De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen

2 Missie (1) Onderwijs in de provincie ondersteunen en versterken Aanvullend Vernieuwend Rekening houden met noden en behoeften van onderwijsveld

3 Missie (2) Buitengewoon basisonderwijs Secundair onderwijs Volwassenenonderwijs - basiseducatie - NT2

4 Missie (3) Gelijke onderwijskansen Levenslang leren Band onderwijs - arbeidsmarkt

5 Missie (4) Samenwerking bevorderen - verschillende onderwijsinstellingen - verschillende onderwijsnetten - interprovinciaal - internationaal Ondersteunen van onderwijsinitiatieven van andere provinciale diensten

6 Uitwerking Projectsubsidiëring Rechtstreekse steun Eigen initiatieven

7 Projecten ter bevordering van gelijke onderwijskansen zie reglement als bijlage

8 Voor wie? School Scholengemeenschap secundair onderwijs Samenwerkingsverband

9 School Gewoon secundair onderwijs Centrum voor deeltijds onderwijs Buitengewoon secundair onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen

10 Samenwerkingsverband
Secundaire scholen BLO-scholen Eén of meer secundaire scholen + één of meer BLO-scholen

11 Hoe en wanneer aanvragen?
Provinciaal modelformulier 1 aanvraag per scholengemeenschap of samenwerkingsverband Maximum 2 aanvragen per school Uiterlijk 31 maart voorafgaand aan het schooljaar

12 Voorwaarden (1) In de tijd beperkt initiatief één schooljaar kan maximaal twee keer verlengd worden

13 Voorwaarden (2) Nieuw of vernieuwend zijn Duidelijke zelfstandige entiteit Geen vervanging van andere reguliere financieringsbronnen

14 Voorwaarden (3) Investeringskosten : maximaal de helft van de aangevraagde toelage Personeelskosten Werkingskosten In principe : geen vorming

15 Projectdoelstellingen (1)
Bevorderen van meertaligheid Optimaliseren van onderwijskansen voor leerlingen met leerstoornissen Betere voorbereiding op de arbeidsmarkt Voorkomen en verhelpen van gedragsproblemen

16 Projectdoelstellingen (2)
Verstevigen van band school-ouders-buurt Tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom Ondersteunen voltijds engagement in DBSO Stimuleren van de samenwerking tussen TSO/ASO Betere doorstroming hoger onderwijs Internationale en interprovinciale samenwerking

17 Opvolging van een project
• realisatie / opvolging stappenplan • meerwaarde voor de leerlingen • communicatie in de school en naar de ouders • verankering in de school • return voor de provincie

18 Beslissing Deputatie Uiterlijk 15 mei Advies beoordelingscommissie Verlengingen : opvolgingsverslag

19 Bedragen School : – euro Scholengemeenschap Samenwerkingsverband  Niet-netoverschrijdend : – euro  Netoverschrijdend : – euro

20 Subsidiereglement onderwijsinitiatieven ter aanvulling of ondersteuning van het reguliere lesgebeuren zie reglement als bijlage

21 School Secundaire school Basisschool Instelling voor deeltijds onderwijs Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen

22 Centrum Deeltijds onderwijs Volwassenenonderwijs Basiseducatie Gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen

23 Vereniging VZW Publieke rechtspersoon Feitelijke vereniging Initiatief moet ten goede komen van Oost-Vlaamse onderwijsinstellingen

24 Waarvoor? Aansluiten bij eindtermen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties Beperkt in de tijd Duidelijk te onderscheiden van de reguliere werking

25 Aansluiten bij reguliere werking
Scholen met ten minste 25% GOK-leerlingen Buitengewoon onderwijs CDO CBE CVO : algemene vorming of NT2

26 Hoe en wanneer aanvragen?
Provinciaal modelformulier Initiatieven tussen 1 januari en 30 juni : voor 31 december Initiatieven tussen 1juli en 31 december : voor 30 juni

27 Hoeveel? Maximumkosten van het initiatief Maximum euro

28 Rechtstreekse steun

29 Rechtstreekse steun (1)
Bednet (onderwijs aan zieke kinderen) Jeugddienst Sjalom - groepsactiviteiten voor jongeren met beperking - workshops voor scholen rond inclusie van personen met beperking

30 Rechtstreekse steun (2)
Project De man van de taal - leesbevordering, leesplezier en taalverwondering - educatieve toolbox - multimediaproductie REC Radiocentrum ontwikkeling van een mediakit

31 Rechtstreekse steun (3)
CST (Computers op School en Thuis) Stichting Dirk Frimout – prijs Focus Aarde beste geïntegreerde proef met de aarde als onderwerp Federauto – De Gouden Autosleutelhanger wedstrijd voor leerlingen van de studierichting autotechniek

32 Rechtstreekse steun (4)
Regionaal Technologisch Centrum Beroepenhuis - jongeren helpen bij studiekeuze - informatie over technische of praktisch-uitvoerende beroepen en studierichtingen

33 Rechtstreekse steun (5) Accord
Samenwerking met West-Vlaanderen, Zeeland, Norfolk en Suffolk Opzetten uitwisselingsprojecten Organiseren gemeenschappelijke stages Vergelijken van onderwijsmethodes

34 Rechtstreekse steun (6)
Huizen van het Nederlands OCB – Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie ondersteunen van Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie

35 Eigen initiatieven reportages over technisch en beroepsonderwijs op regionale TV-zenders Aankoop Unizo ondernemerskoffers voor verspreiding in de scholen Ondersteuning van afstudeerscripties met een Oost-Vlaamse inhoud (zie reglement als bijlage)

36 Educatieve projecten cultuur
Pam Ename archeologie, alledaagse leven door de eeuwen heen Pam Velzeke – Romeinse tijd Molenmuseum Kunstkoffers

37 Educatieve projecten milieu en natuur
De Kaaihoeve provinciaal natuureducatief centrum Het Leen o.a. bosklassencentrum Hermeleen De Gavers (ook meerdaags) Puyenbroeck

38 Andere educatieve projecten
Democratische vorming – bezoek Provinciehuis Europa Mondiale vorming Geluidskoffer Amai, mijn horen Muisje Pierlepein – bezoek land- en tuinbouwbedrijven

39 Mobiliteit Lessen verkeersopvoeding in domein Puyenbroeck Educatieve projecten Fietspoolproject Schoolroutekaart Wedstrijd rond zichtbaarheidmateriaal

40 Schoolsport Boerekreek plattelandsklas gecombineerd met sport Schoolsportdagen Boerekreek, de Gavers, Puyenbroek Doe Aan Sport Beurs Junior Special sportdag voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs

41 De toekomst Provinciale Beleidscommissie Onderwijs Oost-Vlaanderen (vertegenwoordigers alle netten) Aanwerving 3 pedagogische medewerkers flankerend onderwijs Dit najaar : overleg met steden en gemeenten over flankerend onderwijsbeleid

42 Meer info bevoegde provinciale ambtenaren
Martin Stepman, Annemie Moons,


Download ppt "Het flankerend onderwijsbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google