De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19 juli 2014 Bouwbesluit 2012, de wijzigingen Module 3 - Brand Uw docent: Carolien Boot Nieman Raadgevende Ingenieurs Versie: 28 okt 2011 Versie: 28 okt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19 juli 2014 Bouwbesluit 2012, de wijzigingen Module 3 - Brand Uw docent: Carolien Boot Nieman Raadgevende Ingenieurs Versie: 28 okt 2011 Versie: 28 okt."— Transcript van de presentatie:

1 19 juli 2014 Bouwbesluit 2012, de wijzigingen Module 3 - Brand Uw docent: Carolien Boot Nieman Raadgevende Ingenieurs Versie: 28 okt 2011 Versie: 28 okt 2011 Inclusief concept veegbesluit versie voorhang en artikelnummering volgens Stb-2011-416 27 sept 2011

2 2 Doel van de training “Kennen van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012” 1.Kennis hebben van systematiek, de grondslagen en de werking van het Bouwbesluit 2.Een totaalbeeld hebben van de wijzigingen 3.Basale kennis hebben van de brandvoorschriften teneinde de voorschriften te kunnen toepassen, evt. met behulp van Praktijkboek 19 juli 2014

3 3 Programma Tijd 10.30 - 10.45 Koffiepauze 12.30 - 13.30 Lunchpauze 15.00 - 15.15 Theepauze 16.30 Afsluiting 19 juli 2014 Onderwerpen  Samenvatting module 1  Brandveiligheid filosofie achter de systematiek  Brandcompartimentering  Vluchten  Eisen aan materialen  Sterkte bij brand  Installaties  Gebruiksvoorschriften

4 4 Inleiding Bouwbesluit 1992- woningen, kantoor, logies Bouwbesluit 2003- conversie naar tabelstructuur, alle functies Bouwbesluit 2012- ! Het nieuwe Bouwbesluit is van toepassing op:  De uitvoering van bouwwerkzaamheden  Bouwen, verbouwen en verplaatsen van bouwwerken  Staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen  Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen  Uitvoeren van sloopwerkzaamheden Voorheen in:  BB 2003  Gebruiksbesluit  Ministeriële Regelingen  Besluit wegtunnels  Gemeentelijke bouwverordeningen  Circulaire bouwlawaai 19 juli 2014

5 5 Doelstellingen nieuwe Bouwbesluit  Vergroten samenhang bouwregelgeving  Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid  Verminderen regeldruk (30% minder regels)  Harmonisatie Europese regelgeving Uitgangspunt  Omzetting van BB2003 naar BB2012 beleidsneutraal Inwerkingtreding Per 01-01-2012, m.u.v. concrete eisen inzake:  Veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden;  Milieueffecten bouwmaterialen;  Veilig werken op hoogte. Inclusief zogenaamd ‘veegbesluit’ (aanvullingen en correcties) Let op overgangsbepalingen (hoofdstuk 9) 19 juli 2014

6 6 Belangrijke wijzigingen  Herschikking van voorschriften  Aansturingstabellen gewijzigd  Diverse nieuwe, gewijzigde begrippen  Invloed Europese regelgeving  Bouw- en sloopwerkzaamheden opgenomen  Milieu-voorschriften opgenomen  Nieuwe eisen  Vervallen eisen 19 juli 2014

7 7 Bouwbesluit 2012 – Indeling Hoofdstuk 1Algemene bepalingen Hoofdstuk 2Veiligheid Hoofdstuk 3Gezondheid Hoofdstuk 4Bruikbaarheid Hoofdstuk 5Energiezuinigheid en Milieu Hoofdstuk 6Installaties Hoofdstuk 7Gebruik bouwwerken, open erven en terreinen Hoofdstuk 8Bouw- en sloopwerkzaamheden Hoofdstuk 9Overgangs-en slotbepalingen BijlageBrandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 19 juli 2014

8 8 Nieuwe en gewijzigde begrippen Al bestaand:  Verblijfsgebied en verblijfsruimte  Verkeersruimte  Toegankelijkheidssector  Gemeenschappelijk / gezamenlijk Nieuw:  Gebruiksgebied  Functiegebied  Functieruimte  Bedgebied  Bedruimte  Personenbenadering 19 juli 2014 BB2012: artikel 1.1 Praktijkboek: § 1.4

9 9 Nieuwe begrippen Gebruiksgebied= vergelijkbaar met oude verblijfsgebied Functiegebied = gebruiksgebied waar kenmerkende activiteiten plaatsvinden, geen verblijf voor personen Verblijfsgebied = gebruiksgebied voor het verblijven van personen Bedgebied= verblijfsgebied met een of meer bedruimten 19 juli 2014 BB2012: artikel 1.1 Praktijkboek: § 1.4

10 10 Personenbenadering  Bezettingsgraad in de praktijk als te ingewikkeld  Geen eisen voor een bezetting hoger dan B1  Leidt tot vereenvoudiging aansturingstabellen  Is in overeenstemming met gebruiksvoorschriften (hfdst. 7)  NB: minimum aantal personen per m2 VG (art. 1.2) 19 juli 2014 BB2012: artikel 1.2 Praktijkboek: § 1.5.4

11 11 Overgangs- en slotbepalingen  Voor “bestaande” bouw geen verzwaring t.o.v. BB 2003 m.b.t.: Art. 1.2 lid 1, maximum aantal personen waarvoor het bouwwerk bestemd is Art. 2.118 en 6.25 derde lid, doorstroomcapaciteit van en draairichting van deuren in een vluchtroute Art. 6.3, noodverlichting  Afd. 4.11 van BB 2003 (stallingsruimte voor fietsen) blijft van toepassing tot 1 jan. 2017 tenzij bestemmingsplan voorschriften hierover geeft.  Documenten ter onderbouwing van behandeling constructiedelen met brandwerende verf, impregneermiddelen e.d., blijven geldig zolang de geldigheidsduur niet is verstreken  Inspectie-certificaat brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie en/of rookbeheersingssystemen blijft geldig zolang de geldigheidsduur niet is verstreken  Duaal stelsel tot 1 januari 2015 19 juli 2014 BB2012: artikel 9.2 Praktijkboek: ---

12 12 Wijzigingen brandveiligheid  Harmonisatie met Europese regelgeving Werken met eurocodes Werken met euroklassen  Doelstelling: eenvoudiger, eenduidiger en begrijpelijker Herschikking van de voorschriften, overzichtelijker Integratie gebruiksvoorschriften Minder voorschriften Andere brandveiligheidsconcept m.b.t. het vluchten o Andere begrippen o Begrip rookcompartiment vervalt o Begrip subbrandcompartiment verandert o Een andere filosofie qua vluchten 19 juli 2014

13 13 Oefeningen vooraf 1.Kun je onder BB 2012 met één vluchtroute volstaan? (afd. 2.12) Ja, je kunt niet twee kanten tegelijk op vluchten Nee, je moet altijd een keuze hebben Ja, na gelang de veiligheidssetting kan met één worden volstaan 2.In BB 2012 komen geen rookcompartimenten meer voor. Zijn we daarmee ook af van rookscheidingen? (afd. 2.11) 3.Wanneer is een ‘rooksluis’ nodig voor het trappenhuis? (afd. 2.12) 4.Welke installatie is in een studentenhuis nodig voor het tijdig vaststellen van brand (bmi/oai/rookmelders)? (H6) 5.Moeten woningtoegangsdeuren (woongebouw) onder BB 2012 zelfsluitend worden uitgevoerd? (H6) 19 juli 2014

14 Nieuwe filosofie Brandcompartimentering en vluchten Overige brandveiligheidsvoorschriften

15 15 Brandtechnische indeling (utiliteitsbouw) BB 2003  Brandcompartimenten  Rookcompartimenten  Subbrandcompartimenten BB2012  Brandcompartimenten  Subbrandcompartimenten  Beschermde subbrandcompartimenten 19 juli 2014

16 16 Brandveiligheid BB 2003 19 juli 2014  Voorschriften ter beperking van de (verdere) uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd. 2.13) Subbrandcompartimenten (afd. 2.14) Sub-BC alleen bij slaapfuncties  Voorschriften ter beperking van de verspreiding van rook  Rookcompartimenten (afd. 2.16)  Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Rookcompartimenten (afd. 2.16) Vluchten binnen RC/sub-BC (afd. 2.17) Vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC (afd. 2.18) 2 rookvrije vluchtroutes vanaf toegang RC/sub-BC, tenzij 1 route voldoet aan bepaalde voorwaarden Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit logiesgebouw uitgang RC RC (bij logiesgebouw tevens subBC) Loopafstand binnen RC/subBC Vluchtroute (vanaf uitgang RC) BC

17 17 Brandveiligheid BB 2012 19 juli 2014  Voorschriften ter beperking van de uitbreiding van brand Brandcompartimenten (afd. 2.10)  Voorschriften ter beperking van de verdere uitbreiding van brand en verspreiding van rook Subbrandcompartimenten (afd. 2.11) Voor alle functies (u-bouw) Beschermd subBC (afd. 2.11) Voor slaapfuncties (u-bouw)  Voorschriften om te kunnen vluchten naar een veilige plaats Vluchtroute (afd. 2.12) Vanaf elk punt van een voor personen bestemde vloer. Bij een 2 e vluchtroute vervallen zwaardere eisen Vluchten uit kantoorgebouw Vluchten uit logiesgebouw Sub BC (bij logiesgebouw tevens beschermd sub BC) Vluchtroute BC

18 18 Vluchtsystematiek BB 2003 Basis: 2 vluchtroutes vanaf uitgang Onder voorwaarde is één (samenvallende) vluchtroute toegestaan BB 2012 Basis: één vluchtroute vanaf uitgang met hoger beschermingsniveau Vanaf het begin van 2 e vluchtroute is hogere beschermingsniveau niet nodig 19 juli 2014

19 19 Nieuwe filosofie Compartimenteren  Beperking omvang brand en creëren extra tijd om te vluchten voor woon- en slaapfuncties (ongewijzigde doelstelling) Vluchten  Begint op een voor personen bestemde vloer en leidt naar veilige plaats  Uitgangspunt blijft: 30 seconden door de rook te vluchten met een snelheid van 1 meter per seconde  De ene vluchtroute heeft een basisniveau aan bescherming.  Meer bescherming nodig indien meer personen gebruik maken van de vluchtroute, bij specifieke gebruiksfuncties, en bij hogere trappenhuizen  1 vluchtroute (met een bepaald bescherminsgniveau) volstaat (ommekeer oude principe)  Het hogere beschermingsniveau is niet nodig als er een 2 e vluchtroute is. 19 juli 2014

20 20 19 juli 2014 Uitwerking filosofie: 1 vluchtroute Eisen aan vluchtroute  Loopafstand  Aantal personen  Aantal uitgangen  Doorgang  Draairichting  Capaciteit route  Niet langs andere woningen  WBDBO en WRD  Toepassing materialen vanaf beschermde vluchtroute (euroklassen) Vluchtroute Extra beschermde vluchtroute of veiligheidsvluchtroute Beschermde vluchtroute subBC BC

21 21 19 juli 2014 Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes Vluchtroute Beschermde vluchtroute subBC BC 2 Eisen aan vluchtroute  Loopafstand  Aantal personen  Aantal uitgangen  Doorgang  Draairichting  Capaciteit route  Niet langs andere woningen  WBDBO en WRD  Toepassing materialen in beschermde vluchtroute (euroklassen) BC 1 BC 3

22 22 19 juli 2014 Uitwerking filosofie: 2 vluchtroutes Vluchtroute Eisen aan vluchtroute  Loopafstand  Aantal personen  Aantal uitgangen  Doorgang  Draairichting  Capaciteit route  Niet langs andere woningen  WBDBO en WRD  Toepassing materialen (euroklassen) BC 1 subBC BC 2

23 23 Voorschriften brandveiligheid BB 2012 Hoofdstuk 2 Technische voorschriften 2.2 Sterkte bij brand 2.8 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie 2.9 Beperking ontwikkelen brand en rook 2.10 Beperking uitbreiding van brand 2.11 Verdere beperking uitbreiding van brand en verspreiding van rook 2.12 Vluchtroutes 2.13 Hulpverlening bij brand 2.14 Hoge en ondergrondse gebouwen 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 19 juli 2014 Hoofdstuk 6 Installaties 6.1 Verlichting 6.5 Tijdig vaststellen van brand 6.6 Vluchten bij brand 6.7 Bestrijden van brand 6.8 Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten Hoofdstuk 7 Gebruik 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand 7.2 Veilig vluchten bij brand

24 24 Voortzetting programma  Brandcompartimenten (2.10)  Subbrandcompartimenten (2.11)  Vluchten (2.12)  Sterkte bij brand (2.2)  Materialen (2.9)  Hulpverlening bij brand (2.13, 6.8)  Veiligheidszone en plasbrandgebied (2.16)  Brandbeveiligingsinstallaties (6,1, 6.5, 6.6, 6.7)  Gebruiksvoorschriften (7.1, 7.2) 19 juli 2014

25 Nieuwe filosofie Brandcompartimentering en vluchten Overige brandveiligheidsvoorschriften

26 26 Compartimenteren  Doelstelling  Overzicht wijzigingen  Overzicht voorschriften  Ligging en omvang  Bescherming: WBDBO en WRD  Voorbeelden compartimentering 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10, 2.11 Praktijkboek: § 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5  Brandcompartiment  Subbrandcompartiment  Beschermd subbrandcompartiment

27 27 Beperking uitbreiding brand Doel brandcompartimentering Voorkomen dat brand zich snel uitbreidt om een eventuele brand beheersbaar te houden met behulp van de brandweer. Wijzigingen brandcompartimentering inhoudelijk neutraal. 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Inhoudelijk ongewijzigd

28 28 Beperking uitbreiding brand Belangrijke wijzigingen  BC industriefunctie naar 2500 m² (inclusief nevenfunctie)  Elk appartement is nu een BC (geen extra indeling woongebouw meer in BC < 1000 m²); elk gem. verblijfsgebied in woongebouw is eveneens BC  In een appartement mogen ook nevenfuncties liggen 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10-2.11 Praktijkboek: § 2.3.3

29 29 Brandcompartiment, nieuwbouw 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 § 2.10.1 Nieuwbouw AspectBelangrijkste eisen Art. 2.82LiggingBesloten ruimte, maar niet noodzakelijk in het BC (mag wel)  Toiletruimte, badruimte  Liftschacht aan binnenzijde: brandklasse B en rookklasse s2  Technische ruimte ≤ 50m ² en verbrandingstoestel < 130 kW Mag niet in BC:  Extra beschermde vluchtroute Art. 2.83Omvang  ≤1000 m ², maar logiesf. en celf. met cellen ≤500 m ² en industrief. ≤2500 m ²  BC ligt binnen een perceel  Woonfunctie: Woning is afzonderlijk BC  Woonfunctie: Gem. VG is afzonderlijk BC  Celfunctie met cellen: BC max 77% van GO gebouw  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied: BC max 77% van bouwlaag Art. 2.84WBDBO  Van BC naar ander BC: WBDBO ≥ 60 min  Van BC naar besloten ruimte met extra beschermde vluchtroute: WBDBO ≥ 60 min (in woongebouw: WBDBO ≥ 30 min)  Van BC naar niet-besloten veiligheidsvluchtroute: WBDBO ≥ 60 min  Van BC naar liftschacht brandweerlift: WBDBO ≥ 60 min  Onder voorwaarden (perm. vuurbelasting, hoogte hoogste vloer, industriefunctie ≤ 1000 m2): WBDBO ≥ 30 min  Ander perceel: spiegelsymmetrie

30 30 Brandcompartiment, bestaand 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 § 2.10.2 Bestaand AspectBelangrijkste eisen Art. 2.88LiggingBesloten ruimte, maar niet noodzakelijk in het BC (mag wel):  Toiletruimte, badruimte  Liftschacht aan binnenzijde: brandvoortplantingsklasse 2 en rookdichtheid ≤ 5,4 m - 1  Technische ruimte ≤ 100m ² en verbrandingstoestel < 160 kW Niet in BC  Extra beschermde vluchtroute Art. 2.89Omvang  ≤ 2000 m ² of ≤ 3000 m ², maar logiesfunctie en celfunctie met cellen ≤ 1000m ²  Woonfunctie: woning is afzonderlijk BC  Woonfunctie: gem. VG is afzonderlijk BC  Celfunctie met cellen: BC max 77% van GO gebouw  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied: BC max 77% van bouwlaag Art. 2.90WBDBO  Van BC naar ander BC: WBDBO ≥ 20 min  Van BC naar besloten ruimte met extra beschermde vluchtroute: WBDBO ≥ 20 min  Ander perceel: spiegelsymmetrie

31 31 Brandcompartimentering (nieuwbouw) Een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment  BC heeft een maximale omvang aan GO  Mag uit meerdere bouwlagen bestaan  Mag uit meerdere gebouwen bestaan  Mag (bij U-bouw) uit meerdere gebruiksfuncties bestaan Afzonderlijk BC  Technische ruimte met GO > 50 m²  TR voor verbrandingstoestellen > 130 kW  Bij woonfunctie: woning en gem. VG Niet in een BC, maar mag wel  Toiletruimte, een badruimte  Liftschacht met brandklasse B en rookklasse S2 aan de binnenzijde  TR met GO ≤ 50 m² en niet bestemd voor verbrandingstoestellen > 130 kW 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Niet in een BC  Extra beschermde vluchtroute

32 32 Brandcompartimentering 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Wel in 1 brandcompartiment: woning met kantoor aan huis. woning kantoor Meerdere functies in één brandcompartiment  BC voldoet aan de eisen die gelden voor elk van die gebruiksfuncties  Bij industriefunctie van 1000-2500 m2 met nevenfunctie < 100 m2 gelden eisen industiefunctie Uitzondering  Een niet-gemeenschappelijke woonfunctie met een andere gebruiksfunctie of woonfunctie, tenzij het een nevenfunctie betreft  Gemeenschappelijk VG van woonfuncties

33 33 Brandcompartimentering 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Voorbeeld

34 34 WBDBO nieuwbouw 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.2 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 hoogste vloer gebruiks- gebied in gebouw t.o.v. meetniveau permanente vuurbelas- ting in MJ/m² ander brandcompartiment: extra bescherm- de vlucht­ route veiligheids- vlucht­route liftschacht van een brandweer- lift brandcompartiment voor: op hetzelfde perceel op ander perceel woonfunctie (m.u.v. woonwagen) ≤ 7 m≤ 50030 60 30 > 7 m≤ 50060 3060 ≤ 7 m> 50060 3060 > 7 m> 50060 3060 woonwagen (maximaal 4) n.v.t. 60 **n.v.t. celfunctie + gezondheidszorgfunctie met bedgebied n.v.t. 60 Industriefunctie met GO > 1.000 m² (en < 2500 m2) n.v.t.n.v.t60 andere gebruiksfunctie (m.u.v. bouwwerk geen gebouw zijnde) ≤ 5 mn.v.t.3060306030 > 5 mn.v.t.60 tunnel, tunnellengte > 250 m n.v.t. 60 ander bouwwerk geen gebouw zijnde zodanig dat de kans op een snelle uitbreiding van brand beperkt is

35 35 WBDBO t.p.v. perceelsgrens 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.2 BB2012: afd. 2.10 Praktijkboek: § 2.3.3 Spiegelsymmetrie  Identiek gebouw  Brandoverslag beoordelen op zowel vlamcontact als straling  Wanneer perceel grenst aan openbare weg, openbaar water, of openbaar groen, of een perceel niet-bestemd voor bebouwing, dan uitgaan van het hart van die weg, dat water, dat groen, of dat niet voor bebouwing bestemd perceel. Inhoudelijk ongewijzigd

36 36 Verdere beperking uitbreiding brand Doel subbrandcompartimentering Veilig kunnen vluchten naar een veilige plek. Beperking van de verspreiding van rook en (verdere) beperking van het uitbreidingsgebied van brand. Aanwezigheid Elk brandcompartiment wordt ingedeeld in: subbrandcompartimenten en/of beschermde vluchtroutes Een subbrandcompartiment wordt bij woon- en slaapfuncties ingedeeld in: beschermde subbrandcompartimenten en evt. overige ruimten 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Beschermde vluchtroute

37 37 Subbrandcompartiment  SubBC’s voor alle gebruiksfuncties  SubBC’s i.p.v. rookcompartimenten in BB2003  SubBC is het maximale uitbreidingsgebied voor brand én rook  SubBC: eis aan wbdbo (20 minuten op E) en wrd (MR) Beschermd subBC  Beschermd subBC’s bij woonfuncties en slaapfuncties  Beschermd subBC’s i.p.v. subbrandcompartimenten in BB2003  Beschermd subBC biedt verdere bescherming aan slapende personen of personen die niet zelfstandig kunnen vluchten  Beschermd subBC: eis aan wbdbo (30 minuten) 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5 Verdere beperking uitbreiding brand

38 38 SubBC, nieuwbouw 19 juli 2014 § 2.11.1 Nieuwbouw AspectBelangrijkste eisen Art. 2.92Ligging  SubBC is een deel van een brandcompartiment  Beschermde vluchtroute niet in een subBC  VG voor bewaking mag, onder voorwaarden, buiten subBC liggen  Beschermd subBC is een deel van een subBC  Woon- en slaapfuncties liggen in een beschermd subBC Art. 2.93Omvang  Wonen + zorg met GO > 500 m²: beschermd subBC ≤ 100 m²; gezamenlijke VR apart beschermd subBC ≤ 500 m²  Andere woonfunctie: beschermd subBC ≤ 500 m²  Kinderopvang met bedgebied: beschermd subBC ≤ 200 m²  Celfunctie: elke cel is beschermd subBC (≤ 500 m²)  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied zonder bewaking: beschermd subBC ≤ 50 m²  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied met bewaking: beschermd subBC ≤ 500 m²  Elk logiesverblijf is apart subBC en apart beschermd subBC (≤ 500 m²) Art. 2.94WBDBO WRD  Van subBC naar andere ruimte in BC: WBDBO (vlamdichtheid op afdichting) ≥ 20 min  Van subBC naar andere ruimte in BC: WRD; eisen te zijner tijd in Ministeriële Regeling  Van beschermd subBC naar andere ruimte in een BC : WBDBO ≥ 30 min BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5

39 39 SubBC, bestaand 19 juli 2014 § 2.11.2 Bestaand AspectBelangrijkste eisen Art. 2.98Ligging  SubBC is een deel van een brandcompartiment  Beschermde route niet in een subBC  VG voor bewaking mag, onder voorwaarden, buiten subBC liggen  Beschermd subBC is een deel van een subBC  Woon- en slaapfuncties liggen in een beschermd subBC Art. 2.99Omvang  Wonen + zorg met GO > 500 m²: beschermd subBC ≤ 200 m²  Gezamenlijke VR in woongebouw: apart beschermd subBC ≤ 1000 m²  Andere woonfunctie: beschermd subBC ≤ 1000 m²  Kinderopvang met bedgebied: beschermd subBC omdat niet meer dan één gebruiksfunctie (+nevenfuncties)  Celfunctie: elke cel is beschermd subBC  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied zonder bewaking: beschermd subBC≤ 100 m²  Gezondheidszorgfunctie met bedgebied met bewaking: beschermd subBC ≤ 1000 m²  Elk logiesverblijf is apart subBC en apart beschermd subBC (≤ 1000 m²) Art. 2.100WBDBO WRD  Van subBC naar andere ruimte in BC: WRD cf. NEN 6075  Van beschermd subBC naar andere ruimte in een BC: WBDBO ≥ 20 min BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5

40 40 Omvang (beschermd) subBC Bij woon- en slaapfuncties is het beschermd subBC beperkt van omvang  Woonfunctie met zorg met GO > 500 m²:  Beschermd subBC ≤ 100 m²  Gezamenlijke verblijfsruimte = apart beschermd subBC (≤ 500 m²)  Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied: ≤ 200 m²  Elke cel (≤ 500 m²)  Elk logiesverblijf (≤ 500 m²)  Gezondheidszorg met bedgebied, permanente bewaking: ≤ 500 m²  Gezondheidszorg met bedgebied, geen permanente bewaking: ≤ 50 m² Omvang subBC beperkt tot omvang brandcompartiment  Wel eis aan de maximale loopafstand in het subBC (afd. 2.12)  Elk logiesverblijf een apart subBC (≤ 500 m²) 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5

41 41 Wbdbo-eisen en wrd-eisen (nieuwbouw) 19 juli 2014 Van:Naar: Andere ruimte in BC Naar: Besloten ruimte Opmerking: subBCWbdbo 20 min-Alleen gelet op criterium vlamdichtheid op afdichting subBC-Wrd (MR)Eis in MR nog niet ingevuld Van:Naar: Andere ruimte in BC Naar: Besloten ruimte Opmerking: Beschermd subBCWbdbo 30 min-- Wbdbo = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag Wrd = weerstand tegen rookdoorgang BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5

42 42 Wbdbo-eisen en wrd-eisen (bestaand) 19 juli 2014 Van:Naar: Andere ruimte in BC Opmerking: subBCWrd 20 minutenConform NEN 6075 Van:Naar: Andere ruimte in BC Opmerking: Beschermd subBCWbdbo 20 min- Wbdbo = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag Wrd = weerstand tegen rookdoorgang BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: § 2.3.4 + 2.3.5

43 43 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Compartimentering, kantoorgebouw Voorbeeld 1

44 44 19 juli 2014 Compartimentering, gezondheidszorggebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Voorbeeld 2 Hoogste verdiepingsvloer > 8 m boven meetniveau

45 45 19 juli 2014 Compartimentering, logiesgebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Voorbeeld 3

46 46 19 juli 2014 Compartimentering, woongebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Voorbeeld 4

47 47 Vluchten  Doelstelling  Overzicht wijzigingen  Overzicht voorschriften  Soorten vluchtroutes  Vluchtroute (binnen subBC)  1 vluchtroute - Beschermde vluchtroute  1 vluchtroute - Extra beschermde vluchtroute  1 vluchtroute - Veiligheidsvluchtroute  2 vluchtroutes  Inrichting van de vluchtroute  Capaciteit van de vluchtroute  Voorbeelden / opdrachten (tussendoor) 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6

48 48 Vluchten Doelstelling Bereiken van een veilige plaats. In algemene zin: Naar aansluitend terrein en vandaar naar openbare weg Specifiek Celfunctie+nevenfunctie: naar een ander brandcompartiment Gezondheidszorgfunctie met bedgebied: naar een ander brandcompartiment op dezelfde bouwlaag of naar de openbare weg NB. Bouwwerk geen gebouw zijnde: functionele eis 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 + 2.10 Praktijkboek: § 2.3.6

49 49 Vluchten Wijzigingen Ander begrippenkader Vluchtroute begint op elke punt van een voor personen bestemde vloer Principe van 2 onafhankelijke vluchtroutes omgedraaid: 1 vluchtroute tenzij er 2 nodig zijn Personenbenadering 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6

50 50 Vluchtroutes, nieuwbouw 19 juli 2014 § 2.12.1 Nieuwbouw AspectBelangrijkste eisen Art. 2.102Vluchtroute  Vluchtroute begint op elk punt van een voor personen bestemde vloer  Maximale loopafstand vanaf punt in een gebruiksgebied naar uitgang sub BC Art. 2.103Beschermde vluchtroute  Vluchtroute vanuit sub BC met ≤ 37 personen (u-bouw - geen slaapfuncties)  Eisen aan maximale loopafstand voor beschermde vluchtroute Art. 2.104Extra beschermde vluchtroute  Vluchtroute vanuit subBC (woonfuncties en u-bouw slaapfuncties)  Vluchtroute vanuit subBC met 38-150 personen (u-bouw - geen slaapfuncties)  Eisen aan maximale loopafstand voor extra beschermde vluchtroute  Trappenhuis met trap > 8 meter is extra beschermde vluchtroute;  Logiesfunctie: elk trappenhuis is extra beschermde vluchtroute Art. 2.105Veiligheids- vluchtroute  Vluchtroute vanuit subBC met > 150 personen (u-bouw)  Logiesfunctie: elk trappenhuis met trap > 12,5 m is veiligheidsvluchtroute Art. 2.106Tweede vluchtroute  Bij een tweede route zijn de art. 2.103, 2.104 lid 1 t/m 7 en 2.105 niet van toepassing vanaf het punt waar de twee vluchtroutes beginnen  De twee vluchtroutes gaan niet door hetzelfde BC  Afwijkingen waarbij de 2 vluchtroutes door dezelfde ruimten mogen voeren Art. 2.107Inrichting vluchtroute  WBDBO-eisen en WRD-eisen (MR)  Woonfunctie: eis aan perm.vuurlast van trappenhuis (niet bij portieketage)  Alle functies: eis aan perm.vuurlast van veiligheidsvluchtroute  Trappenhuis met hoogteverschil > 20 m heeft een sluis van > 2m  Eisen aan vrije doorgang vluchtroute  Eisen aan RWA en toevoer verse lucht in een niet-besloten vluchtroute Art. 2.108Capaciteit vluchtroute  Eisen aan de doorstroomcapaciteit BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6

51 51 Vluchtroutes, bestaand 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6 § 2.12.2 Bestaand AspectBelangrijkste eisen Art. 2,112Vluchtroute  Vluchtroute begint op elk punt van een voor personen bestemde vloer  Maximale loopafstand vanaf punt in een gebruiksgebied naar uitgang sub BC Art. 2.113Beschermde route  Vluchtroute vanuit sub BC (woonfuncties)  Vluchtroute vanuit sub BC met ≤ 60 personen (u-bouw) Art. 2.114Extra beschermde vluchtroute  Gem.vkr is extra beschermde vluchtroute als GO woonfuncties > 500 m2 (woonf.)  Vluchtroute vanuit subBC met 60-225 personen (u-bouw)  Trappenhuis met trap > 12,5 meter is extra beschermde vluchtroute Art. 2.115Veiligheids- vluchtroute  Gem.vkr is veiligheidsvluchtroute als GO woonfuncties > 1500 m2 (woonf.)  Vluchtroute vanuit subBC met > 225 personen (u-bouw) Art. 2.116Tweede vluchtroute  Bij een tweede route zijn de art. 2,113, 2.114, 2.115 lid 1 en 2 niet van toepassing vanaf het punt waar de twee vluchtroutes beginnen  Afwijkingen waarbij de 2 vluchtroutes door dezelfde ruimten mogen voeren Art. 2.117Inrichting vluchtroute  WBDBO-eisen en WRD-eisen (NEN 6075)  Alle functies: eis aan perm.vuurlast van veiligheidsvluchtroute  Eisen aan vrije doorgang vluchtroute  Eisen aan RWA en toevoer verse lucht in een niet-besloten vluchtroute Art. 2.118Capaciteit vluchtroute  Eisen aan de doorstroomcapaciteit in MR

52 52 Richtlijnen toepassing voorschriften  Eisen aan vluchtroute (art. 2.102)  Gelden voor vluchten binnen het subBC  Beschermde vluchtroute, extra beschermde vluchtroute, veiligheidsvluchtroute (art. 2.103 t/m 105)  Alleen van toepassing wanneer er één vluchtroute is  Eisen aan tweede vluchtroute (art. 2.106)  Alleen van toepassing wanneer er (tenminste) twee vluchtroutes zijn! Niet meer terug kijken naar 2.103 t/m 2.105!  Eisen aan inrichting vluchtroute en doorstroomcapaciteit (art. 2.107 en 2.108)  Gelden voor alle vluchtroutes 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6

53 53 Vluchtroutes  Vluchtroute: route die begint in een bij personen bestemde ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats zonder dat gebruik hoeft te worden gemaakt van een lift.  Beschermde route: deel van de vluchtroute dat buiten het subBC ligt waar de vluchtroute begint (alleen bij bestaande bouw)  Beschermde vluchtroute: beschermde route waarvoor aanvullende eisen gelden (alleen bij nieuwbouw, uitsluitend door verkeersruimten)  Extra beschermde vluchtroute: beschermde vluchtroute waarvoor aanvullende eisen gelden (niet in een brandcompartiment)  Veiligheidsvluchtroute: extra beschermde vluchtroute alleen bereikbaar via een niet besloten ruimte 19 juli 2014 BB2012: artikel 1.1 Praktijkboek: § 2.3.6

54 54 Vluchtroute (binnen subBC)  Begint op elk punt van een voor personen bestemde vloer  Maximale loopafstand binnen subBC:  Celfunctie: 22,5 m  Overige functies: 30 m  Lage personenbezetting, langere loopafstand toegestaan:  12m² per persoon: 45 m  30m² per persoon: 60 m  Loopafstand in een nader in te delen gebruiksgebied wordt gecorrigeerd  Hoogteverschil binnen sub BC naar uitgang sub BC ≤ 4m  SubBC of (verblijfs)ruimte voor > 150 personen heeft 2 uitgangen met een onderlinge afstand > 5m 19 juli 2014 BB2012: art. 2.102 Praktijkboek: § 2.3.6

55 55 Vluchtroute (binnen subBC) Gecorrigeerde loopafstand  Gebruiksgebied  Factor 1,5  Constructie-onderdelen die geen deel uitmaken van de bouwconstructie buiten beschouwing  Looplijn op 0,3 m van constructie-onderdelen Werkelijke loopafstand  Verblijfsruimte of niet nader in te delen gebruiksgebied  Geen factor  Looplijn op 0,3m afstand van constructie-onderdelen 19 juli 2014 BB2012: art. 2.102 Praktijkboek: § 2.3.6 Geen dragende wand Geen brandwerende wand

56 56 Loopafstand industriehal 19 juli 2014 Praktijkboek: Bijl. 4, voorbeeld 38 Opdracht De gehele industriehal in bouwplan 3 (Bijlage 3 Kantoor met werkplaats) wordt aangemerkt als verblijfsgebied tevens verblijfsruimte. Hoe groot mag de loopafstand van een punt in dit ver­ blijfsgebied tot een toegang van de werkplaats maximaal zijn en voldoet het bouwplan hieraan? Aanvullende informatie De werkplaats heeft een vloeroppervlak van 1.339 m 2 en is bestemd voor maximaal 67 personen. De werkplaats is een afzonderlijk brandcompartiment en subbrandcompartiment. De werkplaats wordt niet nader ingedeeld. Overige plattegronden  zie bijlage 3 Praktijkboek industriehal

57 57 Vluchtroute (binnen subBC) 19 juli 2014 Opdracht Praktijkboek: Bijl. 4, voorbeeld 39 Wat moet worden gedaan als, bij bouwplan 3 (Kan­toor met werkplaats), de deur van vergaderruimte 0.4 naar de gang, wordt verplaatst naar de wand tussen vergaderzalen 0.2 en 0.4?

58 58 Beschermde vluchtroute Utiliteitsbouw  Begint bij de uitgang van een subBC en geldt voor:  U-bouw (geen slaapfunctie) met bezetting ≤ 37 personen  Maximale loopafstand beschermde vluchtroute tot volgende uitgang: 30 m  Buiten beschouwing blijft:  gedeelte dat door een trappenhuis voert of  gedeelte dat door een niet besloten ruimte voert Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subBC 19 juli 2014 BB2012: art. 2.103 Praktijkboek: § 2.3.6 subBC

59 59 Extra beschermde vluchtroute Utiliteitsbouw  Begint bij de uitgang van een subBC en geldt voor:  U-bouw (geen slaapfunctie) met bezetting 38 t/m 150 personen  U-bouw (slaapfuncties)  Maximale loopafstand extra beschermde vluchtroute tot 2 e vluchtroute, veiligheidsvluchtroute of aansluitend terrein: 5 m – 30 m  Buiten beschouwing blijft: gedeelte door een niet besloten ruimte  Trappenhuis met een hoogteverschil > 8 m = EBV  Trappenhuis logiesfunctie is EBV Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subBC 19 juli 2014 BB2012: art. 2.104 Praktijkboek: § 2.3.6 U-bouw subBCBC

60 60 Extra beschermde vluchtroute Woonfuncties  Begint bij uitgang subBC  Voert niet langs beweegbaar constructie-onderdeel van een andere woonfunctie tenzij toegangen van de woonfuncties tegenover elkaar liggen  Voert niet over een trap, tenzij portiekflat (onder voorwaarden) Portiekflatvoorwaarden niet gewijzigd, wel verbeterd:  Uitgangen woonfuncties direct op trappenhuis  Alleen woonfuncties en nevenfuncties op trappenhuis  Uitgang trappenhuis direct op aansluitend terrein  MR kan aanvullende voorwaarden stellen Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subBC 19 juli 2014 BB2012: art. 2.104 Praktijkboek: § 2.3.6

61 61 Veiligheidsvluchtroute Utiliteitsbouw  Begint bij de uitgang van een subBC en geldt voor:  U-bouw (slaapfunctie en niet-slaapfunctie) met bezetting >150 personen  Trappenhuis logiesfunctie met hoogteverschil > 12,5 m is veiligheidsvluchtroute Uitgangspunt: 1 vluchtroute vanuit subBC 19 juli 2014 BB2012: art. 2.105 Praktijkboek: § 2.3.6 subBCBC U-bouw

62 62 Kantoorgebouw – 1 vluchtroute 19 juli 2014 Voorbeeld 1 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: - BC

63 63 Kantoorgebouw – 1 vluchtroute 19 juli 2014 Voorbeeld 2 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: - BC subBC Beschermde vluchtroute

64 64 Kantoorgebouw – 1 vluchtroute 19 juli 2014 Voorbeeld 3 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: - BC subBC Extra beschermde vluchtroute

65 65 Kantoorgebouw – 1 vluchtroute 19 juli 2014 Voorbeeld 4 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: - BC subBCVeiligheidsvluchtroute

66 66 Winkel met appartementengebouw 19 juli 2014 Voorbeeld 5 Trappenhuis+ lift = EBV

67 67 Winkel met appartementengebouw 19 juli 2014 Voorbeeld 5 Trappenhuis+ lift = EBV

68 68 Winkel met appartementengebouw 19 juli 2014 Opdracht 1 bij voorbeeld 5 Vraag 1: Voldoet vluchten uit woningen? BB2012: art. 2.104 Praktijkboek: bijl. 4 voorbeeld 36

69 69 Winkel met appartementengebouw 19 juli 2014 Opdracht 2 bij voorbeeld 5 Vraag 2: Mag tussen winkel en woongebouw op begane grond een deur worden voorzien? BB2012: art. 2.104 Praktijkboek: bijl. 4 voorbeeld 31

70 70 Tweede vluchtroute  Vanaf het punt dat sprake is van 2 vluchtroutes en deze vluchtroutes door verschillende ruimten voeren, zijn de voorschriften van art. 2.103 (beschermde vluchtroute), art. 2.104 lid 1 t/m 7 (extra beschermde vluchtroute) en art. 2.105 (veiligheidsvluchtroute) niet van toepassing.  Buiten het BC waarin de 2 e vluchtroute start, voeren de 2 vluchtroutes niet door hetzelfde BC. BB2012: art. 2.106 Praktijkboek: § 2.3.6 subBC BC1 BC2 BC3 BC1BC3 BC2 19 juli 2014 BC1 BC3 BC2 BC4 Niet toegestaan

71 71 Tweede vluchtroute  Vanaf de uitgang van het subBC kunnen de 2 vluchtroutes door dezelfde ruimte voeren, indien die ruimte aan de uitgang van het subBC grenst de vluchtroutes beschermde vluchtroutes (vanuit subBC) of extra beschermde vluchtroutes (vanuit BC) zijn de loopafstand in die besloten ruimte ≤ 30 m is, gemeten over beide vluchtroutes de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren  Twee vluchtroutes kunnen door dezelfde ruimte voeren indien de vluchtroute een veiligheidsvluchtroute is.  Bij woonfuncties voert deze veiligheidsvluchtroute uitsluitend via trappenhuis. BB2012: art. 2.106 Praktijkboek: § 2.3.6 subBC BC1 BC2BC3 BV BC2 BC1BC3 L EBV veiligheidsvluchtroute 19 juli 2014

72 72 19 juli 2014 Compartimentering, woongebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Voorbeeld Optie 1: gang = extra beschermde vluchtroute <30m

73 73 19 juli 2014 Compartimentering, woongebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Opdracht Optie 2: gang = brandcompartiment Vraag 1: aanmerken gang als BC met BV toegestaan? Vraag 2: welke consequenties voor wbdbo/wrd-eisen?

74 74 19 juli 2014 Compartimentering, woongebouw BB2012: afd. 2.11 Praktijkboek: - Uitwerking Optie 2: gang = brandcompartiment

75 75 Inrichting vluchtroute  Tussen beschermde of extra beschermde vluchtroute en besloten ruimte in de vluchtrichting: WBDBO ≥ 20 min (alleen E); WRD (MR)  Tussen 2 onafhankelijke vluchtroutes: WBDBO ≥ 30 min; WRD (MR)  Eis aan perm. vuurlast trappenhuis met beschermde of extra beschermde vluchtroute: ≤ 3500 MJ (woonfunctie, niet zijnde portiekflat)  Eis aan perm. vuurlast veiligheidsvluchtroute: ≤ 3500 MJ (alle functies)  Bij een besloten trappenhuis > 20 m sluis voorzien, uitvoeren als beschermde vluchtroute  Woonfunctie mag niet rechtstreeks uitkomen op sluis  Vrije doorgang vluchtroute: 0,85m breed en 2.1m – 2.3 m hoog  Bij gezondheidszorgfunctie rekening houden met beddentransport  Bij woonfunctie trapbreedte 1,2 m indien oppervlak VG op trap > 600 m2.  Eis aan RWA en toevoer van verse lucht voor een niet-besloten ruimte t.b.v. het vluchten en reddings- en bluswerkzaamheden 19 juli 2014 BB2012: art.2.107 Praktijkboek: § 2.3.6

76 76 Opvang- en doorstroomcapaciteit  Eis aan doorstroomcapaciteit in BB2012 opgenomen  Doorstroomcapaciteit is tenminste gelijk aan het aantal personen dat op dit deel van vluchtroute is aangewezen  Aanwezige doorstroomcapaciteit per type vluchtroute vastgelegd in BB2012  MR geeft voor vluchtroute buiten subBC  Afwijkende bepalingsmethode voor doorstroomcapaciteit  Bepalingsmethode voor opvangcapaciteit  Incl. eisen aan ontruimingstijd (van gebouw, van subBC).  Bestaande bouw (2.118)  MR kan voorschriften geven over capaciteit van vluchtroute  Overgangsbepaling (hfd. 9) van toepassing 19 juli 2014 BB2012: art. 2.108 Praktijkboek: § 2.3.6

77 77 Doorstroomcapaciteit 19 juli 2014 Overwogen wordt om de kantine van bouw­plan 3 (bijlage 3 Kantoor met werkplaats) te bestemmen voor maximaal 200 personen. Is de capaciteit van de toegangsdeur van de kantine daarvoor toereikend? Aanvullende informatie De doorgang met de dubbele deur heeft een vrije breedte van 1,80 m. Zie voor doorstroomcapaciteit deur artikeltekst 2.108. Praktijkboek: Bijl. 4, voorbeeld 41 Opdracht kantine

78 78 Vluchtroute, bestaande bouw  Opbouw voorschriften en soort voorschriften identiek aan nieuwbouw  Volgende verschillen  Toegestane loopafstanden binnen subBC langer  Geen gecorrigeerde loopafstanden  Beschermde route i.p.v. beschermde vluchtroute  Aantal personen op beschermde route, extra beschermde vluchtroute en veiligheidsvluchtroute groter  Wbdbo-eis lager (20 minuten)  Wrd-eis lager (20 minuten) en volgens NEN 6075  Trappenhuis is EBV indien trap > 12,5 m overbrugt (ook voor woningbouw)  Voor logiesfunctie geen aanvullende eis dat elk trappenhuis EBV moet zijn  Mogelijkheid eisen aan opvang- en doorstroomcapaciteit te stellen via MR  Vluchten woningbouw afwijkend van nieuwbouw, echter ongewijzigd tov 2003 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.12 Praktijkboek: § 2.3.6

79 19 juli 2014 Nieuwe filosofie Brandcompartimentering en vluchten Overige brandveiligheids- voorschriften

80 80 Sterkte bij brand, eurocodes 19 juli 2014 Eurocode 1Belastingen op constructiesBB 2003: NEN-EN 1991-1-2 Belastingen op constructies - Algemene belastingen – Belastingen bij brand NEN 6702 Eurocode 2Betonconstructies NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van betonconstructies - Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand NEN 6071 Eurocode 3Staalconstructies NEN-EN 1993-1-2: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand NEN 6072 Eurocode 4Staal-betonconstructies NEN-EN 1994-1-2: Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand (NEN 6700) Eurocode 5Houtconstructies NEN-EN 1995-1-2 Ontwerp en berekening van houtconstructies - Algemeen – Ontwerp en berekening van constructies bij brand NEN 6073, NEN 6760 Eurocode 6Constructies van metselwerk NEN-EN 1996-1-2 Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand NEN 6790 Eurocode 9Aluminiumconstructies NEN-EN 1999-1-2 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Ontwerp en berekening van constructies bij brand NEN 6710 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: 2.1.4

81 81 Sterkte bij brand 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 Brandwerendheid m.b.t. bezwijken van: Vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert buiten het subbrandcompartiment met brand  Voor alle functies: grenswaarde 30 minuten (nieuwbouw) Bouwconstructie van een aangrenzend brandcompartiment  Grenswaarde afhankelijk van gebruiksfunctie  Utiliteitsbouw – geen slaapfunctie  Utiliteitsbouw – slaapfunctie  Woonfunctie Hoofddraagconstructie heet nu ‘Bouwconstructie’ (afgestemd op Eurocodes) Formulering van eisen aangepast => inhoudelijk overeenstemming met BB 2003

82 82 Sterkte bij brand - utiliteitsbouw 19 juli 2014 * Vermindering met 30 minuten toegestaan, indien de perm. vuurbelasting BC ≤ 500 MJ/m 2 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen x minuten door het be­zwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.

83 83 Sterkte bij brand - utiliteitsbouw 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen x minuten door het be­zwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment.

84 84 19 juli 2014 Sterkte bij brand - utiliteitsbouw BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 Voorbeeld BC1)

85 85 Sterkte bij brand - woonfuncties 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 * Vermindering met 30 minuten toegestaan, indien perm. vuurbelasting BC ≤ 500 MJ/m 2 Een bouwconstructie bezwijkt bij brand in een brandcompartiment waarin de bouwconstructie niet ligt, niet binnen x minuten door het be­zwijken van een bouwconstructie binnen of grenzend aan het brandcompartiment. Voor zover dat brandcompartiment een woonfunctie is, geldt dit niet voor een bouwconstructie van een aan dat brandcompartiment grenzend subbrandcompartiment of grenzende buitenruimte.

86 86 Sterkte bij brand - woonfuncties 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.2 Praktijkboek: § 2.1.4 Vrije vertaling: Bezwijken constructie leidt niet tot bezwijken bouwconstructie in een ander niet direct aangrenzend brandcompartiment

87 87 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie Wijzigingen Stookplaats  Nieuwbouw: Euroklasse A1 volgens NEN-EN 13501-1 (i.p.v. ‘onbrandbaar’ volgens NEN 6064) (Bij bestaande bouw “onbrandbaar” volgens NEN 6064 toegestaan; ongewijzigd) 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.8 Praktijkboek: § 2.3.1

88 88 Beperking ontstaan brandgevaarlijke situatie Wijzigingen Binnenzijde schacht (nieuwbouw)  Binnenzijde schacht grenzend aan BC en subBC  Binnenzijde schacht Euroklasse A2 in plaats van ‘onbrandbaar’ volgens NEN 6064.  5% uitzonderingsregel  Verduidelijking dat het alleen om schacht-omhulling gaat 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.8 Praktijkboek: § 2.3.1

89 89 Beperking ontwikkelen van brand en rook 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.9 Praktijkboek: § 2.3.2 BrandklasseBijdrage aan brandBrandbaarheid A1A1 fl geen enkele bijdrageniet-brandbaar A2A2 fl nauwelijks bijdragevrijwel niet-brandbaar BB fl zeer beperkte bijdrageheel moeilijk brandbaar CC fl beperkte bijdragebrandbaar DD fl hoge bijdragegoed brandbaar EE fl zeer hoge bijdragezeer brandbaar FF fl buitengewoon hoge bijdragebuitengewoon brandbaar RookklasseRookontwikkeling S1geen enkele bijdrage S2nauwelijks bijdrage S3zeer beperkte bijdrage NEN-EN 13501-1

90 90 Beperking ontwikkelen van brand en rook Wijzigingen Euroklasses ipv brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid; brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid niet meer toegestaan (nieuwbouw) Geen zwaardere eisen meer voor woonfuncties > 500 m2 (megawoning) mits niet in woongebouw gelegen en niet voor zorg. Via MR mogelijkheid tot stellen nadere voorschriften aan ontwikkeling brand en rook in een constructie-onderdeel. 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.9 Praktijkboek: § 2.3.2

91 91 19 juli 2014 Euroklassen, alleen bij nieuwbouw BB2012: afd. 2.9 Praktijkboek: § 2.3.2 Brandvoortplantingsklasse en rookdichtheid op basis van NEN 6065/6066/1775 vervallen

92 92 Brandgevaarlijk dak 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.9 Praktijkboek: § 2.3.2 nieuwbouw bestaand Inhoudelijk ongewijzigd Niet- brandgevaarlijke daken: zie tabel 14 Praktijkboek

93 93 Hulpverlening bij brand & Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten Brandweerlift (afdeling 6.8) Een te bouwen gebouw met een vloer van een VG > 20 m heeft een brandweerlift (dus geen brandweerlift meer in woonfunctie voor verminderd zelfredzame personen en ‘megawoning’, tenzij vloer VG > 20 m) Tegen brand beschermde hal (afdeling 2.13)  Vanaf verdieping moet tussen lifttoegang en direct erboven gelegen lifttoegang een extra beschermde vluchtroute aanwezig zijn (tegen brand beschermde hal).  Bij de woonfunctie mogen geen uitgangen van woonfunctie grenzen aan de tegen brand beschermde hal 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.13 en 6.8 Praktijkboek: § 6.6.4

94 94 Hulpverlening bij brand  NEN 81-72 ‘tegen brand beschermde hal’ nu als extra beschermde vluchtroute in BB 2012  Alleen op verdiepingen, niet op begane grond 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.13 Praktijkboek: § 6.6.4 BB 2003 Aparte hal voor brandweer lift; uitvoering als RC Geen restrictie ruimten uitkomend op tegen brand beschermde hal Wbdbo-eis 60 min. vanuit bw-lift naar VG, toiletruimte, badruimte, meterruimte, technische ruimte BB 2012 Extra beschermde vluchtroute van brandweerlift tot verdieping erboven Geen voordeur woning direct uitkomend op tegen brand beschermde hal Wbdbo-eis 60 min van BC naar bw- lift en EBV

95 95 Hulpverlening bij brand BB2012: afd. 2.13 Praktijkboek: § 6.6.4 BB 2003 19 juli 2014

96 96 Hulpverlening bij brand BB2012: afd. 2.13 Praktijkboek: § 6.6.4 BB 2012 19 juli 2014

97 97 Hulpverlening bij brand Loopafstand naar trappenhuis en brandweerlift  Nu vanuit willekeurig punt in gebruiksgebied (was vanaf toegang subBC of RC)  Nu 75 m naar trappenhuis (was 45 m)  Nu 120 m naar brandweerlift (was 90 m) 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.13 Praktijkboek: § 6.6.4

98 98 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied Veiligheidszone Gebied langs of binnen een basisnetroute waar het plaatsgebonden risico meer bedraagt of kan bedragen dan 10 -6 Plasbrandaandachtsgebied Gebied als bedoeld in art. 7 van het Besluit transportroutes externe veiligheid  30 m aan weerszijden transportroute 19 juli 2014 BB2012: afd. 2.16 Praktijkboek: § 2.3.8  Betreft externe veiligheid  Alleen nieuwbouw  Alleen functionele eisen – MR  In werkingtreding medio 2012 tegelijk met Besluit Transportroutes Externe Veiligheid en Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen

99 99 Hoofdstuk 6 Installaties Afd. 6.1Verlichting (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.2Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie (voorheen hfdst. 2) Afd. 6.3Watervoorziening (voorheen hfdst. 3) Afd. 6.4Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwaterafvoer (voorheen hfdst. 3) Afd. 6.5Tijdig vaststellen van brand (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.6Vluchten bij brand (voorheen hfdst. 2 en Gebruiksbesluit) Afd. 6.7Bestrijden van brand (voorheen hfdst. 2) Afd. 6.8Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten (voorheen Gebruiksbesluit) Afd. 6.9Aanvullende regels tunnelveiligheid Afd. 6.10Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten Afd. 6.11Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit Afd. 6.12Veilig onderhoud gebouwen Geen paragraafverdeling nieuwbouw – bestaande bouw! 19 juli 2014 BB2012: Hfdst. 6 Praktijkboek: Hfdst. 6

100 100 Verlichting  Verlichtingssterkte min. 1 lux (was 10 lux nieuwbouw en 1 lux bestaande bouw)  Noodverlichting (min. 1 lux) in een VR indien sprake is van meer dan 75 personen + besloten vluchtroute vanuit deze VR (u-bouw) een parkeergarage en overige gebruiksfunctie voor personenvervoer indien onder meetniveau gelegen een besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute voert een liftkooi  Eisen gelden ook voor bestaande bouw (let op overgangsbepalingen in hfd. 9)  Eis tot oriëntatieverlichting in verduisterde ruimten voor > 50 personen (bijv. theaterzaal, bioscoop) 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.1 Praktijkboek: § 6.2

101 101 Tijdig vaststellen van brand Brandmeldinstallatie (NEN 2535) – bewakingsvorm (6.20)  Criterium ‘aantal bouwlagen’ is vervallen  In een BC met meerdere gebruiksfuncties, moet het hele BC dezelfde bmi hebben (zwaarste eis geldt) Ruimtebewaking (6.20) Nodig bij elke VR van waaruit maar in 1 richting kan worden gevlucht, tenzij criteria niet worden overschreden. Ook ruimten grenzend aan doodlopend eind voorzien van brandmelders 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1 brandmelder

102 102 Tijdig vaststellen van brand Brandmeldinstallatie (NEN 2535) - doormelding  Minder doormeldingen vereist (alleen nog voor situaties waar brandweer ondersteunt bij evacuatie)  Doormeldingen moeten rechtstreeks plaatsvinden naar de RAC (dus zonder tussenkomst PAC)  Doormeldingen mogen alleen worden vertraagd als het bevoegd gezag op grond van art. 1.3 heeft ingestemd met de vertraging Brandmeldinstallatie - certificering  Bestaande bmi’s die door bijlage I aangewezen worden, moeten een geldig inspectiecertificaat hebben op grond van het CCV inspectieschema brandmeldinstallatie  Overgangsbesluit (H9) van toepassing  MR geeft aanvullende voorschriften 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1

103 103 Tijdig vaststellen van brand 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1 Criterium aantal bouwlagen vervallen Minder doormeldingen vereist

104 104 Tijdig vaststellen van brand Rookmelders (NEN 2555) (6.21)  In woningen, tenzij woonfunctie voor zorg (ongewijzigd)  In woningen voor kamergewijze verhuur  In nieuwe logiesfuncties, behalve wanneer er al een bmi vereist is volgens bijlage I  In nieuwe en bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, behalve wanneer er al een bmi vereist is volgens bijlage I 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1

105 105 Tijdig vaststellen van brand Plaatsing rookmelders (NEN 2555) Woonfunctie:  in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR tot uitgang woonfunctie Woonfunctie voor kamerverwijze verhuur:  in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR tot uitgang woonfunctie  in VR zelf, behalve in VR in wooneenheid die als apart subBC is uitgevoerd Logiesfunctie en kinderopvang:  in besloten vluchtroute vanaf uitgang VR tot uitgang gebouw  in VR zelf 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1

106 106 Huisrookmelders 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.5 Praktijkboek: § 6.6.1 Inhoudelijk ongewijzigd

107 107 Vluchten bij brand Ontruimingsalarminstallatie (6.23)  inhoudelijk ongewijzigd Vluchtroute-aanduiding (6.24)  inhoudelijk ongewijzigd Deuren in vluchtroutes (6.25)  Draairichting  personenbenadering  Ontsluitingsmechanisme (inhoudelijk ongewijzigd)  Deur overdruktrappenhuis (inhoudelijk ongewijzigd)  Vrijhouden nooduitgang (inhoudelijk ongewijzigd)  Eisen aan al dan niet gebruik sleutel  bij ruimten voor insluiten personen openen deur met sleutel toegestaan  Automatisch werkende deuren / deuren met toegangs- of uitgangscontrole (inhoudelijk ongewijzigd) Zelfsluitende deuren (6.26)  deuren van woonfuncties en celdeuren niet zelfsluitend 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.6 Praktijkboek: § 6.6.2

108 108 Bestrijden van brand Brandslanghaspels (6.28)  Gewijzigd: Bsh vereist in woonfunctie voor zorg > 500 m²  Gecorrigeerde loopafstand tussen Bsh en punt in gebruiksfunctie < slanglengte + 5 m  Bsh ligt niet in ruimte met trap waarover beschermde vluchtroute voert 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.7 Praktijkboek: § 6.6.3 Dragende wand

109 109 19 juli 2014 Bestrijden van brand BB2012: afd. 6.7 Praktijkboek: § 6.6.3 Droge blusleiding (6.29)  Loopafstand willekeurig punt in gebruiksgebied naar aansluiting max. 60 meter (110 meter bestaande bouw)  DBL vereist indien  hoogste vloer VG > 20 m  MR dit aangeeft (gebouwen met grote inzetdiepte)

110 110 Bestrijden van brand Bluswatervoorziening (6.30)  Aanwezigheidseis alle functies (nieuwbouw)  Betrouwbare werking (droogte, vorst)  Onbeperkt toegankelijk (geen blokkade)  Afstand bluswatervoorziening – brandweeringang max 40 m (rekening houdend met fysieke scheiding) Blustoestellen (6.31)  In woonfuncties voor kamerverwijze verhuur (in gezamenlijke keuken en in gezamenlijke vluchtroute)  Op locaties waar onvoldoende dekking is door brandslanghaspels (door aanhouden gecorrigeerde loopafstand)  Op locaties waar blussen met water niet verstandig is Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem (6.32)  Inspectiecertificaat 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.7 Praktijkboek: § 6.6.3

111 111 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten Brandweeringang (6.36)  Bij elk gebouw voor verblijven personen (tenzij bevoegd gezag vindt van niet)  Indien BMI met doormelding aanwezig, ingang automatisch ontsloten of met bijv. ‘brandweersleutel’ Bereikbaarheid bouwwerk (6.37) en opstelplaats brandweervoertuig (6.38)  Verbindingsweg (4,5 m breed, 4,2 m vrije hoogte) vereist indien toegang > 10 m vanaf openbare weg  Opstelplaats bij elk gebouw voor verblijven van personen  Afstand opstelplaats – brandweeringang max 40 m  Verbindingsweg en opstelplaats niet nodig indien bevoegd gezag oordeelt dat het niet nodig is gebruiksoppervlak < 1.000 m 2 en vuurbelasting < 500 MJ/m² bouwwerk met gebruiksoppervlak < 50 m² lichte industriefunctie voor telen, kweken, opslaan gewassen met perm. vuurbelasting < 150 MJ/m²  Hekwerken snel en gemakkelijk te openen of met bijv. brandweersleutel 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.8 Praktijkboek: § 6.6.4

112 112 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten Brandweerlift (6.39)  zie sheet 93 Mobiele radiocommunicatie (6.40) Voor grote aantallen bezoekers bestemd gebouw 19 juli 2014 BB2012: afd. 6.8 Praktijkboek: § 6.6.4

113 113 Hoofdstuk 7: Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen  Afd. 7.1 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand  Afd. 7.2Veilig vluchten bij brand  Afd. 7.3Overige bepalingen veilig en gezond gebruik Geen paragraafverdeling nieuwbouw – bestaande bouw! 19 juli 2014 BB2012: Hfdst. 7 Praktijkboek: Hfdst. 7

114 114 Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand 7.2 verbod op roken en open vuur 7.3 vastzetten zelfsluitend constructie-onderdeel 7.4 aankleding 7.5 brandveiligheid inrichtingselementen 7.6 brandgevaarlijke stoffen 7.7 brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen 7.8 opslag in stookruimte 7.9 veilig gebruik verbrandingstoestel 7.10 restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand  Geen inhoudelijke wijzigingen  Voorheen opgenomen in Gebruiksbesluit (paragraaf 2.1) 19 juli 2014 BB2012: afd. 7.1 Praktijkboek: § 7.1 Inhoudelijk ongewijzigd

115 115 Veilig vluchten bij brand 7.12 deuren in vluchtroutes 7.13 opstelling zitplaatsen en verdere inrichting 7.14 gangpaden 7.15 beperking van gevaar voor letsel 7.16 restrisico veilig vluchten bij brand  Geen inhoudelijke wijzigingen  Voorheen opgenomen in Gebruiksbesluit (m.n. paragraaf 2.3) en deels in BB2003 (gesloten deuren) 19 juli 2014 BB2012: afd. 7.2 Praktijkboek: § 7.2 Inhoudelijk ongewijzigd

116 116 Restrisico Brandgevaar en ontwikkeling van brand (7.10) Het is verboden Brandgevaar te veroorzaken Bij brand een gevaarlijke situatie te veroorzaken Veilig vluchten bij brand (7.16) Het is verboden Melding van, alarmering bij of bestrijden van brand te belemmeren Gebruik van vluchtmogelijkheden te belemmeren Redden van personen of dieren bij brand te belemmeren De door gemeente geëiste maatregelen moeten altijd in verhouding staan tot het te bestrijden risico. De gemeente moet de noodzaak daarvan dan ook kunnen aantonen en motiveren. 19 juli 2014 BB2012: afd. 7.1 en 7.2 Praktijkboek: § 7.1.7 en 7.2.4

117 117 Ter afsluiting “Kennen van de wijzigingen van het Bouwbesluit 2012” 1.Kennis hebben van systematiek, de grondslagen en de werking van het Bouwbesluit 2.Een totaalbeeld hebben van de wijzigingen 3.Basale kennis hebben van de brandvoorschriften teneinde de voorschriften te kunnen toepassen evt. met behulp van het Praktijkboek Heeft de training aan de doelstelling voldaan? 19 juli 2014


Download ppt "19 juli 2014 Bouwbesluit 2012, de wijzigingen Module 3 - Brand Uw docent: Carolien Boot Nieman Raadgevende Ingenieurs Versie: 28 okt 2011 Versie: 28 okt."

Verwante presentaties


Ads door Google