De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. China, meest bevolkte land op aarde

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. China, meest bevolkte land op aarde"— Transcript van de presentatie:

1 2. China, meest bevolkte land op aarde
Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen

2 = bijna even groot als Europa
2.1 Situering 10 Chinese Volksrepubliek: derde grootste land ter wereld na Rusland en Canada. Oppervlakte: km2. Vergelijk met Europa ( km2) = bijna even groot als Europa 4 500 km

3 Zeeën A B Gele Zee C D Zuid-Chinese Zee Oost-Chinese Zee Grote Oceaan
2.1 Situering 10 Zeeën A B Gele Zee C D Zuid-Chinese Zee Oost-Chinese Zee Grote Oceaan

4 Buurlanden 1 2 3 4 Mongolië 5 6 7 8 Noord-Korea Rusland Nepal
2.1 Situering 10 Buurlanden 1 2 3 4 Mongolië 5 6 7 8 Noord-Korea Rusland Nepal Kazachstan Taiwan India Vietnam

5 Breedtecirkels China ligt zuidelijker dan België.
2.1 Situering 10 Breedtecirkels 54°N Noord Zuid 19°N Vergelijk de breedteligging: China en België China ligt zuidelijker dan België.

6 Grootste bevolking ter wereld 1 354 146 000
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Grootste bevolking ter wereld Een op vijf inwoners op aarde = Chinees!!!! Bevolkingsdichtheid 141 inw./km2 Vergelijk met België lager / hoger / vergelijkbaar 6

7 Zeer dichtbevolkt (>400 inw./km2)
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Zeer dichtbevolkt (>400 inw./km2) Oost-China Vrij dichtbevolkt ( inw./km2) N.O. en Centraal-china Dunbevolkt (<100 inw./km2) West-China 7

8 Miljoenensteden langs de kust:
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Miljoenensteden langs de kust: Hongkong (Xianggang), Shanghai, Shantou, Fuzhou, Ningbo, Qingdao. 8

9 Slechts een derde van China is bewoonbaar !
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding Slechts een derde van China is bewoonbaar ! Bevolkingsspreiding= gelijkmatig ongelijkmatig 9

10 Bevolkingsspreiding en reliëf
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en reliëf Dichtbevolkt Dunbevolkt Chinees Laagland: kust- en riviervlakten Chinees Hoogland 10

11 Bevolkingsspreiding en reliëf
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en reliëf Dichtbevolkt Dunbevolkt Chinees Laagland: kust- en riviervlakten Chinees Hoogland (West China) 11

12 Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling Tegenstelling? Wintermoesson Noord-, West-China = aflandig = droog H L 12

13 Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling Tegenstelling? Zomermoesson Noord-, West-China = aanlandig = droog L Oost-China = regenrijk H 13

14 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s West-China = gematigd droog klimaat N.O.-China = koudgematigd strenge winter Z.O.-China = warmgematigd natte zomer 14

15 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s Tw 25,2° Tk -13,0° Tj 7,5° Nj mm West-China = gematigd droog klimaat 15

16 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s Tw 19,7° Tk -26,2° Tj -1,6° Nj mm N.O.-China = koud gematigd klimaat met strenge winter 16

17 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s Tw 28,8° Tk 15,8° Tj 22,9° Nj mm Z.O.-China = warmgematigd met natte zomer 17

18 Bevolkingsspreiding en klimaat
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Grootste dichtheid in vochtig, warm klimaat 18

19 Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem = extensieve, nomadische veeteelt West-China Verklaring Gronden met beperkte landbouw-mogelijkheden: - sterk reliëf - droog koud klimaat (gebergteklimaat) 19

20 Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem
2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem = intensieve, zelfvoorzienende akkerbouw (tarwe, rijst) Oost-China Verklaring - Geschikte bodem, - laagland (kust- en riviervlakten), - voldoende neerslag, irrigatielandbouw. 20

21 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren
12 Bevolkingsspreiding Westen Oosten Dichtheid Reliëf Klimaat Landbouw dunbevolkt dichtbevolkt hoogland laagland droog en koud Vochtig en warm nomadische extensieve veeteelt intensieve zelfvoorzienende akkerbouw 21

22 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren
13 vrij dichtbevolkt laag- middelland dunbevolkt koudgematigd hoogland tarweteelt droog gebergtekl. veel industrie nom. ext. ldb. weinig industrie dichtbevolkt laag- middelland warmgematigd rijstteelt veel industrie 22

23 Enorme groei= bevolkingsexplosie!
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Groeicurve bevolkingsevolutie 1950: 500 miljoen, 2011: 1,3 miljard Enorme groei= bevolkingsexplosie! 23

24 Prognose toekomst? Omstreeks 2030 begint bevolking af te nemen.
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Prognose toekomst? Omstreeks 2030 begint bevolking af te nemen. 24

25 Verdubbelingstijd? 45 jaar Bevolking 2011
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Verdubbelingstijd? X 2 45 jaar Bevolking 2011 25

26 Verdubbelingstijd? 85 jaar Prognose 2050
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Verdubbelingstijd? X 2 85 jaar Prognose 2050 26

27 Evolutie bevolking bij korte verdubbelingstijd? 85 jaar
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Evolutie bevolking bij korte verdubbelingstijd? De bevolking groeit zeer snel =bevolkingsexplosie X 2 X 2 45 jaar 85 jaar 27

28 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei
14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Bevolkingscijfers Tot. Bevolking? 0/00 X 1 000 = absoluut cijfer (precies aantal) X 1 000 28

29 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei (verhouding in promille)
14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Bevolkingscijfers Geboortecijfer? 0/00 X 1 000 13 0/00 = relatief cijfer (verhouding in promille) X 1 000 29

30 = natuurlijke aangroei
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei = evolutie geboortecijfer (nataliteit) en sterftecijfer (mortaliteit) 0/00 X 1 000 = natuurlijke aangroei geboortecijfer - sterftecijfer X 1 000 30

31 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei aantal geboorten geboortecijfer
14 2.3.2 Natuurlijke aangroei aantal geboorten geboortecijfer = absoluut cijfer = relatief cijfer (promille, 0/00) 31

32 Geboortecijfer groter dan sterftecijfer bevolking neemt toe / af
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Geboortecijfer groter dan sterftecijfer bevolking neemt toe / af 0/00 X 1 000 X 1 000 32

33 Grote natuurlijke groei
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei 0/00 X 1 000 Grote natuurlijke groei ,1 0/00 ,3 0/00 Sterftecijfer is gedaald van 25,1 naar 7,3 per duizend. Verklaring Betere gezondheidszorg, betere hygiëne, drinkwater voorhandig. 33

34 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei natuurlijke groei dalend
14 2.3.2 Natuurlijke aangroei 0/00 X 1 000 Geboortecijfer: sterk gedaald Sterftecijfer: gestegen natuurlijke groei dalend 34

35 = verhogen industriële productie
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei = verhogen industriële productie verwaarloosde voedselproductie ! 20 – 43 miljoen hongerdoden = gevolg van de “Grote Sprong Voorwaarts” natuurlijke aangroei dalend 35

36 Leeftijdsopbouw, geslacht
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.3 Samenstelling bevolking Leeftijdsopbouw, geslacht horizontaal: aantal inwoners naar geslacht verticaal: leeftijdsgroepen naar geslacht 36

37 Vergelijk -20 jaar en >65 jaar
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.3 Samenstelling bevolking Vergelijk -20 jaar en >65 jaar = verouderende bevolking Smallere basis - De groep jongeren vermindert in aantal. - Groep ouideren vermeerdert. - Leeftijdshistogram met smalle basis. 37

38 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer
15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer = gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw tijdens vruchtbare leeftijd voortbrengt. Gemiddeld aantal kinderen/vrouw gelijk is aan 2,1 = constant bevolkingsaantal. 38

39 Evolutie vruchtbaarheidscijfer tot 2010 Is steeds gedaald.
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer Evolutie vruchtbaarheidscijfer tot 2010 Is steeds gedaald. Hoe sterk? Drie keer lager. 39

40 Gevolgen voor natuurlijke groei ?
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer Gevolgen voor natuurlijke groei ? 2010 tot 2030 Gaat steeds afnemen. Latere prognose Negatieve groei (afname). 40

41 = gemiddeld aantal levensjaren voor iemand bij zijn geboorte
2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.5 Levensverwachting bij geboorte = gemiddeld aantal levensjaren voor iemand bij zijn geboorte Levensverwachting neemt steeds toe Prognose? Wat betekent lage levensverwachting voor sterftecijfer en kindersterftecijfer? Beide cijfers zijn hoog. 41

42 Stedelijke bevolking 2010: 46,6%
2.4 Enorme verstedelijking 15 Stedelijke bevolking 2010: 46,6% Evolutie? plattelandsbevolking: Is gestegen tot 1990, sindsdien licht dalend stedelijke bevolking: Is steeds gestegen. Op 50 jaar tijd verzesvoudigd Meer tewerkstelling in stedelijke regio’s: industrie en diensten. Verklaring? 42

43 Probleem 1 Verzekeren door stijgende productie
2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Probleem 1 = voedselvoorziening voor 1,3 miljard mensen Verzekeren door stijgende productie 43

44 Landbouwproductie en beteelde oppervlakte
2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Landbouwproductie en beteelde oppervlakte De beteelde oppervlakte is toegenomen. Bodemgebruik? Wat stel je vast? Slechts 15% opp. = geschikt landbouwgebied Verdere vergroting is bijna onmogelijk (reliëf, klimaat). 44

45 Landbouwproductie verhogen door landbouw te intensiveren
2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Landbouwproductie verhogen door landbouw te intensiveren - (mits irrigatie) meerdere oogsten per jaar mogelijk - rendementen verhogen (meer meststoffen, moderne technieken) 45

46 degelijke huisvesting, Meer en beter onderwijs,
2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Andere uitdagingen degelijke huisvesting, Meer en beter onderwijs, sociale voorzieningen ouderen (pensioenen), tewerkstelling. 46

47 2.5 Problemen bevolkingsgroei Snelgroeiende bevolking
16 Snelgroeiende bevolking voeden huisvesten ontwikkelen tewerkstellen Groei vertragen  daling aantal geboorten Bevolkingspolitiek 47

48 Tot jaren 50 gem. 6 kinderen/gezin = meer arbeidskrachten
2.6 Bevolkingspolitiek 17 Tot jaren 50 gem. 6 kinderen/gezin = meer arbeidskrachten = gunstig voor economische ontwikkeling Jaren 70 nog gem. 3 kinderen/gezin Om al deze mensen te voorzien van voldoende voedsel, opleiding, huisvesting en werk waren enorme investeringen vereist. Plannen voor modernisering en ontwikkeling dreigden onuitvoerbaar te worden. De overheid startte daarom allerlei campagnes om het aantal geboorten te beperken. 48

49 (geboortecijfer = sterftecijfer).
2.6 Bevolkingspolitiek 17 In 1978 werd (met harde hand) een strenge politiek van geboortebeperking ingevoerd met als doel het realiseren van de nulgroei (geboortecijfer = sterftecijfer). 49

50 Ideale gezinssamenstelling= 1 kind per gezin
2.6 Bevolkingspolitiek 17 Ideale gezinssamenstelling= 1 kind per gezin Voordelen voor gezin: - scholing - gezondheidszorg - tewerkstelling - huisvesting 2de kind = probleem - boetes - ontslag - abortus - geen onderwijs 50

51 2.6 Bevolkingspolitiek 17 In 1984 mochten landbouwgezinnen waarbij de eerstgeborene een dochter was, een tweede keer zwanger worden. Waarom deze uitzondering? Op het platteland trekken meisjes na hun huwelijk in bij de schoonfamilie. Zorg voor de ouders wordt hierdoor een probleem (er is geen pensioenstelsel voor boeren). De geboortepolitiek vraagt een hele organisatie: ambtenaren houden toezicht op de quota! Slagen in de (staats-)opzet betekent voor hen bonussen of promotie, mislukking betekent loonverlies. 51

52 Resultaten bevolkingspolitiek
18 Resultaten bevolkingspolitiek - vruchtbaarheidscijfer aantal kinderen per vrouw gedaald - natuurlijke groei verkleind - nulgroei nog niet bereikt - prognose nulgroei: Nulgroei zou bereikt worden omstreeks 2030 – 2035 = bevolking constant nadien daling 52

53 Resultaten bevolkingspolitiek 400 miljoen Chinezen nooit geboren.
18 Resultaten bevolkingspolitiek 400 miljoen Chinezen nooit geboren. De bevolking neemt toch nog steeds toe. Verklaring Het sterftecijfer is gedaald door betere leefomstandigheden. De levensverwachting is gestegen. 53

54 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek
18 De bevolkingspolitiek heeft sociale gevolgen. Het eenkindbeleid is een inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Het beleid kende succes in de grote steden, maar op het platteland stuitte de eenkindpolitiek op heel wat kritiek. Vooral op het platteland zijn vele paren dan ook ‘ongehoorzaam’ en brengen zij meer dan één kind ter wereld. Zo worden er ook veel baby’s van het vrouwelijke geslacht niet aangegeven, te vondeling gelegd of zelfs vermoord. En daarbij ontstond een bloeiende handel in babyjongetjes! 54

55 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek
18 Het hebben van kinderen staat in China traditioneel gelijk met jongens ter wereld brengen. Zij zorgen voor het voortzetten van de familielijn. In China spreekt men dan ook van ‘kleine keizers’ wanneer men het over jongens heeft, want het zijn vaak enorm verwende kinderen, die na hun jeugd de dromen van hun grootouders en ouders moeten waarmaken (4-2-1-syndroom). Velen kunnen dit niet, worden depressief en plegen zelfmoord. 4-2-1 syndroom = 4 grootouders, 2 ouders, 1 kind 55

56 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek Evolutie leeftijdsgroepen
18 Evolutie leeftijdsgroepen = vergrijzing 0-14 jaar Wordt steeds kleiner 15-64 jaar Stijgt tot 2015, nadien daling >65 jaar Wordt steeds groter 56

57 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek Evolutie leeftijdsgroepen
18 Evolutie leeftijdsgroepen Kleine groep actieven = vergrijzing Grote groep ouderen Gevolgen? Financiële lasten veroudering (pensioen, gezondheidszorg) moeten gedragen worden door een kleiner wordende groep actieven. 57

58 Basis histogram wordt steeds smaller.
2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Jongeren Ouderen Basis histogram wordt steeds smaller. X 1 miljoen Aandeel van jongeren vermindert. X 1 miljoen X 1 miljoen 58

59 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek
19 Man Vrouw (X 1 miljoen) 2000 52 46 X 1 miljoen 2025 46 41 X 1 miljoen 2050 40 37 Gevolg: China heeft een mannenoverschot. X 1 miljoen 59

60 40 miljoen mannen vrijgezel zullen zijn!
2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Het onevenwicht in de demografische groei tussen mannen en vrouwen zorgt er voor dat in het China van 2020 ongeveer 40 miljoen mannen vrijgezel zullen zijn! Momenteel worden er 119 jongens geboren tegenover 100 meisjes. 60

61 Jongens hebben economische meerwaarde.
2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Financiële gevolgen: Jongens hebben economische meerwaarde. Minder kinderen betekent minder gezinsinkomen. Even leek China zijn eenkindbeleid te gaan versoepelen. Immers, dit beleid leidde tot gedwongen abortussen en sterilisaties (officieel verboden sinds 2002), een tekort aan vrouwen en een snelle veroudering van de bevolking. Het hoofd van de Chinese nationale bevolkings- en gezinsplanningscommissie heeft echter gezegd dat China nog tien jaar aan het eenkindbeleid vasthoudt. (28/09/2010 VRT radio) 61

62 Bijna 2,5 x meer Chinezen dan Europeanen China = grote afzetmarkt?????
2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Evolutie verhouding Europeanen >< Chinezen Bijna 2,5 x meer Chinezen dan Europeanen China = grote afzetmarkt????? 62

63 Afrika (Kongo, Mali, Niger) Azië (Jemen, Oman)
2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Grote natuurlijke aangroei? Afrika (Kongo, Mali, Niger) Azië (Jemen, Oman) 63

64 Pakistan China Nepal Bangla Desh Bhutan Myanmar Arabische Zee
2.8 India demografie 20 2.8.1 Situering Buurlanden: 1 2 3 4 5 6 Pakistan China Nepal Bangla Desh Bhutan Myanmar Zeeën: a b Arabische Zee Golf van Bengalen 64

65 Bevolking gelijkmatig/ongelijkmatig verspreid
2.8 India demografie 20 2.8.2 Bevolkingsspreiding @ esa.un.org/unpp/index.asp Bevolking: Bevolkingsdichtheid: 357 Zeer dichtbevolkt = Dunbevolkt = Kust- riviervlakten N.- en Centraal-India Bevolking gelijkmatig/ongelijkmatig verspreid - reliëf: - neerslag: - bodem: - industrie: Laagland = geschikt om te wonen Voldoende neerslag voor irrigatie Bodems met landbouwmogelijkheden Zorgt voor tewerkstelling 65

66 De Indische bevolking neemt steeds toe. De Chinese bevolking neemt af.
2.8 India demografie 20 2.8.3 Bevolkingsgroei Vergelijk groeicurves India en China De Indische bevolking neemt steeds toe. De Chinese bevolking neemt af. 66

67 Vergelijk groeicurves India en China
2.8 India demografie 20 2.8.3 Bevolkingsgroei Vergelijk groeicurves India en China geboortecijfer: sterftecijfer: natuurlijke groei: Neemt af Zal licht stijgen Zal licht dalen 67

68 Prognose voor beide landen: verouderende bevolking
2.8 India demografie 21 2.8.4 Samenstelling bevolking Verhouding jongeren/ouderen 2010 Histogram met brede basis = jonge bevolking. 2050 Histogram met smaller wordende basis = bevolking veroudert. Prognose voor beide landen: verouderende bevolking 68

69 Ook hier tekent zich een mannenoverschot af.
2.8 India demografie 21 2.8.4 Samenstelling bevolking Verhouding mannen vrouwen Ook hier tekent zich een mannenoverschot af. 69

70 Neemt af tot 1,9 kinderen/vrouw
2.8 India demografie 21 2.8.5 Vruchtbaarheidscijfer Evolutie vruchtbaarheidscijfer? Neemt af tot 1,9 kinderen/vrouw Kinderen/vrouw Vruchtbaarheidscijfer < 2,1? 2025 Gevolg? Bevolkingsaantal blijft constant. Vruchtbaarheidscijfer > 2,1: bevolkingsafnama. 70

71 Ze nemen af maar de bevolking blijft groeien.
2.8 India demografie 21 2.8.5 Vruchtbaarheidscijfer Vruchtbaarheidscijfer, geboortecijfer, natuurlijke groei? Ze nemen af maar de bevolking blijft groeien. 71

72 De bevolking blijft groeien.
2.8 India demografie 21 2.8.5 Kindersterfte, levensverwachting Verklaring De bevolking blijft groeien. Sterftecijfer daalt Levensverwachting stijgt Kindersterfte daalt 72

73 Beide landen hebben gelijkaardige demografische problemen.
2.8 India demografie 21 2.8.6 India, China, demografische problemen Vergelijk Beide landen hebben gelijkaardige demografische problemen. India wordt het meest bevolkte land ter wereld. 73

74 China: bevolking 2 1. China heeft het hoogste aantal inwoners ter wereld: 20% van de wereldbevolking. 2. De bevolking is onregelmatig verspreid: -W.-China: dunbevolkt -O.-China: dichtbevolkt -N.O.-China: vrij dichtbevolkt. 3. Reliëf,klimaat en spreiding van de bevolking: -W.-China: hoogland, droog klimaat -N.O.-China: zwakker reliëf, gematigd koud kl. -Z.O.-China: laag-,middelland, vochtig warm kl. 74

75 China: bevolking 2 4. Landbouw: oost-west tegenstelling
-W.-China: extensieve nomadische veeteelt -O.-China: intensieve zelfvoorzienende landbouw 5. China kende een grote bevolkingsgroei en zal pas rond 2030 een afname kennen. 6. Het aandeel van de stedelijke bevolking is in de laatste 50 jaar verzesvoudigd. De plattelandsbevolking neemt licht af. 75

76 China: bevolking 2 7.De grote bevolkingsgroei stelt problemen: voedselvoorziening, huisvesting, scholing, werkgelegenheid, … 8. Door een strenge bevolkingspolitiek (één kind per gezin) daalt de natuurlijke aangroei en de vruchtbaarheidsgraad. Het totale aantal Chinezen blijft echter hoog en de bevolking veroudert snel. 9. De door de ‘eenkindpolitiek’ vooropgestelde nulgroei werd nog niet bereikt. Wel ontstond een onevenwicht in de demografische groei tussen mannen en vrouwen. 76

77 1. Door analyse van beelden, kaarten, grafieken
1. Door analyse van beelden, kaarten, grafieken ... de bevolkingsevolutie en de bevolkingsproblemen van China beschrijven. 2. Verklaren waarom de eenkindpolitiek werd doorgevoerd en met welk resultaat. 3. Verbanden leggen tussen bevolkingsspreiding, menselijke en fysische factoren. 4. De invloed van de overheid aantonen op de bevolkingsevolutie. Bevolkingsexplosie leeftijdshistogram vruchtbaarheidscijfer verdubbelingstijd nulgroei 77


Download ppt "2. China, meest bevolkte land op aarde"

Verwante presentaties


Ads door Google