De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze."— Transcript van de presentatie:

1 Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze mededeling Hij is anderzijds zelf verantwoordelijk voor eventuele schending van de copyrigth-rechten van derden binnen zijn dia-voorstelling De VVOG zal deze beelden enkel gebruiken op de homepagina en voor de aanmaak van de cdrom die van iedere studiedag gemaakt wordt De VVOG zal deze presentatie zelf niet verder ter beschikking stellen van derden. Deze teksten en/of beelden kunnen onder geen enkel beding gecopieerd worden, ook niet voor persoonlijke doeleinden Als u deze teksten en/of beelden toch wenst te gebruiken, dient u toelating te vragen aan de auteur die u kunt bereiken op bovenstaande telefoon of emailadres. Het gebruik of dupliceren van deze teksten en/of beelden (voor een voordracht, publicatie, electronische verspreiding, e.a. ) kan alleen als u de bron vermeldt en als u de auteur 'voorafgaandelijk' laat weten waar en wanneer u gebruik zult maken van deze data. Deze teksten en/of beelden kunnen zonder de toestemming van de oorspronkelijke auteur nooit deel uitmaken van een voordracht, publicatie, noch van één of andere commerciële uitgave. Wanneer u de oorspronkelijke auteur niet kunt bereiken, neemt u contact op met de webmaster Dr. Luc De Baene ldebaene@unicall.be +32.(0)475.465440 Prof. Dr. Herman Tournaye Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Vrije Universiteit Brussel De man als patient Nazareth 2/03/2002

2 De man als patient Prof. Dr. Herman Tournaye Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Vrije Universiteit Brussel

3

4

5

6

7

8

9 Diagnose:WHO guidelines and standards Kruger’s strict criteria

10 Deze WHO “normaalwaarden” zijn “authority-based” en niet “evidence-based” “authority-based” en niet “evidence-based” Is deze man een patient ?: probleem 1 Vanaf welke waardes zal een man een verminderde vruchtbaarheid hebben ? criteria waarboven een man zich geen criteria waarboven een man zich geen zorgen hoeft te maken zorgen hoeft te maken

11 Is there any evidence out there? fertilesubfertile fertilesubfertile medianrange medianrange density (M/ml)47.51-21521.00-141 count (M)125.02-54562.00-551 Motility (A+B)57.50-8548.50-85 morphology12.01-276.00-18 Ombelet et al., Hum. Reprod.1997: 144 fertile men vs 143 subfertile men

12 Is deze man een patient ? Externe kwaliteitscontrole voor de semenanalyse Belgisch instituut voor volksgezondheid 1989- 4 tot 8 “expert” laboratoria Versus tot wel 162 “non-expert” laboratoria

13 outliersmaximum upper quartile median lower quartile minimumoutliersconcentratie 360 243 10 4

14 outliersmaximum upper quartile median lower quartile minimumoutliers morfologie

15 Is deze man een patient ?: probleem 2 Technische expertise kan een man tot patient maken

16

17 Semen analyse = beurs analyse

18 Dit is ook zo bij semen analyses… De beurs wordt echter beïnvloedt door externe factoren

19 Daar waar een man zijn semenanalyse beïnvloedt wordt door technische factoren wordt zijn vruchtbaarheid door een nog minder betrouwbare factor beïnvloedt...

20 Zijn partner...

21 X

22 Is deze man een patient ?: probleem 3 de interactie tussen man en vrouw de interactie tussen man en vrouw

23

24 De man als patient: what’s in a word ? azoospermie azoospermie ernstige oligozoospermie: ≤ 1 M/ml ernstige oligozoospermie: ≤ 1 M/ml oligozoospermie: 1 - 20 M/ml oligozoospermie: 1 - 20 M/ml = zwart-wit situatie = grijze zone = help !!!!!!

25 Estimation of spontaneous pregnancies in infertile couples a: if G0= 0.9bf:minor tubal= 0.6 if G1= 1.35major tubal= 0.3 endometriosis= 0.6 bm: > 20 x 10 6 = 1.25dysovulation= 1.2 2 - 20 x 10 6 = 0.8 < 2 x 10 6 = 0.4age < 30= 1.25 0 x 10 6 = 0.0830-40 = 0.75 > 40= 0.5 Comhaire, IJA 1987 Probability of conception per month PC= 4 x 0.97 n x a x bm x bf

26 Casus infertiliteit van 2 jaar infertiliteit van 2 jaar man:5x10 6 /ml man:5x10 6 /ml 30% A+B vrouw: 35 jaar oud vrouw: 35 jaar oud CP= 4 x 0.97 24 x 0.9 x 0.8 x 0.75 x 1= 1.0% vorig huwelijk: G3P3 ! vorig huwelijk: G3P3 !

27 Nooit de vrouwelijke factor uit het oog verliezen Besluit Evaluatie van de fertiliteitsstatus van een man = glad ijs (meestal) Minder dan 2 milj. motiele zaadcellen: maak van de man een patient

28


Download ppt "Deze dia-presentatie werd door bovenvermelde spreker ter beschikking gesteld van de VVOG-homepagina De auteur behoudt zijn volle auteursrechten op deze."

Verwante presentaties


Ads door Google