De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIVIUM, aanbod in de tweede pijler

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIVIUM, aanbod in de tweede pijler"— Transcript van de presentatie:

1 VIVIUM, aanbod in de tweede pijler
Paul Vanderveken, Directeur Leven

2 VIVIUM, het aanbod Focus op het volledige aanbod in de tweede pijler
Gepersonaliseerd advies en ondersteuning Toonaangevende speler op vlak van arbeidsongeschiktheid De rol in de derde pijler De risico-verzekeringen

3 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Totaalaanbod Zelfstandigen VAPZ of Sociaal VAPZ Zorg verstrekkers VAPZ-RIZIV + (sociaal) VAPZ (Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers: VAP-RIZIV + sociaal VAP) Zelfstandigen met vennootschap Top-Hat Plus Plan (IPT zelfstandigen) Key-man (overlijden)

4 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Het VAPZ en het Sociaal VAPZ Meer pensioenopbouw Gewoon VAP Minimaal 100 EUR en maximaal 8,17% van het geherwaardeerde en geplafonneerde netto beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum 2.781,06 € in 2010) Nieuw bij VIVIUM: Sociaal VAP(Z) 9,40% van het geherwaardeerde en geplafonneerde netto beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum 3.199,76 € in 2010) 10% naar solidariteit >>

5 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Niche-markt: zelfstandige zorgverstrekkers Eigen bijdragen: gewoon VAPZ of sociaal VAPZ RIZIV-toelagen: VAPZ-Riziv (= sociaal VAPZ) Nieuw bij VIVIUM: Specifieke oplossing: loontrekkende zorgverstrekkers RIZIV-toelagen: VAP-Riziv (= sociaal VAP) Eigen bijdragen: Sociaal VAP

6 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers Berekening premie Op basis van het nettobelastbaar beroepsinkomen van het lopende jaar De maximumpremie Wordt reeds verkregen bij een belastbaar jaarinkomen van ,96 € EUR, wat het geval is bij veel loontrekkenden. Dergelijke premie is een interessante aanvulling op de meestal beperktere RIZIV–toelagen De betaalde premie is aftrekbaar als beroepskosten (zelfs bovenop de forfaitaire beroepskosten) zodat zij onmiddellijk meer dan 50 % belastingvoordeel kunnen doen

7 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Sociaal VAPZ Solidariteitswaarborgen Premievrijstelling tijdens 1e jaar AO (tot 65, ERT 30d) Premievrijstelling vanaf het 2e jaar AO (tot 65) Overlijden (tot 60) - Kapitaal overlijden uitgekeerd in jaarlijkse renten Mogelijke aanvullende waarborgen Sociaal VAPZ Rente arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling bij AO niet) Ongevallenverzekering Ernstige aandoeningen

8 1. Volledig aanbod 2de pijler-pensioen
Totaalaanbod Zelfstandigen VAPZ of Sociaal VAPZ Zorg verstrekkers VAPZ-RIZIV + (sociaal) VAPZ (Specifieke groep: loontrekkende zorgverstrekkers: VAP-RIZIV + sociaal VAP) Zelfstandigen met vennootschap Top-Hat Plus Plan (IPT zelfstandigen) Key-man (overlijden)

9 2. Advies en ondersteuning
Optimalisatie actie 80%-regel Jaarlijkse optimalisatie-actie Eindejaar: IPT-polissen April: VAPZ-polissen Zo breed mogelijk (totale portefeuille) Zo precies mogelijk (volledige optimalisatie) Advies ten allen tijde (tijdsintensief) Vorig jaar: slachtoffer van eigen succes Actie 2010 terug opgestart Tal van maatregelen voor betere dienstverlening Stappen in 2011 Projectie van het eindkapitaal beschikbaar in V-Connect Verdere externalisering van de actie is gepland

10 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten Hoofdzakelijk op VAPZ of Top-Hat Plus Plan Behoud gunstige fiscaliteit van het pensioenplan indien voldaan wordt aan de voorwaarden van bestemming Op de markt worden verschillende types van voorschot aangeboden

11 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten: aanbod VIVIUM 1. Intrestbetalend voorschot De ontlener betaalt periodiek intrest op het bedrag van het voorschot Bepaling intrestpercentage: rentevoet van contract > 0%: rentevoet + 1% rentevoet (deel) van contract 0%: rentevoet + 1,5% Mogelijk voor premiebetalende Universal life-contracten en klassieke contracten (uitzondering: fiscaliteit pensioensparen)

12 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten: aanbod VIVIUM 2. Nieuw: Intrestvrij voorschot Geen jaarlijkse intrest en bedrag van voorschot blijft constant 100/60ste van het voorschotbedrag wordt op een aparte ‘voorschotreserve’ geplaatst Kenmerken ‘voorschotreserve’: Technische intrestvoet 0% Geen winstdeelname op het bedrag van het voorschot

13 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten: aanbod VIVIUM 2. Nieuw: Intrestvrij voorschot (vervolg) Vergoeding voorschot door periodieke afname (1% op jaarbasis) uit voorschotreserve (kost voorschot wordt gedragen door bedrijf) Mogelijk voor premiebetalende én premievrije Universal life-contracten (uitzondering: fiscaliteit VAPZ – RIZIV - pensioensparen)

14 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten: voordelen Intrestbetalend voorschot Intresten aftrekbaar naar rato van het belastbaar onroerend inkomen Beroepsmatig gebruik: intresten aftrekbaar als beroepskost Intrestvrij voorschot Geen intresten te betalen tijdens duurtijd contract Geen gedwongen afkoop want geen intrestwanbetaling mogelijk De belastbare basis op einddatum wordt kleiner Mogelijk voor premievrije contracten

15 2. Advies en ondersteuning
Voorschotten bij VIVIUM: fiscale optimalisatie Binnen één contract kan een intrestbetalend voorschot gecombineerd worden met een intrestvrij voorschot om de fiscale situatie van uw cliënt te optimaliseren. Mogelijkheid tot gepersonaliseerde offerte

16 2. Advies en ondersteuning
Competenties en know-how Uw Account Manager blijft uw eerste partner Continue investering in hun kennis: verderzetting PFP Toegankelijkheid van informatie en fiscaal-juridische competenties, bv. Externalisatie bestaande interne pensioenvoorzieningen Succesvolle afstemming van producten en diensten via de ruling-commissie Workshops (zie verder)

17 3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid
VIVIUM is en blijft toonaangevend op vlak van arbeidsongeschiktheid VIVIUM opteert voor zekerheid voor de klanten Technisch en actuarieel onderbouwde premiestelling die de cliënt zekerheid waarborgt op langere termijn Producten die beantwoorden aan alle wettelijke regels Bij het in voege treden van de Wet Verwilghen: resolute keuze van VIVIUM voor duidelijke “arbeidsongeschiktheidverzekering“ Recente fiscale circulaire bevestigt deze juiste keuze Waarborg arbeidsongeschiktheid is minstens even grote noodzaak voor onze klanten als pensioenopbouw

18 3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid
Volledig aanbod Voor alle zelfstandigen Gewaarborgd Inkomen Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid (I2) Non-Stop Plan Daar bovenop voor zelfstandigen met een vennootschap Omzetverzekering Waarborg arbeidsongeschiktheid is minstens even grote noodzaak voor onze klanten als pensioenopbouw

19 3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid
Uitgebreid aanbod in inkomensvervanging / verzekering kosten / omzetverzekering -> noodzaak aan regelmatige herziening en afstemming van onze acceptatieregels Nieuwe spelregels in financiële acceptatie Versoepeling voor geneesheren en tandartsen In Gewaarborgd Inkomen, aanvullende I2, Non-Stop Plan en Omzetverzekering Ook voor starters Non-Stop Plan: uitbreiding tot 80% van álle kosten Verduidelijking spelregels Omzetverzekering

20 3. VIVIUM in arbeidsongeschiktheid
Workshops Life VIVIUM in november Regionale workshops Inhoud Financiële en medische acceptatie Voorschotten Cases Meer info via uw Account Manager

21 4. VIVIUM en de derde pijler
Volledig aanbod Pensioensparen Lange-Termijnsparen Twee formules CAPIPLAN (integraal Tak 21) CAPI 23 (WD in Tak 23) (zie ook later: Thomas Palmblad, Bank Degroof – beheer Managed Funds) Efficiëntie Focus op het essentiële Eenvoudig maar doeltreffend STP via V-Connect WD in Tak 23 via selecte keuze in Managed Funds Commerciële acties derde pijler

22 4. VIVIUM en de derde pijler
Beleggingsverzekeringen VIVIUM vandaag afwachtende houding Mede door de politieke, fiscale en financieel-technische onzekerheid Historisch lage rentevoeten Onzekerheid beurs (Zie ook: Alain Deneef, Bank Degroof – de rentevoeten ) Verder in te schatten waar de toekomst voor dit type producten ligt

23 5. VIVIUM en de risico-verzekeringen
Volledig aanbod Overlijdensverzekeringen Alle risico’s overlijden Afdekking kredieten Stand-alone polissen (annuïteitsleningen) Extra waarborg overlijden in pensioencontracten (bulletleningen) Aanvullend risico-kapitaal overlijden op pensioencontracten Free Cover Limit 6.000€, €, € Ongevallen

24 5. VIVIUM en de risico-verzekeringen
Volledig aanbod VIP-overlijdensverzekeringen (hoge kapitalen) Alle risico’s overlijden Ongevallen -> Specifiek doel: successierechten Pijnpunt: kans op overlijden door plotse aandoening

25 5. VIVIUM en de risico-verzekeringen
Volledig aanbod Nieuw : Plotse aandoeningen (Sudden death) Aanvullende dekking bij VIP-overlijden door ongeval Overlijden door ongeval + 7 plotse aandoeningen Plotse aandoening: overlijden binnen de 30 dagen nadat diagnose is gesteld Hoofdzakelijk ter dekking van successierechten Duurtijd 1 tot 3 jaar (en 3 maand) Minimum: premie van 750€ of KO van €

26 VIVIUM, het aanbod Focus op het volledige aanbod in de tweede pijler
Gepersonaliseerd advies en ondersteuning Volwaardige speler op vlak van arbeidsongeschiktheid De rol in de derde pijler De risico-verzekeringen Dank voor uw aandacht


Download ppt "VIVIUM, aanbod in de tweede pijler"

Verwante presentaties


Ads door Google