De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente Dr. Marieke J. Schuurmans, Verpleegkundige en onderzoeker Lector Hogeschool Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente Dr. Marieke J. Schuurmans, Verpleegkundige en onderzoeker Lector Hogeschool Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente Dr. Marieke J. Schuurmans, Verpleegkundige en onderzoeker Lector Hogeschool Utrecht

2 1900 1950 1999 2050

3 GRIJZE GOLF Hoeveel % van de Nederlanders is: 65 jaar of ouder? 85 jaar of ouder? Wat is de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen? voor mannen? Wanneer is de vergrijzing op zijn top? Hoeveel % van de Nederlanders is dan 65 jaar of ouder?

4 Aantal ouderen 1970 -2030 (absoluut)

5 WAT IS OUD?

6

7 n Ouders geven hun kinderen een kinderfiets. Waarom zouden kinderen hun bejaarde ouders geen rollator kunnen geven? Ze kunnen er nu al voor gaan sparen, want ouderdom is, anders dan ziekte, voorspelbaar. Hans Hillen, voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen in Buitenhof, 1 februari 2004 oud = gebrekkig

8 mannenvrouwen 45 - 64 jaar 12,1% (3,9%, 5,4%, 5,2%) 16,1% (1,5%, 6,5%, 10,3%) 65 - 74 jaar20,0% (6,5%, 4,9%, 11,5%) 27,1% (2,9%, 4,9%, 22,6%) 75 jaar en ouder 41,3% (19,5%, 11,7%, 21,5%) 57,3% (13,3%, 11,8%, 52,3%) Lichamelijke beperkingen (horen, zien, bewegen) Vademecum gezondheidsstatistiek, CBS, (2002)

9 July 19, 2014 Beperkingen ouderen Ouderen worden vooral beperkt in beweging of hebben 1 of meer ADL beperkingen. Beperkingen in zien nemen toe bij ouderen Bron: CBS Statline 1 of meer ADL beperkingen Beweeglijkheid Zien Horen

10

11 Hoeveel % van de 75plussers heeft een chronische aandoening? Hoeveel % van de 75plussers heeft twee of meer chronische aandoeningen? Top 5 van meest voorkomende ziekten bij ouderen?

12 July 19, 2014 ziekten ouderen Ouderen hebben vooral last van hoge bloeddruk (hart en vaten) en gewichtsslijtage (bewegingsstelsel). Hart en vaat aandoeningen en diabetes nemen toe Bron: CBS Statline Gewrichtsslijtage Rugaandoening Astma, chronische bronchitis Hartaandoening Migraine Chronisch eczeem Suikerziekte Hoge bloeddruk

13 Chronische aandoening Prevalentie 1990 Totaal absoluut Prevalentie per 1000personen (1990) Verwachte Prevalentie 2010 Totaal absoluut 25-64 jaar65-74 jaar75+ Gewrichtsslijtage773.900 84 420 5611045.600 COPD543.300 62 176 277 666.900 Slechthorendheid475.600 43 220 498 637.800 Constitutioneel eczeem 378.100 36 28 25 397.300 Depressie292.400 54 59 89 364.300 Hartinfarct255.500 29 178 188 354.800 Diabetes Mellitus245.200 34 126 143 322.400 Staar142.700 5 84 275 181.700 CVA147.800 8 91 179 199.400 Dementie102.600 - 27 205 142.400

14 Prognose belangrijkste ouderdomsgerelateerde ziekten en aandoeningen (van Oers, 2002) Absolute Prevalentie in 2000 Verandering in 2020 T.o.v. 2000 in % Absolute Prevalentie in 2020 Lawaai en ouderdoms- slechthorendheid571.60037.0783.100 Coronaire hartziekten556.60044.1802.100 Astma444.9006.7474.200 Visusstoornissen438.40046.8643.600 Diabetes Mellitus414.00035.7561.800 COPD289.50039.7404.400 Kanker252.00054.1388.300 Depressie233.10014.9267.800 Hartfalen136.40042.5194.400 Reumatoide artritis132.70027.1168.700 Beroerte129.40043.6185.800 Osteoporose64.30033.485.800 Dementie57.50041.481.300

15 Rond de 60% van alle mensen boven de 65 jaar heeft multimorbiditeit op basis van verschillende bevolkingscohorten (Gezondheidsraad, 2008) 78% van de mensen van 80 jaar en ouder heeft comorbiditeit volgens Registratienet Huisartsenpraktijken (van de Akker, 2001)

16 Verandering in ervaren gezondheid in drie jaar 55-6465-7475-85 slechter 8%10%14% beter 7% 5% 6% Deeg, (2002)

17 Een “mooie oude dag” komt nooit vanzelf: het is de vrucht van steeds opnieuw bevochten overwinningen en van steeds opnieuw beginnen na een nederlaag Simone de Beauvoir

18 Wat vinden ouderen zelf belangrijk?

19 1. Een goede geestelijke gezondheid 2. Een leuk gezin 3. Een goede huisvesting 4. Een goed huwelijk 5. Een goed inkomen 6. Een goede lichamelijke gezondheid 7. Een sterk geloof 8. Veel vrienden en kennissen 9. Een zinvolle tijdsbesteding

20 Gevolgen van vergrijzing in de samenleving n andere bevolkingssamenstelling n toename van het aantal chronische ziekten n vraag naar aanvullende zorg zal toenemen n toename van het aantal ouderen met dementie n meer ouderen in het ziekenhuis

21 Gezondheidszorg en ouderen

22 Van alle 65-plussers: Hoeveel % bezoekt in een jaar HA? Hoeveel % bezoekt in een jaar specialist? Hoeveel % heeft thuiszorg? Hoeveel % wordt in een jaar in het ziekenhuis opgenomen? Hoeveel % verblijft in een verpleeg/verzorgingshuis?

23 HuisartsMedisch specialist 0-24 jaar71.6 %4.530.2 %3.8 25-64 jaar75.8 %5.538.6 %4.7 65 jaar en ouder 86.0 %7.058.9 %4.9 Percentage personen met contact + aantal contacten per persoon met contact (1999)

24 0-24 jaar25-64 jaar65 jaar en ouder Spreekuur84.3 %83.8 %74.9 % Thuis bij patient 2.8 % 3.1 %17.1 % Telefonisch12.2 %12.6 % 7.0 % Doorverwezen15.2 %22.0 %16.9 % Wijze van contact met de huisarts + doorverwijzing

25 ouderen in het ziekenhuis n 12 % van de 65-plussers wordt jaarlijks opgenomen (6% <65 jaar) n gemiddelde ligduur >65 jaar: 12.6 dagen vs 6.4 dagen <65 jaar n 45% van de ziekenhuisbedden in gebruik voor 65- plussers (CBS, 2005)

26 in ziekenhuis n relatief meer ouderen n meer multimorbiditeit n geheugenproblemen n fysieke beperkingen

27 oud en oud verschil in kwetsbaarheid

28 Oud en oud VERSCHIL KALENDER LEEFTIJD EN BIOLOGISCHE LEEFTIJD n Verminderde homeostase n Snelle achteruitgang n Vele complicaties n Vertraagde reconvalescentie n Andere presentatie van ziekten n Somato-psycho-sociale verwevenheid n Multipathologie n Leeftijd-specifieke ziekten n Gewijzigde farmacokinetiek en - dynamiek

29 de geriatrische patiënt n ouder persoon n veelvoud aan ziekten, multimorbiditeit n stoornissen op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied n complex beeld = complexe ziektepresentatie

30 © r.de jong

31

32 Het topje…….

33 ziekenhuisopname n niet zonder risico voor ouderen n risico’s: decubitus, delirium, letsel tgv van vallen, immobiliteit, infectie, incontinentie, ondervoeding of uitdroging n ‘risico’s’ kunnen leiden tot : 1. functieverlies 2. verpleeghuisopname 3. sterfte Creditor MC. Hazards of hospitalization in the elderly. Ann Intern Med 1993;118(3):219-23; Satish 1996; Rudberg 1996

34 functieverlies ongeveer 15% to 50 % van de oudere ziekenhuispatienten zal na ziekenhuis opname functieverlies ervaren, uitgedrukt in een verlies van ADL functies

35 functieverlies kan ontstaan: n onafhankelijk van de ziekten die hebben geleid tot ziekenhuisopname n kan blijven bestaan ongeacht of de ziekte is genezen Forster AJ, Murff HJ, Peterson JF et al. The incidence and severity of adverse events affecting patients after discharge from hospital. Ann Int Med 2003;138:161-167

36 Gevolgen functieverlies n Verhoging mortaliteit n Langere opnameduur n Meer afhankelijkheid n Meer zorg nodig na opname (verpleeghuis/verzorgingshuis/thuis) n Meer kans op heropnames n Verhoging kosten: persoonlijk en materieel

37 Veel oudere patiënten zijn bang voor wat er mis gaat in het ziekenhuis en de gevolgen die dat heeft voor hun toekomst (Huckstadt, 2002)

38 Wat kunnen wij hier als ziekenhuis aandoen?

39 ZIEKENHUIS = HOOGTECHNOLOGISCHE OMGEVING MET EEN EENZIJDIGE BLIK …

40 Zorg niet ingesteld op complexe meervoudige problematiek

41 Samenwerking en afstemming ontbreekt vaak

42 De autonomie van ouderen wordt in de gezondheidszorg vaak bedreigd door onvoldoende informatie. (Minichiello et al, 2000)

43 De bejegening van ouderen laat nog wel eens te wensen over

44 Aanzienlijk deel professionals in de gezondheidszorg heeft een negatieve kijk op ouderen, stereotype beelden. (Lothian & Philip, 2001)

45 VAN DANK-JE-WEL-GENERATIE NAAR ZELFBEWUSTE GENERATIE

46

47 vooroorloogse of stille generatie dank-je-wel-generatie

48 protest generatie babyboomers

49 Uitkomstmaten gezondheidszorg voor ouderen n niet sec levensduurverlening n maar kwaliteit van leven n autonomie n zelfredzaamheid.

50 LEVENSVERWACHTING VANAF 65 JAAR Aantal jarenGoede gezondheid Zonder beperkingen Goede geestelijke gezondheid mannen15.861%78%89% vrouwen19.453%64%81% SCP, 2006

51 2000 man 2000 vrouw Bij geboorte75,5480,58 65.5 jaar14,9618,81 75,5 jaar 8,6811,28 85,5 jaar 4,62 5,64 95,5 jaar 2,34 2,65 Gemiddeld te verwachten levensjaren

52 GOED ZORGEN VOOR OUDEREN = LATEN ZIEN WAT JE ALS PROFESSIONAL IN HUIS HEBT

53 GOED ZORGEN VOOR OUDEREN IS EEN KEUZE


Download ppt "Zorg voor ouderen scholing Frail & Elderly Medisch Spectrum Twente Dr. Marieke J. Schuurmans, Verpleegkundige en onderzoeker Lector Hogeschool Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google