De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bewegende aarde Biosfeer 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bewegende aarde Biosfeer 1."— Transcript van de presentatie:

1 De bewegende aarde Biosfeer 1

2 1910 Alfred Wegener, Duitse geoloog en meteoroloog
1. de gelijkvormigheid van kustlijnen aan beide zijden van Atlantische oceaan.  mogelijk horizontale verplaatsing van continenten Las artikel : aanwijzingen voormalige landbrug Brazilië en Afrika  zocht verder 2. Geologen : Canada heeft hetzelfde plooigebergte als West-Europa. 3. Paleontologen en biologen : sterke verwantschap tussen fauna’s van Noord-Amerika en Europa en Zuid-Amerika en Afrika 4. Paleoklimatologen : klimaat van Europa is verschoven van tropisch naar gematigd Spitsbergen: van subtropisch  poolklimaat Zuid Afrika van poolklimaat  subtropisch Toch werden ideeën niet geaccepteerd (die tijd : continenten vast!)

3 Alfred Wegener ( )

4

5 In die tijd: Verklaring van de veranderingen
Continenten vast! De aarde koelt af en daardoor kromp ze  veranderingen aan het aardoppervlak Deuk in hypothese : langzamere afkoeling aarde (met radioactiviteit uitgerekend) Radioactiviteit  warmte komt vrij

6 Fixisme versus mobilisme
1915 : Wegener publiceerde zijn theorie over continentale drift Continenten zaten ooit aan elkaar . Na verloop van tijd langzaam horizontaal uit elkaar gedreven Verificatie: manier om tot nieuwe kennis te komen  theorie aannemen als bevestigd wordt.  moeilijkheid : mogelijk dat je ooit een tegenvoorbeeld vindt  bevestiging onmogelijk.  feiten die continentale drift ondersteunen  feiten die ondersteunden dat continenten vastlagen

7 Karl Popper ( ) Ca 1930 : het is alleen mogelijk om de onjuistheid van een theorie te bepalen. Om te verwerpen: als falsifieerbaar: tegenbewijs en je theorie is verworpen. Boek : The Logic of Scientific Discovery,  1959. CAT: A Bayesian "Maximum Falsification" Approach based on maximal information, tests based on other hypotheses

8 Thomas Kuhn ( ) Boek : The Structure of Scientific Revolutions (1962) Popper gaat te ver met zijn falsificatie: streng verwerpen van een theorie op grand van één tegenstrijdige waarneming komt niet voor in de wetenschap (Fixisme en mobilisme werden naast elkaar gebruikt door ≠ wetenschappers) In wetenschap rustige periodes  wetenschap gaat uit van een bepaald stramien (paradigma) volgens welke alle onderzoek gedaan wordt Paradigma van fixisme : aarde beweegt alleen verticaal ( o.a. bergen vormend) Aardbevingen komen van zeer grote diepte en over grote afstanden  aardkorst moet zeer stevig zijn

9 Verandering in paradigma’s sprongsgewijs
prewetenschap Aanvaarding van een paradigma Normale wetenschap Verschijnen van anomalieën Nieuw paradigma Revolutionaire wetenschap

10 Verwerpen van het oude paradigma
Op gegeven moment : teveel feiten passen niet in het paradigma  crisis in paradigma Kustlijnen a beide zijden van Atlantische oceaan passen zo goed Fauna en flora overeenkomst  volgens fixisme? Alternatief paradigma  wetenschappelijke revolutie  Mobilisme

11 Imre Lakatos ( ) Beschrijft de wetenschap in termen van researchprogramma’s = Complexe en uitgebreide onderzoeksmodellen . Nieuwe programma moet wel verklaren wat het oude ook verklaarde. Nieuwe en onverwachte feiten kunnen voorspeld worden. Een deel van die feiten wordt ook door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Oude en nieuwe theorie kunnen naast elkaar bestaan. Als fundamenten van oude theorie worden tegengesproken wordt op ander researchprogramma overgegaan 1968 mobilisme algemeen aanvaard

12 schollentektoniek 1968 schollentektoniek Aardkorst is vast
Hieronder laag met minder vast gesteenten, convectiestromingen Aardkorst drijft mee 6 grote platen : Amerika Eurazië Afrika India Antarctica Grote Oceaan 3 soorten grenzen Oceanische ruggen  nieuwe aardkorst door vulkanische activiteit Troggen :ene schol schuift onder ander  verdwijnt aardkorst ( India, Azië) Transformbreuken : assen van oceaanruggen doorbreken schollen schuiven horizontaal langs elkaar

13 Platen en begrenzingen
1 - divergente plaatgrens 2 - transforme plaatgrens 3 - convergente plaatgrens 4 - diffuse plaatgrens (orogene gordel); 5 - enkele prominente hotspots

14 This was the Jurassic Period, 199.6 to 145.5 million years ago* —
Red represents the youngest rocks; the deepest red marks the Mid-Oceanic Ridge, where continental plates are pulling apart and new crust is being formed. Older rocks are yellow, green, and blue: the deepest blue rocks, along the coastlines of Europe, Africa, and the Americas, are Jurassic in age, showing the time of formation of the Atlantic Ocean.

15


Download ppt "De bewegende aarde Biosfeer 1."

Verwante presentaties


Ads door Google