De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuuronderwijs en het Belang van Verhalen Universiteit Gent – Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuuronderwijs en het Belang van Verhalen Universiteit Gent – Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie"— Transcript van de presentatie:

1 Literatuuronderwijs en het Belang van Verhalen Geert.Vandermeersche@UGent.be Universiteit Gent – Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie www.cultureeducation.ugent.be

2

3 "We bevinden ons midden in een crisis van enorme omvang... die grotendeels onopgemerkt voortwoekert, net als bij kanker; een crisis die op lange termijn veel schadelijker kan zijn voor de toekomst van het democratische zelfbestuur: een wereldwijde crisis in het onderwijs." (1-2) - Niet voor de winst

4 Vele Grondoorzaken, Vele Verhalen Financieel/Politiek: Hervormingen, Besparing Economisch: Neoliberaal kapitalisme Institutioneel: benoemingen (tenure) Sociaal : Verminderd belang van humanoria Ideologisch: Schuld van postmodernisme, Cultureel relativisme Technologisch: Internet, Nieuwe Media Generatie: “De jeugd van vandaag ….”

5 Analyse van Argumenten

6 1. Onderwijs en Maatschappij

7 “Enclave” of dialoog? “the more society invests and expects of education, the less that schools and universities demand of students" (ix) "Education needs to be saved from those who want to turn it into an all-purpose institution for solving the problems of society" (6) "all social institutions exist in some state of symbiosis with the society of which they are a part" (xii). "these periods of critical reexamination of the university's role and the nature of its educational and scholarly agenda have been key to its social survival and evolution" (xiii).

8 Literature across the curriculum

9 2. Literatuur & Nieuwe Media

10 Competitie tussen Media “We can think of the matter in terms of gains and losses” (Birkets, p. 27) Verwacht wordt dat het zal leiden tot een verlies van (culturele) geletterdheid en (humane) competenties

11 ‘Einde van de literatuur’-publicaties 11

12 "shouldn't we have a better idea of what books do to and for us?... Having decided what we want to protect, how do we make sure it survives the movement from book to screen?" (p. 99)

13 van Boek naar Scherm(en) “print narratives migrate far beyond the original place and time in which they were produced” Nick Montfort, The Cambridge Companion to Narrative 13

14 3. DE VELE GEBRUIKEN VAN LEZEN

15

16 “it calls on us to engage seriously with ordinary motives for reading – such as the desire for knowledge or the longing for escape – that are either overlooked or undervalued in literary scholarship.” (p. 14)

17 “many readers in the United States today treat novels less as a source of aesthetic satisfaction than as a practical dispenser of advice or a form of therapy. They choose books that will offer strategies for confronting, understanding, and managing their personal problems.” (p. 1)

18 Essential Questions: Relevantie “The most powerful way we have found to demonstrate the why of what we’re teaching is to embed our instruction in inquiry units that focus on essential questions. Essential questions are the big and enduring questions that organize disciplinary conversations” 1

19 Multitextured Teaching: Organizing the Literature Curriculum in an Age of Multiliteracies 1.It means using all the texts at your disposal: print literature (fiction, non- fiction), the texts of popular culture (magazines, television shows, videos, graphic texts), and electronic texts (web searches, fan sites, blogs, wikis, author pages). 2.It means using these texts to help adolescents to critically “read” the texts of their own lives as teenagers in contemporary society. 2

20

21 “Wat werkt” versus “Waarom” Overzicht van empirisch vakdidactisch onderzoek Bonset en Braaksma geven aan dat er van 1997 tot 2007 "geen onderzoek verricht [is] naar doelstellingen van het literatuuronderwijs" (2008: 16). Vraagtekens bij zgn. ‘evidence- based education” “Goed (Literatuur)Onderwijs” Dialoog over implementaties

22 Nog nooit zoveel gepraat over literatuur? http://www.worldcat.org/profiles/Geert_VDM/lists/2560861http://www.worldcat.org/profiles/Geert_VDM/lists/2560861 (+200 items) 22

23 Representatie van Literaire Cultuur Representatie van de functies en nut Mythes / “narratives of transformation” http://storiesofhigherlearning.wordpress.com/ Lespraktijk: opleiding taalleerkrachten (oprichten en reageren op internetfora, productie wiki’s, …) 23

24 B ELANG VAN VERHALEN

25 & … beschrijven we de werkelijkheid? … beschrijven we ons leven ? … rechtvaardigen we onze handelingen en begrijpen we het gedrag van anderen? … denken en herinneren we? … communiceren we? … worden we gevormd? … kunnen we leren? … kunnen we lesgeven? Q: Hoe A: Narratief

26 Modes of Thought “ ” Jerome Bruner. Actual Minds, Possible Worlds

27 Turn against theory & towards narrative “ ” Richard Rorty. Contigency, Irony and Solidarity

28 the narrative imagination “ ”

29 Alasdair MacIntyre. After Virtue. A Study in Moral Theory. Story-telling animal “ ”

30 V ERHAAL ANALYSE Narratologie Van structuuranalyse naar betekenisconstructie door de lezer Verhalen als tools Hoe maken, denken en begrijpen ‘echte’ lezers verhalen

31 A. De Schoolfilm & de Graphic Novel: Veranderingen in Literaire Media

32 Verhalen In Verschillende Media 2

33

34 Strip Videogame Film Soundtrack Boek

35 http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol14/iss3/9/

36 VERHALEN OVER/IN ONDERWIJS

37 … novels taught me how a proper professor should speak, behave, dress, think, write, love, succeed, or, fail. - Elaine Showalter “ ”

38

39 Vaardigheden Management Vs. Leraar Schoolhoofd Bildung Gevoel Kennis Ratio

40 Irwin Teaching to the test Hector Algemene vorming

41

42 Door het masker van fictie kun je uiteindelijk eerlijker zijn. “ ” - Tobias Wolff

43 storiesofhigherlearning.wordpress.com

44 Literatuur & de idee van Bildung Zelf-reflectie in een verhaal: op onderwijs en op de lezer Opvoeden door verbeelding, geletterdheid Wordt men een beter mens door het lezen van literatuur?

45 "what does the transformation of certain forms of literary reading into popular culture suggest about popular literacy, specifically in terms of what readers are now lead to believe they need to know in order to be culturally literate ”

46

47 De Graphic Novel

48 we are in the midst of a cognitive shift and reading today has become a hybrid textual-visual experience, as witnessed by the inescapable presence of the Internet, Powerpoint, cell phone screens, and the numerous full-color illustrations and photographs now found in newspapers. - Stephen Tabachnick, 2009 ”

49 Scott McCloud, Understanding Comics, p. 140 Woord vs. Beeld, of Woorden & Beelden

50 Scott McCloud, Understanding Comics, p. 140

51

52 “Mooi is dat!” hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld - Gert Jan Pos http://www.youtube.com/watch ?v=l2Ne0NqqLIE http://www.youtube.com/watch ?v=l2Ne0NqqLIE

53

54

55

56

57

58 http://graphiclearning.wordpress.com/

59 Lesgeven als een Verhaal

60 A good curriculum should tell a story. That story should be one in which the student plays one or more roles. Those roles should be roles that normally come up in such a story. … The roles should be ones that the graduate of such a program might actually do in real life or might actually need to know about … The central argument here is that good education requires good stories, not solely stories that one is told, however. A good education relies upon the creation of stories that a student can participate in and feel deeply about. Roger C. Shank – The Story-Centered Curriculum “ ”

61 We are not only the authors but also the classroom narrators of our courses. Just as teaching drama is reinforce by the theatrical space of the classroom, and teaching poetry is enabled by the oral and communal aspects of recitation, so too teaching fiction provides an opportunity to play with the teacher’s narrative role and perspective Elaine Showalter – Teaching Literature “ ”

62 Basiskenmerken begin, midden en einde – ‘vastgrijpen’, spanning, ‘voldoening’ Leraar als verteller / Lln. als personages (of vice versa) Coherent opeenvolging van relevantie gebeurtenissen en activiteiten

63 K IERAN E GAN 1.Belang: What is most important about this topic? / Why should it matter to children? 1

64

65 Hoe werkt Storify nu juist? Wat maakt het zo speciaal? Wel, Storify laat je toe om van een immense stroom aan informatie op Twitter, Facebook en andere media een samenhangend verhaal te maken. Vele types media kunnen hierbij gebruikt worden om in je verhaal in te voegen. Denk bijvoorbeeld aan blogartikels, tweets, video’s, foto’s, enz … Op die manier kan het handig zijn om bijvoorbeeld een verslag van een event te maken dat je georganiseerd hebt … Grotere newsconcerns, zoals The New York Times en Al Jazeera, gebruikten zo Storify in hun berichtgeving omtrent de Arabische Lente en de tsunami in Japan. De dienst liet hen toe om een overzichtelijk verhaal te maken van de stroom aan berichten op de sociale media. 2

66 http://www.knewton.com/blog/edtech/2011/07/13/4-ways-to-use-storify-in-the- classroom/ 4 Ways to use Storify in the Classroom

67 http://storify.com/tkielemo/brave-new- world-by-aldous-huxley

68 http://storify.com/karen/narratieve- lesvoorbereiding

69 http://storify.com/JeroenSmolders/new- story

70 Voor meer over Storify: -Delphine Laire – “Sociale media in schrijfonderwijs” – A106 (zaterdag – 10u30) Voor meer over presentatie-technieken: - Bart Devos & Jordi Casteleyn – “Werken aan presentatietechnieken van leerlingen via nieuwe media” – A106 (zaterdag - 9u30) Voor meer over taalonderwijs: - Valerie Van Vooren - “Grammaticaonderwijs: het oude zeer” – A104 (zaterdag – 13u)

71 b. The Company We Keep: lezers en hun leesmotivaties

72 Literatuur en verhalen bieden… gereedschap (‘equipment for living’, Kenneth Burke) & gezelschap (‘the company we keep’, Wayne Booth) … in diverse situaties en omgevingen 72

73 “U HEBT ME BOEKEN GEGEVEN …” Fragment Il Postino (1994)

74 … can be described as equipment for living that size up situations in various ways and refer to corresponding attitudes.

75 Verhalen als Gezelschap The Company We Keep “all stories [can be viewed] as companions, friends” Goede of slechte vrienden? studiegenoten? Co-ductie: samen-begrijpen Literaire ontwikkeling: opnemen van rollen

76

77 Leesgroepen Little Children (2006)

78 We moeten in onderwijs en onderzoek vasthouden aan de idee dat "any account of why people read must operate on several different fronts, that we should relinquish, once and for all, the pursuit of a master concept" (15). Leesredenen

79

80 80


Download ppt "Literatuuronderwijs en het Belang van Verhalen Universiteit Gent – Onderzoeksgroep Cultuur & Educatie"

Verwante presentaties


Ads door Google