12 Challenge the future Kennisvalorisatie – Plannen 2014 AE Advisory Council (klankbordgroep) spreken Vergroten professionele, inhoudelijke belangenbehartiging m.b.t. LR Alumni Netwerken verder uitbreiden, naast bestaande ook bijvoorbeeld richting EASN Concrete acties ondernemen in Rusland, China, Brazilië High tech educational programma opzetten met Toulouse

13 13 Challenge the future Onderzoek en Kennisvalorisatie – Aandachtspunten Verhogen aantallen grants en output Toekomstvisie TUD op infrastructuur opstellen Aantallen bursalen t.o.v. 2 e /3 e geldstroom PhD’s:

14 14 Challenge the future Bedrijfsvoering

15 15 Challenge the future Bedrijfsvoering – 2013 Plan van aanpak voor projectenproject opgestart Inrichting Equip gestart, 1 e test geweest HR meer informatie meenemen bij preview Extra effort werving en selectie heeft resultaten: Tenure track2013Totaal CO+28 ASM+13 SpE+1 (vrouw) 4 AWEP02 Totaal+417 Vacaturevulling 2013 CO7 x UD ASM3 x UD (1 vrouw) SpE1 x postdoc 1 x UD (vrouw) AWEP1 x UD (1 vrouw) 2 x HL

16 16 Challenge the future Bedrijfsvoering – 2014 Aansluiting ontwikkelingen Kluyverpark Versterken projectketen Equip volledig werkend Organisatie ontwikkeling o.g.v. de afdelingsondersteuning Benoemen hoogleraarposities en WP functies, incl. DT Fellowship: Open vacatures 2014 ASM1 x HL SpE1 x HL AWEP1 x HL, 1 x UD FPP, 1 x UD Aero

17 17 Challenge the future Bedrijfsvoering – Aandachtspunten Rol accountmanagers ICT en FM (irt meewerkende managers) Resultaten projectenproject implementeren Betrokkenheid faculteit bij ontwikkelingen Kluyverpark vergroten

18 18 Challenge the future Financiën

19 19 Challenge the future Financiën – 2013 Realisatie hoger dan begroot door hogere 3 e GS inkomsten Reservebeleid afdelingen vastgesteld

20 20 Challenge the future Financiën – 2014 0-begroting 1 e GS halen Verwerken plan voor reserves van afdelingen Aandachtspunt: Verwerken resultaten onderzoek KP7 projecten

21 21 Challenge the future


Download ppt "1 Challenge the future Aerospace Engineering Bestuurlijk najaarsoverleg CvB / MT LR 11 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google