De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijwerkingen van geneesmiddelen in de differentiaal diagnose W.L. Diemont, internist stafmedewerker Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijwerkingen van geneesmiddelen in de differentiaal diagnose W.L. Diemont, internist stafmedewerker Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb."— Transcript van de presentatie:

1 Bijwerkingen van geneesmiddelen in de differentiaal diagnose W.L. Diemont, internist stafmedewerker Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

2 Overzicht van de presentatie 3 internistische casus met 3 verschillende aspecten bijwerking is (vroeg of laat) in de DD opgenomen Stel u voor, een patiënt met..

3 Steriele CAPD-itis 42 jarige man met sinds 3 jaar CAPD –CAPD:3 x 2 liter glucose 1 x 2 liter Extraneal  –chronische nefrologische medicatie –milde peritonitis, beperkte leucocytose zonder granulocytose, kweken negatief –recidiverend, geen reactie op antibiotica

4 Differentiaal diagnose bacteriële peritonitis met onbekend focus –kweekproblemen –intestinale bron –wisselfouten –geïnfecteerde catheter

5 vervolg DD bijwerking van dialysevloeistof –andere dialysevloeistof proberen –patiënt staakt Extraneal  melding bij Lareb

6 Afloop Lareb → CBG → EMEA → faxbericht –vele casus in Europa –waarschuwingsbrief naar nefrologen –verontreiniging bij productie: “verholpen” –< 8 weken afgerond...

7 Boodschap de DD van steriele peritonitis is wezenlijk veranderd door melding van enkele casus bijwerkingen hoeven niet tot terugtrekking van het geneesmiddel te leiden

8 Koorts 45 jarige man bezoekt de SEH –forse roker, 10 dagen eerder gestart met Zyban , verder COPD inhalatie medicatie –overigens blanco voorgeschiedenis –sinds twee dagen urticaria waarvoor 30 mg prednison/dag en Tavegil 

9 Koorts anamnese: –pijnlijke gewrichten, koude rillingen, nausea onderzoek: –zieke man, heamodynamisch stabiel, temp 39,5 o C, geen focus te vinden laboratorium –leucocytose (>12*10 6 /l)

10 Differentiaal diagnose bacteriële infectie –kweken, serologie, etc. –start "blind" antibioticum bijwerking Zyban  ?

11 Beloop koorts, urticaria en gewrichtsklachten verdwijnen na een paar dagen huisarts meldt bij Lareb naar aanleiding van DD in ontslagbrief

12 Beloop beoordelingsrapport Lareb : –kan passen bij serum sickness like reaction op Zyban  –IB-tekst Zyban  : serum ziekte wordt genoemd als ADR

13 Achtergrond serum sickness / serum sickness like reaction overmaat aan circulerende immuuncomplexen onderscheid niet duidelijk klinisch beeld vrijwel identiek rechallenge leidt tot snelle reactie cave functieverlies door ICx-neerslag

14 Boodschap bij het opstellen van de DD moet rekening worden gehouden met de IB-teksten –http://www.cbg-meb.nl/nl/prodinfo/index.htmhttp://www.cbg-meb.nl/nl/prodinfo/index.htm –http://www.cbg-meb.nl Geneesmiddeleninformatiebankhttp://www.cbg-meb.nl

15 Urticaria 43-jarige patiënte met hypothyreoïdie Thyrax Duotab  werd recent verhoogd van 100  g/dag naar 125  g/dag meldt zich bij huisarts met urticaria over het hele lichaam

16 Differentiaal diagnose allergische reactie niet-immunologische urticaria huisarts start antihistaminicum met weinig resultaat apotheker meldt bij Lareb

17 Beloop beoordelingsrapport Lareb: –Thyrax Duotab  25  g bevat indigokarmijn (E 132), dat allergeen kan zijn tabletverwisseling leidt tot herstel antihistaminicum kan worden gestaakt 25  g: 12 allergie meldingen 100  g: 2 allergie meldingen, steeds samen met 25  g

18 Boodschap hulpstoffen spelen een rol in de DD van overgevoeligheidsreacties melding van handelsnamen is essentieel

19 Decompensatio cordis 65-jarige patiënt met DM en status na myocard infarct insuline, ACE-remmer, digoxine, furosemide recent pulskuur itraconazol (onychomycose) recent toename gewicht met perifere oedemen en dyspneu d’effort

20 Differentiaal diagnose afname LV-functie progressief nierfunctieverlies –werkzaamheid furosemide  –overvulling

21 Beloop klachten verdwijnen na afloop itraconazol kuur bijwerking itraconazol ? U meldt dit bij Lareb

22 Achtergrond beoordelingsrapport Lareb –Lareb databank: 8 casus –literatuur negatief inotroop effect bij proefdieren –IB-tekst: alleen waarschuwing bij orale oplossing –WHO databank: Odds Ratio 1.7 (95% CI 1,2-2,4) –FDA 2002: cave toepassing bij CHF, met name i.v.

23 Boodschap ook oude geneesmiddelen kunnen nieuwe bijwerkingen hebben met relevantie voor de DD

24 Boodschappen enkele meldingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben, ook voor de DD IB-teksten bevatten veel kennis met relevantie voor de DD hulpstoffen als oorzaken van bijwerkingen horen thuis in de DD

25 Conclusies beoordelingsrapport publicaties beroepsgroepen meldingen LarebDD

26

27 Libidoverlies 48 jarige man met hypercholesterolaemie medicatie: –statine sinds 3 maanden –metoprolol sinds jaren hij vertelt u bij controle over libidoverlies –sinds 2-3 maanden geen zin meer

28 Differentiaal diagnose secundair aan vasculaire erectiele disfunctie relationele factoren verlaagd testosteron –dit wordt bij laboratoriumonderzoek bevestigd

29 Beloop patiënt is overtuigd van een bijwerking door statine hij staakt gebruik van statine testosteron en libido normaliseren u meldt dit bij Lareb met een kopie van de correspondentie met labwaarden

30 LDL receptor statine cholesterol Leydig cel testosteronacetaat HMG Co-A - Hypothese

31 Boodschap meldingen genereren hypothesen –toetsing noodzakelijk –bijdrage aan farmacotherapeutisch handelen

32 wat melden ? –wat u belangrijk vindt –vermoedens zijn voldoende hoe melden ? –meldformulier Kompas –www.lareb.nl –inzenden correspondentie met medicatiehistorie


Download ppt "Bijwerkingen van geneesmiddelen in de differentiaal diagnose W.L. Diemont, internist stafmedewerker Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb."

Verwante presentaties


Ads door Google