De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N ARE G EDACHTEN & L USTVOLLE F ANTASIEËN Steffie Boey 1BaTP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N ARE G EDACHTEN & L USTVOLLE F ANTASIEËN Steffie Boey 1BaTP."— Transcript van de presentatie:

1 N ARE G EDACHTEN & L USTVOLLE F ANTASIEËN Steffie Boey 1BaTP

2 I NHOUDSTABEL 1. Inleiding 2. Onvrijwillig en ongewenst 3. Vrijwillig maar ongewenst 4. Vrijwillig en gewenst 5. Besluit

3 I NLEIDING Dagelijkse gedachten Verschillende onderwerpen gaan door je heen Vb: denken aan een recente gebeurtenis en daarna aan wat je deze avond zult gaan eten. Wanneer zijn die gedachten problematisch ? Het denken wordt beheerst Vaak één hoofdgedachte Vb: hevige verliefdheid is niet problematisch Vb: het idee dat je iemand wilt vermoorden is dan wel problematisch Psychische stoornissen en gedachten verschilt naargelang stoornis

4 V OORBEELDEN VANUIT VERSCHILLENDE STANDPUNTEN Casus: chauffeur wordt door akelige gedachten gekweld. Patiënt met dwangneurose kan de obsessieve gedachte krijgen: ‘oh help, als ik maar niet de controle over mezelf verlies en ploteling mijn stuur omgooi en op de tegenligger inrijd.’ Patiënt met een angststoornis: ‘oh, als ik maar geen ongeluk krijg; er gebeuren zo veel ongelukken in het verkeer.’ Patiënt met paniekstoornis:’ oh, ik word licht in mijn hoofd; dadelijk wordt ik niet goed en verlies ik de macht over mijn stuur.’ Patiënt met Gilles de la Tourette: ‘ ik heb zin om mijn stuur om te gooien en expres op de tegenligger in te rijden.’

5 O NVRIJWILLIG EN ONGEWENST Belangrijkste vertegenwoordiger : obsessie Term : ego – dystoon (ik-vreemd) Dwanghandelingen obsessie Cognitieve rituelen onderscheiden voor behandeling (neutraliseren van de obsessie) Vb: vrouw met ‘harming obsessie’ Vb: vrouw die zoekt naar antwoorden Vb: jongen met angst voor naderend onheil Vb: vrouw die denkt dat ze psychiatrisch patiënt is Vb: vrouw met beelden eigen begrafenis

6 O BSESSIEVE - COMPULSIEVE STOORNIS (OCS) Synoniem dwangneurose Ego – dystoon (ik-vreemd) Obsessieve drang om bepaalde handelingen uit te voeren (= rituelen) Handelt vanuit compulsies en obsessies Voor de patiënt de handelingen broodnodig Vb: mensen met smetvrees

7 V RIJWILLIG, MAAR ONGEWENST Drangmatigheid Ego – syntoon (ik-eigen) Vrijwillig: patiënt haalt gedachte zelf op De context is ongewenst Zorgt voor ellende en leed Hieronder zal ik twee vormen besVb: obese patiënt Vb: patiënt met een verslaving (craving) Hieronder bespreken we deze twee vormen Gilles de la Tourette (GTS) Parafilie

8 G ILLES DE LA T OURETTE (GTS) Uitgangspunt: tics onvrijwillig Studie van Bliss vrijwillig Patiënten kunnen dus wel degelijk tics beheersen Lange tijd werden tics gekoppeld met obsessie Associatie obsessief-compulsieve stoornis Voldoen niet aan DSM-IV Dus niet verwant Niet obsessies maar impulsies en impulsief handelen Niet drangmatig maar dwangmatig Vb: een man die houdt van tellen

9 P ARAFILIE Definitie : ongebruikelijke seksuele verlangens Leidt tot spanningen of beperkingen Sociaal en beroepsmatig dalend functioneren Brengt ellende en leed mee Vb: man met kijkverslaving aan vrouwen Vb: personeelschef met snijfantasieën

10 V RIJWILLIG EN GEWENST Eerste idee geen enkel probleem Fout!! Meestal geen hulpvraag Afwijkende patronen (ego – syntoon) Vb: dagdromen Denken wordt in beslag genomen Vaak gewenste gedachten die opeens opgedrongen worden.

11 T OT SLOT Diverse pathologische gedachten Diagnostiek Interveniëren / bemiddelen Behandelen

12 B ESLUIT Allerlei vormen van intrusies, fantasieën en obsessies Kan bij iedereen gebeuren Niet altijd problematisch Als het problematisch is kan het behandeld worden

13 B IBLIOGRAFIE HOOGDUIN K. ‘Nare gedachten en lustvolle fantasieën.’ In:Dth, jg.25, nr 2, 2005 http://nl.wikipedia.org/wiki/Obsessieve- compulsieve_stoornis

14 Bedankt voor de aandacht & Zijn er nog vragen?


Download ppt "N ARE G EDACHTEN & L USTVOLLE F ANTASIEËN Steffie Boey 1BaTP."

Verwante presentaties


Ads door Google