De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze HAVO-3 23 januari 2014 Wim Robbers Luc Denteneer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze HAVO-3 23 januari 2014 Wim Robbers Luc Denteneer."— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze HAVO-3 23 januari 2014 Wim Robbers Luc Denteneer

2 Inhoud Nieuwe vakken Het profiel –gemeenschappelijk deel –profieldeel –vrij deel Het keuzeoverzicht Hoe moet je kiezen Het jaarprogramma

3 Nieuwe vakken. Maatschappijleer Bij MA wordt een inleiding in de sociale wetenschappen gegeven. Thema’s zijn o.a. politieke besluitvorming, criminaliteit en de pluriforme samenleving. MA wordt gegeven in HAVO-4.

4 Nieuwe vakken. Culturele en Kunstzinnige Vorming CKV bestaat voor een klein deel uit cultuur/kunstgeschiedenis en verder zijn allerlei culturele activiteiten verplicht zoals museumbezoek, theaterbezoek, bezoeken van een klassiek concert, etc. Hiervan moet telkens een verslag gemaakt worden. CKV wordt gegeven in HAVO-4.

5 Nieuwe vakken. Kunstvak (KV) Het KV bestaat uit een theoretisch deel (cultuur/kunstgeschiedenis) en uit een praktisch deel waarbij de leerling minimaal twee modules kiest uit: textiel, handvaardigheid, tekenen en audiovisueel. Het kunstvak is een examenvak met alleen voor het theoretisch deel een centraal examen.

6 Nieuwe vakken. Informatica Inf is véél meer dan Word en Excel. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. kunstmatige intelligentie, spraakherkenning, virtual reality en interactie tussen mens en computer. Informatica is een examenvak zonder een centraal examen.

7 Nieuwe vakken. Management & Organisatie Een betere naam voor M&O zou bedrijfseconomie geweest zijn. Financiering, kostprijs, marketing en de beginselen van het boekhouden komen bij dit vak aan bod. M&O is een examenvak.

8 Maatschappijwetenschappen Onderwerpen zijn de multiculturele samenleving, invloed van de media, criminaliteit, niet-westerse cultuur, politieke besluitvorming, bestuur en ontwikkelingssamenwerking Nieuwe vakken

9 Keuze uit vier vaste combinaties van vakken Profieldeel Keuze van twéé of meer examen- vakken Verplicht voor alle leerlingen Vrij deel Gemeenschap- pelijk deel De leerling kiest een profiel. Het Profiel

10 Het gemeenschappelijke deel Gemeenschappelijke deel Havo- 4 Havo- 5 Nederlands&& Engels&& Maatschappijleer& Lichamelijke opvoeding &(&) CKV&

11 Het profieldeel De leerling kiest één van de vier profieldelen: Cultuur en Maatschappij ( C & M ) Economie en Maatschappij ( E & M ) Natuur en Gezondheid ( N & G ) Natuur en techniek ( N & T )

12 Wiskunde C & MWiskunde A (niet verplicht) E & MWiskunde A óf B N & GWiskunde A óf B N & TWiskunde B

13 Welke wiskunde? Wiskunde-A is een vorm van toegepaste wiskunde. Onderwerpen zijn o.a. statistiek en kansrekenen. Wiskunde-B is vooral abstracte wiskunde en is de moeilijkste wiskunde. Onderwerpen zijn o.a. differentiëren en goniometrie.

14 Wiskunde en het examen. Je mag op je diploma voor de vakken Nederlands, Engels én Wiskunde nog maar maximaal één 5 hebben. Heb je bij deze vakken twee vijven óf een 4 dan ben je gezakt.

15 Cultuur & Maatschappij Fa of Du Geschiedenis Nog 3 vakken waarbij je in ieder geval moet kiezen: 1) Ec, Ak of MW. 2) KV, Fa óf Du.

16 Cultuur & Maatschappij Opleidingen:  Gedrag en maatschappij  Recht  Taal en cultuur

17 Economie & Maatschappij Wiskunde A/Wiskunde B Geschiedenis Economie Nog 2 vakken waarbij je in ieder geval een vak moet kiezen uit: Fa, Du, Ak, M&O óf MW.

18 Economie & Maatschappij Opleidingen:  Economie  Toerisme  Horeca

19 Natuur & Gezondheid Wiskunde B óf Wiskunde A Scheikunde Biologie Natuurkunde óf Aardrijkskunde Nog een vak

20 Natuur & Gezondheid Opleidingen:  Medisch  Biologisch  Milieu

21 Natuur & Techniek Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie óf Informatica Nog een vak

22 Natuur & Techniek Opleidingen:  Technisch  Natuurwetenschappelijk

23 Het vrije deel Verplicht: LevensbeschouwingLevensbeschouwing InternationaliseringInternationalisering ProfielwerkstukProfielwerkstuk Begeleiding mentorBegeleiding mentor Oriëntatie op vervolgopleidingenOriëntatie op vervolgopleidingenKeuze: Een extra examenvak.Een extra examenvak.

24 Extra examenvak Voordelen: Bredere algemene ontwikkeling. Meer vervolgopleidingen mogelijk. Het duimdiploma. Nadeel: Meer lessen, huiswerk en tentamens.

25 Extra examenvak Voorwaarden: Je kiest het vak voor minimaal een jaar. Het vak telt elk jaar mee bij de overgang. De overgangsvergadering moet toestemming geven. Het rooster moet het toelaten!!

26 Dus dat kan met een extra vak. In het profiel moet verder zitten: Wiskunde. In elk Atheneumprofiel zit wiskunde. Een tweede moderne vreemde taal. Op het Atheneum is Fa of Du verplicht. Geen Maatschappijwetenschappen. Wordt op het Atheneum niet aangeboden. Uw kind moet dan ook een profielkeuze voor atheneum invullen. Atheneum-route

27 Verstandig kiezen Rekening houdend met: - de omgeving - je interesse - je capaciteiten - je persoonlijkheid kiezen voor een zo breed mogelijk profiel.

28 Voorbeelden: Profielen met keuzevakken

29 Valkuilen Te zwaar profiel. - Exameneis bij Ne, En en Wi. - Kiezen tegen de adviezen van docenten in. Beroep van de ouders. Keuze vrienden/vriendinnen. Kiezen i.v.m. de docent. Droomberoepen.

30 Adviezen docenten O = De docent ontraadt de leerling om dit vak te kiezen; de docent verwacht een onvoldoende. c = De docent twijfelt of de capaciteiten van de leerling hoog genoeg zijn om een voldoende te halen. i = De docent twijfelt aan de inzet van de leerling waardoor een advies moeilijk wordt.

31 Keuzebegeleiding: Sep. - Nov. : Tien lessen door de decaan. Nov.- Dec. : Voorlichting door de vakken en voorlopige adviezen door en voorlopige adviezen door de vakdocenten. de vakdocenten. Dec. – Jan. : Individuele gesprekken met de leerlingen. met de leerlingen. Feb. : Definitieve adviezen door vakdocenten. vakdocenten. Feb. – Mrt. : Individuele gesprekken met leerlingen en indien nodig leerlingen en indien nodig met ouders en leerling. met ouders en leerling. : Definitieve keuze d.m.v. : Definitieve keuze d.m.v. een brief ter ondertekening een brief ter ondertekening naar ouders. naar ouders.

32

33

34 St.Janslyceum. Voor 20 maart f.meertens@sjl.nl Naam, adres, e-mail, school, Hr Verstappen Gesprekken 24, 25 en 26 maart tussen 13.30 en 17.00 Maurickcollege. Hr. Swinkels of Hr Wetzer. M profiel: Wi-a, Fa, Du, Ec en Gs N profiel: Wi-b, Sk, Na, Bi, Fa/Du/Ec

35 Sites: Via google: HOenS200859402, Bijlage D www.orionelo.nl www.studiekeuze123.nl www.schoolweb.nl www.werk.nl www.studiekeuze.nl

36 Vragen ?


Download ppt "Profielkeuze HAVO-3 23 januari 2014 Wim Robbers Luc Denteneer."

Verwante presentaties


Ads door Google