De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Het secundair onderwijs
DEELTIJDS BEROEPS KUNST 1 A MODERNE BuSO TECHNISCH ASO LATIJNSE 1 B PVOC Antwerpen

2 Agenda Wat doet het CLB? Bewust kiezen Inschrijvingsrecht
Structuur secundair onderwijs Studiegebieden en –richtingen Hoe verder informeren? Vragen PVOC Antwerpen

3 Wat doet het CLB? Vraaggestuurde ondersteuning staat centraal!
Sommige CLB-opdrachten zijn wettelijk verplicht PVOC Antwerpen

4 Opvolging van spijbelgedrag / leerplicht
Wat doet het CLB? VERPLICHTE OPDRACHTEN VAN HET CLB: Medisch onderzoek Info geven Opvolging van spijbelgedrag / leerplicht PVOC Antwerpen

5 Wat doet het CLB? OP VRAAG VAN OUDERS, LEERLINGEN EN/OF LEERKRACHTEN:
helpen en/of verwijzen als het moeilijk gaat begeleiding bij (studie)keuzes Handelingsgerichte begeleiding & diagnostiek PVOC Antwerpen

6 Hoe werkt het CLB niet? PVOC Antwerpen

7 Bewust kiezen studie A studie B PVOC Antwerpen

8 Bewust kiezen Informeer je: Er zijn vele studiemogelijkheden en scholen Kies positief: Succes is de sterkste motivatie Kijk naar capaciteiten, inzet en schoolse prestaties in het verleden: Informeer bij de leerkracht. Wat heeft de leerling moeten doen voor de behaalde resultaten? Combineer: Sterktes & zwaktes, interesses, passies en waarden, persoonlijkheid. Evalueer: Houd ook rekening met de faciliteiten van de school, met de reisafstand, de studiekosten, enz… PVOC Antwerpen

9 Informeer je los van vooroordelen!
Bewust kiezen Wees je bewust van beïnvloedende factoren: Hoe wordt er in het gezin gedacht over richtingen/beroepen, opvattingen over man/vrouw? Wat zijn de studieambities van de ouders? Hoe is het studieverleden van gezinsleden? Pas op voor ‘goede raad’: “Ik heb horen zeggen dat je in TSO…” “Ze zeggen dat er in die school…” Informeer je los van vooroordelen! PVOC Antwerpen

10 Een foute studiekeuze? Studievertraging Schoolmoeheid
PVOC Antwerpen

11 Inschrijvingsrecht? Het decreet gelijke onderwijskansen…
Broers en zussen: voorrang Halfbroers/-zussen, jongeren die onder hetzelfde dak wonen,… : ook voorrang Sommige scholen: apart voorrangsbeleid, bv. voor specifieke doelgroepen Informeer je tijdig bij de secundaire school over de inschrijvingsreglementering. De start van de inschrijvingen kan sterk verschillen van school tot school! PVOC Antwerpen

12 Het watervalsysteem PVOC Antwerpen

13 Enkele cijfers Ruim de helft van alle leerlingen krijgt ooit een B- of C-attest Ongeveer 15% van alle leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma Daarbij méér jongens dan meisjes PVOC Antwerpen

14 Enkele misverstanden Je kan beter “zo hoog mogelijk” beginnen: afzakken kan altijd nog. Alleen het ASO biedt goede kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs. TSO en BSO zijn minderwaardig. PVOC Antwerpen

15 Dirk Verrycken CLB Zoersel
Het secundair onderwijs PVOC Antwerpen Dirk Verrycken CLB Zoersel

16 De structuur: Een basisschema van 3 graden van 2 jaar
PVOC Antwerpen

17 4 onderwijsvormen vanaf de tweede graad
ASO - Algemeen Secundair Onderwijs BSO - Beroeps Secundair Onderwijs KSO - Kunst Secundair Onderwijs TSO - Technisch Secundair Onderwijs PVOC Antwerpen

18 Structuur: PVOC Antwerpen

19 De eerste graad met A en B jaren
Mits CLB advies, als 6de leerjaar gevolgd werd en als toelatingsklassenraad SO gunstig advies geeft Met getuigschrift basisonderwijs Zonder getuigschrift basisonderwijs (12 jaar voor 31/12) Mét getuigschrift LO naar 1B? Raadpleeg eerst het CLB! PVOC Antwerpen

20 Het eerste leerjaar A PVOC Antwerpen

21 Het tweede leerjaar A PVOC Antwerpen

22 Het eerste leerjaar B PVOC Antwerpen

23 Het beroepsvoorbereidend leerjaar
PVOC Antwerpen

24 De tweede en derde graad
TSO (technisch secundair onderwijs) KSO (kunstsecundair onderwijs) ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroepssecundair onderwijs) PVOC Antwerpen

25 De tweede en derde graad:
TSO Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Altijd combinatie theorie én praktijk Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer praktisch Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven PVOC Antwerpen

26 TSO: studiegebied auto
Autotechnieken (3de graad) PVOC Antwerpen

27 TSO: studiegebied bouw
Bouw- en houtkunde Bouwtechnieken PVOC Antwerpen

28 TSO: studiegebied chemie
Techniek Wetenschappen Chemie Farmaceutisch technisch assistent Productie- en procestechnologie: chemie (momenteel niet ingericht) Techniek wetenschappen PVOC Antwerpen

29 TSO: studiegebied fotografie
Fotografische technieken (proeftuin) Fotografische vorming (proeftuin) PVOC Antwerpen

30 TSO: studiegebied grafische communicatie en media
Grafische media Printmedia Multimedia Multimediale technieken (proeftuin) Grafische communicatie Multimediale vorming (proeftuin) PVOC Antwerpen

31 TSO: studiegebied handel
Boekhouden-informatica Informaticabeheer Handel-talen Secretariaat-talen PVOC Antwerpen

32 TSO: studiegebied hout
Houttechnieken Productie- en procestechnologie: hout (niet ingericht) PVOC Antwerpen

33 TSO: studiegebied koeling en warmte
Koel- en warmtetechnieken (3de graad) PVOC Antwerpen

34 TSO: Land- en tuinbouw Biotechnische wetenschappen
Plant-, dier- en milieutechnieken Diertechnische wetenschappen Planttechnische wetenschappen Natuur- en groentechnische wetenschappen PVOC Antwerpen

35 TSO: studiegebied lichaamsverzorging
Bio-esthetiek schoonheidsverzorging PVOC Antwerpen

36 TSO: studiegebied maritieme opleidingen
- Maritieme technieken – dek Maritieme technieken - motoren PVOC Antwerpen

37 TSO: studiegebied Mechanica-elektriciteit
Elektriciteit-elektronica Elektromechanica Elektrotechnieken Industriële wetenschappen Mechanische technieken 3de graad biedt ook: Elektrische installatietechnieken Elektronische installatietechnieken Podiumtechnieken Kunststoftechnieken (momenteel niet ingericht) Mechanische vormgevingstechnieken Industriële ICT Vliegtuigtechnieken PVOC Antwerpen

38 TSO: studiegebied mode
Creatie en Mode PVOC Antwerpen

39 TSO: studiegebied optiek
Optiektechnieken (3de graad) PVOC Antwerpen

40 TSO: studiegebied orthopedische technieken
Orthopedietechnieken (3de graad) PVOC Antwerpen

41 TSO: studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen: Gezondheids- en welzijnswetenschappen Jeugd- en gehandicaptenzorg Sociale en technische wetenschappen PVOC Antwerpen

42 TSO: studiegebied sport
Lichamelijke opvoeding en sport Topsport PVOC Antwerpen

43 TSO: studiegebied tandtechnieken
Tandtechnieken (3de graad) PVOC Antwerpen

44 TSO: studiegebied textiel
Textiel en designtechnieken Textieltechnieken Textiel- en chemische technieken Textielproduktietechnieken Productie- en procestechnologie: textiel (momenteel niet ingericht) PVOC Antwerpen

45 TSO: studiegebied toerisme
Onthaal & public relations PVOC Antwerpen

46 TSO: studiegebied voeding
Brood en banket Hotel Slagerij en vleeswaren Voedingstechnieken In de derde graad ook nog: Hospitality Productie- en procestechnologie: voeding (niet ingericht) PVOC Antwerpen

47 De tweede en derde graad:
KSO Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Kunstvakken - KV Altijd combinatie theorie én kunst Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer doe-gericht Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven PVOC Antwerpen

48 KSO: studiegebied beeldende kunsten
Artistieke opleiding Audiovisuele vorming Beeldende en architecturale kunsten Beeldende en architecturale vorming Ook nog als afstudeerrichtingen 3de graad: Audiovisuele technieken (proeftuin) Architecturale en binnehuiskunst Industriële kunst Toegepaste beeldende kunst Vrije beeldende kunst (-technieken en –vorming: SISA Antwerpen) Architecturale vorming Beeldende vorming PVOC Antwerpen

49 KSO: studiegebied podiumkunsten
Dans Muziek Woordkunst-drama Kunst-media-woord (proeftuin 2de graad) PVOC Antwerpen

50 KSO: studiegebied ballet
Modern ballet PVOC Antwerpen

51 De tweede en derde graad:
BSO Beperkt: Alg. vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Beperkt aanbod algemene vakken. Vaak modulair georganiseerde opleidingen Zeer sterk op de praktijk gericht. Voorbereiding op het beroepsleven of op hoger beroepsonderwijs Doorstroom naar hoger onderwijs: Uitzonderlijk met succes naar bachelors. Realistischer: HBO5 PVOC Antwerpen

52 Studiegebieden in BSO:
Hout bouw Mechanica-elektriciteit PVOC Antwerpen

53 Studiegebieden in BSO:
lichaamsverzorging Land- en tuinbouw mode PVOC Antwerpen

54 Studiegebieden in BSO:
Handel (verkoop/kantoor) juwelen Grafische communicatie en media Decoratieve technieken PVOC Antwerpen

55 Studiegebieden in BSO:
Maritieme opleidingen personenzorg voeding PVOC Antwerpen

56 Studiegebieden in BSO:
Textiel auto Koeling en warmte muziekinstrumentenbouw Sport (topsport) PVOC Antwerpen

57 De tweede en derde graad:
ASO Algemene theoretische opleiding Voorbereidend op hoger onderwijs Sterke input van talen én wiskunde Geen afkeer hebben van studeren Gemiddelde inzet +/- 2u per dag Ambitie om verder te studeren in het hoger onderwijs PVOC Antwerpen

58 Studierichtingen binnen ASO
Grieks, Latijn Grieks-Latijn Grieks-moderne talen Grieks-wetenschappen Grieks-wiskunde Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde Economie Economie-moderne talen Economie-sport (proeftuin) Economie-wetenschappen Economie-wiskunde Wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Yeshiva PVOC Antwerpen

59 Studierichtingen binnen ASO
Steinerpedagogie Sportwetenschappen Wetenschappen-topsport Moderne talen-topsport Wetenschappen- topsport Wiskunde-topsport Humane wetenschappen Moderne talen-sport (proeftuin 3de graad) PVOC Antwerpen

60 En dan is er ook nog ... Deeltijds onderwijs
Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) Leertijd (Syntra) Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) Huisonderwijs in combinatie met examencommissie secundair onderwijs PVOC Antwerpen

61 INFORMATIE? Opendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholen CLB
Websites scholen en onderwijskoepels PVOC Antwerpen

62 Zit u nog met een vraag? PVOC Antwerpen


Download ppt "Het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google