De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Maart 2007

2 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Opbouw presentatie Achtergrondinformatie Veiligheidschecklist Belevingsonderzoek Object-risico analyse

3 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling RI&E repressief Aanleiding Probleemstelling Doelen

4 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Basiselementen voor de RI&E Veiligheidschecklist repressief optreden Belevingsonderzoek Checklisten Object-risico analyse Risicograaf (standaard en veiligheidsketen)

5 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Het vlinderdasmodel

6 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid Brand Gebeurtenis/ Oorzaak Barrière Effect bij falen Bedreiging Menselijk handelen Techniek Organisatie Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg

7 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Aard (mogelijk) letsel 0 EHBO(À) 0 Medische hulp (B) 0 Vervangend werk (C) 0 Verzuim (D) 0 Ziekenhuisopname(E) 0 Overleden (E) De Kans 0 Nagenoeg uitgesloten (l) 0 Klein(II) 0 Redelijk(III) 0 Groot(IV) 0 Zeer groot(V) C 6 8 10 12 14 D 7 9 11 13 15 EBA 1221I 1343II 1465III 1587IV 16109V Risicoklasse 1-5 = Laag 6-10 = Middel 11-16 = Hoog Risicograaf

8 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling De stapsgewijze aanpak van de RI&E 1.Afspraken maken, kaders stellen 2.Voorlichting geven 3.Invullen Veiligheidschecklist repressief optreden 4.Bepaling adhv risicograaf het risico en de classificatie 5.Uitvoeren belevingsonderzoek 6.Afnemen interviews 7.Maken plan van aanpak 8.Inventariseer van geselecteerde objecten in het verzorgingsgebied de risico’s voor de brandweerman adhv de object-risico analyse 9.Bepaling adhv risicograaf “ object-risicoanalyse” het risico en de classificatie 10.Maken plan van aanpak Toetsing door kerndeskundige

9 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling

10 Veiligheidschecklist repressief optreden

11 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Veiligheids checklist Algemeen ( o.a. organisatie in directe relatie tot repressie) BrandAlgemeen Specifiek--------- gebouwen --------- verkeer en vervoer --------- natuur en milieu --------- diversen Hulpverlening Ongevallen met gevaarlijke stoffen Gebruik voertuigenAlgemeen Specifiek (werken met) Specialisaties (wvd, gaspak en duiken)

12 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling VeiligheidschecklistHoofd-stukActiviteitGevaars-aspectenBeheersmaatregelen(O)rganisatie(G)edrag(T)echniekNVTJaNee Nog niet op- timaal Risico-classificatieLaagMiddenHoog1.19 werken op hoogte (>2,5 mtr.) struikelenVallen OVeiligheidsprocedure of – instructie OOpleiding OStructureel voorlichting OOefenen (volgens de leidraad oefenen) TArbeidsmiddelen

13 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Activiteit Gevaars- aspecten Beheersmaatregelende BELEVING NVT NIET Onvoldoende Geen mening Voldoende Teveel werken op hoogte (>2,5 mtr.) vallen In hoeverre bent u zich bewust van de gevaren en risico’s ? In hoeverre bent u opgeleid om met valbeveiliging veilig en verantwoord op hoogte te kunnen werken?  In hoeverre bent u geoefend in het werken op hoogte (met valbeveiliging)?  In hoeverre krijgt u voorlichting over de gevaren en risico’s ?  In hoeverre bent u op de hoogte van de geldende veiligheidsinstructie? In hoeverre heeft u de beschikking over de juiste arbeids- en persoonlijke beschermingsmiddelen? In hoeverre wordt door de leidinggevenden gecontroleerd om daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van valbeveiliging Belevingsonderzoek

14 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling

15 Omgeving en infrastructuur (Pro-actie) Constructie en inrichting(Preventie) Aanvalsplannen (Preparatie) Bijzondere gevaren De checklist “ object” risico-analyse

16 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Objecten Gebouw gebonden objecten Overige objecten Onderwijsgebouwen Onderwijsgebouwen Verblijfsgebouwen Verblijfsgebouwen Kantoorgebouwen Kantoorgebouwen Openbare gebouwen Openbare gebouwen Gebouwen in de sector dienstverlening Gebouwen in de sector dienstverlening Gebouwen in de sector gezondheid en verz. Gebouwen in de sector gezondheid en verz. Gebouwen voor defensie en justitie Gebouwen voor defensie en justitie Gebouwen voor bewoning Gebouwen voor bewoning Gebouwen voor opslag Gebouwen voor opslag Gebouwen voor industrie Gebouwen voor industrie Industriële installaties Industriële installaties HoogspanningleidingnetHoogspanningleidingnet Verkeerswegen, tunnels/viaducten (water/ spoor)Verkeerswegen, tunnels/viaducten (water/ spoor) Waterwegen, spoor- en verkeersbruggenWaterwegen, spoor- en verkeersbruggen Spoorwegen, bruggen, tunnelsSpoorwegen, bruggen, tunnels Luchtverkeer, vliegveldenLuchtverkeer, vliegvelden

17 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Het Effect 0 Klein (A) 0 Klein/middel (B) 0 Middel/groot (C) 0 Groot/zeer groot (D) 0 Rampzalig(E) De Toestand (Kans) 0 Uitstekend (l) 0 Goed(II) 0 Matig(III) 0 Slecht(IV) 0 Rampzalig of niet aanwezig(V) C 6 8 10 12 14 D 7 9 11 13 15 EBA 1221I 1343II 1465III 1587IV 16109V Risicoklasse 1-5 = Laag 6-10 = Middel 11-16 = Hoog

18 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Het object-risico formulierObjectBeheersmaatregelen De toestand (U)Itstekend(G)oed(M)atig(S)Lecht (R)ampzalig) of niet aanwezig Het effect KleinKlein/middelMiddel/Groot Groot/zeer gr. Rampzalig RISICORISICOTotaalrisico Het betreft een: Gebouw0 Overig 0 Functie:……………Adres:……………Plaats:…………… Hoe Is de omgeving en infrastructuur ten aanzien van het object ? Hoe Is de omgeving en infrastructuur ten aanzien van het object ?(Pro-actie) Zijn er voldoende brandpreventieve maatregelen genomen? (Preventie) Zijn er voldoende brandpreventieve maatregelen genomen? (Preventie) Wat is de kwaliteit van de bereik- baarheidskaarten en/of aanvalsplannen van het object? Wat is de kwaliteit van de bereik- baarheidskaarten en/of aanvalsplannen van het object?(Preparatie) Zijn er bijzondere gevaren? Zijn er bijzondere gevaren?GMSnvtKM/GG/Znvt31013nvt

19 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Stelling De leidraad maakt het repressieve optreden en de voorbereiding daarop inzichtelijk en levert een bijdrage aan de veiligheid van de brandweerman/vrouw.

20 Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling


Download ppt "Platform Arbeidsveiligheid Repressieve Taakstelling Maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google