De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De tintelende voet Diabetische neuropathie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De tintelende voet Diabetische neuropathie"— Transcript van de presentatie:

1 De tintelende voet Diabetische neuropathie
Frederik Vanhee Neuroloog AZ Groeninge

2 Overzicht Wat is neuropathie?
Hoe presenteert zich dit bij mensen met diabetes Diagnose Behandeling

3 Neuropathie = Aantasting van het « perifeer zenuwstelsel »
Centraal zenuwstelsel: Hersenen Ruggemerg Perifeer zenuwstelsel: Zenuwwortels Zenuwbanen in arm, been, romp,gelaat…: Motore zenuwen Sensore zenuwen Autonome zenuwen

4

5

6 Neuropathie Zenuwwortel: Zenuwbanen in arm, been, romp, gelaat…
Is rechtstreekse aftakking van het ruggemerg en splitst zich verder op in andere aparte zenuwen die de doelorganen bezenuwen (spieren, gevoelslichaampjes, bloedvaten…) Zo aangetast geeft hij typische pijn (uitstraling) al dan niet gepaard gaand met verlamming (voorbeeld: Hernia) Zenuwbanen in arm, been, romp, gelaat… Motore zenuwen: vervoeren commando’s vanuit hersenen en ruggemerg naar de spieren Sensore zenuwen: vervoeren gevoelsinformatie (pijn, temperatuur, trillingen, aanraking…) vanuit de huid, gewrichten, spieren… naar ruggemerg en hersenen toe Autonome zenuwen: vervoeren informatie van hersenen en ruggemerg naar verschillende organen om hun normale functie mogelijk te maken. Vb: regeling van hartslag, bloeddruk, pols, zweten…

7 Neuropathie bij diabetes
Is wellicht de meest frequente complicatie van diabetes Ergens in het verloop van de ziekte zullen 50% van de patiënten neuropathie ontwikkelen Brengt aanzienlijke problemen met zich mee: Infecties aan de onderste ledematen Ulcera Gewrichtsproblemen Verlies aan kracht in de voetspiertjes Pijn, tintelingen, rusteloze benen… Soms evenwichtsproblemen en valpartijen

8 Neuropathie bij diabetes
Voornaamste types zenuwontsteking: Symmetrische polyneuropathie Autonome neuropathie Polyradiculopathie Mononeuropathie Small fiber neuropathie

9

10

11 Neuropathie bij diabetes
Symmetrische polyneuropathie Meest voorkomende vorm Geeft vooral sensibele stoornissen zoals tintelingen, slapend gevoel, pijn, verlies van temperatuursgevoeligheid… Bij ernstige aantasting van de gevoelsbanen kunnen er evenwichtsproblemen ontstaan, worden kleine wondjes minder goed gevoeld, ontstaan gewrichtsafwijkingen Meestal enkel in de benen Verdeeld volgens kousenband patroon

12

13 Neuropathie bij diabetes
Autonome neuropathie Tast de autonome zenuwbanen aan Vrij frequent maar niet steeds herkend Meest voorkomende symptomen: Tachycardie in rust Orthostatische hypotensie en flauwvallen zonder duidelijke reden Hoger risico thrombose en nierproblemen Oedemen, droge huid, weinig of overmatig zweten

14 Neuropathie bij diabetes
Polyradiculopathie Komt minder voor Geeft pijn en wegsmelten van bepaalde spiergroepen, meestal in het bovenbeen of schouder

15 Neuropathie bij diabetes
Mononeuropathie = Aantasting van één bepaalde zenuw Door compressie of zuurstoftekort Typische symptomen in het gebied van de aangetaste zenuw: Pijn Tintelingen Voosheid/slapend gevoel Zwelling Verlies aan functie in de spiertjes die door die bepaalde zenuw bezenuwd worden

16 Neuropathie bij diabetes
Carpal tunnel syndroom = voorbeeld mononeuropathie Compressie van de N Medianus Pijn, tintelingen en gevoelsstoornissen in het gebied van de zenuw

17 Neuropathie bij diabetes
Oculomotorius = voorbeeld mononeuropathie Ischemie of zuurstoftekort van de Oculomotorius zenuw Pijn aan het aangetaste oog Dichtklappen van het oog Dubbelzicht door verlamming van bepaalde oogspieren

18

19 Neuropathie bij diabetes
Small fiber neuropathie: Pijn, droge huid en verminderd zweten op de voorgrond In tegenstelling tot de andere vormen niet met EMG te meten Kan zeer weerspannig zijn aan behandeling

20 Neuropathie bij diabetes
Oorzaken zenuwaantasting bij diabetes patiënten? Bij slechte regeling van de glycemie stapelen bepaalde stoffen zich op in de zenuw waardoor de normale functie verstoord wordt en de zenuw mogelijks beschadigd wordt Bloedvoorziening van de zenuw komt in het gedrang De normale herstelmechanismen van de zenuw functioneren niet meer optimaal Resulteert op de eerste plaats in aantasting van de myelinelaag rond de zenuw, meestal slechts in tweede tijd aantasting van het aantal zenuwbaantjes per zenuwbundel

21

22 Neuropathie bij diabetes Diagnose
Gekend zijn met diabetes Vermoeden aan de hand van anamnese: Pijn Tintelingen Evenwichtsproblemen Op kussentjes lopen Onverklaard flauwvallen Het Neurologisch onderzoek Uitmeten van de zenuw met behulp van het EMG en Geëvokeerde potentialen (vooral de SSEP)

23 Neuropathie bij diabetes Diagnose
Klinisch neurologisch onderzoek: Verminderd oppervlakkig gevoel (lichte aanraking of watje) Verminderde temperatuursgevoeligheid (warm/koud voorwerp) Testen van vibratiezin met de stemvork Pijngevoeligheid (met plastic/metalen naald) Testen op evenwicht met ogen open en dicht Reflexen Huidafwijkingen, stand gewrichten…

24

25

26

27

28

29 Neuropathie bij diabetes Diagnose
SSEP bovenste/onderste ledematen: = Geëvokeerde potentiaal Leert ons hoe snel een prikkel over de gevoelsbanen terug naar de hersenen wordt gevoerd Typisch gestoord bij aantasting van de gevoelsbanen bij patiënten met diabetes Eenvoudige test en relatief pijnvrij

30 Neuropathie bij diabetes Diagnose

31

32

33 Neuropathie bij diabetes Diagnose
EMG Testen van de mate waarin elektrische prikkels normaal over een zenuw worden voortgeleid Meten van de grootte van de antwoorden en van de snelheid van de zenuwgeleiding Opsporen van discrete verlammingstekenen in de spieren Bewijst neuropathie als ze er is behalve in het geval van een small fiber neuropathie

34 Neuropathie bij diabetes Diagnose

35 Neuropathie bij diabetes Diagnose

36 Neuropathie bij diabetes Diagnose

37 Neuropathie bij diabetes Diagnose

38 Neuropathie bij diabetes Diagnose

39 Neuropathie bij diabetes Behandeling
Preventie door goede controle van de glycemiën Voetzorg Behandeling van de neuropathe pijn

40 Neuropathie bij diabetes Behandeling
Preventie Bewezen dat intensievere insulinetherapie betere protectie geeft tegen ontwikkeling van diabetische neuropathie bij diabetes type 1 patiënten (wellicht ook bij type 2 patiënten) Per percent stijging van de HbA1c waarden in het bloed daalt de geleidingssnelheid over de zenuw met 1.3 m/sec na acht jaar (normale waarden rond de 45m/s in de benen) Vasculaire risicofactoren controleren (vetten, cholesterol, roken, bloeddruk…) Beperken alcohol consumptie

41 Neuropathie bij diabetes Behandeling
Neuropathe pijn – spontaan verdwijnen Bij gedeelte van de patiënten met zenuwpijn verdwijnt dit spontaan binnen het jaar Meer kans hierop als er een significante gewichtsschommeling bestond voordien Meer kans als er een uitgesproken metabole schommeling bestond voordien Bij patiënten bij wie diabetes nog maar pas werd vastgesteld

42 Neuropathie bij diabetes Behandeling
Neuropathe pijn – medicamenteuze behandeling: Eerste lijn preparaten Tweede lijn preparaten Locale behandelingen

43 Neuropathie bij diabetes Behandeling Eerste lijn preparaten
Tricyclische antidepressiva: Efficiënt en goedkoop Kan aan lagere dosis worden gegeven dan voor depressie 3 tot 6 weken wachten op effect Desondanks lagere dosis dan voor depressie toch nog vrij vaak bijwerkingen: Droge mond Sufheid Gewichtstoename Patiënt per patiënt dosis af te wegen en te bepalen

44 Neuropathie bij diabetes Behandeling Eerste lijn preparaten
Tricyclische antidepressiva: Amitryptilline (Redomex): Wij geven meestal niet meer dan 75mg per dag Oppassen bij ouderen met hartlijden Nortriptyllin (Anafranil)

45 Neuropathie bij diabetes Behandeling Eerste lijn preparaten
Duloxetine: = Cymbalta Ook uit klasse van antidepressiva Voorzichtig opstarten wegens misselijkheid Niet meer dan 60mg per dag

46 Neuropathie bij diabetes Behandeling Eerste lijn preparaten
Antiëpileptica Gabapentine: = Neurontin Duur maar terugbetaald Slaperigheid Tot 3x600mg per dag

47 Neuropathie bij diabetes Behandeling Eerste lijn preparaten
Antiëpileptica Pregabaline = Lyrica Duur maar terugbetaald Slaperigheid, duizeligheid Tot 2x150mg per dag

48 Neuropathie bij diabetes Behandeling Tweede lijn preparaten
Carbamazepine (=Tegretol) Lamotrigine (=Lamictal) Minder efficiënt dan eerste keuze preparaten Vrij veel bijwerkingen aan hogere dosissen Venlafaxine (=Efexor) Tramadol (=Tradonal)

49 Neuropathie bij diabetes Behandeling Topische preparaten
Capsaïcine crème: Werkt goed (bij 2/3 van de patiënten) in combinatie met tricyclissche antidepressiva Wordt in een crème aangebracht Wel moeilijk te gebruiken indien de aangetaste zone te groot is of indien er irritatie optreedt Mexilitine Lidocaïne pleisters Morfine + Gabapentine

50 Neuropathie bij diabetes Behandeling Topische preparaten
TENS = Transcute elektrische zenuwstimulatie Bewezen efficiënt maar vaak ook slechts voorbijgaand effect Best in combinatie met tricyclische middelen zoals Redomex

51

52

53 Neuropathie bij diabetes
Conclusie: Vroeg of laat komen minstens 50% van de diabetes patiënten in aanmerking met neuropathie Met behulp van klinisch neurologisch onderzoek, EMG en soms SSEP kan de diagnose nagenoeg steeds gesteld worden Verschillende behandelingsmogelijkheden afhankelijk van patiënt tot patiënt Nog steeds patiënten die niet reageren op pijnbehandeling  Pijnkliniek Beste behandeling is preventie door zo strikt mogelijke glycemie controle

54 Dank U


Download ppt "De tintelende voet Diabetische neuropathie"

Verwante presentaties


Ads door Google