De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Argumenten Leefbaarheid en Wereldhaven, een combinatie of een contradictie? E. Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Argumenten Leefbaarheid en Wereldhaven, een combinatie of een contradictie? E. Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 15."— Transcript van de presentatie:

1 Argumenten Leefbaarheid en Wereldhaven, een combinatie of een contradictie? E. Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 15 september 2009

2 Spanningsveld economische ontwikkeling en leefbaarheid Havencontext Case Scheldeverdieping

3 Spanningsveld –Economische ontwikkeling en leefbaarheid omgeving: in tijd en ruimte anders beleefd in functie van levensstandaard –Tolerantiegraad verschilt cfr. China –Olympische Spelen –Milieubewegingen Benxi steel mills blowing smoke over residential buildings. (The Guardian, July 2007) Beijing National Stadium

4 Spanningsveld –Doorbraakmomenten –Rapport Club van Rome: de grenzen aan de groei (1972): verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu –Kyoto-Conferentie (1997): uitstoot van broeikasgassen verminderen –Climate change –CO 2 footprints: William Rees en Mathis Wackernagel, University of British Columbia (1992-1993)

5 Spanningsveld economische ontwikkeling en leefbaarheid Havencontext Case Scheldeverdieping

6 Havencontext regelgevend kader vaak vanuit Europa  implementatie lidstaten (1) Karakteristieken regelgeving anders, vb. Habitat- en Vogelrichtlijn heeft enorme impact gehad:  Deurganckdok  Tweede Maasvlakte  Westerschelde Containerterminal Anders: “passende beoordeling” “geen alternatief” “nationaal belang” “significante effecten”  Streven naar “deal” Rechtszekerheid?  Guidelines Paardenschor

7 Permanente en tijdelijke natuurcompensaties in de haven van Antwerpen

8 Havencontext (2) Complexe langdurige procedures vb. Strategisch Plan Haven van Antwerpen  Vlaamse Regering keurt ruimtelijk programma voor de verdere ontwikkeling van de haven van Antwerpen goed op 11/9/’09: startschot voor Afbakenings- GRUP dat moet leiden tot de definitieve afbakening van de haven. Afronding: 2011 Ambitie: Vlaams Regeerakkoord 2009-2014: Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden … Investeringen geven in deze moeilijke tijden een broodnodige impuls aan onze economie. Het is belangrijk dat projecten en plannen geen onnodige vertragingen oplopen en ze, voor zover dat mogelijk is, zelfs versneld worden uitgevoerd. We zullen dan ook snel maatregelen nemen om procedures binnen redelijke termijnen af te ronden. … … We hebben vastgesteld dat het zowel voor publieke als voor private investeerders steeds moeilijker wordt om binnen een redelijke termijn vergunningen te krijgen voor belangrijke investeringsprojecten. We willen dit euvel nadrukkelijk remediëren, zowel voor publieke als voor private investeerders. …

9 Havencontext (3) Spanning “milieugebruiksruimte” – “hindergebied” vb. EON-centrale in of buiten de haven? (4) Milieubeleidsplan GHA  Overzicht thema’s:  veiligheid  afvalbeheer  bodem  natuur  ruimte  energie en klimaat  hinder  integraal waterbeleid  lucht  Overleg met havengebruikers

10 Spanningsveld economische ontwikkeling en leefbaarheid Havencontext Case Scheldeverdieping

11 (5) Case: Scheldeverdieping (a) Verdiepingsprogramma 48’ – 43’ – 38’ 1984: Technische Scheldecommissie 1995: Verdrag 1997: “Noodwet” (b) Verdiepingsprogramma 13,10 m 1998: Brief Dehaene 2001: Lange termijnvisie Schelde-estuarium tot 2030 2005: Ontwikkelingsschets 2010 & Scheldeverdragen Verdieping: ?

12 Maritiem goederentransport haven van Antwerpen volgens verschijningsvorm 19972008 111,8 mio ton189,3 mio ton

13 Evolutie van de marktaandelen van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg in de Le Havre – Hamburg Range (containers, TEU) Bron: VHC 6m 2009

14 Ontwikkeling van scheepsgrootte en capaciteit van containerschepen

15 Grootte in TEU van het grootste containerschip De Emma Maersk is op dit moment nog steeds het grootste containerschip. De officiële TEU-capaciteit bedraagt13.500 TEU, de geschatte werkelijke capaciteit 15.200 TEU.

16 Structuur van de containervloot: 1/1/2009 (werkelijk) vs. 1/1/2013 (geschat op basis van huidige sit. + orderboeken) Bron: VHC TEU klasse

17 Evolutie tijgebonden (11,9m) op- en afvaarten van containerschepen in de haven van Antwerpen (1992-2008)

18 Scheldeverdieping: Basistheorema toegankelijkheid Een betere toegankelijkheid heeft als doel: –“het vervoer van goederen met een maritieme bestemming/herkomst in het geheel van de logistieke ketting op de meest kostenefficiënte, milieuvriendelijke en flexibele wijze te organiseren” –Ketenbenadering: een geïntegreerde verkeersafwikkeling vanaf zee tot aan de aanlegplaats in de haven of omgekeerd

19 Verbeterde tijvensters van en naar Antwerpen The sailing windows have been calculated by the Antwerp Port Authority and are valid per tidal cyclus of 12,5 hours. Average tidal conditions and an under keel clearance on the river of 12,5% have been taken into account. d.d. 10 02 2009 Deurganckdok Actual windows Windows after deepning Draft (m)InboundOutboundInboundOutbound 12,20tidal free 12,5010 h 45 min8 h 24 mintidal free 12,809 h 49 min7 h 19 mintidal free 13,108 h 43 min5 h 57 mintidal free 13,407 h 13 min4 h 53 mintidal free 13,706 h 23 min3 h 36 min9 h 20 min5 h 16 min 14,005 h 14 min2 h 37 min7 h 49 min4 h 09 min 14,304 h 34 min1 h 47 min6 h 45 min3 h 21 min 14,603 h 53 min1 h 005 h 34 min2 h 22 min 14,803 h 09 min 4 h 43 min1 h 36 min 15,002 h 39 min 4 h 21 min 15,301 h 55 min 3 h 40 min 15,60 2 h 59 min 15,90 2 h 21 min

20 De baten Economisch: efficiëntere routing vervoersstromen. Voordelen reders doorgegeven aan: –Producenten: hogere competitiviteit –Consumenten: hogere koopkracht/levensstandaard Ecologisch: beperking wegvervoer: –Minder tonkm over de weg –“kritische massa” voor intermodale concepten Regionale welvaart: Antwerpse maritieme sector: –Delokalisatie activiteiten en negatieve repercussies op tewerkstelling en toegevoegde waarde creatie

21


Download ppt "Argumenten Leefbaarheid en Wereldhaven, een combinatie of een contradictie? E. Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 15."

Verwante presentaties


Ads door Google