De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zeespiegelstijg ing Gemaakt door: Kim Faassen Lotte op den Camp Laura Tacx Lisanne Vintcent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zeespiegelstijg ing Gemaakt door: Kim Faassen Lotte op den Camp Laura Tacx Lisanne Vintcent."— Transcript van de presentatie:

1 Zeespiegelstijg ing Gemaakt door: Kim Faassen Lotte op den Camp Laura Tacx Lisanne Vintcent

2 Inhoud 1.Waar gaat ons onderzoek over? 2.Hoe hebben wij het onderzoek uitgevoerd? 3.De rode draad 4.Artikelen, PGO-modellen en rode draad 5.De wetenschapper 6.Probleemstelling 7.Schema 8.Hypothese 9.Bronnen

3 Waar gaat ons onderzoek over? -Zeespiegelstijging -Oorzaken -Gevolgen -Gevolgen voor Nederland -Voordelen van het smelten van de ijskappen

4 Hoe hebben wij ons onderzoek uitgevoerd? 1.Artikelen zoeken 2.Leerdoelen bedenken bij artikelen 3.Aan de hand van die leerdoelen nieuwe artikelen zoeken 4.Boom opbouwen 5.Doorgaan tot we 15 artikelen gevonden hebben

5 Probleemstelling: zeespiegelstijging De zeespiegel stijgt heel erg snel. Waarom stijgt de zeespiegel? Oorzaken van zeespiegelstijging Smeltend ijs op de polenIs er verschilt tussen het smelten van het ijs op de Noordpool en Zuidpool? ONDERZOEKER: Dr. Bert Vermeersen. Hoe het ijs smelt Hoe smelt het ijs? Zonnevlekken Zijn er ook nog andere oorzaken? Bodemdaling Daling van het grondwater Hoe we bodemdaling stoppen Hoe kunnen we bodemdaling stoppen? De gevolgen voor Nederland Gevolgen NL? Zeespiegelstijging in het waddengebied Olie onder de polen Voordelen zeespiegelstijging? Ruzie om olie op polen Nederland als bemiddelaar Welke rol heeft NL? Nadelen olieboren Nadelen olieboren? Handelsroute door polen Voordelen? ONDERZOEKSVRAAG: Hoe sterk verandert de temperatuur in Nederland door het smelten van de ijskappen, omdat er dan nieuwe/ kortere handelsrouten ontstaan en er minder CO₂ wordt uitgestoten?

6 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 1: Titel:Zeespiegel stijgt zo’n zestig procent sneller. Hoofdgedachte:Onderzoekers hebben ontdekt dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen. Leerdoelen: -Wie en wat zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt? -Waarom stijgt de zeespiegel? -Als de zeespiegel stijgt door het smelten van ijs, hoe komt het dan dat het ijs smelt? Bron: http://www.scientias.nl/zeespiegel-stijgt-zon-zestig-procent-sneller-dan-gedacht/76647 http://www.scientias.nl/zeespiegel-stijgt-zon-zestig-procent-sneller-dan-gedacht/76647

7 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 2: Titel:Daarom stijgt de zeespiegel veel sneller dan voorspeld. Hoofdgedachte:Door bijvoorbeeld grondwater, CO ₂ en het ijs op Antarctica en Groenland. Antwoord op leerdoel: Waarom stijgt de zeespiegel? (Artikel 1) Leerdoelen: -Zijn er nog meer redenen voor het stijgen van de zeespiegel ? -Heeft de mens een groot effect op de zeespiegelstijging? -Is Nederland wel goed voorbereid op een zeespiegelstijging? Bron: http://www.scientias.nl/daarom-stijgt-de-zeespiegel-veel-sneller-dan-voorspeld/75123\ http://www.scientias.nl/daarom-stijgt-de-zeespiegel-veel-sneller-dan-voorspeld/75123\

8 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 6: Titel: Oorzaken van zeespiegelstijging Hoofdgedachte:Oorzaken van de zeespiegelstijging zijn bijvoorbeeld: bodemdaling, stijging luchttemperatuur en het soort ijs. Antwoord op leerdoel:Zijn er nog meer redenen voor het stijgen van de zeespiegel ? (Artikel 2) Leerdoelen: -Als we allemaal weten dat de zeespiegel stijgt, dat het grote gevolgen zal hebben als we er niks aan doen, waarom doen we er dan niks aan? -Waarom zet warm en zout water meer uit dan koud en zoet water? -hoe kunnen we bodemdaling stoppen? Bron: http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/16761-oorzaken-van-zeespiegelstijging.html http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/16761-oorzaken-van-zeespiegelstijging.html

9 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 7: Titel:Nederland: zeespiegel, bodemdaling en watermanagement Hoofdgedachte:Door de bodemdaling stijgt de zeespiegel. Antwoord op leerdoel: Hoe kunnen we dit stoppen? (artikel 6) Leerdoelen: Zijn er ook al andere plaatsen in Nederland die 100% beschermt zijn tegen het water? Welk deel van Nederland zal het eerst onderwater lopen? Hoe is men erachter gekomen dat de bodem daalde? Bron: http://www.kennislink.nl/publicaties/nederland-zeespiegel-bodemdaling-en-watermanagement http://www.kennislink.nl/publicaties/nederland-zeespiegel-bodemdaling-en-watermanagement

10 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 8: Titel:Hoe snel stijgt de zeespiegel en wat betekent dit voor Nederland? Hoofdgedachte:Nederland is goed beschermt tegen de zeespiegelstijging Antwoord op leerdoel:Wat zijn de gevolgen voor Nederland? (Artikel 7) Leerdoelen: -wat zijn de gevolgen voor het ‘lage’ Nederland, bijvoorbeeld de Waddeneilanden? -Waarom zal de temperatuur op aarde in 2100 hoger zijn dan in 1990 en hoe kunnen ze dit weten? -Hoe komt het dat de Oost-Antarctische deel minder snel smelt dan de West-Antarctische deel? Bron: http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=350 http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=350

11 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 10: Titel: Zeespiegelstijging Kaspische zee en waddezee Hoofdgedachte:Als de zeespiegel stijgt in het waddengebied, gaan de strandwallen de hoogte in groeien aan gebrek aan lagunes. De strandwallen zullen dan breken. Antwoord op leerdoel:Gevolgen voor het waddegebied? (Artikel 8) Leerdoelen: Kun je de Kaspische zee en de Waddenzee eigenlijk wel zo goed met elkaar vergelijken? Hoe komt het zeepijl van Kaspische zee zo snel stijgt? Zijn er ook nog voordelen voor het stijgen van de zeespiegel? Bron: http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/18065-zeespiegelstijging-kaspische-zee-en- waddenzee.html http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/18065-zeespiegelstijging-kaspische-zee-en- waddenzee.html

12 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 11: Titel:Olie onder smeltende noordpool Hoofdgedachte:Misschien is er olie onder de noordpool Antwoord op leerdoel: Zijn er ook voordelen voor de stijging van de zeespiegel? (Artikel 10) Leerdoelen: -Wie krijgt deze olie dan? -Zijn er nog meer voordelen van de zeespiegelstijging? -Kunnen ze het olie nergens anders vandaan halen, want nu zijn ze een soort van aan het wachten totdat ze bij het olie kunnen? Bron: http://www.peakoil.nl/2008/01/11/olie-onder-smeltende-noordpool/ http://www.peakoil.nl/2008/01/11/olie-onder-smeltende-noordpool/

13 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 12: Titel:Denen azen op Noordpool Hoofdgedachte:Denen willen een stuk van de noordpool vanwege de mogelijkheid dat er olie te vinden is. Antwoord op leerdoel:Wie krijgt deze olie dan? (Artikel 11) Leerdoelen: 1.Welke rol heeft Nederland hierin? 2.Maakt het veel voor Denemarken uit als het deel niet bij Denemarken hoort? 3.Als Denemarken, Rusland en andere staten in de buurt van het Arctisch gebied liggen, hebben gezegd dat ze er waarde aan hechten, kan het deel dan niet worden verdeeld tussen de landen, afhankelijk ervan hoe groot het land is? Bron: http://www.presseurop.eu/nl/content/article/2481481-denen-azen-op-noordpool http://www.presseurop.eu/nl/content/article/2481481-denen-azen-op-noordpool

14 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 13: Titel:Nederland positioneert zich als bemiddelaar in Arctische olie- en gaswinning. Hoofdgedachte:Volgens Clingendael kan Nederland een bemiddelende rol spelen, dit komt door verschillende milieu eisen die bedrijven stellen en constructie van boor- en productiefaciliteiten. Antwoord op leerdoel:Welke rol heeft Nederland hierin? (Artikel 12) Leerdoelen: 1. Zijn er geen risico’s bij het winnen van olie? 2.Kunnen de oliemaatschappijen niet ergens anders olie winnen? 3.Gaat de hoeveelheid ijs nog meer afnemen? Bron: http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1249 http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1249

15 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel 14: Titel:Shell verzwijgt risico’s boren Noordpool Hoofdgedachte:Als er iets misgaat bij het boren naar olie, ontstaat er een ernstige natuurramp. Antwoord op leerdoel:Zijn er geen risico’s bij het boren van olie? (Artikel 13) Leerdoelen: Zou Shell niet ergens anders olie kunnen winnen zonder grote gevolgen voor de natuur? Wat zijn de gevolgen van een olieramp op de Noordpool? Als het ‘olieplan’ niet doorgaat, zijn er dan nog meer voordelen als de polen smelten? Bron: http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6401 http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6401

16 Artikelen, PGO-modellen en rode draad Artikel : 15 Titel:Smeltend ijs kan emissie aanpakken Hoofdgedachte:Door het smelten van de polen worden vaarroutes korter en dat kan leiden tot minder brandstof verbruik. Antwoord op leerdoel:Als het ‘olieplan’ niet doorgaat, zijn er dan nog meer voordelen als de polen smelten? (Artikel 14) Leerdoelen: Zou de temperatuur kunnen dalen door het smelten van de ijskappen, omdat er dan een kortere handelsroute ontstaat waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten? Hoelang duurt het voordat de kappen zodanig gesmolten zijn zodat er een nieuwe handelsroute kan ontstaan? Zijn die routes zo veel korter en sneller dan de vervuiling van de aarde ophoud? Bron: http://www.futuras.nl/smeltend-ijs-kan-emissies-aanpakken/1802 http://www.futuras.nl/smeltend-ijs-kan-emissies-aanpakken/1802

17 De wetenschapper Dr. Bert Vermeers heeft samen met Dr. Radboud Koop onderzocht of Nederland werkelijk zal overstromen. Zij geloven niet dat Nederland gevaar loopt doordat het ijs op Groenland smelt. We moeten ons veel meer zorgen maken over het ijs van Antarctica. Vermeers en Koop vertellen dat voor Nederland vooral de bodemdaling gevaarlijk is. Michael Berk onderzoekt over nieuwe vaarroutes zijn/ontstaan door het smelten van de ijskappen

18 Probleemstelling De aarde warmt op door vervuiling. Een voorbeeld is de uitstoot van CO ₂. Door de vervuiling van de aarde gaan ijskappen smelten en dus stijg de zeespiegel. Dit heeft allerlei ernstige gevolgen zoals overstromingen en het uitsteven van diersoorten. De opwarming van de aarde moet dus gestopt worden.

19 Schema Schema biosfeer GroepKim Faassen, Lotte op den Camp, Laura Tacx en Lisanne Vintcent ThemaBiosfeer, zeespiegelstijging HoofdvraagHoe sterk verandert de temperatuur in Nederland door het smelten van de ijskappen, omdat er dan nieuwe/ kortere handelsrouten ontstaan en er minder CO ₂ wordt uitgestoten? Deelvraag 1Hoe lang duurt het voordat de kappen zodanig gesmolten zijn dat er een nieuwe handelsroute door de polen ontstaat? Deelvraag 2Is de handelsroute zo veel korter en sneller dat de vervuiling op aarde daalt?

20 Hypothese Wij denken dat er een moment komt dat het ijs zodanig gesmolten is dat er nieuwe handelsroute ontstaan. Dit zal wel nog lang duren, omdat het smelten van de kappen niet zo snel gaat. We denken ook dat de handelsrouten er niet voor altijd zullen zijn, omdat door de verminderde CO ₂ uitstoot van de boten de temperatuur op aarde langzaam weer zal dalen en de kappen weer groeien.

21 Bronnen Artikel 1: http://www.scientias.nl/zeespiegel-stijgt-zon-zestig-procentsneller-dan-gedacht/76647 http://www.scientias.nl/zeespiegel-stijgt-zon-zestig-procentsneller-dan-gedacht/76647 Artikel 2: http://www.scientias.nl/daarom-stijgt-de-zeespiegel-veel-sneller-dan-voorspeld/75123\ Artikel 3: http://www.scientias.nl/warm-oceaanwater-laat-ijs-van-onderaf-smelten/61817 Artikel 4: Tijdschrift NWT. Jaargang 75, maart 2007. Pagina 9. Artikel 5: http://www.scientias.nl/ijskappen-smelten-op-beide-polen-steeds-sneller/76743 Artikel 6: http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/16761-oorzaken-van-zeespiegelstijging.html Artikel 7: http://www.kennislink.nl/publicaties/nederland-zeespiegel-bodemdaling-en-watermanagement Artikel 8: http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.asp?i=0&j=0&k=0&p=0&itemid=350 Artikel 9: http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Wereldwijdonttrekkenvangrondwaterleidttotzeespiegelstijging Artikel 10: http://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/18065-zeespiegelstijging-kaspische-zee-en-waddenzee.html Artikel 11: http://www.peakoil.nl/2008/01/11/olie-onder-smeltende-noordpool/ Artikel 12: http://www.presseurop.eu/nl/content/article/2481481-denen-azen-op-noordpool Artikel 13: http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=1249 Artikel 14: http://www.wnf.nl/nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=6401 Artikel 15: http://www.futuras.nl/smeltend-ijs-kan-emissies-aanpakken/1802


Download ppt "Zeespiegelstijg ing Gemaakt door: Kim Faassen Lotte op den Camp Laura Tacx Lisanne Vintcent."

Verwante presentaties


Ads door Google