De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen 2. China, meest bevolkte land op aarde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen 2. China, meest bevolkte land op aarde."— Transcript van de presentatie:

1 Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen 2. China, meest bevolkte land op aarde

2 Chinese Volksrepubliek: derde grootste land ter wereld na Rusland en Canada. Oppervlakte: 9 596 961 km 2. 10 2.1 Situering Vergelijk met Europa (10 180 000 km 2) 4 500 km = bijna even groot als Europa

3 Zeeën ABCD Gele Zee Oost-Chinese Zee Zuid-Chinese Zee Grote Oceaan 10 2.1 Situering

4 10 Buurlanden 1234 5678 Mongolië Rusland Kazachstan India Noord-Korea Nepal Taiwan Vietnam

5 54°N Breedtecirkels Noord Zuid 19°N Vergelijk de breedteligging: China en België 10 2.1 Situering China ligt zuidelijker dan België.

6 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Grootste bevolking ter wereld 1 354 146 000 Een op vijf inwoners op aarde = Chinees!!!! Bevolkingsdichtheid 141 inw./km 2 Vergelijk met België lager / hoger / vergelijkbaar

7 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Zeer dichtbevolkt (>400 inw./km 2 ) Vrij dichtbevolkt (100-400 inw./km 2 ) Dunbevolkt (<100 inw./km 2 ) Oost-China N.O. en Centraal-china West-China

8 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Miljoenensteden langs de kust: Hongkong (Xianggang), Shanghai, Shantou, Fuzhou, Ningbo, Qingdao.

9 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding Slechts een derde van China is bewoonbaar ! Bevolkingsspreiding=gelijkmatigongelijkmatig

10 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en reliëf Dichtbevolkt Dunbevolkt Chinees Laagland: kust- en riviervlakten Chinees Hoogland

11 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en reliëf Dichtbevolkt Dunbevolkt Chinees Laagland: kust- en riviervlakten Chinees Hoogland (West China)

12 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 = droog Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling Tegenstelling? Noord-, West-China L L Wintermoesson = aflandig HH

13 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 11 Bevolkingsspreiding en neerslagverdeling Tegenstelling? HH LL Zomermoesson = aanlandig Oost-China = regenrijk = droog Noord-, West-China

14 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s West-China N.O.-China Z.O.-China = gematigd droog klimaat = koudgematigd strenge winter = warmgematigd natte zomer

15 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s West-China = gematigd droog klimaat T w 25,2° T k -13,0° T j 7,5° N j 236 mm

16 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s N.O.-China = koud gematigd klimaat met strenge winter T w 19,7° T k -26,2° T j -1,6° N j 351 mm

17 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Klimatologisch = drie regio’s Z.O.-China = warmgematigd met natte zomer T w 28,8° T k 15,8° T j 22,9° N j 2215 mm

18 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en klimaat Grootste dichtheid in vochtig, warm klimaat

19 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem = extensieve, nomadische veeteelt Verklaring West-China Gronden met beperkte landbouw- mogelijkheden: - sterk reliëf - droog koud klimaat (gebergteklimaat)

20 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 = intensieve, zelfvoorzienende akkerbouw (tarwe, rijst) Verklaring - Geschikte bodem, - laagland (kust- en riviervlakten), - voldoende neerslag, irrigatielandbouw. Bevolkingsspreiding en landbouw Landbouwsysteem Oost-China

21 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 12 Bevolkingsspreiding dunbevolkt DichtheidReliëfKlimaatLandbouw WestenOosten dichtbevolkt hooglandlaagland droog en koud Vochtig en warm nomadische extensieve veeteelt intensieve zelfvoorzienende akkerbouw

22 2.2 Bevolkingsspreiding en fysische factoren 13 dunbevolkt vrij dichtbevolkt dichtbevolkt hoogland laag- middelland droog gebergtekl. koudgematigd warmgematigd nom. ext. ldb. tarweteelt rijstteelt weinig industrie veel industrie

23 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Groeicurvebevolkingsevolutie 1950: 500 miljoen, 2011: 1,3 miljard Enorme groei= bevolkingsexplosie! Enorme groei= bevolkingsexplosie!

24 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Prognose toekomst? Omstreeks 2030 begint bevolking af te nemen.

25 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Verdubbelingstijd? 1 355 000 000 Bevolking 2011 X 2 45 jaar

26 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd Verdubbelingstijd? 1 400 000 000 Prognose 2050 X 2 85 jaar

27 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 13 2.3.1 Groeicurve en verdubbelingstijd X 2 85 jaar Evolutie bevolking bij korte verdubbelingstijd? X 2 45 jaar De bevolking groeit zeer snel =bevolkingsexplosie

28 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Bevolkingscijfers 1 355 000 000 = absoluut cijfer (precies aantal) X 1 000 Tot. Bevolking? 0 / 00 X 1 000

29 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Bevolkingscijfers 13 0 / 00 X 1 000 Geboortecijfer? = relatief cijfer (verhouding in promille) 0 / 00 X 1 000

30 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei = evolutie geboortecijfer (nataliteit) en sterftecijfer (mortaliteit) X 1 000 geboortecijfer - sterftecijfer = natuurlijke aangroei 0 / 00 X 1 000

31 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei aantal geboorten geboortecijfer = absoluut cijfer = relatief cijfer (promille, 0 / 00 )

32 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei X 1 000 bevolking neemt toe / af Geboortecijfer groter dan sterftecijfer 0 / 00 X 1 000

33 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei Grote natuurlijke groei Sterftecijfer is gedaald van 25,1 naar 7,3 per duizend. 1950 25,1 0 / 00 1950 25,1 0 / 00 2010 7,3 0 / 00 Verklaring Betere gezondheidszorg, betere hygiëne, drinkwater voorhandig. 0 / 00 X 1 000

34 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei 1955 - 1960 Geboortecijfer: sterk gedaald sterk gedaald natuurlijke groei dalend Sterftecijfer:gestegen 0 / 00 X 1 000

35 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.2 Natuurlijke aangroei 1955 - 1960 natuurlijke aangroei dalend = gevolg van de “Grote Sprong Voorwaarts” = verhogen industriële productie = verhogen industriële productie verwaarloosde voedselproductie ! 20 – 43 miljoen hongerdoden

36 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.3 Samenstelling bevolking aantal inwoners naar geslacht Leeftijdsopbouw, geslacht horizontaal: leeftijdsgroepen naar geslacht verticaal:

37 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 14 2.3.3 Samenstelling bevolking Vergelijk -20 jaar en >65 jaar - De groep jongeren vermindert in aantal. - Leeftijdshistogram met smalle basis. - Groep ouideren vermeerdert. Smallere basis = verouderende bevolking

38 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer = gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw tijdens vruchtbare leeftijd voortbrengt. Gemiddeld aantal kinderen/vrouw gelijk is aan 2,1 = constant bevolkingsaantal.

39 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer Evolutie vruchtbaarheidscijfer tot 2010 Is steeds gedaald. Hoe sterk? Drie keer lager.

40 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.4 Vruchtbaarheidscijfer Gevolgen voor natuurlijke groei ? 2010 tot 2030 Latere prognose Gaat steeds afnemen. Negatieve groei (afname).

41 2.3 Bevolking: vlugge bevolkingsgroei 15 2.3.5 Levensverwachting bij geboorte = gemiddeld aantal levensjaren voor iemand bij zijn geboorte Levensverwachting neemt steeds toe Wat betekent lage levensverwachting voor sterftecijfer en kindersterftecijfer? Beide cijfers zijn hoog. Prognose?

42 2.4 Enorme verstedelijking 15 Stedelijke bevolking 2010: 46,6% Is gestegen tot 1990, sindsdien licht dalend plattelandsbevolking: stedelijke bevolking: Is steeds gestegen. Op 50 jaar tijd verzesvoudigd Verklaring? Meer tewerkstelling in stedelijke regio’s: industrie en diensten. Evolutie?

43 2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Probleem 1 = voedselvoorziening voor 1,3 miljard mensen Verzekeren door stijgende productie

44 2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Landbouwproductie en beteelde oppervlakte De beteelde oppervlakte is toegenomen. Bodemgebruik? Slechts 15% opp. = geschikt landbouwgebied Verdere vergroting is bijna onmogelijk (reliëf, klimaat). Wat stel je vast?

45 2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Landbouwproductie verhogen door landbouw te intensiveren - (mits irrigatie) meerdere oogsten per jaar mogelijk - rendementen verhogen (meer meststoffen, moderne technieken)

46 2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Andere uitdagingen Meer en beter onderwijs, sociale voorzieningen ouderen (pensioenen), tewerkstelling. degelijke huisvesting,

47 2.5 Problemen bevolkingsgroei 16 Snelgroeiende bevolking voedenhuisvesten ontwikkelentewerkstellen Groei vertragen  daling aantal geboorten Bevolkingspolitiek

48 2.6 Bevolkingspolitiek 17 Tot jaren 50 gem. 6 kinderen/gezin Tot jaren 50 gem. 6 kinderen/gezin = meer arbeidskrachten = gunstig voor economische ontwikkeling Jaren 70 nog gem. 3 kinderen/gezin Om al deze mensen te voorzien van voldoende voedsel, opleiding, huisvesting en werk waren enorme investeringen vereist. Plannen voor modernisering en ontwikkeling dreigden onuitvoerbaar te worden. De overheid startte daarom allerlei campagnes om het aantal geboorten te beperken.

49 2.6 Bevolkingspolitiek 17 In 1978 werd (met harde hand) een strenge politiek van geboortebeperking ingevoerd met als doel het realiseren van de nulgroei (geboortecijfer = sterftecijfer).

50 2.6 Bevolkingspolitiek 17 Ideale gezinssamenstelling= 1 kind per gezin Voordelen voor gezin: - scholing - gezondheidszorg- tewerkstelling - gezondheidszorg- tewerkstelling - huisvesting - huisvesting 2 de kind = probleem - boetes - boetes - ontslag - ontslag - abortus - abortus - geen onderwijs - geen onderwijs

51 2.6 Bevolkingspolitiek 17 In 1984 mochten landbouwgezinnen waarbij de eerstgeborene een dochter was, een tweede keer zwanger worden. Waarom deze uitzondering? Op het platteland trekken meisjes na hun huwelijk in bij de schoonfamilie. Zorg voor de ouders wordt hierdoor een probleem (er is geen pensioenstelsel voor boeren). De geboortepolitiek vraagt een hele organisatie: 300 000 ambtenaren houden toezicht op de quota! Slagen in de (staats-)opzet betekent voor hen bonussen of promotie, mislukking betekent loonverlies.

52 2.6 Bevolkingspolitiek 18 Resultaten bevolkingspolitiek - vruchtbaarheidscijfer aantal kinderen per vrouw gedaald - natuurlijke groei verkleind - nulgroei nog niet bereikt - prognose nulgroei: Nulgroei zou bereikt worden omstreeks 2030 – 2035 = bevolking constant nadien daling

53 2.6 Bevolkingspolitiek 18 Resultaten bevolkingspolitiek 400 miljoen Chinezen nooit geboren. De bevolking neemt toch nog steeds toe. Het sterftecijfer is gedaald door betere leefomstandigheden. De levensverwachting is gestegen. Verklaring

54 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 18 De bevolkingspolitiek heeft sociale gevolgen. Het eenkindbeleid is een inbreuk op de persoonlijke vrijheid. Het beleid kende succes in de grote steden, maar op het platteland stuitte de eenkindpolitiek op heel wat kritiek. Vooral op het platteland zijn vele paren dan ook ‘ongehoorzaam’ en brengen zij meer dan één kind ter wereld. Zo worden er ook veel baby’s van het vrouwelijke geslacht niet aangegeven, te vondeling gelegd of zelfs vermoord. En daarbij ontstond een bloeiende handel in babyjongetjes!

55 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 18 Het hebben van kinderen staat in China traditioneel gelijk met jongens ter wereld brengen. Zij zorgen voor het voortzetten van de familielijn. In China spreekt men dan ook van ‘kleine keizers’ wanneer men het over jongens heeft, want het zijn vaak enorm verwende kinderen, die na hun jeugd de dromen van hun grootouders en ouders moeten waarmaken (4-2-1-syndroom). Velen kunnen dit niet, worden depressief en plegen zelfmoord. 4-2-1 syndroom = 4 grootouders, 2 ouders, 1 kind

56 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 18 Evolutie leeftijdsgroepen 0-14 jaar 15-64 jaar >65 jaar Wordt steeds kleiner Stijgt tot 2015, nadien daling Wordt steeds groter = vergrijzing

57 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 18 Evolutie leeftijdsgroepen Kleine groep actieven Financiële lasten veroudering (pensioen, gezondheidszorg) moeten gedragen worden door een kleiner wordende groep actieven. = vergrijzing Grote groep ouderen Gevolgen?

58 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Jongeren Ouderen 2000 - 2050 Basis histogram wordt steeds smaller. Aandeel van jongeren vermindert. X 1 miljoen

59 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Man 2000 2025 2050 52 Vrouw 46 40 46 41 37 (X 1 miljoen) Gevolg: X 1 miljoen China heeft een mannenoverschot.

60 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Het onevenwicht in de demografische groei tussen mannen en vrouwen zorgt er voor dat in het China van 2020 ongeveer 40 miljoen mannen vrijgezel zullen zijn! Momenteel worden er 119 jongens geboren tegenover 100 meisjes.

61 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Financiële gevolgen: Financiële gevolgen: Jongens hebben economische meerwaarde. Minder kinderen betekent minder gezinsinkomen. Even leek China zijn eenkindbeleid te gaan versoepelen. Immers, dit beleid leidde tot gedwongen abortussen en sterilisaties (officieel verboden sinds 2002), een tekort aan vrouwen en een snelle veroudering van de bevolking. Het hoofd van de Chinese nationale bevolkings- en gezinsplanningscommissie heeft echter gezegd dat China nog tien jaar aan het eenkindbeleid vasthoudt. (28/09/2010 VRT radio)

62 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Evolutie verhouding Europeanen > < Chinezen Bijna 2,5 x meer Chinezen dan Europeanen China = grote afzetmarkt?????

63 2.7 Gevolgen bevolkingspolitiek 19 Grote natuurlijke aangroei? Afrika (Kongo, Mali, Niger) Azië (Jemen, Oman)

64 2.8 India demografie 20 Buurlanden:123456 2.8.1 Situering Zeeën:ab Pakistan China Nepal Bangla Desh Bhutan Myanmar Arabische Zee Golf van Bengalen

65 2.8 India demografie 20 Bevolking:Bevolkingsdichtheid: 2.8.2 Bevolkingsspreiding 1 173 000 000 Zeer dichtbevolkt = Dunbevolkt = @ esa.un.org/unpp/index.asp esa.un.org/unpp/index.asp 357 Kust- riviervlakten N.- en Centraal-India Bevolking gelijkmatig/ongelijkmatig verspreid - reliëf: - neerslag: - bodem: - industrie: Laagland = geschikt om te wonen http://www.geohive.com/earth/ Voldoende neerslag voor irrigatie Bodems met landbouwmogelijkheden Zorgt voor tewerkstelling

66 2.8 India demografie 20 2.8.3 Bevolkingsgroei Vergelijk groeicurves India en China De Indische bevolking neemt steeds toe. De Chinese bevolking neemt af.

67 2.8 India demografie 20 2.8.3 Bevolkingsgroei Vergelijk groeicurves India en China geboortecijfer:sterftecijfer: natuurlijke groei: Neemt af Zal licht stijgen Zal licht dalen

68 2.8 India demografie 21 2.8.4 Samenstelling bevolking Verhouding jongeren/ouderen Histogram met brede basis = jonge bevolking. 2010 2050 Histogram met smaller wordende basis = bevolking veroudert. Prognose voor beide landen: verouderende bevolking

69 2.8 India demografie 21 2.8.4 Samenstelling bevolking Verhouding mannen vrouwen Ook hier tekent zich een mannenoverschot af.

70 2.8 India demografie 21 2.8.5 Vruchtbaarheidscijfer Evolutie vruchtbaarheidscijfer? Neemt af tot 1,9 kinderen/vrouw Kinderen/vrouw Vruchtbaarheidscijfer < 2,1? 2025 Gevolg? Bevolkingsaantal blijft constant. Vruchtbaarheidscijfer > 2,1: bevolkingsafnama.

71 2.8 India demografie 21 2.8.5 Vruchtbaarheidscijfer Vruchtbaarheidscijfer, geboortecijfer, natuurlijke groei? de bevolking blijft groeien. Ze nemen af maar

72 2.8 India demografie 21 2.8.5 Kindersterfte, levensverwachting Verklaring Sterftecijfer daalt Levensverwachting stijgt Kindersterfte daalt De bevolking blijft groeien.

73 2.8 India demografie 21 2.8.6 India, China, demografische problemen Vergelijk Beide landen hebben gelijkaardige demografische problemen. India wordt het meest bevolkte land ter wereld.

74 1. China heeft het hoogste aantal inwoners ter wereld: 20% van de wereldbevolking. 2. De bevolking is onregelmatig verspreid: -W.-China: dunbevolkt -O.-China: dichtbevolkt -N.O.-China: vrij dichtbevolkt. 3.Reliëf,klimaat en spreiding van de bevolking: -W.-China: hoogland, droog klimaat -N.O.-China: zwakker reliëf, gematigd koud kl. -Z.O.-China: laag-,middelland, vochtig warm kl. 2 China: bevolking China: bevolking

75 4.Landbouw: oost-west tegenstelling -W.-China: extensieve nomadische veeteelt -O.-China: intensieve zelfvoorzienende landbouw 5. China kende een grote bevolkingsgroei en zal pas rond 2030 een afname kennen. 6. Het aandeel van de stedelijke bevolking is in de laatste 50 jaar verzesvoudigd. De plattelandsbevolking neemt licht af. 2 China: bevolking China: bevolking

76 7.De grote bevolkingsgroei stelt problemen: voedselvoorziening, huisvesting, scholing, werkgelegenheid, … 8. Door een strenge bevolkingspolitiek (één kind per gezin) daalt de natuurlijke aangroei en de vruchtbaarheidsgraad. Het totale aantal Chinezen blijft echter hoog en de bevolking veroudert snel. 9. De door de ‘eenkindpolitiek’ vooropgestelde nulgroei werd nog niet bereikt. Wel ontstond een onevenwicht in de demografische groei tussen mannen en vrouwen. 2 China: bevolking China: bevolking

77 1. Door analyse van beelden, kaarten, grafieken... de bevolkingsevolutie en de bevolkingsproblemen van China beschrijven. 2. Verklaren waarom de eenkindpolitiek werd doorgevoerd en met welk resultaat. 3. Verbanden leggen tussen bevolkingsspreiding, menselijke en fysische factoren. 4. De invloed van de overheid aantonen op de bevolkingsevolutie. Bevolkingsexplosie leeftijdshistogram vruchtbaarheidscijfer verdubbelingstijd nulgroei


Download ppt "Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen Bert Helsen Eric Goyvaerts François Verspagen 2. China, meest bevolkte land op aarde."

Verwante presentaties


Ads door Google