De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS."— Transcript van de presentatie:

1 DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS

2 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Statuut van aangesloten onthaalouders Meer weten

3 Doelstellingen decreet
Stap voor stap: Voldoende opvang Toegankelijk en betaalbaar voor ouders Financieel haalbaar voor de sector Kwaliteitsvol

4 Doelstellingen decreet Kinderopvang van baby’s en peuters
Het decreet en de uitvoeringsbesluiten zijn dan ook deze gezamenlijke leest geschoeid. Om woord en beeld te geven aan deze gemeenschappelijke essentie, en om hierover eenvoudig te kunnen communiceren is volgende korte filmke ontwikkeld. We tonen het hier even, zeker voor wie het nog niet heeft gezien.

5 De overgang wordt haalbaar gemaakt
Geleidelijke omschakeling: overgangsmaatregelen afwijkingen Erkenning van ervaring Ondersteuning door Kind en Gezin en diensten Stap voor stap: volledige realisatie in 2024

6 Stand van zaken Vlaamse Regering 20 april 2012
Decreet Vlaamse Regering 20 april 2012 Besluiten vergunning en subsidie: Vlaamse Regering 22 november 2013 Andere besluiten: buitenschoolse, flexibele, handhaving, procedures,… 1 april 2014!

7 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Statuut van aangesloten onthaalouders Meer weten

8 2 soorten kinderopvang Gezinsopvang maximum 8 kinderen tegelijk
Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Samenwerkende onthaalouders Als max. 8: gezinsopvang Als 9 of meer: groepsopvang (max 18 pl) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

9 Nieuwe namen Tot 31 maart 2014 Vanaf 1 april 2014
Aangesloten onthaalouder Kinderbegeleider in een gezinsopvang Dienst voor onthaalouders Organisator gezinsopvang Plaats van de opvang Opvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

10 Vergunning – wat? Verplicht voor elke beroepsmatige opvang tegen betaling Vergunningsvoorwaarden Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking Start- en werkingsvoorwaarden Buitenschoolse opvang blijft mogelijk Samen met baby’s en peuters: vergunningsvoorwaarden Enkel buitenschools: apart besluit Vlaamse Regering op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

11 Vergunning – hoe? Kind en Gezin kent de vergunning toe
aan een organisator voor een bepaalde opvanglocatie (onthaalouder) voor een maximum aantal kinderen voor onbepaalde duur zolang voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden Toezicht op documenten (Kind en Gezin) ter plaatse door toezichthouders (Zorginspectie): bij organisator of in opvanglocatie Handhaving Wat als niet aan de voorwaarden wordt voldaan? Besluit nog op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

12 Vergunning – aanpak op 1 april 2014
De dienst krijgt op 1 april 2014 een vergunning elke aangesloten onthaalouder Opvang mogelijk maken! Sommige voorwaarden: voldoende overgangsperiode Sommige voorwaarden: afwijking mogelijk toegestaan door Kind en Gezin advies van de commissie afwijkingen gelijkwaardige kwaliteit gegarandeerd Sommige voorwaarden: erkenning van ervaring van onthaalouders Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

13 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

14 Vergunning –aantal plaatsen
Op 1 april krijg de organisator (dienst) een vergunning voor hetzelfde aantal plaatsen als nu. Aantal plaatsen op de vergunning hangt af van: De wens van de organisator De beschikbare ruimte en inrichting Attest draagkracht uitgereikt door de pedagogische ondersteuningsorganisatie (overgangsperiode 2 jaar) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

15 Attest draagkracht Wie en wanneer?
Voor elke kinderbegeleider gezinsopvang. Wat? Samen stilstaan bij wat mogelijk is, rekening houdend met alle factoren die een invloed hebben op je draagkracht: je fysieke en psychische conditie, gezinssituatie, sociaal netwerk, huisvesting.... Voor hoeveel kinderen is er draagkracht? Waarom? Kwaliteit voor de kinderen, de gezinnen én de kinderbegeleider Begeleiders in gezinsopvang werken meestal alleen. Ze kunnen niet even terugvallen op een collega of verantwoordelijke tijdens moeilijke momenten of in noodsituaties. Hoe? Door de erkende pedagogische ondersteuningsorganisatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

16 Maximum aantal plaatsen in de gezinsopvang
Gemiddeld 4 kinderen per begeleider per kwartaal 8 is het absolute maximum voor gezinsopvang Er mogen nooit meer kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn dan het aantal vergunde plaatsen Schoolgaande kinderen tot en met de lagere school tellen mee voor de aanwezigheid Eigen tot en met de kleuterschool tellen mee als ze in de opvang zijn. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

17 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

18 Afzonderlijke binnenruimtes
= wanden van plafond tot vloer Leefruimte Rustruimte voor kinderen jonger dan 18 maanden of ‘s nachts Sanitaire ruimte voor volwassenen: toilet en wasbak Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

19 Netto vloeroppervlakte
Vanaf 1 april 2014 m² per opvangplaats Leefruimte: 3 m² Leef- + rustruimte: 5 m² Als geen aparte rustruimte: min. 5 m² in leefruimte Berekend op basis van vloeroppervlakte met plafondhoogte min 2,2 m Uitzonderingen: zie tekst op Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014 Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Tijdelijke afwijking bij overmacht en verbouwingen mogelijk. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

20 Natuurlijk daglicht en verluchting
Natuurlijk daglicht in leefruimte Min. 1 buitenraam per leefruimte Raamoppervlakte: zie tekst op Als aangesloten onthaalouder op 1 april 2014: Overgangsperiode tot 1 april 2017 Vervalt bij verhuis of verhoging aantal opvangplaatsen Aanvraag afwijking aan Kind en Gezin mogelijk Vervalt bij verhoging aantal opvangplaatsen Voldoende ventilatie van binnenruimtes Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

21 Keuken Zone voor keukenactiviteit met: Werkoppervlak
Wasbak koud en warm stromend water Koelkast Opwarmingselement Zone = oppervlakte met een bepaalde functie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

22 Andere Zone voor toegang Buitenspelmogelijkheid
Voldoende, vlot en veilig bereikbar Aangepast aan het aantal plaatsen en de leeftijd van de kinderen Niet noodzakelijk eigen tuin Geen andere activiteiten in de ruimtes tijdens openingsuren Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

23 Veilig slapen Een veilig bed voor elk aanwezig kind
Veilig spijlenbed voor kinderen jonger dan 18 maanden Vrije circulatie langs 1 lange zijde Evenwicht omgevingstemperatuur, bedmateriaal en kledij Jonger dan 1 jaar: Geen kussen of dekbed Rugligging tenzij: Attest arts Attest ouder (nieuw!) Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

24 Uitrusting voor verzorging
aangepast aan het aantal opvangplaatsen verzorgingstafel en -kussen een wasbak met koud en warm stromend water een opbergsysteem voor het persoonlijk gerei van elk kind kindertoiletten of potjes een bad of kinderbad Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

25 Werkingsvoorwaarden Aantal plaatsen Infrastructuur
Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

26 Nieuw: brandveiligheid
De opvanglocatie moet: de mogelijkheid hebben om de opgevangen kinderen veilig te evacueren maatregelen inzake brandpreventie nemen. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. Voorlopige versie 5 juli 2013

27 Nieuw: Risicoanalyse Organisator:
zorgt voor veilige en gezonde omgeving aan de hand van een risicoanalyse de veiligheid en het voorkomen van verwondingen, ongevallen, levensbedreigende situaties en het verdwijnen van kinderen de gezondheid en het voorkomen van ziekte, besmetting en verontreiniging plan van aanpak en een tijdspad om de risico’s te beheersen alles komt binnen de twee jaar aan bod, maar het werk kan gespreid worden over die twee jaar model van Kind en Gezin op komst Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

28 Veiligheid en gezondheid
Gezonde, gevarieerde en hygiënisch bereide voeding en drank Flessenwater als loden waterleiding Telefoontoestel Dieren buiten bereik procedure en melden: crisis en grensoverschrijdend gedrag Organisator heeft verzekeringen: aansprakelijkheid ongevallen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

29 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

30 Omgang met kinderen en gezinnen
Fysieke en psychische integriteit respecteren Niet discrimineren Organisator heeft een pedagogisch beleid met als doel: ontwikkeling stimuleren welbevinden en de betrokkenheid bevorderen rekening houden met het aantal, de noden en de eigenheid van elk kind de pedagogische kwaliteit moet aan de norm voldoen Meetinstrument pedagogische kwaliteit wordt hiervoor ontwikkeld Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

31 Pedagogisch Wennen Gevarieerd aanbod aan spelmateriaal en activiteiten binnen en buiten Taalbeleid Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleren Positieve aandacht voor thuistaal Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

32 Pedagogische ondersteuning - nieuw
Elke organisator zorgt ten laatste op 1april voor pedagogische ondersteuning: ofwel via een schriftelijke overeenkomst met een pedagogische ondersteuningsorganisatie; ofwel via een erkenning van de eigen organisatie als pedagogische ondersteuningsorganisatie; Erkenning van pedagogische ondersteuningsorganisatie door Kind en Gezin info volgt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

33 Betrokkenheid en participatie gezinnen
Organisator zorgt voor: evaluatie van de werking en tevredenheid door elk gezin info aan de ouders over vergunningsbeslissingen en aanmaningen huishoudelijk reglement: informatie voor alle gezinnen (1 jaar overgangsperiode) schriftelijke overeenkomst (1 jaar overgangsperiode) Opvanglocatie: communicatie en overleg toegang voor gezinnen tot ruimtes kind inlichtingenfiche kind aanwezigheidsregister Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

34 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

35 Kwalificaties Welke competenties?
opvoeden, verzorgen en ontwikkeling stimuleren van individuele kinderen en een groep kinderen samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding externen in functie van kinderopvang collega’s en de pedagogisch ondersteuner reflecteren over het pedagogisch handelen en kunnen verbeteren omgaan met diversiteit Kwalificatiebewijzen: concreet in ministerieel besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

36 Kwalificaties Alle kinderbegeleiders (onthaalouders) en verantwoordelijken Wie 3 jaar ervaring heeft, kan afwijking van Kind en Gezin krijgen tussen 1 april 2009 en 1 april 2014 min. 3 jaar gewerkt in een locatie met een erkenning, attest van toezicht of toestemming voor dezelfde functie Wie hiervoor niet in aanmerking komt: overgang Kinderbegeleiders (onthaalouders): tot april 2024 Kwalificerende trajecten mogelijk op maat van onthaalouders en combineerbaar met opvang info volgt Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

37 Personen regelmatig direct contact met kinderen
Nodige documenten Jij Personen regelmatig direct contact met kinderen Nieuw Identiteitsbewijs X 18 jaar Uittreksel strafregister Om de 3 jaar vernieuwen Of eerder indien nodig Medisch attest Kan door jezelf worden gemaakt In bepaalde gevallen: door arts Attest kennis Nederlands Volgens ERK niveaus Overgang tot 1 april 2017 Info volgt Attest levensreddend handelen Wordt nog uitgewerkt Zal gelijkaardig zijn aan nu Attest draagkracht Uiterlijk op 1 april 2016 Kwalificatiebewijs Als bepaalde ervaring: afwijking Als niet: uiterlijk op 1 april 2024 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

38 Nieuw Vervangend aanspreekpersoon van de verantwoordelijke
Actieve kennis Nederlands zelfde niveau als verantwoordelijke Organisator gaat na welke vorming kinderbegeleider nodig heeft en zorgt voor een aanbod. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

39 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

40 Organisatorisch management: enkele voorwaarden
Organisator zorgt voor: Planning en registratie kinderbegeleiders in functie van aantal aanwezige kinderen Inwerking nieuwe personen Klachtenprocedure Als meer dan 18 opvangplaatsen: evaluatie door personen in de kinderopvanglocatie Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

41 Vergunningsvoorwaarden
Aantal plaatsen Infrastructuur Veiligheid en Gezondheid Omgang met kinderen en gezinnen Personen werkzaam in de kinderopvang Organisatorisch management Samenwerking

42 Samenwerking: enkele voorwaarden
Organisator zorgt voor: samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang ondersteunt ouders in hun zoektocht nog uitvoeringsbesluit nodig gebruik van de Kinderopvangzoeker toepassing op om kinderopvangvragen: te registreren (ouders of Lokaal Loket) te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket) in kaart te brengen (overheid) Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en eerste helft 2014. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

43 Lokaal Loket Kinderopvang
Kinderopvang zoeker Lokaal Loket Kinderopvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

44 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker?
Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen . Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd. Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

45 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Meer weten

46 Kostenvergoeding: voor de aangesloten onthaalouder (kinderbegeleider gezinsopvang)
Zolang huidig statuut: belastingsvrije kostenvergoeding Zelfde bedragen Geen voorwaarde van 12u vorming meer voor een deel van de kostenvergoeding Wel vergunningsvoorwaarde: organisator gaat na welke vorming nodig is en voorziet een passend aanbod Organisator zelf verantwoordelijk voor het bepalen van wat er moet gevolgd worden. Blijven bestaan: de vergoedingen voor: opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte buitenschoolse opvang flexibele opvang Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

47 Subsidies : voor de dienst onthaalouders (organisator)
Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang Duidelijk systeem Subsidievoorwaarden verschillen van vergunningsvoorwaarden Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

48 Subsidies organisator - overzicht
Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Kwetsbare gezinnen Voorrangsregels Prijs op basis van inkomen Voorrangsregels 220 openingsdagen Nederlands Individuele specifieke zorg Individuele en of structurele specifieke zorg - Inclusieve opvang Voorlopige versie gebaseerd op ontwerpbesluiten van 5 juli 2013 Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

49 Subsidie voor inkomenstarief Enkele voorwaarden op het niveau van de dienst >> dus niet voor elke onthaalouder 220 openingsdagen van 11u tussen 6u en 20u Op elke locatie: actieve kennis van Nederlands Gebruik van Nederlands in werking door taalbeleid dat: Nederlandse taalverwerving stimuleert positieve aandacht biedt voor taal van kind in zijn thuismilieu Voorrangsregels absolute en steeds voorrang voor werksituatie werk zoeken, houden of beroepsopleiding daarnaast voorrang alleenstaanden gezinnen met laag inkomen pleegkinderen broertjes en zusjes ook kwetsbare gezinnen Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

50 Subsidie voor inkomenstarief - Voorwaarden
Systeem inkomenstarief gebruiken Betalen voor gereserveerde opvangdagen Opvangplan wordt vastgelegd in schriftelijke overeenkomst. Uitzondering: sluitingsdagen & gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (ministerieel besluit) Inkomenstarief dekt kosten gedurende bepaald aantal uren, met uitzondering van ‘s nachts Bijkomend: bepaalde bijkomende kosten & reservatie of waarborg (ministerieel besluit) Buitenschoolse opvang: apart besluit Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief. voorlopige versie 5 juli 2013

51 Subsidie voor inkomenstarief – voorwaarden
Systeem inkomenstarief Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin basis: gezamenlijk belastbaar inkomen organisator biedt hulp indien nodig ministerieel besluit Individueel verminderd tarief mogelijk via automatische rechten of OCMW Versie 22 november Wijzigingen t.o.v. 5 juli 2013 staan in cursief.

52 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Meer weten

53 Werknemersstatuut onthaalouders – stand van zaken
Federaal regeerakkoord ’In overleg met de deelstaten zal er een volwaardig statuut voor onthaalouders worden uitgewerkt’. Bevoegdheid minister van werk Monica De Coninck ministers van welzijn Jo Vandeurzen en Jean-Marc Nollet Stand van zaken Werkgroepen Overleg sociale partners Kind en Gezin werkt mee. We houden jullie op de hoogte. voorlopige versie 5 juli 2013

54 INHOUD Decreet Kinderopvang baby’s en peuters
Nieuwe organisatie van de kinderopvang De vergunning Kostenvergoeding en subsidies Sociaal statuut aangesloten onthaalouders Meer weten

55 Meer weten? Je dienst voor onthaalouders
alle info over het decreet Ga naar Kinderopvang > Nieuw decreet Nieuwsbrief: alle nieuwe info over decreet en kinderopvang Ga naar Nieuwsbrieven > Kinderopvang > inschrijven Vind je nog geen antwoord op je vragen?


Download ppt "DECREET KINDEROPVANG INFO VOOR AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS."

Verwante presentaties


Ads door Google