De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Economische methodologie De Oostenrijks economische school versus andere scholen Thomas Vergote.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Economische methodologie De Oostenrijks economische school versus andere scholen Thomas Vergote."— Transcript van de presentatie:

1 Economische methodologie De Oostenrijks economische school versus andere scholen Thomas Vergote

2 Belangrijke vragen Smith: Op één of andere magische wijze (invisible hand), is er niet- centraal gestuurde coördinatie en zorgt het marktproces voor wenselijke uitkomsten,  Hoe kan dat? Wat zijn de limieten van de markt (overheidsinterventie nodig)? etc. Welke tools zijn nodig om dat marktproces te analyseren/begrijpen? Hoe zeker zijn we van onze uitspraken/intuïties/onderzoek? Algemene opmerking: economics = value-free

3 Historisch overzicht Economische wetenschap heeft een enorme evolutie doorgemaakt sinds de klassieke economie (Cantillon, Hume, Smith): Schotse verlichting Richard Cantillon Duitse Historische school Vroege Chicago-school (Frank Knight) New Institutional Economics (Coase) Vilfredo Pareto & Alfred Marshall Formalistic revolution (Samuelson, Friedman) Oostenrijkse school Vienna Circle Econometrie Rational Expectations (Lucas’ kritiek: andere modellering, maar dezelfde illusie dat modelleren kan) Speltheorie (Nash/ Shapley & Roth) Dynamic Stochastic General Equilibrium (Logical Positivism)

4 Historisch overzicht Happily there is nothing in the laws of value which remains for the present or any future writer to clear up; the theory of the subject is complete. —John Stuart Mill, 1848 [1965], The Principles of Political Economy Book 3. University of Toronto Press, p. 594 So far no chemist has discovered exchange value either in a pearl or a diamond.exchange value —Karl Marx, 1867 [1967]. Capital, Volume I, New York, International Publishers, p. 87Karl MarxVolume I Economic doctrine is... not a body of concrete truth but an engine for the discovery of concrete truth, similar say to the theory of mechanics.mechanics —Alfred Marshall, 1885. "The Present Position of Economics", reprinted in A.C. Pigou, ed., 1925, Memorials of Alfred Marshall, Macmillan, p. 159.Alfred Marshall The Theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions. —John Maynard Keynes, 1922 "Introduction to the Cambridge Economic Handbooks Series", in D. H. Robertson, 1922, Money, p. vJohn Maynard KeynesEconomic Handbooks [A]lmost every statement which we — or for that matter anyone else — runs afoul of some existing opinion, and, by the very nature of things, most opinions thus far could hardly have been proved or disproved within the field of social theory. It is therefore a great help that all our assertions can be borne out by specific examples from the theory of games and strategy.social theorytheory of games —John von Neumann and Oskar Morgenstern, 1944. Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, p. 43.John von NeumannOskar MorgensternTheory of Games and Economic Behavior The fact that economics is not physics does not mean that we should not aim to apply the same fundamental standards for what constitutes legitimate argument; we can insist that the ultimate criterion for judging economic ideas is the degree to which they help us order and summarize data, that it is not legitimate to try to protect attractive theories from the data. —Christopher A. Sims, 1996. "Macroeconomics and Methodology", Journal of Economic Perspectives, 10(1), p. 111.Christopher A. SimsMacroeconomics and Methodology

5 Overtuiging sinds Samuelson Wetenschappelijk = wiskundig uit te drukken, gebaseerd op empirische gegevens (statistisch)  Methodologisch dualisme: epistemologische procedures van economische wetenschap verschillen van die van de positieve wetenschappen

6 Voorbeelden van moderne economie Veroorzaken minimumlonen werkloosheid? Model: 1.Steady state, representative firm with two types of workers 2.Two labor markets 3.Wages by Nash Bargaining with β (0 or 1) the bargaining power of workes 4.Present-discounted value of profits for the firm: 5.Solve maximization problem 6.Huraay

7 Kritiek op positivisme & formalisme Positivsm Correlation ≠ causation Voorspelbaarheid: Knight’s Risk v.s. Uncertainty (ook Taleb’s Black Swan) Empirische testen zijn dubbelzinning Geïsoleerde experimenten zijn onmogelijk “Too much aggregation” nodig om 1) empirisch te testen en 2) formeel uit te drukken Formalism Onrealistische en steriele voorstelling van menselijk leven Wetenschappelijke exactheid zorgt voor onrealistische beperkingen  modelleren met “economic man”; perfect competition, perfect information rational expectations Popper: wiskundig model = niet falsifieerbaar maar wiskundig te bewijzen ; gebasseerd op te veel assumpties  gesloten systeem  Friedman: enkel effectiviteit van model telt

8 Methodologie van de Oostenrijkse School Oosprong: methodenstreit  Duitse Historische School:  Er bestaan geen constante relaties, alles is van z’n tijd afhankelijk. Een economische ‘wetmatigheid’ is misschien geldig in 19 e eeuws Duitsland maar niet in 20 e eeuws Frankrijk. Methodolgisch Individualisme: de analyse van het individu en zijn intentioneel gedrag leidt tot een analyse van de economie in z’n geheel  There are macroeconomic questions but only microeconomic answers (Roger Garrison)  Praxeology: the logic of action (Mises)  Voordeel van economische wetenschap: onderzoekers zijn ook actors  Inside information

9 Methodologie van de Oostenrijkse School a) Economische theorie: A priori synthetisch (purely deductive) ;  Pure logica is niet voldoende (synthetisch) en observaties zijn onnodig (a priori)  Axioma + empirisch gedetermineerde assumpties (bv. werk is niet leuk, proposities: zie Boettke)  Analyse van economische systemen vb. een ruil is altijd wederzijds (subjectief) voordelig  ONTESTBAAR; het tegengestelde beweren is zichzelf tegenspreken (Kant)  Mentale tools: o Method of Contrast (Evenly Rotating Economy) o Robinson Crusoe Economics b) Economische geschiedenis: Uitgebreide empirie (data) + economische theorie als tool  In tegenstelling tot mainstream meer focus op intenties: ruwe survey-data, interpretatie etc.

10 Beperkingen van economische theorie A priori deductie: niet empirisch verifieerbaar/falsifieerbaar worden Ceteris Paribus Vele factoren leiden samen tot een uitkomst mate waarin een factor significant is = empirische vraag Bv: verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op toegevoegde waarde  netto positief of netto negatief?

11 Hedendaagse evolutie Succes van heterodoxe scholen/ideeën  shift in overtuigingen; kritiek op aannames zoals extreme rationaliteit/evenwicht, instituties worden belangrijker etc. maar: om gepubliceerd te geraken moet de vorm nog steeds voldoen aan die “wetenschappelijke” perceptie (enkel) als een heterodoxe theorie herformuleerd kan worden in formele termen en kan getest worden met conventionele statistische technieken, dan maakt de theorie kans

12 Vragen? thomas.vergote@rothbard.be www.rothbard.be


Download ppt "Economische methodologie De Oostenrijks economische school versus andere scholen Thomas Vergote."

Verwante presentaties


Ads door Google