De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PVOC Antwerpen 2011-20121 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PVOC Antwerpen 2011-20121 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 PVOC Antwerpen BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs

2 PVOC Antwerpen Agenda Wat doet het CLB? Bewust kiezen Inschrijvingsrecht Structuur secundair onderwijs Studiegebieden en –richtingen Hoe verder informeren? Vragen

3 PVOC Antwerpen Wat doet het CLB?  Vraaggestuurde ondersteuning staat centraal!  Sommige CLB-opdrachten zijn wettelijk verplicht

4 PVOC Antwerpen Wat doet het CLB? VERPLICHTE OPDRACHTEN VAN HET CLB: Info geven Opvolging van spijbelgedrag / leerplicht Medisch onderzoek

5 PVOC Antwerpen Wat doet het CLB? OP VRAAG VAN OUDERS, LEERLINGEN EN/OF LEERKRACHTEN: Handelingsgerichte begeleiding & diagnostiek helpen en/of verwijzen als het moeilijk gaat begeleiding bij (studie)keuzes

6 PVOC Antwerpen Hoe werkt het CLB niet?

7 PVOC Antwerpen Bewust kiezen studie A studie B

8 PVOC Antwerpen Bewust kiezen Informeer je : Er zijn vele studiemogelijkheden en scholen Kies positief : Succes is de sterkste motivatie Kijk naar capaciteiten, inzet en schoolse prestaties in het verleden : Informeer bij de leerkracht. Wat heeft de leerling moeten doen voor de behaalde resultaten? Combineer: Sterktes & zwaktes, interesses, passies en waarden, persoonlijkheid. Evalueer: Houd ook rekening met de faciliteiten van de school, met de reisafstand, de studiekosten, enz…

9 PVOC Antwerpen Bewust kiezen Wees je bewust van beïnvloedende factoren: Hoe wordt er in het gezin gedacht over richtingen/beroepen, opvattingen over man/vrouw? Wat zijn de studieambities van de ouders? Hoe is het studieverleden van gezinsleden? Pas op voor ‘goede raad’: “Ik heb horen zeggen dat je in TSO…” “Ze zeggen dat er in die school…”

10 PVOC Antwerpen Een foute studiekeuze? Studievertraging Schoolmoeheid

11 PVOC Antwerpen Inschrijvingsrecht? Het decreet gelijke onderwijskansen… Broers en zussen: voorrang Halfbroers/-zussen, jongeren die onder hetzelfde dak wonen,… : ook voorrang Sommige scholen: apart voorrangsbeleid, bv. voor specifieke doelgroepen Informeer je tijdig bij de secundaire school over de inschrijvingsreglementering. De start van de inschrijvingen kan sterk verschillen van school tot school!

12 PVOC Antwerpen Het watervalsysteem

13 PVOC Antwerpen Enkele cijfers Ruim de helft van alle leerlingen krijgt ooit een B- of C-attest Ongeveer 15% van alle leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma Daarbij méér jongens dan meisjes

14 PVOC Antwerpen Enkele misverstanden Je kan beter “zo hoog mogelijk” beginnen: afzakken kan altijd nog. Alleen het ASO biedt goede kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs. TSO en BSO zijn minderwaardig.

15 PVOC Antwerpen Dirk Verrycken CLB Zoersel Het secundair onderwijs

16 PVOC Antwerpen De structuur: Een basisschema van 3 graden van 2 jaar

17 PVOC Antwerpen onderwijsvormen vanaf de tweede graad ASO - Algemeen Secundair Onderwijs BSO - Beroeps Secundair Onderwijs KSO - Kunst Secundair Onderwijs TSO - Technisch Secundair Onderwijs

18 PVOC Antwerpen Structuur:

19 PVOC Antwerpen De eerste graad met A en B jaren Met getuigschrift basisonderwijs Zonder getuigschrift basisonderwijs (12 jaar voor 31/12) Mits CLB advies, als 6de leerjaar gevolgd werd en als toelatingsklassenraad SO gunstig advies geeft Mét getuigschrift LO naar 1B? Raadpleeg eerst het CLB!

20 PVOC Antwerpen Het eerste leerjaar A

21 PVOC Antwerpen Het tweede leerjaar A

22 PVOC Antwerpen Het eerste leerjaar B

23 PVOC Antwerpen Het beroepsvoorbereidend leerjaar

24 PVOC Antwerpen De tweede en derde graad TSO (technisch secundair onderwijs) KSO (kunstsecundair onderwijs) ASO (algemeen secundair onderwijs) BSO (beroepssecundair onderwijs)

25 PVOC Antwerpen De tweede en derde graad: Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Altijd combinatie theorie én praktijk Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer praktisch Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

26 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied auto Autotechnieken (3de graad)

27 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied bouw -Bouw- en houtkunde -Bouwtechnieken

28 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied chemie -Techniek Wetenschappen -Chemie -Farmaceutisch technisch assistent -Productie- en procestechnologie: chemie (momenteel niet ingericht) -Techniek wetenschappen

29 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied fotografie -Fotografie -Fotografische technieken (proeftuin) -Fotografische vorming (proeftuin)

30 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied grafische communicatie en media -Grafische media -Printmedia -Multimedia -Multimediale technieken (proeftuin) -Grafische communicatie -Multimediale vorming (proeftuin)

31 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied handel -Handel -Boekhouden-informatica -Handel -Informaticabeheer -Handel-talen -Secretariaat-talen

32 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied hout -Houttechnieken -Productie- en procestechnologie: hout (niet ingericht)

33 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied koeling en warmte Koel- en warmtetechnieken (3de graad)

34 PVOC Antwerpen TSO: Land- en tuinbouw -Biotechnische wetenschappen -Plant-, dier- en milieutechnieken -Diertechnische wetenschappen -Planttechnische wetenschappen -Natuur- en groentechnische wetenschappen

35 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied lichaamsverzorging -Bio-esthetiek -schoonheidsverzorging

36 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied maritieme opleidingen - Maritieme technieken – dek - Maritieme technieken - motoren

37 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied Mechanica- elektriciteit -Elektriciteit-elektronica -Elektromechanica -Elektrotechnieken -Industriële wetenschappen -Mechanische technieken 3de graad biedt ook: -Elektrische installatietechnieken -Elektronische installatietechnieken -Podiumtechnieken -Kunststoftechnieken (momenteel niet ingericht) -Mechanische vormgevingstechnieken -Industriële ICT -Vliegtuigtechnieken

38 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied mode -Creatie en Mode

39 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied optiek Optiektechnieken (3de graad)

40 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied orthopedische technieken Orthopedietechnieken (3de graad)

41 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied personenzorg -Sociale en technische wetenschappen: -Gezondheids- en welzijnswetenschappen -Jeugd- en gehandicaptenzorg -Sociale en technische wetenschappen

42 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied sport -Lichamelijke opvoeding en sport -Topsport

43 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied tandtechnieken Tandtechnieken (3de graad)

44 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied textiel -Textiel en designtechnieken -Textieltechnieken -Textiel- en chemische technieken -Textielproduktietechnieken -Productie- en procestechnologie: textiel (momenteel niet ingericht)

45 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied toerisme -Toerisme -Onthaal & public relations -Toerisme

46 PVOC Antwerpen TSO: studiegebied voeding -Brood en banket -Hotel -Slagerij en vleeswaren -Voedingstechnieken In de derde graad ook nog: -Hospitality -Productie- en procestechnologie: voeding (niet ingericht)

47 PVOC Antwerpen De tweede en derde graad: Algemene vakken - AV Technische vakken - TV Kunstvakken - KV Altijd combinatie theorie én kunst Zeer breed aanbod: van meer theoretisch tot meer doe-gericht Voorbereiding op hoger onderwijs en/of het beroepsleven

48 PVOC Antwerpen KSO: studiegebied beeldende kunsten -Artistieke opleiding -Audiovisuele vorming -Beeldende en architecturale kunsten -Beeldende en architecturale vorming Ook nog als afstudeerrichtingen 3de graad: -Audiovisuele technieken (proeftuin) -Architecturale en binnehuiskunst -Industriële kunst -Toegepaste beeldende kunst -Vrije beeldende kunst (-technieken en –vorming: SISA Antwerpen) -Architecturale vorming -Beeldende vorming

49 PVOC Antwerpen KSO: studiegebied podiumkunsten -Dans -Muziek -Woordkunst-drama -Kunst-media-woord (proeftuin 2de graad)

50 PVOC Antwerpen KSO: studiegebied ballet -Ballet -Modern ballet

51 PVOC Antwerpen De tweede en derde graad: Beperkt: Alg. vakken - AV Technische vakken - TV Praktijkvakken - PV Beperkt aanbod algemene vakken. Vaak modulair georganiseerde opleidingen Zeer sterk op de praktijk gericht. Voorbereiding op het beroepsleven of op hoger beroepsonderwijs Doorstroom naar hoger onderwijs: Uitzonderlijk met succes naar bachelors. Realistischer: HBO5

52 PVOC Antwerpen Studiegebieden in BSO: bouw Mechanica-elektriciteit Hout

53 PVOC Antwerpen Studiegebieden in BSO: Land- en tuinbouw lichaamsverzorging mode

54 PVOC Antwerpen Studiegebieden in BSO: Handel (verkoop/kantoor) juwelen Grafische communicatie en media Decoratieve technieken

55 PVOC Antwerpen Studiegebieden in BSO: personenzorg voeding Maritieme opleidingen

56 PVOC Antwerpen Studiegebieden in BSO: Koeling en warmte Textiel muziekinstrumentenbouw auto Sport (topsport)

57 PVOC Antwerpen De tweede en derde graad: Algemene theoretische opleiding Voorbereidend op hoger onderwijs Sterke input van talen én wiskunde Geen afkeer hebben van studeren Gemiddelde inzet +/- 2u per dag Ambitie om verder te studeren in het hoger onderwijs

58 PVOC Antwerpen Studierichtingen binnen ASO -Grieks, Latijn -Grieks-Latijn -Grieks-moderne talen -Grieks-wetenschappen -Grieks-wiskunde -Latijn-moderne talen -Latijn-wetenschappen -Latijn-wiskunde -Economie -Economie-moderne talen -Economie-sport (proeftuin) -Economie- wetenschappen -Economie-wiskunde -Wetenschappen -Moderne talen- wetenschappen -Moderne talen- wiskunde -Wetenschappen- wiskunde Yeshiva

59 PVOC Antwerpen Studierichtingen binnen ASO -Sportwetenschappen -Wetenschappen- topsport -Moderne talen- topsport -Wetenschappen- topsport -Wiskunde-topsport Steinerpedagogie Humane wetenschappen Moderne talen-sport (proeftuin 3de graad)

60 PVOC Antwerpen Deeltijds onderwijs Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) Leertijd (Syntra) Buitengewoon Secundair Onderwijs (BUSO) Huisonderwijs in combinatie met examencommissie secundair onderwijs

61 PVOC Antwerpen INFORMATIE? Opendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholenOpendeurdagen en informatiemomenten secundaire scholen CLBCLB Websites scholen en onderwijskoepelsWebsites scholen en onderwijskoepels

62 PVOC Antwerpen Zit u nog met een vraag?


Download ppt "PVOC Antwerpen 2011-20121 BEROEPS KUNST BuSO DEELTIJDS TECHNISCH ASO LATIJNSE MODERNE 1 B 1 A Het secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google