De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes

2 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Onderzoeksmethoden 1 Operationaliseren Dataverzameling Data analyse Onderzoeksplan schrijven

3 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Onderzoeksmethoden 2 Specifieke onderzoeksmethoden die ingezet (kunnen) worden bij (wetenschappelijk) Informatiekunde onderzoek Doel: –ervaring opdoen met een specifieke methode –inspiratie opdoen voor de master scriptie (“beyond space talking”) –methodes kunnen positioneren t.o.v. elkaar –kunnen beredeneren welke methode waarvoor en waarom

4 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Onderzoekparadigma’s Positivist Interpretivist Criticus (minder belangrijk voor IK)

5 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Positivist Uitgangspunt: –Realiteit is objectief en meetbaar Kennisvergaring: –hypotheses testen, generaliseren Methoden: –vooral kwantitatief

6 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Interpretivist Uitgangspunt: –Realiteit is subjectief, beeld bepaald door menselijke en sociale interacties Kennisvergaring: –Via begrip van de interacties Methoden: –Vooral kwalitatief

7 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Methodologische classificatie Empirisch vs. niet-empirisch Kwantitatief vs. kwalitatief Cross-sectioneel vs. longitudinaal Gegevens uit: Chen & Hirschheim, Information Systems, 14:197, 2004

8 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Empirisch vs. niet-empirisch Empirisch: –observaties en data –testen van theorie Niet-empirisch: –idee ë n en concepten –bouwen van theorie

9 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Kwantitatief vs. kwalitatief Kwantitatief –statistische of numerieke methoden Kwalitatief –argumentatie

10 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Cross-sectioneel vs. longitudinaal Cross-sectioneel –snapshots, mogelijk meerdere Longitudinaal –gedurende zekere tijd, nadruk op proces

11 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Onderzoeksmethoden Enquetes (surveys) Gevalsstudies (case studies) Lab experimenten (laboratory experiments) Veldstudies (field experiments) Participatief onderzoek (action research) Overig…

12 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Trends in Informatiekunde onderzoek Positivistisch, kwantitatief, empirisch overheerst (want beter verkoopbaar) Interpretivist, kwalitatief, niet-empirisch langzaam in opkomst, met name in Europa

13 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Onderzoekscyclus

14 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Specifieke onderwerpen (1) Knowledge elicitation, engineering and collection –Critical decision method http://www.dsto.defence.gov.au/research/page/3274/ http://www.dsto.defence.gov.au/research/page/3274/ –Field observations/ethnographic methods http://jthom.best.vwh.net/usability/fieldobs.htm http://jthom.best.vwh.net/usability/fieldobs.htm –Protocol analysis: think aloud http://en.wikipedia.org/wiki/Think_aloud_protocol http://en.wikipedia.org/wiki/Think_aloud_protocol –Repertory grid http://en.wikipedia.org/wiki/Repertory_grid http://en.wikipedia.org/wiki/Repertory_grid –Card sorting http://www.steptwo.com.au/papers/cardsorting/index.html http://www.steptwo.com.au/papers/cardsorting/index.html –Wizard of Oz http://en.wikipedia.org/wiki/Wizard_of_Oz_experiment http://en.wikipedia.org/wiki/Wizard_of_Oz_experiment –(Common)KADS http://www.commonkads.uva.nl/ http://www.commonkads.uva.nl/

15 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Specifieke onderwerpen (2) Surveys –Questionnaire construction http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_construction http://en.wikipedia.org/wiki/Questionnaire_construction –Online surveys http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey#Survey_methods http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey#Survey_methods –Survey data analysis http://www.ats.ucla.edu/stat/seminars/svy_intro/default.htm http://www.ats.ucla.edu/stat/seminars/svy_intro/default.htm Case studies –Descriptive (illustrative) case studies http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study#Illustrative_case_studies http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study#Illustrative_case_studies –Prospective (exploratory) case studies http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study#Exploratory_case_studies http://en.wikipedia.org/wiki/Case_study#Exploratory_case_studies

16 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Specifieke onderwerpen (3) Document analysis –Content analysis http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis –Discourse analysis: speech act http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_acts http://en.wikipedia.org/wiki/Speech_acts –Hermeneutics http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics

17 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Conceptuele modellen Domeinexpert Modelleur Gericht op mentale modellen i.p.v. technische modellen Vaak georiënteerd op natuurlijke taal Soms formeel

18 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Voorbeelden van conceptuele modellen (1)

19 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Voorbeelden van conceptuele modellen (2)

20 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Specifieke onderwerpen (4) Conceptual modeling (1) –Conceptual graphs http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_graphs http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_graphs –Data flow modeling http://en.wikipedia.org/wiki/Data_flow_diagram http://en.wikipedia.org/wiki/Data_flow_diagram –Entity-relationship modeling en object-role modeling http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model http://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model –Entity life modeling http://www.ferg.org/papers/entity_event_modelling/ http://www.ferg.org/papers/entity_event_modelling/

21 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Specifieke onderwerpen (5) Conceptual modeling (2) –Object oriented modeling http://en.wikipedia.org/wiki/Object-Oriented_Modeling http://en.wikipedia.org/wiki/Object-Oriented_Modeling –Semantic networks http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network –IDEF modeling http://en.wikipedia.org/wiki/IDEF http://en.wikipedia.org/wiki/IDEF –Petri nets http://en.wikipedia.org/wiki/Petri_nets http://en.wikipedia.org/wiki/Petri_nets –Decision analysis http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640a/partIX.htm http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640a/partIX.htm

22 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Wat is de bedoeling? Per groep van 2 ga je één specifieke methode beschouwen Je geeft hierover (samen) een college van 45 minuten Je schrijft hierover een diktaat van ongeveer 5-10 pagina’s Je past de methode toe in een case study, beschrijft het resultaat en reflecteert daarop Het diktaat vormt (na screening) de stof voor het tentamen

23 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Wat moet aan de orde komen in diktaat/college? (1) Beschrijf in het kort de methode/techniek. Uit welk(e) kennisgebied(en) komt de methode? Hoe zou je het onderzoek classificeren? Kwantitatief/kwalitatief; empirisch/niet-empirisch; positivist/interpretivist; cross-sectioneel/longitudinaal. Hoeveel vraagt deze methode aan mensen, materialen, tijd, geld? Wat is de input: wat voor gegevens/documentatie heb je nodig, in welke vorm, hoe kom je aan die bronnen? Wat is de output, d.w.z., wat zijn de deliverable(s) en wat is de aard van deze deliverables (ook tussenproducten!!)?

24 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Wat moet aan de orde komen in diktaat/college? (2) In welke onderzoeksfase(s) uit de onderzoekscyclus hoort deze methode thuis? In welke omstandigheden kun je deze onderzoeksmethode goed of juist beter niet inzetten? Hoe betrouwbaar en herhaalbaar acht je deze methode? Wat zijn sterke/zwakke punten wat dit betreft? Geef voorbeelden (bibliotheek, google scholar) van wetenschappelijke publicaties, waar mogelijk betrekking hebbend op de informatiekunde, die resultaten presenteren gebaseerd op de methode. Beschrijf beschikbare hulpmiddelen (softwarepakketten, websites, …).

25 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 De case study Pas de methode toe op een concreet geval. Voorbeelden: –Een interview afnemen aan de hand van de onderzochte kenniselicitatiemethode. –Een conceptueel model bouwen van een domein m.b.v. de bestudeerde modelleertechniek en dit model valideren. –Bestaande survey data analyseren met een gevonden softwarepakket.

26 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Werkwijze Nu t/m het door jou verzorgde college: –Bestuderen methode. –Voorbereiden college. –Concept maken van diktaat. –Case study bedenken. Eind oktober t/m eind november: –Colleges volgen op maandag en woensdag (minimaal 80%). Tot uiterlijk 15 december (HARDE deadline!): –case study uitvoeren, verslag (diktaat + beschrijving case study) schrijven. Van 22 december t/m 15 januari (tentamendatum) tentamenstof bestuderen.

27 Onderzoeksmethoden (vervolg) Herfst 2006 Nu Stuur voor het einde van deze week een lijst met 3 onderwerpen die je zou willen bestuderen, in volgorde van voorkeur naar tomh@cs.ru.nl.tomh@cs.ru.nl Wij verdelen de onderwerpen zo eerlijk mogelijk… Je mag ook zelf met een (1) suggestie komen! De lijst met groepen, onderwerpen, begeleiders en college data staat vanaf dinsdag 3 oktober op de website http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2/. http://www.cs.ru.nl/~tomh/onderwijs/om2/


Download ppt "Onderzoeksmethoden (vervolg) Stijn Hoppenbrouwers en Tom Heskes."

Verwante presentaties


Ads door Google