De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een onderzoek naar de positie van vrouwelijke waterschapsbestuurders, naar aanleiding van de campagne ‘Water zoekt Vrouw’ Door Karin Nobel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een onderzoek naar de positie van vrouwelijke waterschapsbestuurders, naar aanleiding van de campagne ‘Water zoekt Vrouw’ Door Karin Nobel."— Transcript van de presentatie:

1 Een onderzoek naar de positie van vrouwelijke waterschapsbestuurders, naar aanleiding van de campagne ‘Water zoekt Vrouw’ Door Karin Nobel

2 DDe waterschappen zijn van oudsher een sterk door mannen bepaald terrein

3  Het is voor vrouwen moeilijker om een positie binnen de waterschapsbesturen te krijgen in vergelijking tot mannen.

4  Vrouwen hebben een andere kijk op waterzaken en besturen

5  Een groter aandeel vrouwen in de waterschapsbesturen leidt tot een betere en alomvattende besluitvorming

6  Waterschappen  Mannen-bolwerk  Wat werkt vrouwen tegen?; 1) Structurele belemmeringen 2) ‘Gate-keeping’ mechanismen  De Overheid en de Emancipatie Nota zijn voornamelijk gericht op de structurele belemmeringen

7  Streefgetallen en structurele maatregelen zijn belangrijk Maar … …  Even belangrijk zijn de persoonlijke ervaringen die inzicht geven in de actuele situatie binnen de waterschappen en hoe vrouwen deze sector ervaren  Feministisch oogpunt  standpoint theory  Situated Knowledges

8  Periode: 02-02-09 t/m 16-04-09  Onderzoeksvraag: Welke processen of factoren dragen bij aan de geringe instroom van vrouwen in de waterschapsbesturen?  23 interviews: - 9 persoonlijke gesprekken - 6 telefonische gesprekken - 8 vragenlijsten  Onderzoekspopulatie: - 15 gekozen vrouwelijke bestuurders - 5 niet gekozen vrouwelijke kandidaten - 3 terug getrokken vrouwelijke kandidaten

9  Verschillen tussen mannen en vrouwen; - Vrouwen hebben meer feeling voor de sociaal- maatschappelijke kant van besturen - Beeldvorming - Gebruik maken van je vrouwelijkheid  De rolverdeling  Het belang van een netwerk; - Steun vanuit de achterban - Sociale netwerk theorie - ‘Vangnet’

10  Mannen-bolwerk?; - een op mannen georiënteerde organisatiecultuur - Historisch oogpunt - ‘Excuus-Truus’  Campagnevoering; - Netwerk onderhouden - Voorkeursstemmen  De selectiecommissie, ervaring & interesse, het lijstensysteem

11  Netwerk en steun van belang  Mannen-bolwerk in een positiever daglicht  Geen sprake van belangenbehartiging  Verschillen in aanpak en benadering benutten  Gate-keeping mechanismen onder belicht

12  Veel factoren spelen een rol als het gaat om de positie van vrouwen binnen de waterschapsbesturen  Opmerkingen? Vragen? Stellingen?


Download ppt "Een onderzoek naar de positie van vrouwelijke waterschapsbestuurders, naar aanleiding van de campagne ‘Water zoekt Vrouw’ Door Karin Nobel."

Verwante presentaties


Ads door Google