De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET SEKSUELE BREIN VERSTOORD Inleiding op de invloed van NAH op de seksualiteit Egbert Kruijver – MW-VO / seksuoloog NVVS 28-11-2011 HAARLEM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET SEKSUELE BREIN VERSTOORD Inleiding op de invloed van NAH op de seksualiteit Egbert Kruijver – MW-VO / seksuoloog NVVS 28-11-2011 HAARLEM."— Transcript van de presentatie:

1 HET SEKSUELE BREIN VERSTOORD Inleiding op de invloed van NAH op de seksualiteit Egbert Kruijver – MW-VO / seksuoloog NVVS 28-11-2011 HAARLEM

2 Egbert Kruijver seksuoloog NVVS  Seksuoloog in de revalidatie  Sophia Revalidatie - Den Haag Z’meer Gouda  De Hoogstraat - Utrecht  Seksuoloog in de GGz / psychiatrie  Altrecht - Autisme Team - Nieuwegein  Seksuoloog in 1e lijn  Seksuologiepraktijk - Nieuwegein  Praktijk Seksuologische Hulpverlening - Woerden

3 HET SEKSUELE BREIN VERSTOORD  Seksualiteit  BPS-model  Hersenen  Functie in seksualiteit  NAH  Betekenis voor de seksualiteit

4

5

6

7

8 Leuke puzzel? Lastige puzzel? Sekse – Leeftijd - Seksuele oriëntatie – Lichaam Gezondheid - Medicijnen Persoonlijke ervaringen - Coping – Cognities Overtuigingen - Seksueel gedrag – Levensfase Urgentie/Belang/Interesse Opvoeding – (sub)Cultuur - Religie – Genderrol Relationele dynamiek - Kansen op de relatiemarkt

9 Bio-psycho-sociaal model De seksuele respons = multi-factorieel proces van reageren. Biologisch/ somatisch Sociaal/relatie Opvoeding/cultuur Psychisch/ psychologisch

10

11 BPS-model voor seksuele anamnese BIO Biologisch Medisch Iatrogeen - Lichamelijk functioneren - Ziektebeeld + Ziektegeschiedenis - Invloed medicatie - Etc PSYCHO Psychologisch - Persoonlijkheid - Coping - Overtuigingen - Life events - Comorbiditeit - Etc SOCIAAL (sub)cultuur Relationele dynamiek - Maatschappelijke aspecten - Culturele aspecten - Relationele dynamiek - Etc

12 Totale niveau van stimulatie = lichamelijke gevoeligheid + zintuiglijke prikkel +/- mentale toestand Quantum Model (Schnarch 1991)

13

14 Hersenen  Circa 1500 gram, circa 10 miljard zenuwcellen  Hersenstam  ademhaling, bloeddruk, temperatuur, etc  Kleine hersenen  Bewegen, werkgeheugen, automatismen, impliciet leren  Grote hersenen  Bewust handelen, motorisch, sensorisch, gehoor, taal, denken, creativiteit, intelligentie, persoonlijkheid

15 Invloed hersenen op de seksualiteit  Het kunnen voelen (sensorisch waarnemen)  Het kunnen voelen (emoties)  Het kunnen communiceren  Het kunnen bewegen  Het kunnen herinneren  Het kunnen fantaseren  Het kunnen begrenzen  Het kunnen genieten  Etc

16 Het belangrijkste seksuele orgaan

17 Niet Aangeboren Hersenletsel  Leeftijd > 1,5 jaar  Acuut verworven  Breuk in de levenslijn

18 Smalle of brede definitie?  Traumatisch hersenletsel  B.v. hersenkneuzing, hersenschudding  Niet Traumatisch hersenletsel  TIA, CVA, tumor, intoxicatie, zuurstofgebrek, ontsteking  Overige aandoeningen  B.v. epilepsie, korsakov  Degeneratieve ziekten aandoeningen  B.v. MS, Parkinson, ALS, dementie

19 Invloeden op seksualiteit: B iologische Aspecten Man / vrouw Hormonen (chronische ) Ziekte Lich. beperking Spierspanning Vermoeidheid Medicatie P sychologische Aspecten Zelfbeeld Lichaamsbeeld Coping Angst Stress Rouw Depressie Vermijding S ociale / Relationele Aspecten Relatie Communicatie Rolverandering Levensfase Toekomstperspectief Maatschappij (sub) Cultuur Religie

20 NAH: lichamelijke factoren Bewustzijnsdaling Verlammingen Coördinatiestoornissen Bewegingsstoornissen Tastzin & Temperatuur Zintuiglijke stoornissen Spraakstoornissen Blaas & darmen Hormoonhuishouding Seksuele functiestoornissen

21 Medicatie  Anti-depressiva (SSRI) :  vertragen zaadlozing  bemoeilijken het orgasme (met name Seroxat)  Anti-epileptica:  verlagen testosteron spiegel  Anti-hypertensiva:  invloed op erectie  Invloed op lubricatie (bemoeilijken opwinding)

22 NAH: Psycho-sociale factoren Geheugen Aandacht Concentratie Apraxie / Onhandigheid Afasie / taalstoornissen Informatieverwerking Inzicht & Overzicht Waarneming / Neglect Planning & Organisatie Probleemoplossend vermogen Apathie / verminderd initiatief Prikkelbaarheid Stemmingsveranderingen Woede / agressie Ontremming Risicozoekend gedrag Emotionele vervlakking Dwanglachen / huilen Egocentriciteit Psychosen / Angst / PTSS

23 NAH & ADL:  In welke levensfase verworven?  Welke impact op ADL?  Zichtbaar of onzichtbaar?  Merkbaar of niet merkbaar?  Geeft de ziekte sociale beperkingen?  Mate van hospitalisatie?  Invloed van man/vrouw coderingen?

24 Gevolgen NAH  Alle directe of indirecte gevolgen van NAH kunnen de seksualiteit onder druk zetten

25 Gevolgen NAH op seksuele respons  Relatief weinig onderzoek  Onderzoeken moeilijk vergelijkbaar  Daarom: conclusies niet duidelijk  Waar het op neer komt: “alles kan”  Dus: goede anamnese belangrijk  Bio-Psycho-Sociaal inventariseren  vragen, doorvragen, luisteren  Jezelf een voorstelling maken  Verbanden leggen

26 NAH & Seksualiteit Goossens (1995): meer dan de helft van de koppels geeft problemen aan in de seksualiteit (n=135). Carlsson (2003): significante relatie tussen cognitieve en emotionele stoornissen en ontevredenheid over het seksuele leven. Schepers (2005): 53% van de patiënten rapporteert afname van seksuele activiteit (mannen meer dan vrouwen). Visser-Meily (2005): Slechts 1/3 van partners tevreden over seksuele leven.

27 Verandering seksleven na NAH Vermoeidheid Bewegingsbeperkingen Weinig zelfvertrouwen Onaantrekkelijk voelen Pijn Communicatiemoeilijkheden Verminderde sensibiliteit Relatieverslechtering Verminderde toegang tot sociale kontakten Verminderde behoefte en opwinding Gedragsproblemen

28 Seksuele Respons Cyclus MotivatieOpwindingHerstelOrgasme

29 Communicatie = trialoog  Aansluiten bij patiënt  We gaan snel nog te snel!  Gedrag = communicatie  Aansluiten bij partner / mantelzorger  Zit niet per definitie in dezelfde fase als patiënt  Overbelasting  Verlieservaring  Goede communicatie start met goede bejegening

30 Fasen  Acute fase (1-3 weken)  Medische interventies  Gericht op herstel / beperken schade  Revalidatiefase (3-6 maanden)  Terugwinnen functies  Herstel + aanpassen toekomstperspectief - adaptatie  Chronische fase  Functiebehoud  Gericht op aanpassen / adaptatie

31 In welke fase over seksualiteit spreken?  Acute fase?  Revalidatiefase?  Chronische fase?  Crisis  Stabilisatie  Verwerking + heroriëntatie  Re-integratie  Participatie

32 Grootste risico = op “stilvallen” intimiteit & seksualiteit  Vermoeidheid  Initiatiefverlies  Verlies toekomstperspectief  Depressie  Veranderd lichaamsbeeld  Angst voor (seksuele) inspanning  Partner overlevingsmodus  Partner overbelast  Partner verlieservaringen  Rolverandering/ongelijkheid

33 Wat is het belangrijkste in seks?

34 Het belangrijkste in seks? VrouwenMannen StrelenOrgasme DollenCoïtus Ander genitaal genot CoïtusDollen OrgasmeStrelen

35 Basis Powerpointpresentaties35 (omgaan met) verschillen De erogene zones

36 Man – Vrouw verschillen Intimiteit Seksualiteit

37 Succesfactoren bij patiënten:  Respectvolle communicatie  Elkaars verhaal willen horen en kunnen verdragen  Samenwerking zoeken  Creativiteit  Verwachtingen kunnen bijstellen  Vertrouwde patronen kunnen loslaten  Open staan voor nieuwe ervaringen  Acceptatie en adaptatie  Je verlies / verdriet doorleven en op den duur merken dat je verder kan / wil met je leven

38 Van doelgericht naar pleziergericht

39

40 Dank voor je aandacht!


Download ppt "HET SEKSUELE BREIN VERSTOORD Inleiding op de invloed van NAH op de seksualiteit Egbert Kruijver – MW-VO / seksuoloog NVVS 28-11-2011 HAARLEM."

Verwante presentaties


Ads door Google